Методичний супровід психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів школи-інтернату icon

Методичний супровід психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів школи-інтернату
Скачати 184.58 Kb.
НазваМетодичний супровід психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів школи-інтернату
Дата конвертації10.04.2013
Розмір184.58 Kb.
ТипДокументи

Методичний супровід психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів школи-інтернату.


Скірта М.А. - заступник директора з навчально-виховної роботи Горлівської спецшколи-інтернату для дітей з важкими порушеннями мови.


Суть керівництва сучасною школою полягає в тому, щоб у найважчій справі привселюдно створювався, дозрівав і запроваджувався найкращий досвід на основі передових педагогічних ідей.

В. Сухомлинський


Сучасні проблеми модернізації навчально-виховного процесу в закладі спеціальної освіти реально можна розв`язати лише на основі впровадження в нього інноваційних технологій, що стосуються як педагогічної, так і управлінської діяльності. Сьогодні на одне з перших місць у теорії та практиці освітньої парадигми висувається метод проектування.

Проектування, що склалося в технічних науках поширилося і в гуманітарній сфері: виникло екологічне, педагогічне, організаційне. Організаційне проектування в освітній галузі дає основу створення як широкомасштабних проектів, спрямованих на розв`язання сучасних проблем освіти, так і проектів модернізації навчально-виховного процесу конкретного закладу.

Педагогічне проектування – не лише діяльність, а й процес послідовної зміни нових завдань, видів діяльності, рівнів упорядкування інформації. Якщо виходити з класичних уявлень про сутність проектування (дивергенції, трансформації, конвергенції), то під педагогічним ми розуміємо цілеспрямовану діяльність зі створення проекту як інноваційної моделі корекційно-виховної системи. Слід зазначити, що педагогічне проектування є діяльністю, що здійснюється в умовах освітнього процесу і спрямовується на забезпечення ефективного функціонування корекційно-виховного процесу та забезпечує його розвиток. Результатом діяльності педагогічного проектування буде модель об`єкта діяльності педагога, яка ґрунтується на педагогічних новаціях, тому що в її основі лежить новий спосіб розв`язання проблеми. Суть проектування – у виконанні соціального замовлення, що потребує ретельної конкретизації, тобто своєрідного прогнозу щодо того, чи можна взагалі досягти мети, та якими саме методами.

Методична робота в школі-інтернаті є одною з ланок управління корекційно-виховним процесом, який має бути спрямований на виховання в учителів, логопедів вимогливості до своєї педагогічної праці, бажання пошуку більш раціональних методів навчання і виховання.

Основними завданнями методичної роботи в школі-інтернаті є :

* вивчення особистісних рис і можливостей кожного вчителя, формування творчого працездатного колективу;

* глибоке та різнобічне освоєння основних вимог Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров`я (спец. освіту), Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», постанови кабміну України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку»;

* поглиблення знань, що спрямовані на відродження та розвиток національної освіти України, вдосконалення знань педагогів, логопедів з теорії і методики навчання та виховання, психології;

* розвиток традиційних та пошук нових високоефективних форм і методів методичної роботи, оновлення її змісту на основі особистісно орієнтованої педагогіки навчання та виховання;

* забезпечення особистісно-зорієнтованого підходу на засадах ідей толерантності до здійснення методичної роботи в школі-інтернаті.


Методична робота педагогічних працівників школи-інтернату здійснюється за такими стратегічними напрямками:

1. глибоке вивчення психофізичних особливостей дітей з важкими порушеннями мовлення;

2. створення оптимальних умов для загальноосвітньої підготовки таких дітей та їх соціалізації в повсякденному житті;

3. діагностика рівня забезпечення психолого-педагогічних умов ефективної організації корекційно-виховного процесу в школі-інтернаті;

4. систематичне інформування щодо змісту та методики навчання і виховання, глибоке вивчення відповідних державних документів, виконання вимог чинних нормативних документів.


Оптимальний вибір варіанту, змісту й організаційних форм методичної роботи в школі-інтернаті забезпечується:

- урахуванням наявних нормативних документів, перспектив розвитку закладу;

- аналізом стану корекційно-виховного процесу, діагностуванням діяльності педагогічних кадрів інтернату, їхніх особистісних рис;

- урахуванням умов і специфіки функціонування школи-інтернату.


Керівництво такою складною динамічною системою, як школа-інтернат, вимагає ретельного планування. Воно буде лише тоді ефективним, коли всі складові становитимуть певну систему.

До цього ми йшли поступово. Саме життя підштовхнуло до цієї роботи: у 2006 році під керівництвом відділу спеціальної освіти Донобл ІППО (завідувач Уманець Г.М.) творча група педколективу школи-інтернату зацікавилась ідеєю створення єдиної системи психолого-педагогічного та логопедичного супроводу дитини з вадами мовлення та розробкою індивідуального освітнього маршруту дитини як основа психолого-педагогічної корекції.

Як результат цієї роботи була розроблена „Карта індивідуального супроводу дитини”, основні етапи індивідуального супроводу вихованця, циклічність цього супроводу протягом всього року. Була розроблена модель компетентного випускника школи-інтернату. Втілюючи ці наробки, ми дійшли висновку, що ми володіємо недостатнім об`ємом об`єктивної інформації про стан розвитку конкретної дитини. І водночас зацікавилися проектними технологіями. Знайшли відповіді та побачили перспективу, коли зіткнулися з розробками Киричука В.О.

Тому ми звернулися до створення плану роботи школи-інтернату за технологією психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів загальноосвітніх закладів України на основі діагностично-проектуючого комп`ютерного комплексу «Універсал» та «Персонал»(автор Киричук В.О.)

Річний план роботи школи-інтернату складається з 13 проектів. Кожен проект має вирішувати проблемні завдання, які виходять з результатів діагностики. Наприклад, в цьому навчальному році ми поставили та виконуємо такі проблемні завдання:

 1. Формувати цінності до навчально-пізнавальної діяльності учнів навчального закладу шляхом зниження соціального статусу деструктивних лідерів методом демонстрації позитивних психо-соціальних якостей особистості.

 2. Переорієнтація учнів, що входять в мікрогрупи деструктивних лідерів шляхом залучення учнів до громадсько-корисної діяльності методом демонстрації позитивних якостей особистості.

 3. Підвищити рівень згуртованості учнів навчального закладу через адекватну оцінку вихованців педагогічним колективом методом заохочення та включення особистості до колективних справ.

 4. Підвищувати професійний рівень пед.колективу через впровадження інноваційних технологій методом проектування особистісного розвитку учня.


Крім того, проекти складаються з модулів(тобто функціональних вузлів корекційно-виховного процесу). Модуль – це завершений блок дидактично-адаптованої інформації, компонент корекційно-виховної системи, спрямований на виконання проблемних завдань. Модуль складається з міні-модулів, які саме і є корекційно-виховними заходами.

Проекти Горлівської спецшколи-інтернату для дітей з важкими порушеннями мови:

1. Реалізація проблемних завдань школи-інтернату

  1. Ціннісні пріоритети в НП діяльності

  2. Соціально-комунікативний розвиток особистості

 1. Логопедичний супровід

  1. Корекція мовленнєвих вад

  2. Супровід індивідуального корекційного маршруту

  3. Мовна практика

 2. Експерементально-дослідницький

  1. Проектування особистісного розвитку

  2. Корекція вад особистісного розвитку

  3. Інноваційні освітні технології

 3. Адміністративно-організаційний

  1. Початок нового року

  2. Контроль НВП

  3. Вивчення рівня ЗУН з предметів

  4. Кінець навчального року

 4. Виховання особистості учня

  1. Національно-громадянське та патріотичне виховання

  2. Превентивне виховання

  3. Трудове виховання

  4. Правове виховання

  5. Екологічне виховання

  6. Естетичне виховання

  7. Духовне зростання особистості

  8. Профорієнтація

  9. Формування здорового способу життя

 5. Традиційні свята

  1. День знань

  2. День учителя

  3. Зимові свята

  4. 8- Березня

  5. Весна Перемоги

  6. Останній дзвінок

 6. Підвищення професійної майстерності

  1. Атестація педпрацівників

  2. Кращий працівник року – 2009

  3. Школа молодого педагога

 7. Психологічний супровід КВП

  1. Психологічний супровід вихованців

  2. Адаптація до шкільного життя

  3. Психологічний супровід проблемних вихованців

 8. Самоврядування

  1. Учнівське самоврядування

  2. Громадське самоврядування

 9. Охорона життєдіяльності і здоров’я членів НВП

10.1Цивільна оборона

10.2 Робота медичної служби

10.3 Охорона праці

10.4 Правила дорожнього руху

10.5 Протипожежна безпека

11.Співпраця з батьками

11.1 Всеобуч батьків

11.2 Батьківський комітет

12. Робота шкільної бібліотеки

12.1 Національно-патріотичне виховання

12.2 Релігійно-правове

12.3 Інформаційно-освітнє виховання

12.4 Морально-естетичне виховання

12.5 Еколого-краєзнавче виховання

12.6 Виховання здорового способу життя

13. Фінансово-господарська діяльність

13.1 Діяльність бухгалтерії школи-інтернату

13.2 Організація харчування учнів

13.3 Інвентаризація майна

13.4 Ремонт шкільних приміщень

13.5 Підготовка матеріально-технічної бази

13.6 Діловодство


Заступник директора з навчально-виховної роботи є керівником творчих груп наступних проектів:


Проект

Реалізація проблемних завдань школи-інтернату (27 год.)

Автор: Скірта М.А., Філатова Л.М, Федоренко О.В.

Вступ

Реалізація проблемних завдань школи-інтернату залежить від чіткої системи навчально-виховного та корекційного процесу.

Мета:

Вирішення основних завдань навчального закладу в системі компетентнісно орієнтованого підходу до розвитку особистості учня з важкими порушеннями мови.

Завдання:

1.Формувати цінності до навчально-пізнавальної діяльності шляхом залучення до спільної діяльності вихованців методом заохочення включення особистості колективних творчих справ, до подальшого розвитку громадянської активності, а також методом демонстрації успіху особистості в нав.-пізнавальній діяльності.

2.Переорієнтація учнів, що входять в мікро-групи деструктивних лідерів, шляхом залучення до спільної діяльності вихованців методом демонстрації позитивних якостей особистості, заохочення та включення особистості до колективних справ, методом демонстрації естетичної чутливості особистості.

3.Підвищити рівень згуртованості учнів навч. закладу через адекватну оцінку вихованців педагогічним колективом засобами привчання особистості до організованих форм дозвілля, методом заохочення та включення особистості до колективних справ.

^ Навчально-виховні модулі проекту


п/п

Назва

кільк.м-м.

1

Ціннісні пріоритети в НП діяльності

12

2

Соціально-комунікативний розвиток особистості

15
Всього:

27

Модуль 1. Ціннісні пріоритети в НП діяльності

Мета:

Цінності навчально-пізнавальної діяльності в учнів. Педагогіка успіху. Віра в успіх кожного з учнів та вміння демонструвати класу цю впевненість.

Завдання:

1. Збагатити досвід педагогів, логопедів щодо використання у корекційно-виховному процесі ситуацій успіху.

2. Приділяти значну увагу у корекційній та навчальній роботі значенню успіху у формуванні ціннісних пріоритетів в НП діяльності.

3. Спрямувати роботу педколективу на посилення мотиваційного компоненту навчально-виховного процесу.

^ Модуль 2. Соціально-комунікативний розвиток особистості

Мета:

Вербальні та невербальні соціально-комунікативні здібності учнів школи-інтернату для дітей з важкими порушеннями мови.


Завдання:

1. Сприяти засвоєнню загальнолюдських цінностей у безпосередньому спілкуванні.

2. Навчати методам розв"язання життєвих проблем.

3. Формувати навички прийняття рішень, ефективного спілкування, установку на утримання відносин у екологічному стані.

4.Підвищувати самооцінку дітей.


^ Проект

Логопедичний супровід (45 год.)

Автор: Скірта М.А., Донцов А.П.

Вступ

Враховуючи специфіку нашого учбового закладу, здійснення логопедичного супроводу є одним із головних напрямків роботи школи-інтернату. Система занять по корекції мовлення у дітей-логопатів відрізняється від учбово-дисциплінарної моделі. В основі цієї системи занять по корекції мовлення лежить метод комплексності та ігрові технології. В системі занять, яку ми використовуємо, реалізується основний принцип спеціальної освіти - принцип корекційної направленості при дотриманні триєдиної задачі: корекційне виховання, розвиток, навчання.

Мета проекту

Позитивна динаміка виправлення мовних вад учнів школи-інтернату.

Завдання проекту

1. Виправлення мовленнєвих вад шляхом залучення усіх учнів школи до системи логопедичних занять, засобами вдалого поєднання традиційних та новітніх технологій.

2. Здійснення логопедичного супроводу шляхом включення його в єдину систему супроводу. Відслідкування особливостей мовленнєвого розвитку на кожному віковому етапі. Пошук шляхів ефективного подальшого розвитку на ПМПК та психолого-педагогічних консиліумах.

3. Автоматизація у повсякденному житті навичок, отриманих на логопедичних заняттях.

^ Навчально-виховні модулі проекту


п/п

Назва

кільк.м-м.

1

Корекція мовленнєвих вад

15

2

Супровід індивідуального корекційного маршруту

21

3

Мовна практика

9
Всього:

45

Модуль 1. Корекція мовленнєвих вад

Мета:

Подолання в учнів різних видів мовленнєвих порушень.

Завдання:

1. Забезпечувати формування і розвиток зв’язного мовлення.

2. Усувати дефекти в оволодінні говорінням, аудіюванням, читанням, письмом, культурою мовлення у співвідношенні з емоційною сферою.

3. Допомагати учням, що мають недоліки мовлення і, внаслідок цього, не встигають у навчанні.

4. Розробляти стратегії корекційної роботи при вивченні окремих навчальних предметів та тактику під час організації конкретного уроку.

Модуль 2. Супровід індивідуального корекційного маршруту

Мета:

Система логопедичного супроводу вихованця протягом усіх років навчання у школі-інтернаті.

Завдання:

1. Проводити експертну оцінку мовленнєвого та психічного стану дитини з вадами мовлення за схемою "Супроводу як поетапного маршруту формування компетентної особистості дитини".

2. Розглядати актуальний стан розвитку вихованця школи-інтернату на засіданнях психолого-педагогічних та логопедичних консиліумах, ПМПК.

3. Визначати плани перспективного та найближчого розвитку, мотивуючи дитину у визначеному напрямку.

Модуль 3. Мовна практика

Мета:

Соціальна адаптація школярів, залучення їх до повноцінного суспільного життя.

Завдання:

1. В навчальній діяльності враховувати всі поставлені логопедом корекційні цілі, дотримуватись мовленнєвих правил.

2. У виховному процесі на виховних годинах, 20-ти хвилинках, прогулянках, у повсякденному спілкуванні автоматизувати отримані мовленнєві навички.

3. Постійно підвищувати свої знання з логопедії та подолання мовленнєвих порушень.


^ Проект

Експериментально-дослідницький (25 год.)

Автор: Донцов А.П., Скірта М.А., Федоренко О.В.

Вступ

Процес розбудови й утвердження суверенної, правової, демократичної держави органічно пов'язаний із розвитком духовності громадян, вихованням вільної, відкритої особистості на засадах традиційних, загальнолюдських і національних цінностей.

Перед суспільством і школою стоїть проблема розвитку і плекання такої особистості, яка максимально акумулює в собі національні риси та самобутність Українського народу.

Працюючи над оновленням освітньої системи школи-інтернату, розроблено структурно-змістову модель психолого-педагогічного та логопедичного супроводу індивідуального освітнього маршруту дитини з вадами мови.


Мета проекту:

Розробка, програмне і методичне забезпечення особистісно-орієнтованого виховання компетентного випускника школи-інтернату; апробація ефективної структурно-змістової моделі психолого-педагогічного та логопедичного супроводу індивідуального освітнього маршруту дитини з вадами мови. Завдання проекту:

1. Розробка системи заходів щодо проектування особистісного розвитку за допомогою програми Універсал.

2. Розробка та апробація авторської програми з ЛФК.

3 Розробка та апробація методичних рекомендацій щодо авторської програми "Саморозвиток особистості";

4. Випробувати у корекційному та педагогічному процесі суб'єкт - суб'єктну модель педагогічної взаємодії.

^ Навчально-виховні модулі проекту


п/п

Назва

кільк.м-м.

1

Проектування особистісного розвитку

12

2

Корекція вад особистісного розвитку

9

3

Інноваційні освітні технології

4
Всього:

25

Модуль 1. Проектування особистісного розвитку

Завдання:

Організація та проведення експериментально-дослідницької роботи згідно плану експерименту.

^ Модуль 2. Корекція вад особистісного розвитку

Мета:

Допомогти вихованцям опанувати психологічні методи досягнення мети, уміння справлятись зі стресовими та конфліктними ситуаціями, робити вибір, налагоджувати дружні стосунки, розкрити в собі потенціал та прагнути до самовдосконалення як особистості, сформувати соціально комунікативну компетентність.

Завдання:

1. Розвиток почуття особистої гідності, внутрішніх критеріїв самооцінки;

2. Формування широкого спектру інтересів та здібностей, визначити коло стійких інтересів;

3. Формування функціональної компетентності

4. Формування нового рівня мислення, логічної пам'яті, стійкої уваги;

5. Формування соціальної компетентності

6. Розвиток та укріплення почуття дорослості, формування адекватних форм ствердження самостійності, особистої автономії;

7. Формування інтересу до іншої людини як до особистості;

8. Розвиток форм та навичок особистісного спілкування у групі однолітків, способів взаєморозуміння;

9. Розвиток моральних якостей, форм співчуття іншим;

10. Формувати гнучкість життєвих настанов, поглядів;

11. Формувати вміння переглядати свої попередні погляди, зроблені вибори, проф. вибори під впливом життєвих змін.

Модуль 3. Інноваційні освітні технології

Мета:

Інноваційні освітні технології в корекційно-виховному процесі.

Завдання:

Вивчати та впроваджувати інноваційні освітні технології у всі структури корекційно-виховного процесу.


^ Проект

Адміністративно-організаційний (52 год.)

Автор: Донцов А.П., Скірта М.А.


Вступ

Яким має бути керівництво сучасного спеціального закладу освіти? Основний зміст психолого-педагогічної корекції особистості вимагає не лише нового вчителя, а й нового керівника. Це, перш за все, особистість, яка здатна працювати в команді, робити акценти на партнерстві і співпраці. Проте ще досить часто поняття "успіх" у нашому розумінні асоціюється лише з модним висловом "кінцевий результат". Але якщо нашою метою є довготривалий успіх, треба зосередитись не лише на результатах, але й на самому процесі взаємодії учнівського та педагогічного колективів у цілому та на конкретному процесі взаємодії: "учитель-учень", "учитель-адміністратор".

Мета проекту:

Організація та контроль навчально-виховного процесу у школі-інтернаті для дітей з важкими порушеннями мови.

Завдання:

1. Забезпечити найсприятливіші умови для виявлення та розвитку творчого потенціалу учнів.

2. Підвищувати інтерес до предметів, поглиблювати знання школярів.

3. Стимулювати активну творчу працю учнів у процесі навчання, засобами предметних тижнів.


^ Навчально-виховні модулі проекту


п/п

Назва

кільк.м-м.

1

Початок нового навчального року

9

2

Контроль НВП

12

3

Вивчення рівня ЗУН з предметів

19

4

Кінець навчального року

12
Всього:

52^ Модуль 1. Початок нового навчального року

Завдання:

Організація та контроль навчально-виховного процесу на початку навчального року

Модуль 2. Контроль НВП

Мета:

Моніторинг якості виконання завдань корекційно-виховного процесу.


Модуль 3. Вивчення рівня ЗУН з предметів

Мета:

Моніторинг якості виконання завдань навчально-корекційного процесу з використанням принципово нових форм навчально-виховної діяльності учнів.


^ Модуль 4. Кінець навчального року

Завдання:

Організація та контроль навчально-виховного процесу наприкінці навчального року.


Проект

Підвищення професійної майстерності (34 год.)

Автор: Творча група Горлівської мовної школи-інтернату

Вступ

Побудова сучасної системи освіти актуалізує педагогічні пошуки, спонукає до творчої роботи, науково-дослідної діяльності, стимулює самоосвітній процес кожного вчителя, вихователя, керівника. модернізація системи освіти вимагає суттєвих і якісних змін у практиці роботи педагога. Все більшої актуальності набувають питання, пов’язані з посиленням неперервного характеру навчання і професійного удосконалення педагога як умови його активної адаптації до нових обставин і моделей діяльності, підготовки до рішення нових професійних завдань.

Мета проекту

Зростання професійної майстерності педагогів та логопедів школи-інтернату. Урахування мовленнєвих порушень у педагогічній діяльності.

Завдання проекту

1. Постійне, неперервне професійне та особистісне самовдосконалення вчителя за рахунок самоосвіти та методичної роботи у школі-інтернаті.

2. Використовуючи власний творчій потенціал, зусилля, розвивати професійно значимі якості у відповідності з проблемними завданнями школи інтернату.

^ Навчально-виховні модулі проекту


п/п

Назва

кільк.м-м.

1

Атестація педпрацівників

15

2

Кращий працівник року - 2009

5

3

Школа молодого педагога

14
Всього:

34


Модуль 1. Атестація педпрацівників

Мета:

Установлення категорії відповідної до професійної майстерності вчителя, вихователя чи логопеда, що атестується.

Завдання:

1. Виявити вплив теми самоосвіти на педагогічну майстерність педагогів та логопедів що атестуються.

2. Визначити, на скільки зріс рівень професійної майстерності вчителя, вихователя чи логопеда від останньої атестації.

3. Оцінити актуальність теми самоосвіти для успішної роботи школи-інтернату.

Модуль 2. Кращий працівник року - 2009

Мета:

Визначення кращого працівника року

Завдання:

1. Оцінити особистісні властивості: особисті якості педагога, загальна ерудиція, здатність до творчості, емоційна рівновага, результативність корекційно-виховної та методичної роботи.

2. Провести аналіз досвіду роботи учасників конкурсу: інноваційні ідеї, покладені в основу досвіду; актуальність змісту власного педдосвіду; усвідомлення вимог, які висувають суспільство, держава до сучасної школи; усвідомлення своєї ролі у вирішенні основних завдань школи-інтернату.

^ Модуль 3. Школа молодого педагога

Мета:

Методична допомога новоприбулим спеціалістам.

Завдання:

1. Допомога новоприбулому педагогу у розв’язанні конкретних проблем щодо методики викладання та виховання з урахуванням мовленнєвих порушень учнів.

2. Ознайомлення із сучасними методиками й технологіями навчання та виховання.

3. Ознайомлення з особливостями роботи зі шкільною документацією.


Третій рік використовуючи проектні технології у плануванні корекційно-виховного процесу, ми помітили:

по-перше – з плану зникли поодинокі заходи;

по-друге – плани роботи стали більш конкретними, наближеними до особистості учня;

по – третє – маємо певні результати стану особистісного розвитку учнів.
Схожі:

Методичний супровід психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів школи-інтернату iconПро освітню розвиваючу технологію «Радість розвитку»
Міністерство інформує про освітню розвиваючу технологію психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною «Радість...
Методичний супровід психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів школи-інтернату iconПолтавська районна державна адміністрація відділ освіти районний методичний кабінет «Психолого-педагогічний супровід дітей підчас екзаменів»
Психолого-педагогічний супровід дітей підчас екзаменів. Методичний посібник / Автори укладачі О. В. Оніпко, Н. П. Клюка, Г. М. Кривоніс,...
Методичний супровід психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів школи-інтернату iconСоціально-психологічній супровід дітей в умовах педагогічного процесу школи-інтернату
Соціальні відхилення це порушення соціальних норм, які характеризуються певною масовістю, стійкістю і поширеністю
Методичний супровід психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів школи-інтернату iconПлан роботи психолого-педагогічного семінару з проблеми «Аналітико-прогностичний супровід формування життєвої компетентності учнів» Засідання №1 Жовтень
Тема: Формування ключових компетентностей учнів через реалізацію гуманітарних аспектів
Методичний супровід психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів школи-інтернату iconПроект «Впровадження психолого-педагогічного супроводу обдарованих та здібних учнів школи»
«Впровадження психолого-педагогічного супроводу обдарованих та здібних учнів школи»
Методичний супровід психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів школи-інтернату iconМетодичні рекомендації Пріоритети діяльності вихователя школи-інтернату
Особливості планування роботи вихователя школи-інтернату та організації виховної роботи в класі на основі проектування особистості...
Методичний супровід психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів школи-інтернату iconПосадова інструкція №12
Кастелянша приймається і звільняється директором школи-інтернату і підкоряється безпосередньо директорові школи-інтернату, звітує...
Методичний супровід психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів школи-інтернату iconСоціальна адаптація учнів з вадами розвитку. Компетентність випускника
Шилова Н. В., заступник директора з навчальної роботи Донецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2 для дітей з вадами...
Методичний супровід психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів школи-інтернату iconНаказ №66 Про участь команди школи-інтернату у фінальному етапі ХІ всеукраїнського турніру юних інформатиків
«Про участь учнів комунального закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної...
Методичний супровід психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів школи-інтернату iconПлан роботи творчої групи практичних психологів закладів освіти Хорольського району за напрямом: «Психолого-педагогічний супровід дітей, що мають девіантну поведінку»
Мета: Розробка технології психолого-педагогічного супроводу дітей, що мають девіантну поведінку та профілактика проявів девіацій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи