Правила прийому до Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича на 2010-2011 навчальний рік icon

Правила прийому до Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича на 2010-2011 навчальний рік
Скачати 230.04 Kb.
НазваПравила прийому до Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича на 2010-2011 навчальний рік
Дата конвертації06.02.2013
Розмір230.04 Kb.
ТипПравила прийому
Погоджено


___ _____________ 2009 р.


Заступник Міністра _________________Т.В. Фініков

Затверджено


___ _______________2009 р.

Директор Мозіль Ярослав Володимирович

(прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис) ______________

(підпис)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ


до Львівського державного музичного училища

ім. С.П.Людкевича на 2010-2011 навчальний рік


Провадження освітньої діяльності у Львівському державному музичному училищі ім.С.П.Людкевича здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 328422 від 24.04.2007 року,термін дії ліцензії 24.04.2007-01.07.2012 року та Сертифікату НД –I № 143447 від 23.05.2007 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Львівського державного музичного училища ім.С.П.Людкевича, а надалі ЛДМУ ім.С.Людкевича (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.


І. Загальні положення

1.1.Львівське державне музичне училище ім.С.П.Людкевича є вищим

навчальним закладом I-го рівня акредитації. Училище готує викладачів дитячих мистецьких шкіл, співаків, керівників хорів, ансамблів, духових та естрадних оркестрів, оркестрів народних інструментів, і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст. Термін навчання в училищі – 3 роки 10 місяців.

1.2.Вищий навчальний заклад Львівське державне музичне училище ім.С.Людкевича оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст на перший курс 2010-2011 навчальний рік за державним замовленням на такі спеціальності:

 • фортепіано;

 • струнні інструменти (скрипка, альт, віолончель, контрабас, арфа);

 • духові інструменти (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, ударні інструменти);

 • народні інструменти (бандура, акордеон, баян, гітара, домра, сопілка, цимбали);

 • співи;

 • хорове диригування;

 • теорія музики;

 • музичне мистецтво естради (фортепіано, гітара, саксофон, труба, тромбон, ударні інструменти, спів).

Особи, що не пройшли за конкурсом, можуть бути зараховані на платну форму навчання в межах ліцензованого прийому.

1.3. До Львівського державого музичного училища ім. С.П.Людкевича

приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які постійно проживають на території України незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

1.4.Громадянам України гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти в училищі за кошт державного бюджету в межах плану прийому, якщо вищу освіту за рівнем молодшого спеціаліста громадяни здобувають вперше.


2. Вимоги до рівня освіти вступників


2.1. На перший курс училища приймаються громадяни України та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах мають базову загальну середню освіту (9 класів), на місця державного замовлення для продовження навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

2.2.На перший і наступні курси (на вакантні місця) можуть бути зараховані особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту або академічну довідку встановленого зразка про незавершену вищу освіту.

2.3.Іноземці українського походження, які отримали скерування на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств при вступі до вищих навчальних закладів України з напрямком підготовки “мистецтво” користуються такими ж правами, що й громадяни України . Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання за кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або кількістю балів вступних випробувань відповідно до п.13 цих Умов.

2.4.Училище зобов’язується створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на право здійснення освітньої діяльності, посвідчення про державну акредитацію з напрямку “Музичне мистецтво”, що дають право на отримання документа державного зразка про вищу освіту.

2.5.Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб,які повертаються після академічної відпустки.


^ 3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у вищому навчальному закладі ЛДМУ ім.С.П.Людкевича здійснюється:

- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням;

- за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

3.4.Обсяг прийому на перший курс за рахунок державного бюджету визначається Міністерством культури і туризму України .

3.5.Понад установлені обсяги прийому на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, училище здійснює прийом студентів в межах чисельності, обумовленої ліцензією з оплатою вартості навчання на договірній основі.

3.6.Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довготривалого кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії , на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої квоти.


^ 4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії в ЛДМУ ім.С.Людкевича

Денна форма навчаннябазової загальної середньої

повної

загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

22 липня 2010 року

Строки проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів

23–31 липня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня^ 5.Порядок прийому заяв і документів для вступу у ЛДМУ ім.С.Людкевича

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу ЛДМУ ім.С.П.Людкевича.

5.2. До заяви вступник додає:

 • документ про освіту державного зразка в оригіналі або його копію, завірену в установленому порядку;

 • медичну довідку за формою 086-у; ф- 063;

 • 4 фотокартки 3х4 см;

 • Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал або завірену копію) (українська мова,література);


При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до ЛДМУ ім.С.Людкевича для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з української мови та літератури нижче 124 балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

5.4. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ЛДМУ ім.С.Людкевича.

5.5. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ЛДМУ ім.С.Людкевича:

- військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

- особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.6. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

5.7. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.8. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.9. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.

5.10.За бажанням вступники можуть подавати документ про початкову музичну освіту, а також документи, що стосуються їх успіхів у навчанні та участі у виконавських та творчих конкурсах


5.11. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I–II рівнів акредитації — відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з вищим навчальним закладом (зазначається назва вищого навчального закладу) відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5.12. Інші документи, що повинні подати вступники, у терміни, визначені для прийому документів, якщо такі передбачені законодавством або стандартами вищої освіти для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями).

5.13. Усі копії документів завіряються за оригіналами ЛДМУ ім.С.Людкевича або в установленому законодавством порядку.

5.14. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.


^ 6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Прийом до училища, незалежно від джерел фінансування, проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ЛДМУ ім.С.Людкевича для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з української мови та літератури ,вступних екзаменів і творчих конкурсів (див. додаток 4), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката , з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12»

6.3. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів предмету із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, результатів творчих конкурсів та вступних екзаменів у передбачених цими правилами випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4.Вступники на виконавські спеціальності складають іспит з фаху у формі виконання програми. Вступники на всі відділи, крім відділу співів, складають іспит з сольфеджіо та музичної грамоти (письмово та усно).

6.5.Вступні іспити з фахових дисциплін проводяться за програмою дитячої музичної школи і оцінюються за шкалою оцінювання від 100 –200 балів.

6.6. Всі вступники з базовою загальною середньою освітою (9 класів) складають іспити з української мови у формі диктанту (письмово).

6.7. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі базової загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів вступних екзаменів та результатів творчих конкурсів, що оцінюються за 12-бальною шкалою ( відповідає 100-200 бальній шкалі).

6.8.Рівень знань вступників оцінюється за 100-200 бальною шкалою.

6.9.Вступне випробовування з української мови (диктант) проводиться згідно програми вступних випробовувань із загальноосвітніх предметів і відповідає програмі загальноосвітніх навчальних закладів.

6.10.Іспити з фахових дисциплін проводяться згідно приймальних вимог, затверджених Міністерством культури України від 12 квітня 2005р., із змінами та доповненнями, розробленими цикловими комісіями училища.

6.11. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті ЛДМУ ім.С.Людкевича.

6.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.13. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені вищим навчальним закладом , розглядає апеляційна комісія ЛДМУ ім.С.Людкевича. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватися в день проведення усного іспиту, а з письмового іспиту не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Склад апеляційної комісії та порядок її роботи затверджується наказом директора училища.


^ 7. Цільовий прийом до вищого навчального закладу ЛДМУ ім.С.Людкевича

7.1. Цільовий прийом організовується:

- З метою вирішення кадрових проблем регіонів при вступі організовано цільовий прийом.На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99р. № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 № 1298” при вступі до училища передбачається квотування місць для підготовки фахівців з числа сільської молоді у межах державного замовлення. Міністерство культури і туризму України на 2009 рік для училища довело квоту прийому сільської молоді в обсязі 10 відсотків.

- відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами рівня;


7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста .Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ 8. Зарахування поза конкурсом

8.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в редакції Закону України від 22.12.95р. зі змінами та доповненнями, надане таке право;

 • діти-сироти та діти (у віці до 18 років), які залишилися без піклування батьків, а ткож особи з їх числа віком від 18 – 23 років відповідно до постанови Кабінету міністрів України від. 05.04.1994 р. № 226 «Про полупшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • інвалуди І та П груп та діти інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткогві заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;Всі вищезгадані особи за умови складання вступних випробувань на позитивні оцінки відповідно до встановлених законом пільг зараховуються на місця, виділені для загального конкурсу.

8.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.


^ 9. Право на першочергове зарахування

9.1. Право на першочергове зарахування до ЛДМУ ім.С.Людкевича мають :

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського.

9.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 9.1 цих Правил.


^ 10. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

10.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого. У списку виділяються вступники, які рішенням приймальної комісії рекомендовані до зарахування відповідно до виділеної квоти.

10.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

- особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;

- особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів;

- особи, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

10.3. У межах кожної зазначеної в пункті 10.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

10.4. У рейтинговому списку зазначаються:

- прізвище, ім’я, по батькові вступника;

- бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (українська мова та література), середній бал документа про повну загальну середню освіту;

- результати творчих конкурсів ;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність права на першочергове зарахування.

10.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ЛДМУ ім.С.Людкевича із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.


^ 11. Надання рекомендацій для зарахування

10.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення. Рекомендації на зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

11.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії.
^

12. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


12.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування до інших вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання, впродовж п’яти календарних днів після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії.

12.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (у тому числі у різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

12.3. Особи, які в установлений строк (п’ять календарних днів) не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), утрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів.
^

13. Коригування списку рекомендованих до зарахування


13.1. Після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів) приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

- оголошує списки рекомендованих раніше вступників, які виконали вимоги для зарахування;

- відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

- формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, з урахуванням рейтингового списку вступників на наявні місця.

13.2. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб до 25 серпня).

13.3. Коригування рекомендацій до зарахування може здійснюватися приймальною комісією протягом встановленого строку зарахування відповідних категорій вступників.


13.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу 11 цих Правил.

^

14. Наказ про зарахування


14.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ЛДМУ ім.С.Людкевича.

14.2. Накази про зарахування на навчання на основі повної загальної середньої освіти надсилаються до Міністерства освіти і науки України у паперовому та електронному варіантах, та в електронному варіанті Українському центру оцінювання якості освіти.

14.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених ЛДМУ ім.С.Людкевича коштів.


^

15. Додаткове зарахування до ЛДМУ ім.С.Людкевича та зберігання робіт вступників


15.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ЛДМУ ім.С.Людкевича. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводило ЛДМУ ім.С.Людкевича і не пройшли за конкурсом на навчання.

15.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до ЛДМУ ім.С.Людкевича за відповідним запитом.

^

16. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів


16.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

16.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

16.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

16.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

^ Додаток 1 до Примірних правил прийому до ЛДМУ ім.С.Людкевича

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

^ Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

^ Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

^ Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0202

мистецтво

5.020205

5.02020401

Музичне мистецтво

87

-

-

3р.10м.

-

-

10тис.грн*

-

-

У межах загального ліцензованого обсягу:

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 02214745


Примітки :

* - вартість навчання залежить від курсу і спеціалізації


Додаток 4 до Типових правил прийому до ЛДМУ ім.С.Людкевича

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

^ Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)


^ 1.Фах (спеціальність,виконання програми)

2.Сольфеджіо,музична грамота

Статус

Предмету


Профільний


Профільний

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

124

Назва

Музичне мистецтво

Код

5.02020401^ 1. Українська мова та література (сертифікат)

Непрофільний

124

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

^ Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік

вступних екзаменів, творчих конкурсів


1.Фах (спеціальність,виконання програми)

2.Сольфеджіо,музична грамота

3.Українська мова (диктант)

Статус

Предмету


Профільний


Профільний

Непрофільний

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

4

Назва

Музичне мистецтво

Код

5.02020401

Схожі:

Правила прийому до Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича на 2010-2011 навчальний рік iconДодаток до Правил прийому до Львівського державного музичного училища мі. С. Людкевича На виконання наказу мон україни №1158 від 21 грудня 2010 року «Про затвердження змін до Умов прийому до внз україни» рішенням приймально комісії лдму ім.
На виконання наказу мон україни №1158 від 21 грудня 2010 року «Про затвердження змін до Умов прийому до внз україни» рішенням приймально...
Правила прийому до Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича на 2010-2011 навчальний рік iconПравила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому
Державної акредитаційної комісії України від 26. 05. 2010 року, протокол №83 «Про визнання акредитованим Артемівське музичне училище...
Правила прийому до Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича на 2010-2011 навчальний рік iconПравила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011
Державної акредитаційної комісії України від 26. 05. 2010 року, протокол №83 «Про визнання акредитованим Артемівське музичне училище...
Правила прийому до Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича на 2010-2011 навчальний рік iconВитяг з наказ у ректора Львівського державного університету ім І. Франка м. Львів № ­­­
У відповідності з правилами прийому до Львівського державного університету на навчальний рік на основі рішення
Правила прийому до Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича на 2010-2011 навчальний рік iconУмови прийому до житомирського вищого професійного училища-інтернату житомирської обласної ради на 2010-2011 навчальний рік
До вищого професійного училища-інтернату приймаються юнаки та дівчата віком від 15 до 35 років, що мають інвалідність ІІІ чи ІІ груп,...
Правила прийому до Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича на 2010-2011 навчальний рік iconПравила прийому до Львівського державного училища культури і мистецтв у 2012 році Львів 2011
Провадження освітньої діяльності у Львівському державному училищі культури І мистецтв здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича на 2010-2011 навчальний рік iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)
Додаток 1 до Примірних правил прийому до Львівського державного училища культури і мистецтв
Правила прийому до Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича на 2010-2011 навчальний рік iconДодаток 12 до Правил прийому до лду бжд в 2013 році Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища
Правила визначають умови прийому, порядок відбору та проведення конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних...
Правила прийому до Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича на 2010-2011 навчальний рік iconРішення №1091 від 08 грудня 2009 року Про передачу нерухомого майна на баланс Львівського державного училища фізичної культури
Львівського державного училища фізичної культури від 12. 11. 2009 р. №392, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве...
Правила прийому до Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича на 2010-2011 навчальний рік iconПлан роботи на 2010-2011 навчальний рік
Аналіз роботи Донецького навчально-виховного комплексу №119 за 2009-2010 навчальний рік та основні задачі на 2010-2011 навчальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи