Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11 класи Профільний рівень icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11 класи Профільний рівень
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11 класи Профільний рівень
Сторінка1/3
Дата конвертації25.12.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3Програма

для загальноосвітніх навчальних закладівХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА10-11 класи


Профільний рівень


УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА (10 клас)ЗАРУБІЖНА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА (11 клас)ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Розробка змісту навчальної програми “Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в галузі “Естетична культура” і Концепції загальної мистецької освіти, згідно з якими цей предмет належить до інваріантної частини навчального плану.

Мета вивчення художньої культури в загальноосвітній школі полягає в особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, формуванні у них світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, вихованні потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини.

Загальна мета конкретизується в основних завданнях:

  • збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів під час сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва та практичної художньої діяльності, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

  • опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

  • формування у школярів системи художніх знань і уявлень, досвіду сприймання та інтерпретації творів мистецтва різних видів, жанрів, стилів і напрямів, типів культури, здатність висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки, судження, оцінки, використовуючи відповідні поняття і терміни, вміння брати участь у діалозі (полілозі) культур;

  • виховання ціннісних орієнтацій особистості у сфері мистецтва, художніх інтересів, смаків і потреб; розвиток загальних і художніх здібностей, асоціативно-образного мислення, творчого потенціалу;

  • розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, розвиток вітальних основ особистості, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу.

^ Концептуальні засади і структура програми

Програма ґрунтується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності національних і загальнолюдських цінностей, діалектичної взаємодії культурологічного та антропологічного підходів (“людина в культурі  культура в людині”).

Взаємозв’язок художніх цінностей і внутрішнього духовного світу людини відбувається шляхом діалогу культур: “суспільне  особистісне”, “минуле  сучасне”, “національне  загальнолюдське”.

У 10 класі вивчається українська художня культура як окрема частина курсу. Це зумовлено необхідністю збереження національних пріоритетів освіти. Водночас для органічного поєднання вітчизняних і загальнолюдських цінностей варто робити акцент не на тому, що роз’єднує, а на тому, що об’єднує різні культури, адже через ціннісний вплив мистецтва ефективніше відбувається і національно-патріотичне, і полікультурне виховання. Тому в 11 класі вивчається „Зарубіжна художня культура”, яка має розкрити учнями багатства зарубіжної мистецької спадщини.

Опановуючи зміст цих предметів, молода людина призвичається до розуміння рідної та інших культур, до ідей відкритості, набуття ціннісно-орієнтованих нахилів, комунікативних та емпатичних умінь, що дозволять випускникові загальноосвітніх навчальних закладів сприймати вітчизняну та інші культури не пасивно, а розуміти, відчувати та виявляти пошану до їх носіїв.

Змістове наповнення тем передбачає формування в учнів ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних та інформаційних компетенцій, що досягається вивченням шедеврів мистецтва різних епох і народів, та комунікативних, творчо-діяльнісних і самоосвітніх компетенцій, що передбачає оволодіння досвідом самостійної творчої діяльності, сприймання цієї діяльності як невід’ємної частки свого життя.

Методична система викладання художньої культури спрямована на розвиток таких якостей учнів, як ініціативність, самостійність, креативність, критичність. Для цього пріоритет має надаватися особистісно-зорієнтованим технологіям, які допоможуть подолати суто інформативно-пізнавальні орієнтації курсу. Збагаченню методичного апарату вчителя сприятиме орієнтовна система художньо-творчих завдань, поданих наприкінці викладу змісту тем.

Творчість учителя полягає в самостійному і диференційованому застосуванні орієнтовного матеріалу, здатності змінювати його в межах запропонованої структури при написанні поурочних методичних розробок, доборі художньо-практичних завдань.

Однією з умов ефективного впровадження художньої культури є створення художньо-естетичного середовища в навчальному закладі (картинні галереї, мистецькі світлиці, художні майстерні) та активна взаємодія з навколишнім соціокультурним середовищем, закладами культури (музеями, філармоніями, театрами) з урахуванням індивідуальних здібностей, інтересів і потреб учнів. Передбачається організація зустрічей з митцями та іншими представниками, а також використання різноманітних форм позаурочних занять, пов’язаних зі специфікою класів різного профілю. На уроках повинна панувати атмосфера піднесеності, яка сприятиме створенню естетичної аури, передачі духовної енергії мистецьких шедеврів.

Впровадження сучасних медіа-засобів, зокрема комп’ютерних технологій у процесі викладання художньої культури передбачає користування СD-інформацією з мистецтва, мережею Інтернет.

^ Тематична структура курсуНазва розділу

^ К-ть годин

Резервний час

10 клас

1

Українська художня культура від найдавніших часів до кінця ХУІІІ ст.

60

4

2

Українська художня культура ХІХ - початку ХХІ ст.


70

6
Разом:

130

10

11 клас


1

Європейська художня культура

61

2

2

Художня культура арабо-мусульманських країн

5

2

3

Художня культура Африки

4

2

4

Художня культура Індії

8

2

5

Художня культура Далекого Сходу

13

2

6

Латиноамериканський культурний регіон

8

2

7

Північноамериканський культурний регіон

13

2

8

Простір культури і зустрічі в ньому

12

2
Разом:

124

16


10 клас

Українська художня культура.
  1   2   3Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11 класи Профільний рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів „Художня культура” (9-11 класи)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11 класи Профільний рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів естетика 11 клас Профільний рівень пояснювальна записка
Це, насамперед, музичне та образотворче мистецтво, художня культура та естетика. Їх об’єднує загальний принцип “культуротворення”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11 класи Профільний рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11класи Рівень стандарту українська художня культура (10 клас)
Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так і розумінню ними...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11 класи Профільний рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11класи Рівень стандарту українська художня культура (10 клас)
Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так і розумінню ними...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11 класи Профільний рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 -11 класи. Профільний рівень основний підручник І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко
Ф. Радіонова, В. В. Радченко. Економіка (профільний рівень), Кам’янець-Подільський, „Аксіома”, 2010 р
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11 класи Профільний рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 11 класи Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів в її основу покладено вимоги Закону...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11 класи Профільний рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою Література (російська та світова) Профільний рівень 10-11 класи Укладачі
Данная программа подготовлена для 10 – 11 классов филологического профиля школ с русским языком обучения
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11 класи Профільний рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11класи Академічний рівень
Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так і розумінню ними...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11 класи Профільний рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11класи Академічний рівень
Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так і розумінню ними...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура 10-11 класи Профільний рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи