Наказ №24 Про проведення районного моніторингу якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 та 2013-2014 н р icon

Наказ №24 Про проведення районного моніторингу якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 та 2013-2014 н р
Скачати 342.67 Kb.
НазваНаказ №24 Про проведення районного моніторингу якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 та 2013-2014 н р
Дата конвертації24.09.2013
Розмір342.67 Kb.
ТипНаказУКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВОЛОЧИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ


вул. Слави, 10, м. Волочиськ, 31200, тел./факс: (03845)3-69-46

E-mail: vol.osvita.05@mail.ru Код ЄДРПОУ 02146745
НАКАЗ

05.03.2013р м.Волочиськ № 24


Про проведення районного моніторингу

якості навчальної літератури для

загальноосвітніх навчальних закладів

у 2012-2013 та 2013-2014 н.р.


На підставі листа ХОІППО №189 від 06.03.2013 року, наказу ХОІППО від 28.02.2013 року №44 «Про проведення моніторингового дослідження якості підручників для 11 –го класу загальноосвітніх навчальних закладів» та з метою реалізації завдань щодо реформування системи загальної середньої освіти , підвищення якості навчальної літератури , створення сучасного підручникового фонду для загальноосвітніх навчальних закладів


НАКАЗУЮ:


1. Провести 12-15 березня 2013 року моніторинг стану навчально-методичного та матеріально – технічного забезпечення предметів навчальних закладів району.


2. Районному методичному кабінету:


2.1. Визначити районні об’єкти моніторингу та направити до них методичні матеріали для проведення дослідження:


Фізика , 11 клас, рівень стандарту

Сиротюк В.Д , 2 вч

ВІйтовецька ЗОШ 1-Шст Яцишена І.Ф;

Наркевицька ЗОШ 1-Шст Гуцуляк Л.Б;


Інформатика , 11 клас

рівень стандарту

Морзе Н.В. 2 вч


Купільська ЗОШ 1-Шст Воробчук Л.В

Соломнянська ЗОШ 1-Шст Машталяр В.Є


^ Українська мова ,11 клас

академічний ,профільний рівень,

Шелехова Г.Т, «Педагогічна думка»,2011р


Бубнівська ЗОШ 1-Шст Похитун О.В

Писарівська ЗОШ 1-Шст Полякова О.І

Богданівська ЗОШ 1-Шст Янчук О.С

Тарнорудська ЗОШ 1-Шст Возна В.В.

Волочиська ЗОШ 1-Шст №1 Матусяк Є.П

Соломнянська ЗОШ 1-Шст Решітник Г.Ф

Полянська ЗОШ 1-Шст Петуча Т.О

Завалійківська ЗОШ 1-Шст Сірук А.Л

Війтовецька ЗОШ 1-Шст Басій- Волощина С.

Яхновецька ЗОШ 1-Шст Шевчук Н.К

Шмирківська ЗОШ 1-Шст Кліщ С.Л


^ Біологія,11 клас

рівень стандарту академічний

Межжерін С.В.»Освіта»,2011р


Волочиська ЗОШ 1-Шст №1 Паук І.М

Бубнівська ЗОШ 1-Шст Антонюк О.О

Маначинська ЗОШ 1-Шст Шимко О.І


^ Технології, Коберник О.М,

«Літера ЛТД»,2010р


Купільська ЗОШ 1-Шст Чернецький В.М.


Технології Деревообробка

(профільний рівень),

^ Тимків Б.М., «Світ»,2011р


Соломнянська ЗОШ 1-Шст Машталяр В.Є;

Бальковецька ЗОШ 1-Шст Мельник А

Бубнівська ЗОШ 1-Шст Машталер О.С


2.2 Надати консультативно-методичну допомогу керівникам навчальних закладів з питань проведення моніторингу якості підручників.


2.3. Моніторинг провести згідно додатків №1,2,3.


2.4. Заповнені матеріали дослідження подати до сектору моніторингу якості освіти ХОІППО до 27.03. 2013 року.


3. Керівникам навчальних закладів , які визначені об’єктами моніторингового дослідження:


3.1. Створити умови для проведення моніторингу якості підручників для 10-го класу.


3.2. Матеріали моніторингового дослідженні (анкети для вчителя,учня, батьків) подати в райметодкабінет до 20.03. 2013 року.


4. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача

райметодкабінетом Г.Бранашко.


Начальник управління А.М.Плотнікова


Додаток 1.1

Анкета для вчителя

Назва підручника (2011 рік видання) _________________________ Автор(и)________________________________________________

Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень(підкреслити)

Область_____________________________________________

Сільська місцевість, місто (підкреслити)

Ваш педагогічний стаж: 0-5 років, 6-10, 11-20, більше 20 (підкреслити)

Ваша категорія: спеціаліст, друга, перша, вища (підкреслити)

Шановний учителю!

Оцініть, будь ласка, за 11 – ти бальною шкалою (від 0 до 10) кожен з параметрів, що характеризує якість підручника. Поставте значок «+» проти балу, якому, на Ваш погляд, відповідає кожен з параметрів. Пам’ятайте: якщо Ви ставите «0», то вважаєте, що підручник не має такої якості (параметра) взагалі і не реалізує її в навчанні. Бал «1» ставиться, якщо в підручнику наявні лише окремі моменти (елементи) відповідного параметра, тобто ступінь його реалізації в межах основних структурних одиниць навчального предмета (темах) мінімальний. Бал «10» ставиться, якщо даний показник якості, на Ваш погляд, послідовно, систематично, повно реалізується в навчальному матеріалі підручника. Бали 2-9 ставляться залежно від повноти реалізації показників якості підручника.
Запитання

Бали

1.

Забезпечення засвоєння змісту галузі на рівні, визначеному Державним стандартом основної і повної загальної середньої освіти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1

Забезпечення засвоєння знань, формування організаційних загальнонавчальних умінь і навичок


1.2

Забезпечення засвоєння знань, формування загальномовленнєвих умінь і навичок


1.3

Забезпечення засвоєння знань , формування загальнопізновальних умінь і навичок


1.4

Забезпечення формування загальних умінь і навичок з самоконтролю і самооцінювання


1.5

Забезпечення засвоєння знань, формування спеціальних предметних умінь і навичок


1.6

Відповідність матеріалів підручника навчальній програмі


2.

Дотримання основних дидактичних принципів

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1

науковості, фундаментальності, сучасності теоретичних навчальних матеріалів (фактів, термінів, понять, теорій)


2.2

оптимальність співвідношення та доступність об’єму теоретично - наукового матеріалу з основ науки з індивідуальними, психологічними й віковими можливостями та особливостями учнів


2.3

особистісної орієнтації та педагогічного співробітництва


2.4

індивідуалізації та диференціації


2.5

інтеграції та синтезу міжпредметних та спеціальних знань, умінь, навиків


2.6

послідовності, систематичності, цілісності подання й розкриття основних тем курсу


2.7

доцільності та функціонального навантаження ілюстративних матеріалів


3.

Методичне забезпечення.

Наявність у підручнику методологічно обґрунтованої та методично виваженої системи вправ (завдань):

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.1

для засвоєння учнями навчального матеріалу тем курсу


3.2

різнорівневих та диферінціованих


3.3

різнотипових за формою та змістом


3.4

для індивідуальної роботи


3.5

для групової роботи


3.6

для фронтальної роботи


3.7

для самостійної роботи


3.8

творчих для талановитих дітей


3.9

підвищеної складності для учнів з високим рівнем знань


3.10

для формування різних видів життєвих компетентностей


3.11

для систематичного закріплення понять, визначень та основних тем курсу


3.12

для поточного, тематичного та узагальнюючого контролю


3.13

для поточного, тематичного та узагальнюючого самоконтролю


4.

Доступність та перспективність навчальних матеріалів підручника

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.1

Відповідність викладення теоретичного матеріалу віковим можливостям учнів


4.2

Відповідність навчальних матеріалів попередній загальноосвітній підготовці та життєвому досвіду учнів


4.3

Доступність теоретичного навчального матеріалу для самостійного сприйняття учнями


4.4

Забезпечення зрозумілого й чіткого визначення головних програмових понять, визначень, термінів тощо


4.5

Відповідність лексичного наповнення підручника віковому рівню учнів


5.

Вплив навчальних матеріалів на всебічний розвиток особистості

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.1

на активізацію процесу навчально - пізнавальної діяльності


5.2

на ефективність розумової та інтелектуальної діяльності


5.3

на реалізацію творчого потенціалу


5.4

на стимулювання діяльності щодо самостійного оволодіння знаннями, здобуття інформації з різних видів джерел тощо


5.5

на практичне застосування соціальних та комунікативних компетентностей


5.6

на оволодіння навиками самооцінки, самоаналізу, самовдосконалення


5.7

на стійке бажання постійно оволодівати новими знаннями


5.8

на позитивне ставлення до процесу навчання


6.

Вплив навчальних матеріалів на виховання

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.1

стійких морально-етичних норм та загальнолюдських гуманістичних цінностей


6.2

громадянської позиції та патріотичних почуттів


6.3

дбайливого ставлення до природи, відповідальності за її збереження


6.4

почуття прекрасного та загальної естетичної культури


6.5

почуття поваги до результатів своєї праці і праці інших


7.

Вплив ілюстративного матеріалу на реалізацію змісту освіти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.1

Збалансованість та різноманітність форм та змісту


7.2

Врахування принципів науковості, інформативності, виховної спрямованості


7.3

Врахування особливостей освітньої галузі, навчального предмета, загальної концепції підручника


7.4

Загальна естетика оформлення


7.5

Якість поліграфії. Збалансованість кольорової гами


8.

Системність та доцільність додаткового матеріалу

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.1

Продуманість рубрикації, заголовків, сигналів - символів


8.2

Доцільність об’єму та змісту матеріалів довідникового характеруЗапитання

^ Варіанти відповіді

Так

Ні

1.

Чи вважаєте Ви даний підручник новим за методичною системою реалізації змістових ліній?2.

^ Чи сприяє матеріал підручника запровадженню у практику навчально – виховного процесу особистісно орієнтованих педагогічних технологій ?3.

Чи відповідає дана навчальна книга Вашим уявленням про сучасний шкільний підручник?

^ Фактичні помилки (сторінка, номер завдання), якщо вони мають місце в теоретичному або практичному матеріалі підручника

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ Найбільш суттєві побажання вчителів щодо поліпшення якості підручника ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Дякуємо за співпрацю!


Додаток 1.3

Анкета для опитування учнів

Юний друже!

Запрошуємо тебе взяти участь в опитуванні стосовно якості підручників, за якими ти навчаєшся. Це опитування є анонімним, тобі не потрібно вказувати в анкеті ні свого прізвища, ні свого ім’я. Дуже важливо, щоб ти уважно й обдумано відповів(ла) на кожне запитання, тому що від цього значною мірою залежить поліпшення якості твого підручника.


Область_____________________________ Сільська місцевість, місто (підкреслити)

Назва підручника__________________________________ Автори __________________


Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень (підкреслити)


Пам’ятай! Можна вибрати тільки один варіант відповіді


^ 1. Чи подобається тобі підручник?

а. Так б. Ні в. Частково


2. Чи зрозуміло пояснено матеріал нових тем (поняття, правила, терміни)?

а. Так б. Ні в. Частково


^ 3. Чи цікавими для тебе є вправи, завдання, тексти та ілюстрації ?

а. Так б. Ні в. Частково


4. Чи пояснюється значення нових термінів, понять або слів?

а. Так б. Ні в. Частково


^ 5. Чи можеш ти, самостійно вивчити нову тему і підготуватися до уроку, користуючись матеріалами підручника?

а. Так б. Ні в. Інколи


6. Чи містить підручник завдання для самоперевірки, повторення і самоконтролю?

а. Так б. Ні в. Частково


^ 7. Чи подобаються тобі уміщені в підручнику ілюстрації?

а. Так б. Ні в. Частково


8. Чи подобається тобі зовнішнє оформлення підручника (обкладинка, папір, малюнок на обкладинці тощо)?

а. Так б. Ні в. Частково


^ 9. Чи впливають уміщені в підручнику матеріали на зростання твого інтересу до навчання?

а. Так б. Ні в. Частково


Які теми підручника тобі найбільше сподобалися? (напиши назву теми)

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ Які теми здалися тобі занадто складними ? (напиши назву теми)

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Напиши, щоб ти хотів(ла) змінити в цьому підручнику__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дякуємо за відверті відповіді!


Додаток 1.5

Анкета для батьків


Область ____________________________________Сільська місцевість, місто (підкреслити)


Автор(и), назва підручника (2011 рік видання)_______________________________________


^ Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень (підкреслити)


Шановні батьки!

Пропонуємо Вам взяти участь у моніторинговому дослідженні якості підручників для

11-го класу. Звертаємо Вашу увагу на те, що анкетування є цілком анонімним. Ваші відверті відповіді на запитання анкети допоможуть не лише з’ясувати рівень якості даного підручника, а й запровадити комплекс заходів щодо її підвищення.

Прочитайте, будь ласка, запитання - поставте знак „+” проти вибраного вами варіанту відповіді (відповідь може бути тільки одна).


^ 1. Чи цікаво й доступно для дитини, на Вашу думку, викладено в підручнику матеріали основних тем навчального курсу?

а. Так б. Ні в. Частково


2. Чи впливають, на Вашу думку, уміщені в підручнику матеріали (тексти, завдання і вправи, додаткова інформація) на формування в дитини стійкого інтересу до навчального предмета?

а. Так б. Ні в. Частково


^ 3. Чи чітко й зрозуміло, на Вашу думку, сформульовано у підручнику визначення правил, понять?

а. Так б. Ні в. Частково


4. Чи може Ваша дитина, самостійно вивчити нову тему, користуючись матеріалами навчальної книги ?

а. Так б. Ні в. Інколи


^ 5. Чи пояснюється в матеріалах підручника (у тексті, після параграфа, у додаткових матеріалах) значення нових термінів, понять, рідко вживаних слів?

а. Так б. Ні в. Частково


^ 6. Чи містить підручник поради, які навчають дитину раціонально спланувати та якісно виконати самостійні роботи практичного, дослідницького, творчого характеру ?

а. Так б. Ні в. Частково


^ 7. Чи достатньо, на Вашу думку, у підручнику матеріалів, опрацювання яких розвиває вміння дитини аналізувати певні явища, факти, події, робити логічні висновки?

а. Так б. Ні в. Частково

^ 8. Чи подобається Вам уміщений у підручнику ілюстративний матеріал та загальне оформлення навчальної книги?

а. Так б. Ні в. Частково

9. Чи задоволені Ви поліграфічною якістю підручника (папір, контрастність і розмір шрифтів, кольорова гама ілюстрацій тощо)?

а. Так б. Ні в. Частково


^ Будь ласка, відмітьте (підкресліть) про себе додаткові відомості:


- Ваш вік, до 35 років, 35 – 40 років, 40 – 45 років, старше 45


- Ваша освіта: повна середня, неповна середня, середня технічна, не повна вища , вища


Ваші побажання щодо поліпшення якості даного підручника:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дякуємо за відверті відповіді!Схожі:

Наказ №24 Про проведення районного моніторингу якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 та 2013-2014 н р iconНаказ №187 Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для учнів 2, 5 класів в загальноосвітніх навчальних закладах Богуславського району протягом 2013/2014 2014/2015 навчальних років
Організувати в 2013-2014 н р апробацію навчальної літератури для учні 2,5 класів на базі навчальних закладів Богуславського району...
Наказ №24 Про проведення районного моніторингу якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 та 2013-2014 н р iconНаказ №230 Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для учнів 2, 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів Фастівського району протягом 2013/2014 2014/2015 навчальних років
Київської області протягом 2013/2014 – 2014/2015 навчальних років та з метою створення умов для оновлення змісту освіти й упровадження...
Наказ №24 Про проведення районного моніторингу якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 та 2013-2014 н р iconНаказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Ук­раїни від 06. 03. 2012 №14. 1/10-760 «Про проведення моніторингового до­сліджен­ня якості підручників для 10-го класу загальноосвітніх...
Наказ №24 Про проведення районного моніторингу якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 та 2013-2014 н р iconНаказ №474 Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 2013/2014 навчальних роках
Міністерства освіти і науки України від 8 травня 2008 року №401 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2008 року...
Наказ №24 Про проведення районного моніторингу якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 та 2013-2014 н р iconНаказ №340 Про проведення апробації навчальної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Богуславського району протягом 2012/2013 2013/2014 н р
Київської області протягом 2012/2013 – 2013/2014 навчальних років та з метою оновлення змісту освіти й упровадження в практику роботи...
Наказ №24 Про проведення районного моніторингу якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 та 2013-2014 н р iconНаказ №3/640 м. Луганськ Про проведення апробації та моніторінгових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 2013/2014 навчальних роках
Міністерства освіти і науки України від 8 травня 2008 року №401 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2008 року...
Наказ №24 Про проведення районного моніторингу якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 та 2013-2014 н р iconНаказ №113 Про проведення моніторингу якості підручників для 9-го класу в загальноосвітніх навчальних закладах Харківського району
Харківської області, з метою реалізації завдань щодо реформування системи загальної середньої освіти, підвищення якості навчальної...
Наказ №24 Про проведення районного моніторингу якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 та 2013-2014 н р iconНаказ №140 Про проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014-2014/2015 навчальних роках у школах району
На виконання наказу Департаменту освіти і науки,молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації від 02. 10. 2013 року...
Наказ №24 Про проведення районного моніторингу якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 та 2013-2014 н р iconНаказ №137 м. Київ Про проведення моніторингу якості підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
України «Про про­ведення мо­ні­торингу якості підручників для 9 класу (2009 року видання) загальноосвіт­ніх навчальних закладів»...
Наказ №24 Про проведення районного моніторингу якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 та 2013-2014 н р iconПро переліки навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році
З метою упорядкування виданої у 2013 році навчальної літератури і програм, що рекомендуються для використання в навчально-виховному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи