Програма вивчення дисципліни icon

Програма вивчення дисципліни
Скачати 77.36 Kb.
НазваПрограма вивчення дисципліни
Ломаковська Г.В
Дата конвертації28.12.2012
Розмір77.36 Kb.
ТипПрограма

Управління освіти і науки

Київської міської державної адміністрації

Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка


Програма вивчення дисципліни

Інформатика”

/5 клас загальноосвітніх шкіл/


Автори


Ломаковська Г.В. – учитель–методист інформатики

ліцею інформаційних технологій № 79 м. Києва

Проценко Г.О. - учитель–методист інформатики

СШ № 75 м. Києва

Ривкінд Й.Я. – учитель–методист інформатики

ліцею № 38 м. Києва


Київ 2008


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Курс «Інформатика» у 5 класі є перехідним від курсу «Сходинки до інформатики» до систематичного курсу «Інформатика», що вивчатиметься в 6-9 класах. У ньому курсі повторюються і розширюються знання, набуті під час вивчення курсу «Сходинки до інформатики», закріплюються здобуті навички.

При його вивченні учні продовжують оволодівати основними навичками роботи з комп`ютером, знайомитися з його можливостями, розвивають логічне мислення, навчаються використовувати комп`ютер для складання текстів та малювання, використовувати прикладні програми, закріплюють знання основних алгоритмічних структур, навчаються складати алгоритми різних дій, алгоритми для виконавців з різними системами команд, розвивають свої творчі здібності.

Авторами програм передбачена можливість вивчення цього курсу також учнями, які не вивчали курс "Сходинками до інформатики". Це стає можливим завдяки включенню до програмного матеріалу 5 класу ряду основних питань з кожної теми на повторення і закріплення матеріалу, що вивчався у 2 - 4 класах.

У програмі цього курсу передбачено кілька напрямів навчальної та розвиваючої діяльності учнів.

^ Перший напрям - прикладний. Учні здобувають навички роботи з об`єктами операційної системи, використання прикладних програм для обчислення, підготовки та редагування текстів у текстовому редакторі, створення малюнків у графічному редакторі.

^ Другий етап - алгоритмічний. Учні повинні закріпити поняття виконавця, його системи команд, алгоритму, вміти складати і записувати нескладні алгоритми для виконавців, відшукувати та застосовувати алгоритми у своїй практичній та учбовій діяльності. Усе це спрямовано на розвиток логічного мислення учня, вмінь аналізувати, розкладати задачу на підзадачі.

^ Третій напрям - розвиваючий. учні розвивають свої творчі здібності та логічне мислення шляхом виконання різноманітних творчих завдань, як у процесі роботи з прикладними розвиваючими програмами (конструктори, кросворди, логічні ігри, задачі), так і на теоретичній частині уроку.

Для забезпечення вивчення курсу необхідні такі програмні засоби:

Операційна система Windows;

Клавіатурний тренажер;

Текстовий редактор WordPad;

Графічний редактор Paint;

Комп`ютерні виконавці;

Комплекс навчально-розвивальних ігрових програм

^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ І
ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ


Тема 1. Операційна система Windows. Вікна. Файлова система. Операції з папками і файлами

Правила техніки безпеки і поведін­ки піл час роботи за комп'ютером. Вклю­чення комп'ютера, вхід до мережі. Ро­бочий стіл, піктограми. Меню Пуск. Запуск програм. Закінчення сеансу ро­боти (повторення). Операційна система Windows. Вікна, їх елементи. Основні операції з вікнами.

Файли. Вікно Мій комп'ютер. Дис­ки, види дисків, імена дисків. Папки, ім'я папки. Дерево папок. Ім'я файлу. Навігація по диск А і папках. Режими перегляду і впорядкування значків.

Створення і видалення папок, зміна імені папки. Скасування останньої операції. Копіювання і переміщення файлів і папок. Зміна імені файлу.

Налагодження екрана.

Учні повніші знати:

 • правила техніки безпеки І поведінки під час роботи за комп'ютером;

 • елементи вікна, їх призначення;

 • основні операції над папками і файлами.

Учні повинні мати уявлення про:

 • диски, їх види, файли і папки;

 • кореневу папку;

 • дерево папок;

 • ім'я файлу і папки.

Учні повинні вміти:

 • виконувати правила техніки безпеки і поведінки під час роботи за комп'ютером;

 • вмикати комп'ютер, підключатися до локальної мережі, закінчувати сеанс роботи, вимикати комп'ютер;

 • запускати програму за допомогою значка на Робочому столі і з меню Пуск;

 • виконувати операції з вікнами: згортання, закриття, зміна розмірів і розташування, переключення між вікнами;

 • переглядати вміст дисків і папок за допомогою вікна Мій комп'ютер;

 • змінювати режими перегляду і впорядкування значків;

 • виконувати основні операції з папками: створення, знищення, перейменування за допомогою команд меню;

 • виконувати основні операції з файлами: копіювання і переміщення за допомогою команд меню;

 • змінювати малюнок тла і заставку екрана;

 • скасовувати останню операцію.

Тема 2. Графічний редактор Paint Інструменти і палітра (повторення).

Робота з фрагментами малюнка. Перетворення малюнка. Симетричні фігури.

Учні повинні знати:

 • алгоритми копіювання і перенесення фрагментів малюнка;

 • алгоритм побудови малюнка, симетричного відносно прямої.

Учні повинні мати уявлення про:

• симетричні фігури відносно прямої;

Учні повинні вміти:

 • використовувати інструменти і палітру для створення нескладних малюнків;

 • виділяти, копіювати, переносити частину малюнка;

 • повертати, розтягувати/стискати малюнок;

 • змінювати кольори палітри;

 • будувати малюнки, симетричні відносно прямої.

Тема 3. Алгоритми і виконавці.

Виконавець Черепашка Алгоритми і виконавці. Лінійні ал­горитми, алгоритми з розгалуженням і з циклом. Виконавець Черепашка, його система команд. Робота з виконавцем у безпосередньому режимі з використан­ням кутів 90° і 180°. Команда Color. Кути повороту та їх міра. Робота з виконавцем у безпосередньому режимі з використанням довільних кутів. Створення малюнків. Складання і виконан­ня лінійних алгоритмів і алгоритмів з циклами для виконавця Черепашка.

Учні повинні знати:

 • поняття команди і алгоритму;

 • основні види алгоритмів: лінійні, з розгалуженням, з циклом;

 • систему команд виконавця Черепашка.

Учні повинні мати уявлення про:

• виконавців;

• кути повороту, їх міру.

Учні повинні вміти:

• складати лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженням і з циклом для різних виконавців;

 • керувати виконавцем Черепашка в безпосередньому режимі;

 • складати лінійні алгоритми і алгоритми з циклом для виконавця Черепашка.

Тема 4. Текстовий редактор WordPad

Текстовий редактор WordPad. Введення, редагування і форматування тексту (повторення). Відкриття документа і збереження документа на зовнішньому носії, і виділення фрагментів тексту і робота з ними.

Створення нового документа.

Учні повинні знати:

• призначення текстового редактора;

 • види вирівнювання тексту в абзаці;

 • правила створення нового документа;

 • правила введення тексту.

Учні повинні мати уявлення про:

 • елементи вікна редактора;

 • шрифт, його властивості;

• різні способи розміщення на сторінці прозового і віршового текстів.

Учні повинні вміти:

 • відкривати документ з диска за допомогою піктограми з вікна папки і за допомогою кнопки на панелі інструментів з вікна редактора;

 • переглядати багатосторінкові документи;

 • виділяти фрагменти тексту: слово, рядок, абзац, кілька рядків, кілька абзаців, довільний поточний текст;

 • форматувати символи виділених фрагментів: змінювати розмір шрифту, його стиль, колір, змінювати шрифт;

 • редагувати текст;

 • скасовувати останню дію;

 • створювати в редакторі невеличкий документ з прозовим текстом;

 • створювати в редакторі невеличкий документ з віршованим текстом;

 • зберігати документ на диску за допомогою кнопки на панелі інструментів.

^ ПОУРОЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 1. Техніка безпеки під час роботи за комп'ютером і правила поведінки в комп'ютерному класі. Інформація. Як людина сприймає інформацію. Інформаційні процеси. Основні блоки комп'ютера, їх призначення. Сфери застосування сучасного комп'ютера. Увімкнення комп'ютера, запуск програми. Закінчення сеансу роботи. Вимкнення комп'ютера (повторення) (1 год).

 2. Операційна система Windows. Вікна, їх елементи. Зміна розмірів і розташування вікон. Смуги прокрутки. Переключення між вікнами (повторення) (2 год).

 3. Вікно Мій комп'ютер. Диски, види дисків. Локальні й мережеві диски, їх імена. Файли. Ім'я файлу. Папки, ім'я папки. Дерево папок. Навігація по дисках і папках (зміна поточного диска (папки), кнопки «Вгору», «Назад», «Вперед»). Зміна вигляду і порядку виведення значків у папці (1 год).

4. Створення і знищення папок, зміна імені папки за допомогою контекстного меню. Скасування останньої операції (1 год).

 1. Копіювання і переміщення файлів і папок. Самостійна робота (2 год).

 1. Налагодження екрана (1 год).

 1. Робота з логічними програмами (1 год).

 2. Тематичне оцінювання (1 год).

 3. Графічний редактор Paint. Інструменти і палітра (повторення) (1 год).

 1. Робота з фрагментами малюнка (1 год).

 2. Перетворення малюнків (1 год).

 3. Симетричні фігури (1 год).

 4. Тематичне оцінювання (1 год).

 5. Алгоритми і виконавці. Способи запису алгоритму. Лінійні алгоритми і алгоритми з розгалуженням (повторення) (2 год).

 6. Виконавець Черепашка, його система команд. Робота з виконавцем у безпосередньому режимі з використанням кутів 90° і 180°. Команда Color (1 год).

 7. Кути повороту (1 год).

 8. Складання і виконання лінійних алгоритмів для виконавця Черепашка (1 год).

 9. Алгоритми з циклами. Складання і виконання алгоритмів з циклами для виконавця Черепашка. Самостійна робота (3 год).

 10. Тематичне оцінювання (1 год).

 11. Текстовий редактор WordPad. Ведення, редагування і форматування тексту (повторення) (2 год).

 12. Робота з фрагментами тексту. Самостійна робота (1 год).

 13. Створення нового документа. Створення документа з малюнками (2 год).

 14. Тематичне оцінювання (1 год).

 1. Робота з розвивальними програмами (2 год).

 2. Резервний час (3 год).Схожі:

Програма вивчення дисципліни iconА. А. Мазаракі економічна психологія програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”
Мета, завдання та результати (компетенції) вивчення дисципліни, її місце у навчальному процесі
Програма вивчення дисципліни iconА. А. Мазаракі політична психологія програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”
Мета, завдання та результати (компетенції) вивчення дисципліни, її місце у навчальному процесі
Програма вивчення дисципліни iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «ОБ'єктно-орієнтовне програмування»
Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтовне програмування» є однією з найважливіших складових...
Програма вивчення дисципліни iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови»
Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» є однією з найважливіших...
Програма вивчення дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Менеджмент» / Уклад.: Л. С. Шевченко, О. О. Мамалуй, К. Г. Губін. – Х. Нац. Університет «Юрид акад....
Програма вивчення дисципліни iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Програма вивчення дисципліни iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Програма вивчення дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» / Уклад.: Л. С. Шевченко, О. С. Марченко, О. М. Левковець. – Х. Нац університет...
Програма вивчення дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Національна економіка» / Уклад.: Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська, Г. Ю. Дарнопих...
Програма вивчення дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» / Уклад.: Л. С. Шевченко, О. О. Мамалуй, О. В. Роздайбіда, В. А. Лизогуб. – Х....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи