Соціальна робота: діалог науки і практики icon

Соціальна робота: діалог науки і практики
Скачати 336.59 Kb.
НазваСоціальна робота: діалог науки і практики
Сторінка1/3
Дата конвертації12.04.2013
Розмір336.59 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА


За сторінками підручника ХХІ століття


Соціальна робота:

діалог науки і практики

Бібліографічний покажчик


Луцьк - 2010


ББК 91.9 : 6

С69


Соціальна робота: діалог науки і практики [Текст] : бібліогр. покажч. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в. ], 2010. – 36 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).


Укладач Н. А. Ількевич

Відповідальна за випуск М. М. Мах

Комп’ютерна верстка О. С. Борошука

Малюнок за :
psiholog.tversu.ru© Укладач Н. А. Ількевич, 2010

© Волинська обласна бібліотека для

юнацтва, 2010


ЗМІСТ

Правові основи соціальної роботи…………………………… 7

Теоретичні основи соціальної роботи………………………..12

Соціальні працівники………………………………………… 19

Соціальна педагогіка як основа соціальної роботи………….20

Методика та технологія соціальної роботи…………………..21

Волонтерський рух……………………………………. 24

Особливості соціальної роботи з різними групами

населення……………………………………………………….25

Соціальна робота з дітьми……………………………..26

Соціальна робота з молоддю……………………….….29

Соціальна робота з жінками………………………… 30

Соціальна робота з сім’єю……………………………..31

Соціальна робота з інвалідами………………………...31

Соціальна робота з правопорушниками та

засудженими…………………………………………………...32


ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК…………………………… …. 34


Соціальна робота – професійна діяльність, спрямована на допомогу людям, що опинилися у скрутних життєвих обставинах, на забезпечення соціальної справедливості шляхом підтримки найменш захищених верств суспільства. Вона невідривна від суспільства і спрямована на усі його проблемні прошарки. Тому необхідність у соціальній роботі існуватиме доки існує суспільство, навіть за найвищого його розквіту, не кажучи вже за суспільство у кризовій ситуації. Сьогодні в Україні ми спостерігаємо такі негативні тенденції, як зменшення чисельності населення, збільшення кількості розлучень, а отже і проблемних сімей, сиріт, відбувається старіння населення, зубожіння, а тому поширюється жебрацтво, через неякісне медичне обслуговування зростає кількість неповноцінних дітей, інвалідів, широко розповсюджені захворювання на венеричні хвороби, на СНІД, що зазвичай трапляється під час суспільних негараздів, зростає захворюваність на наркоманію і токсикоманію, зростає злочинність. На соціальну сферу впливає економічна ситуація в країні: спад виробництва, зниження продуктивності праці, знецінення заощаджень населення внаслідок гіперінфляції, зниження реальної заробітної плати і пенсій, падіння рівня зайнятості, зростання безробіття. За таких умов населення деморалізується. Психологічний стан людей характеризується зростанням тривожності, зниженням життєвої задоволеності й масовим поширенням почуття соціальної непотрібності; усе це призводить до відчуження людей від суспільства, в якому вони живуть. Поглиблюються песимістичні настрої, узвичаюються критичні оцінки людей стосовно різних аспектів свого життя й прогнозів щодо майбутнього, зростає соціальна напруженість, нетерпимість, розгубленість За таких обставин ускладнюється адаптація “аутсайдерів” – випускників дитячих будинків, шкіл-інтернатів, людей, які вийшли з в’язниці. Допомогти людям у найскладніших життєвих ситуаціях покликані соціальні працівники.

Особливістю сучасної професійної соціальної роботи є те, що вона має на меті не просто підтримку людини, а її повернення до повноцінного самостійного активного життя. Саме такий підхід забезпечує сталий соціальний і духовний розвиток суспільства, дозволяє попередити загострення соціальних проблем, не відволікає ресурси суспільства, а збільшує їх. Тому сьогодні соціальна робота - високопрофесійна діяльність, що вимагає від тих, хто її виконує, володіння найсучаснішими методами роботи з людиною та впливу на суспільні процеси.

 За останні 15 років соціальна робота в Україні пройшла шлях від окремих експериментальних закладів до розгалуженої системи соціальних служб та громадських організацій, що надають соціальну допомогу різним групам населення.

Сьогодні у сфері соціальної роботи України діють:

 • центри зайнятості та праці;

 • соціальні служби для молоді та служи у справах неповнолітніх;

 • кризові центри та притулки для дітей та дорослих;

 • територіальні центри по роботі з населенням, будинки-інтернати та пансіонати;

 • реабілітаційні центри для людей з особливими потребами, для тих, хто страждає важкими захворюваннями;

 • соціально-психологічні відділи на підприємствах, в навчальних закладах, військових частинах, установах внутрішніх справ та відбуття покарання;

 • близько 60 тисяч громадських організацій, що займаються наданням соціальних послуг, захистом прав, профілактикою соціальних та особистих проблем, формуванням здорового способу життя.

Організації соціальної роботи активно підтримуються не лише державою, а й національними та міжнародними благодійними фондами. Найближчим часом кількість організацій соціальної роботи ще збільшуватиметься, адже запобігати соціальним хворобам набагато легше, ніж боротися з соціальними епідеміями.


^ Найперспективнішими напрямами соціальної роботи є:

 • соціальна профілактика негативних явищ та формування здорового способу життя;

 • організація роботи приватних центрів соціального обслуговування;

 • організація ринку соціальних послуг та соціальне брокерство;

 • робота в громадах, спрямована на їх згуртування і активізацію внутрішніх резервів;

 • впровадження альтернативних форм соціальної опіки дітей-сиріт, людей з обмеженими можливостями, альтернативних форм реабілітації осіб з відхиленнями в поведінці;

 • соціально-психологічна робота на підприємствах та організаціях.

Сьогодні навчальні заклади області готують соціальних працівників. Широке коло питань, пов’язаних із вивченням основ соціальної роботи, зокрема, з окремими категоріями населення, дещо утруднює пошук і добір потрібної літератури.

Бібліографічний покажчик «Соціальна робота: діалог науки і практики» видано з метою допомоги бібліотечним працівникам, студентам, викладачам, практичним соціальним працівникам. Оскільки, передусім, ми орієнтуємось на бібліотечне обслуговування молоді, видання продовжує серію бібліографічних видань Волинської обласної бібліотеки для юнацтва «За сторінками підручника ХХІ століття».

Для більш детального пошуку джерел у виданні вміщено предметний покажчик.

Електронна версія бібліографічного покажчика «Соціальна робота: діалог науки і практики» розміщено на веб-сайті Волинської обласної бібліотеки для юнацтва (http : voub.at.ua).


Правові основи соціальної роботи

1. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам : Закон України від 16 листоп. 2000 р. № 2109-ІІІ // Уряд. кур’єр. – 2000. – 19 груд.

^ 2. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України від 21 берез. 1991 р. № 875-ХІІ // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 2004. - № 10. – С. 389 – 403.

^ 3. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку : Закон України від 16 груд. 1993 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. - № 4. – Ст. 18.

^ 4. Про соціальні послуги [Текст] : Закон України від 19 черв. 2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 29. – Ст. 1435 ; Все про бух. облік. – 2004. – № 15. – С. 11 – 14.

5. Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк [Текст] : Закон України від 10 лип. 2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 32. – Ст. 1681 ; Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 6. – Ст. 39.

^ 6. Про соціальну роботу з дітьми і молоддю [Текст] : Закон України від 21 черв. 2001 р. із змінами і доп. // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 42. – Ст. 212 ; Офіц. вісн. України. – 2009. – № 7. – Ст. 204.

^ 7. Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями : Указ Президента України від 1 черв. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 8 черв.

^ 8. Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : затв. постановою Каб. Міністрів України від 17 жовт. 2007 р. // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 80. – Ст. 2975.

^ 9. Загальне положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 27 серп. 2004 р. № 1126 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 35. – Ст. 2340.


^ 10. Концепція державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [Текст] : затв. розпорядженням Каб. Міністрів України від 11 трав. 2006 р. № 263-р // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 20. – Ст. 1488.

^ 11. Концепція реформування системи соціальних послуг [Текст] : затв. розпорядж. Каб. Міністрів України від. 13 квіт. 2007 р. № 178-р // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 28. – Ст. 1122.

^ 12. Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 10 груд. 2003 р. № 1895 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 51: ч. 1. – Ст. 2673.

^ 13. Положення про головного державного соціального інспектора [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 25 серп. 2004 р. № 1098 // Офіц. вісн. України. – 2004. – №34. – Ст. 2265.

^ 14. Положення про Державну соціальну службу для сім’ї, дітей та молоді [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 27 серп. 2004 р. № 1125 // Офіц. вісн. України. – 2004. – №35. – Ст. 2339.

^ 15. Положення про соціального інспектора : затв. постановою Каб. Міністрів України від 21 серп. 2001 р. № 1091 із змінами від 16 берез. 2002 р. // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 2002. – № 3. – С. 214 – 215.

^ 16. Порядок надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 31 січ. 2007 р. № 80 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 8. – Ст. 292.

^ 17. Порядок реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги" [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 20 черв. 2006 р. № 842 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 25. – Ст. 1825.


^ 18. Порядок утворення спеціалізованого будинку для ветеранів війни і праці, громадян похилого віку та інвалідів і надання житлових приміщень у такому будинку [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 31 січ. 2007 р. № 76 // Офіц. вісн. України. – 2007. – №8. – Ст. 288.

^ 19. Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 14 січ. 2004 р. № 12 із змінами від 16 трав. 2007 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 2 : ч. 1. – Ст. 12 ; 2007. – № 37. - Ст. 1494.

^ 20. Типове положення (взірцеве) про відділення соціальної допомоги вдома : затв. наказом М-ва соц. захисту населення України від 1 квіт. 1997 р. № 44 // Бюл. законодавства і юрид. практики України 2004. – № 10. – С. 382 – 388. 

^ 21. Типове положення (взірцеве) про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян : затв. наказом М-ва соц. захисту населення України від 1 квіт. 1997 р. № 44 із змінами від 11 квіт. 2007 р. // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 2004. – № 10. – С. 373 – 382 ; Офіц. вісн. України. – 2007. - № 30. – Ст. 1240.

^ 22.Типове положення про СОС-дитяче містечко [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 15 берез. 2006 р. № 736 // Офіц. вісн. України. – 2006. – №11. – Ст. 736.

^ 23. Типове положення про соціальний центр матері та дитини [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 8 верес. 2005 р. № 879 // Офіц. вісн. України. – 2005. – №37. – Ст. 2277.

^ 24. Типове положення про соціально-реабілітаційний центр – дитяче містечко [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 27 груд. 2005 р. № 1291 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 52. – С. 3326.


^ 25. Типове положення про соціальний гуртожиток для осіб, які потребують соціального захисту [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 30 трав. 2007 р. № 783 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 41. – Ст. 1620.

^ 26. Типове положення про центр захисту безпритульних дітей "Наші діти" [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 30 трав. 2007 р. № 787 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 41. – Ст. 1623.

^ 27. Типове положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей [Текст] : зав. постановою Каб. Міністрів України від 28 січ. 2004 р. № 87 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 4 : ч. 1. – Ст. 168.

^ 28. Типове положення про Школу волонтерів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді [Текст] : затв. наказом М-ва України у справах сім’ї, дітей, молоді та спорту від 30 січ. 2006 р. № 204 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 7. – Ст. 392.

29. Інструкція про організацію надання соціально-медичних послуг та проведення санітарно-гігієнічних заходів у закладах соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі : затв. наказом М-ва праці та соц. політики України від 24 січ. 2007 р. // Праця і зарплата. – 2007. – № 10. – С. 17 – 21.

30. Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і органів праці і соціального захисту населення в надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах : затв. наказом М-ва України у справах сім’ї, молоді та спорту та М-ва праці та соціал. політики України від 6 серп. 2007 р. // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 63. – Ст. 2482.

31. Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та управлінь (відділів) освіти щодо підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних класів інтернат них закладів і шкіл соціальної реабілітації : затв. наказом М-ва України у справах сім’ї, молоді та спорту, М-ва освіти і науки України

від 28 верес. 2007 р. // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 78. – Ст. 2985.

^ 32. Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров’я щодо профілактики раннього соціального сирітства : затв. наказом М-ва України у справах сім’ї, молоді та спорту; М-ва охорони здоров’я України від 24 лип. 2007 р. // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 58. – Ст. 2324.

^ 33. Типове положення про інформаційно-ресурсний центр центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді [Текст] : затв. наказом М-ва України у справах сім’ї, дітей, молоді та спорту від 30 січ. 2006 р. № 203 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 7. – Ст. 391.

^ 34. Типове положення про консультативний пункт центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини [Текст] : затв. наказом М-ва України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 жовт. 2006 р. № 3545 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 45. – Ст. 3028.

^ 35. Типове положення про соціальний готель [Текст] : затв. наказом М-ва праці та соц. політики України від 3 квіт. 2006 р. № 450/12324 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 16. – Ст. 1213.

^ 36. Типове Положення про спеціалізоване формування "Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевості, віддалених районах міст" [Текст] : затв. наказом М-ва України у справах молоді та спорту від 17 черв. 2005 р. № 892 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 28. – Ст. 1661.

^ 37. Типове положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів [Текст] : затв. наказом М-ва праці та соц. політики України від 13 лют. 2007 р. № 48 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 18. – Ст. 736.

^ 38. Типове положення про центр професійної реабілітації інвалідів [Текст] : затв. наказом М-ва праці та соц. політики України від 9 жовт. 2006 р. № 372 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 44. – Ст. 2960.

^ 39. Форми індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання : затв. наказом М-ва охорони здоров’я України від 8 жовт. 2007 р. // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 80. – Ст. 2996.

^ 40. Болотіна, Н. Б. Право соціального захисту України [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Болотіна. –К. : Знання, 2005. – 615 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Із змісту : Соціальне обслуговування та діяльність соціальних служб. – С. 451 – 478. ББК 67.305(4УКР)я73

Б79

Теоретичні основи соціальної роботи

^ 41. Балашов, А. М. Інституційне забезпечення соціального захисту населення [Текст] / А. М. Балашов // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 97 - 99.

42. Балашов, А. М. Сучасні проблеми соціального захисту населення в Україні [Текст] / А. М. Балашов // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С. 82 – 84.

43. Баранов, В. Особливості завдань психологічної служби у закладах соціальної реабілітації [Текст] / В. Баранов // Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 2. – С. 69 – 71.

44. Бауэр, Е. Социальная работа и социальная педагогика в эпоху глобализации [Текст] / Е. Бауэр, В. Борисенко // Педагогика. – 2007. – № 1. – С. 103 – 109.

^ 45. Бєдная, В. Б. Гуманістичне призначення інфраструктури соціальної роботи [Текст] / В. Б. Бєдная // Гуманіт. вісн. Запоріз. держ. інж. акад. – 2005. – Вип. 20. – С. 26 – 32. ББК 60(4Укр)

Г94

^ 46. Библиотека социальной работы и агробизнеса [Электроный ресурс]. - Режим доступа : http://tomis.com.ua/biblio/abc_000_e.html, свободный. – Назв. с экрана. – Из содерж. : Азбука социальной работы.

^ 47. Бочарова, В. Г. Социальная служба: состояние и тенденции развития [Текст] / В. Г. Бочарова // Педагогика. – 1992. – № 3-4. – С. 20 – 27 ; Папка № 102. – С. 318.

48. Бугаєнко, Н. М. Сучасні тенденції розвитку системи державної допомоги в ЄС [Текст] / Н. М. Бугаєнко // Статистика України. – 2010. – № 1. – С. 92 – 98.

^ 49. Вступ до соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 304 с. – (Альма-матер). ББК 74.66

В85

^ 50. Главацька, О. Л. Менеджмент соціальної роботи [Електронний ресурс] : лекції / О. Л. Главацька. – Тернопіль : ТДПУ, 2009. – 65 c. – Електрон. дан. – 1 електрон. опт. диск (СD-R) ; 12 см. – Загол. з екрану. – № V-365.

^ 51. Горілий, А. Г. Історія соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Горілий. – Тернопіль : Астон, 2004. – 174 с.

ББК 65.27

Г69

52. Горбатюк, С. Особливості формування та шляхи вдосконалення механізмів державного регулювання соціальної роботи в Україні [Текст] / С. Горбатюк // Зб. наук. праць Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 2. – С. 238 – 247.

53. Горбатюк, С. Соціальна робота як засіб впливу на формування соціального самопочуття населення України [Текст] / С. Горбатюк // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 1. – С. 229 –237.

54. Горбатюк, С. Теоретико-методологічні засади соціальної роботи як об’єкта державного регулювання [Текст] / С. Горбатюк // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2007. – № 2. – С. 312 – 319.

^ 55. Гурьянова, М. Воспитательная направленность социальной работы [Текст] / М. Гурьянова // Педагогика. – 1997. – № 6. – С. 49 – 54 ; Папка № 102. – С. 662.

56. Дефініції соціальної роботи та соціальної педагогіки [Текст] // Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 4. – С. 12 – 16.

57. Ейр, С. Стандарти якості та необхідні інновації як гарантія належного рівня соціальної роботи [Текст] / С. Ейр // Соц. політика і соц. робота. – 2007. – № 1. – С. 24 – 32.

ББК 74.66

М 69


^ 58. Журавська, В. Проблеми формування єдиної системи надання соціальних послуг [Текст] / В. Журавська // Праця і зарплата. – 2009. – № 39. – С. 6 – 7.

59. Заяц, О. В. Организация, администрирование и управление в социальной работе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Заяц. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. – 139 с. – Электрон. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD-R) ; 12 см. – Загл. с экрана. – № 340-V.

^ 60. Зверева, И. Д. Развитие социальной работы и социальной педагогики в Украине [Текст] : итоги реализации проекта «Социальное образование в Украине» / И. Д. Зверева, Г. М. Лактионова // Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 4. – С. 2 – 6.

^ 61. Капська, А. Й. Соціальна робота [Текст] : навч. посіб. / А. Й. Капська. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 328 с.

ББК 74.66я73

К20

62. Королюк, Н. Розвиток мережі спеціальних установ як один із шляхів удосконалення системи надання соціальних послуг [Текст] / Н. Королюк // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів (м. Луцьк, 16 – 17 квіт. 2008 р.). – Луцьк, 2008. – С. 229 – 230.

ББК 72.4(4УКР)

В67

^ 63. Корнюшина, Р. В. Зарубежный опыт социальной работы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. В. Корнюшина. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. – 61с. – Электрон. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD-R) ; 12 см. – Загл. с экрана. – № 340 –V.

^ 64. Костина, Е. Ю. История социальной работы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Ю. Костина. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2003. – 113 с. – Электрон. дан. – 1 электрон. опт. диск (СD-R) ; 12 см. – Загл. с экрана. – № 339–V.

  1   2   3Схожі:

Соціальна робота: діалог науки і практики iconДіалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна І неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми
Тема : діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками
Соціальна робота: діалог науки і практики iconКалендарне планування 3 клас
Основні правила культурного спілкування. Слова ввічливості. Перевірна робота. Діалог
Соціальна робота: діалог науки і практики iconОрганізатор: го „Європейський діалог”, м. Львів Керівник проекту: Ігор Каспрук, директор го „Європейський діалог” Куратор групи візитерів: Руслана Рудніцька, Член Ради го «Європейський діалог»
Куратор групи візитерів: Руслана Рудніцька, Член Ради го «Європейський діалог», керівник експертної групи організації, к е н., доцент...
Соціальна робота: діалог науки і практики iconЗаявка на участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики»
«Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики»
Соціальна робота: діалог науки і практики iconПриклад листа на проходження практики груп мзд ектору Дондту проф. Антощенко М.І. Ват «Електрон»
Ват «Електрон» гарантує проходження (вказати вид практики) практики студенту гр. Мзд-09-1 Іванову Івану Івановичу в період (вказати...
Соціальна робота: діалог науки і практики iconМета педагогічної практики
Положенням про проведення практики у вищих закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року...
Соціальна робота: діалог науки і практики iconЩоденник ­­­­­­­­­­­­­факультет електроніки та комп'ютерної інженерії Спеціальність Курс Розпорядження
Під час практики студент має дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. Відлучатися з місця практики студент може...
Соціальна робота: діалог науки і практики iconСоціальна структура суспільства, основні елементи
У свою чергу вони теж мають певний рівень організованості й упорядкованості власної структури. Це дає підстави стверджувати, що соціальна...
Соціальна робота: діалог науки і практики iconРеферат з інформатики на тему: " Робота з файлами і папками у середовищі Windows"
Операційна система (ОС) – програма, що здійснює діалог із користувачем, керує комп'ютером, його ресурсами, запускає інші програми....
Соціальна робота: діалог науки і практики iconПрограма навчально-виховної педагогічної практики для бакалаврів
Положенням про проведення практики у вищих закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи