Інструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики Загальні положення icon

Інструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики Загальні положення
Скачати 63.68 Kb.
НазваІнструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики Загальні положення
Дата конвертації28.12.2012
Розмір63.68 Kb.
ТипДокументи


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК Директор гімназії «Ерудит

_______________ С. Даневич ___________ О.Перехейда

« _____»__________ 2008 р. «____»_________________2008 р.

Наказ №___ від «___»_____2008 р.

Інструкція з охорони праці №

під час роботи в кабінеті інформатики
1. Загальні положення


 1. Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання є обов'язковою для виконання учнями, студентами, викладачами, учителями, керівниками навчаль­них закладів.

 2. У кабінеті інформатики проводяться:

 • навчальні заняття з інформатики та інших навчальних предметів з використанням засобів інформацій­них та комунікаційних технологій;

 • позакласні (позаурочні) групові та індивідуальні заняття з використанням засобів інформаційних та ко­мунікаційних технологій;

 • розробка учнями програмних засобів за завданнями вчителя (викладача) або керівника навчального за­кладу.

 1. До роботи на ПК допускаються учні, які пройшли первинний інструктаж з охорони праці (безпеки життєдія­льності).

 2. Основні небезпечні та шкідливі чинники у роботі:

 • травмування електричним струмом;

 • перевтома органів зору;

 • випромінювання;

 • навантаження на опорну систему.

 1. На початку вивчення предметів з інформатики учні закріплюються вчителем (викладачем) за робочими місця­ ми з урахуванням зросту, стану зору та слуху. У випадку навчальної потреби допускається тимчасова зміна роз­ташування учнів у кабінеті інформатики.

 2. Заняття з ПК повинні проводитися лише в присутності педагога. Педагог, який має вищу педагогічну освіту і який пройшов інструктаж по техніці безпеки, при роботі з ПК несе відповідальність за безпеку дітей.

 3. Позакласні заняття з інформатики проводяться в присутності вчителів (викладачів).

 4. Допуск сторонніх осіб в кабінет в дозволяється тільки з відома вчителя (викладача) інформатики.

 5. Навчання на ПК має проводитися з урахуванням можливостей кожного учня в індивідуальному режимі, який визначає вчитель (викладач). Початок і закінчення занять з кожною групою учнів фіксується в журналі обліку використання ПК відповідно до віку.

 1. Показання до занять з ПК і режиму роботи дітям шкільного віку з аномаліями рефракції повинні встановлю­ватись офтальмологом.

 2. Загальна тривалість позакласних та факультативних занять з основ інформатики не повинна перевищувати 2 годин на тиждень, а безпосередньої роботи на ПК - не більше 1 години.

 3. Загальна тривалість під час профільного навчання учнів на ПК не повинна перевищувати 2 годин на день.

 4. Під час роботи в кабінеті учні зобов'язані підтримувати порядок і чистоту на робочому місці.

 5. У разі несправності електрообладнання, його складових частин слід звернутися до працівників сервіс-центрів, не починати повторне вмикання або ремонт самостійно.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Перевірити наявність та надійність заземлення електрообладнання.

 2. Слід виконувати всі вказівки вчителя (викладача) по безпечному поводженню приладами та пристроями, що
  використовуються під час роботи.

 3. Перед початком навчання вчитель (викладач) повинен візуально перевірити непошкодженість захисного зазе­млення в тих кабінетах інформатики, у яких це заземлення виконано відкритим проводом.

 4. Конструкція робочого стільця (крісла) має забезпечувати підтримання раціональної робочої пози під час ви­конання основних робочих операцій, створювати умови для зміни пози. Учитель (викладач) повинен відрегулю­вати висоту та кут нахилу сидіння і спинки відповідно до зросту і віку учня.

 5. Клавіатура повинна бути зручною для виконання роботи двома руками, конструктивно відокремлена від моні­тору для забезпечення можливості її оптимального розташування та прийняття раціональної робочої пози. Висо­та клавіатури на рівні середнього ряду не повинна перевищувати ЗО мм. Клавіатуру слід розташовувати на пове­рхні столу на відстані 100-300 мм від краю, який повернутий до користувача. Кут нахилу до панелі клавіатури має знаходитись в межах від 5 град, до 15 град.

 6. Екран ПК слід розташовувати на оптимальній відстані від очей учня, але не ближче 0,4 м залежно від розміру екрана монітора. Для зручності зорового спостереження площина екрана ПК має бути перпендикулярна лінії зору, при цьому має бути передбачена можливість переміщення монітора у вертикальній площині під кутом ±30° (справа наліво).

 7. Конструкція робочого столу повинна забезпечувати можливість оптимального розташування на робочій пове­рхні обладнання, при цьому треба враховувати його кількість та конструктивні особливості (розмір монітора, клавіатури, пюпітру тощо) та характеру роботи, що виконується.

8. При виникненні будь-яких несправностей, не вимикаючи ПК, негайно повідомити про це вчителя (викладача).

^ 3. Вимоги безпеки під час роботи

 1. Учителі (викладачі) стежать за виконанням учнями вимог безпеки під час навчання в кабінеті інформатики.

 2. Сигнали про початок перерви слід подавати на екрані відеомонітора. Робота з ПК повинна проводитися в ін­дивідуальному режимі.

 3. Після безперервної роботи за екраном відеомонітора повинні проводити протягом 1,5-2 хвилини вправи для профілактики зорової втоми; через 45 хвилин роботи з використанням комп'ютерів - фізичні вправи для профі­лактики загального втомлення.

 4. Безперервна робота з ПК учнів X - XI класів при спарених уроках не повинна бути більше на першому уроці 25-30 хвилин; на другому - 15-20 хвилин.

 5. Для учнів X - XI класів дозволяється варіант організації занять, при якому передбачається одна академічна
  година - теоретичних занять, друга година - практичних занять. Практичні заняття містять:

 • безперервну роботу з екраном ПК - 25-30 хвилин;

 • виконання комплексу вправ для профілактики зорового і статичного втомлення - 5 хвилин;

 • продовження роботи з комп'ютером до кінця занять - 15-10 хвилин.

 1. При виробничому навчанні учнів старших класів програмуванню з використанням ПК в учбово-виробничому комбінаті 50 % часу слід відводити теоретичним заняттям, 50 % часу - практичним.

 2. При проведенні виробничої практики учнів необхідно через кожні 20-25 хвилин роботи з ПК проводити впра­ви для профілактики зорового втомлення, через 45 хвилин роботи на перерві - вправи для профілактики загаль­ного втомлення.

 3. Безперервна робота учнів з екраном відеомонітора не має перевищувати:

 • для учнів І класу (6 років) - 10 хв. за одну навчальну годину;

 • для учнів II-V класів - 15 хв за одну навчальну годину;

 • для учнів VI-VII класів - 20 хв за одну навчальну годину;

 • для учнів УПІ-ІХ класів - 25 хв за одну навчальну годину;

 • для учнів Х-ХП класів та студентів вищих навчальних закладів І та II рівнів акредитації на першій годи­ні занять - 30 хв, на другій годині - 20 хв.

9. Під час роботи не допускається:

 • використання електрообладнання кабінету інформатики в умовах, що не відповідають вимогам інструк­цій підприємств-виробників;

 • експлуатація кабелів та проводів з пошкодженою або такою, що втратила захисні властивості за час екс­плуатації, ізоляцією; розміщення електрообладнання поблизу джерел тепла, у місцях недостатньою вентиляцією;

 • залишати працюючий ПК без догляду на тривалий час - більше 30 хв;

 • підключати ПК до електромережі та електророзеток, що не мають захисного заземлення.

 1. Для підключення переносної електроапаратури застосовують гнучкі проводи в ізоляції.

 2. Штепсельні з'єднання та електророзетки для напруги 12 В та 36 В за своєю конструкцією мають відрізнятися від штепсельних з'єднань для напруги 127 В та 220 В і бути пофарбовані в колір, який візуально відрізняється від кольору штепсельних з'єднань, розрахованих на напругу 127 В та 220 В.

 3. Слід вимикати кабель живлення електрообладнання з електромережі, якщо воно залишається непрацюючим на тривалий час - добу і більше.

 4. Забороняється допускати сторонніх осіб, які не беруть участь у роботі.

 5. Забороняється виконувати дії по обслуговуванню та ремонту принтера під час його роботи.

 6. Під час роботи бути уважним і не звертати увагу на сторонні речі.

^ 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Відключити ПК від електромережі.

 2. Прибирання робочих місць після закінчення роботи проводиться у відповідності з вказівками вчителя (викла­дача).

^ 5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

 1. При появі незвичного звуку, запаху паленого, самовільного вимикання машини негайно припинити роботу і повідомити про вчителя (викладача) виникненні в кабінеті під час занять аварійних ситуацій (пожеж; поява сильних сторонніх запа­хів) не допускати паніки і підпорядковуватися тільки вказівкам вчителя (викладача).

 2. При одержанні травми, а також при поганому самопочутті учні повинні негайно повідомити про це вчителя (виклада­ча). У разі необхідності потрібно негайно викликати швидку медичну допомогу по телефону за номером 03.

 3. Загоряння в кабінеті у випадку пожежі необхідно відразу ліквідувати. Для цього необхідно:

 • повідомити пожежну охорону (тел. 01);

 • вжити заходів щодо евакуації людей з приміщення;

 • вимкнути електромережу.

Узгоджено

Фахівець служби ОП ( )

Завідувач кабінету ( )Схожі:

Інструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики Загальні положення iconІнструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики
До роботи на пк допускаються учні, які пройшли первинний інструктаж з охорони праці (безпеки життєдія­льності)
Інструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики Загальні положення iconІнструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті хімії Загальні положення
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінеті хімії поширюється на всіх учасників навчально-виховного...
Інструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики Загальні положення iconІнструкція № з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії
...
Інструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики Загальні положення iconПосадова інструкція учителя математики І. Загальні положення
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Інструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики Загальні положення iconІнструкція з техніки безпеки для учнів, які навчаються в кабінеті інформатики та обчислювальної техніки під час роботи з дисплеями еом
Виконання даної інструкції обов’язкове для всіх учнів, які працюють в кабінеті інформатики та обчислювальної техніки
Інструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики Загальні положення iconПравила безпеки під час навчання в кабінеті інформатики загальні положення
...
Інструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики Загальні положення iconПосадова інструкція вихователя групи продовженого дня загальні положення
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя. Під час складання інструкції враховано...
Інструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики Загальні положення iconПосадова інструкція №30 Вчителя інформатики
Під час розробки інструкції враховані рекомендації з органі­зації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти...
Інструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики Загальні положення iconІнструкція № з охорони праці під час роботи з тканиною
До роботи з тканиною допускаються учні, які отримали інструк­таж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами праці та
Інструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики Загальні положення iconАкт дозвіл на проведення занять в кабінеті інформатики в 20 20
В кабінеті інформатики для учнів організовано 9 робочих місць, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки і...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи