України від 07. 04. 2000р за №66 Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані І розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України Держдорнді icon

України від 07. 04. 2000р за №66 Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані І розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України Держдорнді
НазваУкраїни від 07. 04. 2000р за №66 Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані І розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України Держдорнді
Сторінка1/17
Дата конвертації15.12.2012
Розмір2.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ

ДБН В.2.3 - 4 - 2000

Видання офіційне

 

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

Київ 2000

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНІ Українською державною корпорацією по

 

будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг "Укравтодор" Мінтрансу України, Управлінням промзабудови, інженерної інфраструктури та захисту територій України

Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

від 07.04.2000р. за № 66

Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані і розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України

ДерждорНДІ


УДК 625.7/8

РОЗРОБЛЕНІ

 

 

 

 

 

^ ПРИ УЧАСТІ

Державним дорожнім науково-дослідним    інститутом ім. М.П.Шульгіна "ДерждорНДІ" корпорації "Укравтодор" Мінтрансу  України     (кандидати  технічних  наук: Вирожемський В.К.,  Володько В.П., Гончаренко Ф.П., Головко С.К., Джигіт С.Г., Духовний І.3., Забишний О.С., Малеванський Г.В., Мартиненко Л.С.,    Міщенко М.Л., Сасько М.Ф., Федоренко Л.І., Чоборовська І.С.; інженери:         Крижанівський О.Є., Кіщинський С.В.,  Колінченко М.Н., Литвиненко  А.С.,   Чижевський   В.П.);   Українським транспортним університетом Міносвіти України (доктори технічних наук: Білятинський О.А., Заворицький В.Й., Мозговий В.В., Павлюк Д.О., Радовський Б.С., Скорченко В.Ф., кандидати технічних наук: Аленіч М.Д, Гамеляк І.П., ДзюбаО.П., КизимаС.С., Руденко Ю.Д., Старовойда В.П., Стефанович О.Є., Чвак B.C.); Харківським державним автомобільно-дорожнім технічним університетом Міносвіти України  (доктори технічних  наук:  Гаврилов  Є.В., Золотарьов В.О.; кандидати технічних наук: Жданюк В.К., Прусенко Є.Д., Титарь B.C., Шаповалов А.Л., Школяренко І.О.);   Підприємством   "Укрдортехнологія" (інженери: Жучко Г.П., Мельничук Г.С., Хрипушина Т.В.); Український науково-гігієнічний центр Міністерства охорони здоров'я України (к.м.н. Пригода Ю.Г).

Безсмертний М.Г., Гладченко І.Ф., Грищенко В.М., Колчев Г.В., Кравченко Є.І., Круцик М.Д., Лозниця В.В., Ніколаєв В.М., Панік О.В., Приятель A.M., Панасюк І.О., Слизький Ю.Р., Урусов Г.О., Шаповалов В.В., Шаповалов Є.В.

^ ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


 


Споруди транспорту Автомобільні  дорогиДБН В.2.3-4-2000

Вводяться на заміну

СНіП 2.05.02-85, СНіП 3.06.03-85

 


Чинні від 2000-07-01 


Дані Норми поширюються на проектування та будівництво нових і реконструк­цію існуючих автомобільних доріг загального користування (далі - автомобільні доро­ги).

Норми не поширюються на тимчасові автомобільні дороги з терміном служби менше 5 років, внутрішньомайданчикові дороги, дороги лісозаготівельних підпри­ємств, кар'єрів, внутрішньогосподарські та сільськогосподарські автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в даних Нормах, наведені у додатку А.

Перелік термінів та визначень наведено у додатку Б.

^ ЧАСТИНА І. ПРОЕКТУВАННЯ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Класифікація автомобільних доріг

1.1 Залежно від народногосподарського та адміністративного значення автомо­більні дороги поділяються* на: дороги державного та місцевого значення; державні -на магістральні та регіональні; місцеві - на територіальні та районні.

1.2 Технічна класифікація автомобільних доріг наведена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1- Технічна класифікація автомобільних доріг

У авт/добу

Категорія

Розрахункова інтенсивність руху

дороги

транспортних одиниць

приведена до легкового автомобіля

Іа

понад 10000

понад 14000

Іб

понад 10000

понад 14000

II

від 3000 до 10000

від 5000 до 14000

III

від 1500 до 3000

від 2500 до 5000

IV

від 150 до 1500

від 300 до 2500

V

до 150

до 300

Примітка 1. Розрахункова інтенсивність руху в транспортних одиницях при­ймається, коли кількість легкових автомобілів становить менше 30% загального транспортного потоку.

Примітка 2. При однакових вимогах для доріг 1а і 1б категорій вони в тексті будуть віднесені до І категорії

 

 

1.3 Категорію автомобільної дороги можна також призначати за найбільшою перспективною годинною інтенсивністю руху, прив. од/год:

І категорія - понад 3000;

* Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6.04.1998 р. № 455.


ДБН В.2.3-4-2000 c.2  

II категорія - від 1600 до 3000;

III категорія - від 800 до 1600.

1.4 Коефіцієнти приведення інтенсивності руху різних транспортних засобів до легкового автомобіля потрібно приймати за таблицею 1.2.

Таблиця 1.2 - Коефіцієнти приведення транспортних засобів до легкового автомобіля

Тип транспортного засобу

Коефіцієнт приведення

Мотоцикл без коляски та мопед

Мотоцикл з коляскою

Легковий автомобіль

Вантажний автомобіль вантажопідйомністю, т:

до 2

від 2 до 6

від б до 8

від 8 до 14

понад 14

Автопоїзд вантажопідйомністю, т:

до 12

від 12 до 20

від 20 до 30

понад 30

Колісний трактор з причепами вантажопідйомністю, т:

до 10

понад 10

Автобус

Автобус зчеплений (здвоєний)

0,5

0,75

1,0

 

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

 

3,5

4,0

5,0

6,0

 

2,5

3,5

3,0

5,0

Примітка 1. При проміжних значеннях вантажопідйомності транспортних за­собів коефіцієнт приведення визначають інтерполяцією.

Примітка 2. Коефіцієнт приведення для спеціального автомобіля приймають як для базового автомобіля відповідної вантажопідйомності.

Коефіцієнт приведення для вантажного автомобіля і автопоїзда при проектуван­ні доріг в пересіченій і гірській місцевостях слід збільшувати в 1,2 рази.

1.5 Інтенсивність руху визначають сумарно в обох напрямках за даними еко­номічних вишукувань. За розрахункову слід приймати середньорічну добову інтенсивність на останній рік перспективного періоду. Якщо середньомісячна добова інтенсивність руху найбільш напруженого місяця більше, ніж у 2 рази перевищує середню річну добову інтенсивність руху, останню для визначення категорії дороги слід збільшувати у 1,5 раза.

У випадках, коли за розрахунком інтенсивності руху (1.2 і 1.3) визначені неоднакові категорії дороги, в проектній документації потрібно приймати більш високу категорію.

1.6 За розрахунковий період для визначення категорії дороги призначають 20 років з часу завершення розробки проекту.

1.7 Розташування автомобільної дороги на місцевості повинно грунтуватися на рішеннях відповідної містобудівної документації - Генеральної схеми планування те-риторії України, схем планування території Автономної республіки Крим, областей, районів, їх окремих частин, які мають регіональне значення, генеральних планів насе-

ДБН В.2.3-4-2000 c.3

лених пунктів, схем планування територій сільських рад, детальних планів територій земельно-господарського устрою, тощо. транспортних розділів цих проектів, а також окремих галузевих схем розвитку транспорту.

1.8 Вибір кращих рішень щодо розташування автомобільної дороги провадиться на основі порівняння їх варіантів за показниками: вартість будівництва; витрати на ремонт та обслуговування дороги; збитки, пов'язані з негативним впливом дороги на навколишнє середовище при її будівництві та експлуатації; собівартість перевезень та безпека руху.

Трасування автомобільних доріг необхідно проводити з урахуванням сільсько­господарських і промислових об'єктів, водоймищ, родовищ корисних копалин, інже­нерних комунікацій, меліоративних каналів, зон радіаційного забруднення та відчу­ження земель.

Якщо при реконструкції дороги на окремих ділянках існуюче земляне полотно залишилося за межами нового і не буде використовуватись у майбутньому, то воно повинне бути розібране, а звільнені при цьому землі підлягають рекультивації з на­ступною передачею їх відповідним землекористувачам або власникам землі в поряд­ку, визначеному земельним законодавством.

1.9 При проектуванні нових та реконструкції існуючих автомобільних доріг державного значення їх траси прокладають, як правило, в обхід існуючих населених пунктів. Відстань від крайки проїзної частини цих доріг до межі земельних ділянок функціональних зон населених пунктів та окремих існуючих об'єктів слід призначати згідно з санітарними вимогами до розмірів санітарно-захисних зон, що наведені у "Державних санітарних правилах планування та забудови населених пунктів", при цьому необхідно враховувати рішення генеральних планів населених пунктів щодо їх перспективного територіального розвитку.

Якщо за складними природними умовами та техніко-економічними розрахунка­ми підтверджено доцільність прокладання дороги І-ІІІ категорії через населений пункт, її слід проектувати як магістральну вулицю населеного пункту відповідної ка­тегорії з додержанням вимог ДБН 360, ДСТУ 3587 та передбачати застосування відповідних санітарно-захисних заходів.

1.10 При проектуванні доріг в складних інженерно-геологічних умовах, коли період стабілізації земляного полотна перевищує встановлений термін будівництва, а також при незначному (до 5 % розрахункових автомобілів) щорічному зростанні ін­тенсивності руху допускається проектувати стадійне влаштування смуг руху та доро­жнього одягу з забезпеченням водовідводу та безпеки руху на кожній стадії.

1.11 З метою зниження одночасних витрат на будівництво дороги типи дорожніх розв'язок, конструкції дорожніх одягів, елементи обстановки, інженерного облашту­вання, склад будівель, споруд дорожньої і автотранспортної служб тощо необхідно призначати з урахуванням їх стадійного влаштування в міру зростання інтенсивності руху.

1.12 В гірській і пересіченій місцевості при проектуванні доріг І категорії доцільно передбачати роздільне трасування проїзних частин зустрічних напрямків ру­ху з урахуванням стадійного збільшення кількості смуг.

1.13 При проектуванні автомобільних доріг слід передбачити комплекс заходів з охорони навколишнього середовища.

1.14 Відведення земель для розміщення елементів автомобільних доріг, будівель та споруд дорожньої і автотранспортної служб, інженерних споруд і комунікацій, що розташовуються вздовж дороги, здійснюється відповідно до чинних законодавчих актів та нормативних документів.

ДБН В.2.3-4-2000 c.4

 

Земельні ділянки, що відводяться на період будівництва або реконструкції доро­ги під притрасові кар'єри та резерви, для розміщення тимчасових містечок будівель-ників, виробничих баз, під'їзних доріг тощо, підлягають поверненню власникам зе­мель, землекористувачам, орендарям з приведенням земель до відповідного стану згі­дно погоджених умов надання цих земель.

1.15 Розроблення, склад, зміст, стадійність проектування, порядок погодження та затвердження проектно-кошторнсної документації на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг слід виконувати згідно з ДБН А.2.2-3 та іншими чин­ними нормативними документами.

1.16 За виняткових обставин, у випадках, коли неможливо прийняти технічно та економічно обгрунтоване рішення без відхилень від нормативних вимог, наведених у цих Нормах, дозвіл на такі відхилення, при належному обгрунтуванні, може бути наданий тільки органом, який їх затвердив.

^ Розрахункова швидкість руху

1.17  За розрахункову швидкість приймається найбільш можлива швидкість поо­диноких автомобілів з умов безпеки руху, при нормальних погодних умовах і забезпе­ченні необхідного зчеплення шин автомобілів з поверхнею проїзної частини в залеж­ності від складності ділянок дороги, згідно ДСТУ 3587.

1.18  Розрахункову швидкість для проектування елементів плану, поздовжнього та поперечного профілів слід призначати згідно з даними таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 - Розрахункові швидкості руху автомобілів

У км/год


Категорія

 

 

 

Розрахункова швидкість

 

 

 

дороги

 

основна

 

допустима на складних ділянках місцевості

 

 

 

 

 

пересіченої

 

гірської

 

Іа

 

150

 

120

 

100

 

Iб

 

140

 

110

 

80

 

ІІ

 

120

 

100

 

60

 

III

 

100

 

80

 

50

 

IV

90 (80)

60

30

V

90 (60)

40

 

30

Примітка 1. До складних ділянок пересіченої місцевості відноситься рельєф, часто порізаний глибокими долинами з різницею позначок дна долин і вододілів по­над 50 м на відстані не більше 0,5 км, з бічними глибокими ярами і нестійкими схила­ми, долинами передгірських рік з бічними притоками.

Примітка 2. До складних ділянок гірської місцевості відносяться ділянки пере­валів (плюс один кілометр в кожний бік) через гірські хребти і ділянки гірських уще­лин із складними, сильно порізаними або нестійкими схилами, ділянки розповсю­дження пластичних грунтів та осипів, долини гірських рік з бічними притоками.

Примітка 3. В дужках наведені мінімально допустимі значення розрахункових швидкостей для доріг IV і V категорій відповідно, що дозволені Законом України "Про дорожній рух".

 

 

 

1.19 На підходах до особливо цінних капітальних споруд, при наявності вздовж автомобільшіх доріг цінних лісових масивів, а також у випадку перетинання дорогою

ДБН В.2.3-4-2000 c.5

цінних продуктивних земель допускається за відповідним техніко-економічним об­грунтуванням призначати розрахункові швидкості, наведені в таблиці 1.3, як для складних ділянок пересіченої місцевості.

1.20 Розрахункові швидкості на суміжних ділянках не повинні відрізнятися більше, ніж на 20 %.

1.21 При розробці проектної документації реконструкції автомобільних доріг за нормами Іб-ПІ категорій дозволяється, при відповідному техніко-економічному об­грунтуванні, зберігати елементи кривих в плані та поздовжньому профілі на окремих ділянках існуючих доріг, якщо вони відповідають розрахунковій швидкості, встанов­леній для доріг відповідно на категорію нижче.

^ Габарити автотранспортних засобів і навантаження

1.22 Автомобільні дороги необхідно проектувати для руху автотранспортних за­собів з габаритними розмірами: ширина - 2,55 м; висота - 4,00 м; довжина одиничного транспортного засобу - 12,00 м, зчепленого транспортного засобу - 18,50 м, автопоїз­да - 22,00 м.

1.23 При розрахунку земляного полотна та підпірних стінок на стійкість необхідно враховувати максимально допустиму повну вагу автотранспортного засобу 40 тс при відстані між його крайніми осями не менше 9,0 м.

1.24  Конструкцію дорожнього одягу на автомобільних дорогах слід розрахову­вати під навантаження (статичне) на  вісь 11,5 тс на дорогах І і II категорій, 10,0 тс - на дорогах III-IV категорій, 6,0 тс- на дорогах V категорії.

^ Обгрунтування проектних рішень

1.25 Технічні рішення при проектуванні доріг в плані, поздовжньому і попере­чному профілях, конструкції дорожніх одягів, штучні споруди і дорожні розв'язки по­винні забезпечувати безперервний безпечний рух автомобільного транспорту, еконо­мію основних дорожньо-будівельних матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів та збереження навколишнього середовища. Для прийняття оптимальних рішень слід розробляти варіанти з наступним їх економічним порівнянням за такими показника­ми: дорожньо-транспортні витрати, безпека руху, витрати на оплату земельного пода­тку та компенсацію за вилучення земель чи погіршення їх експлуатаційних якостей в межах технічно-резервних та санітарно-охоронних зон, втрати від забруднення навко­лишнього середовища та вилучення продуктивних земель з сільськогосподарського обігу.

1.26 Мережа автомобільних доріг повинна забезпечувати найбільший еко­номічний ефект при перевезенні вантажів і пасажирів та зручний зв'язок між населе­ними пунктами.

1.27 Місця розташування мостів та їх конструктивні рішення не повинні різко змінювати режим річок, а спорудження земляного полотна - різко впливати на режим протікання грунтових і поверхневих вод.

1.28 При проектуванні автомобільних доріг слід враховувати витрати на відшко­дування збитків, заподіяних під час будівництва доріг власникам землі, землекористу­вачам та орендарям, а також врахувати витрати, пов'язані з обмеженням їх прав у ви­користанні земель.

В проектній документації автомобільних доріг, що прокладаються по землях власників, необхідно передбачати кошти на викуп земельних ділянок на узгоджених умовах з власником землі та органами, які приймають рішення про вилучення земель.

ДБН В.2.3-4-2000 c.6

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Схожі:

України від 07. 04. 2000р за №66 Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані І розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України Держдорнді iconРоз’яснення з питань митного законодавства
При цьому розрахунки робляться лише на основі об’єктивних даних, що підтверджуються документально та піддаються обчисленню. Платежі...
України від 07. 04. 2000р за №66 Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані І розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України Держдорнді iconТеорія ймовірності Основні положення
Під випробуванням розуміється здійснення намічених дій і отримання результату за виконання певного комплексу умов S. При цьому припускається,...
України від 07. 04. 2000р за №66 Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані І розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України Держдорнді iconРішення конфліктів. Розв’язання конфлікту це усунення повністю або частково причин породжувачів конфлікту, або зміна цілей учасників конфлікту. Педагогічні правила для конструктивного вирішення конфліктних педагогічних ситуацій
Розв’язання конфлікту — це усунення повністю або частково причин породжувачів конфлікту, або зміна цілей учасників конфлікту
України від 07. 04. 2000р за №66 Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані І розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України Держдорнді iconДержавний стандарт україни інформація та документація одномовний тезаурус методика розроблення Видання офіційне
Затверджено та введено в дію наказом Держстандарту України від 5 травня 2001 р. №216
України від 07. 04. 2000р за №66 Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані І розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України Держдорнді iconОб’єктами цього злочину можуть бути будь-які особи незалежно від статі та віку. Метою торгівлі жінками може бути
Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю або...
України від 07. 04. 2000р за №66 Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані І розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України Держдорнді iconДержавний стандарт україни система стандартів з баз даних структура системи словників інформаційних ресурсів видання офіційне
Затверджено І введено в дію наказом Держстандарту України від 31 січня 1996 р. №39
України від 07. 04. 2000р за №66 Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані І розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України Держдорнді iconДержавні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І споруд
Управлінням промислової забудови, інженерної інфраструктури та захисту територій Держбуду України
України від 07. 04. 2000р за №66 Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані І розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України Держдорнді iconДержавні будівельні норми україни конструкції будинків та споруд проектування, будівництво та експлуатація будинків системи "пластбау" дбн b 6-6-95 Видання офіційне
Українським зональним науково-дослідним та проектним інститутом по цивільному будівництву (Київзндіеп) (докт техн наук, проф. М....
України від 07. 04. 2000р за №66 Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані І розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України Держдорнді iconПоложення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю дбн г. 1-2-93 Видання офіційне Міністерство України у справах будівництва І архітектури (Мінбудархітектури України)

України від 07. 04. 2000р за №66 Ці норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані І розповсюджені як офіційне видання без дозволу Держбуду України Держдорнді iconМетод саморегуляції в умовах стресу
Релаксація – це метод, з допомогою якого можна частково або повністю позбутися фізичного чи психічного напруження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи