Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах icon

Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах
Скачати 60.04 Kb.
НазваНаказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах
Дата конвертації15.12.2012
Розмір60.04 Kb.
ТипНаказ
1. /Анал_т_ичн_ накази/Наказ про класно-узагальнюючий 9.doc
2. /Анал_т_ичн_ накази/Наказ про п_дсумки державного тестування.doc
3. /Анал_т_ичн_ накази/Наказ про п_дсумки курсовох переп_дготовки.doc
4. /Анал_т_ичн_ накази/Наказ про п_дсумки методичной роботи за р_к.doc
5. /Анал_т_ичн_ накази/Наказ про п_дсумки роботи Про мови в Украхн_.doc
6. /Анал_т_ичн_ накази/Наказ про перев_рку щоденник_в 10.doc
7. /Анал_т_ичн_ накази/итоговый наказ по проверке журналов.doc
8. /Анал_т_ичн_ накази/наказ про класно-узагальнюючий контроль 7 кл.doc
9. /Анал_т_ичн_ накази/наказ про монолог_чне мовлення англ.doc
10. /Анал_т_ичн_ накази/наказ про перев_рку поурочних план_в укр _нозем.doc
11. /Анал_т_ичн_ накази/наказ про переврку техн_ки читання 4-х клас_в.doc
12. /Анал_т_ичн_ накази/наказ про роботу з педкадрами.doc
13. /Анал_т_ичн_ накази/наказ про самосв_тню д_яльнять ф_зики, х_м_х, б_олог_х.doc
Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах
Наказ № Про підсумки проведення тестування учнів з фізкультури
Наказ № Про підсумки виконання заходів з перепідготовки педагогічних працівників у 200 -200 навчальному році
Наказ № Про підсумки проведення методичної роботи у 200 200 навчальному році
Наказ № Про підсумки роботи педколективу з виконання Закону України "Про мови в Україні"
Наказ № Про стан ведення щоденників учнями 10-х класів
Наказ № Про підсумки перевірки класних журналів в 200 200 навчальному році
Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 7-х класах
Наказ № Про результати контролю за станом діалогічного та монологічного мовлення на уроках іноземної мови
Наказ № Про стан ведення поурочних планів учителями української та іноземної філології
Наказ № Про результати перевірки техніки читання учнів 4-х класів Згідно з планом роботи школи, з травня до травня 200 р заступником директора з нвр здійснювалася перевірка техніки читання учнів 4-х класів
Наказ № Про підсумки роботи з педагогічними кадрами у 200 200 навчальному році
Наказ № Про підсумки проведення тематичного контролю "Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології"

ДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № ___

ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


НАКАЗ


______________________ № _______

Про підсумки класно-узагальнюючого

контролю у 9-х класахВідповідно до річного плану роботи школи, у рамках внутрішкільного контролю заступником директора з НВР _____________. з 01.03.200___ по 31.03.200___ р. проводився класно-узагальнюючий контроль 9х класів.


З цією метою була проведена наступна робота:


 1. Відвідування уроків по всіх предметах.

 2. Перевірка шкільної документації

 3. Перевірка робочих зошитів по математиці й українській мові, щоденників учнів.

 4. Аналіз контрольних робіт з української мови і математики (зрізи), порівняння із семестровими оцінками.

Проведено співбесіду з класними керівниками

В ході перевірки установлено:


 1. Викладання української мови і літератури.

У 9х класах українську мова і літературу викладають учителя _____________. Вчителі реалізують на уроках принципи науковості та доступності навчального матеріалу. З метою підвищення рівня знань учнів вчитель _____________використовує різні види роботи на уроці: словникові диктанти, тестові завдання, а також застосовує опорні схеми під час вивчення нового матеріалу, що дає змогу розвивати творчі здібності дітей. Учитель Горобець В.О. проводить систематичне повторення навчального матеріалу, творчі самостійні роботи, формує на уроках вміння та навички учнів у контексті нової теми. Шляхом підбору речень відповідно до теми уроку вчителі забезпечують досягнення виховної мети уроку.

ІІ. Викладання російської мови і літератури

У 9-х класах російську мову і літературу викладає вчитель _____________

Відвідувані уроки показали, що вчитель володіє методикою проведення уроків.

Вчителю слід звернути увагу на підвищення активності учнів на своїх уроках, на оснащення своїх уроків наглядним матеріалом, на підвищення своєї емоційності.

ІІІ. Викладання математики

У 9-х класах математику викладають вчитель _____________.:

Учитель широко використовує самостійні роботи із самоконтролем, що одночасно є перевіркою виконання домашнього завдання учнів, включає в роботу весь клас. Діти виступають у ролі учня і вчителя. Бойко О.В. глибоко володіє навчальним матеріалом, має поставлену математичну мову.

Слід зазначити, що вчитель працює на сильного учня і недостатньо уваги приділяє слабким учнем.

IV. Викладання іноземної мови

  • У 9-х класах іноземну мову викладають учителя_____________


_____________ взаємопов’язує паралельне вивчення всіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письмо, усне мовлення, аудіювання), створює доброзичливий мікроклімат на уроці, вміє зацікавити своїм предметом, формуючи особистісні потреби вивчення іноземної мови. Вчитель приділяє велику увагу диференціації та індивідуалізації навчання. Її уроки-подорожі, уроки-екскурсії, уроки-диспути значно посилюють інтерес учнів до вивчення іноземної мови, дають змогу учням висловлювати свою думку, розвивати уміння і навички усного мовлення, правильно оформлених у граматичному відношенні, адекватно відповідати на запитання співрозмовників.

Учитель _____________. робить упор на розмовну мову і вивчення граматики. На уроках учитель застосовує різні методи роботи. Однак, необхідно більше уваги приділяти питанню організації дітей у класі, чіткіше дотримувати етапів уроку.

Перевірка зошитів учнів показала, що вимоги до оформлення і ведення зошитів, в основному виконуються. Класні і домашні роботи перевіряються регулярно.

V. Викладання історії, правознавства

Історію і правознавство в 9-х класах викладають учителя:

  • _____________. – історія

  • _____________. – право

Уроки вчителів _____________відповідають програмі. Вчителі використовують у своїй роботі різні дидактичні матеріали. Можна відзначити що на більшості відвідуваних уроків активну роль грає вчителі. Переважають уроки комбінованого типу з традиційними структурними елементами.


VІ. Викладання біології

Біологію в 9-х класах викладають учитель _____________.:

_____________намагається проводити уроки, що відповідають вимогам програми. На уроці просліджується доброзичливий стиль відносин учнів друг до друга і до вчителя. Однак, у вчителя маються недоліки в пред'явленні і виконанні єдиних педагогічних вимог до учнів: має місце випадки запізнення учнів на уроки; виявляється невміння організації навчальної діяльності учнів і як наслідок відсутність належної дисципліни учнів на уроці. Учителю необхідно більше уваги приділяти самоосвіті. Рекомендується відвідування уроків учителів школи

VІ. Викладання географії

Географію в 9-х класах викладає _____________.

_____________працює по формуванню в навичок уміння, що учаться, самостійно працювати на уроках з питаннями, атласами, до/картами, текстом підручника; етапи уроку витримуються за часом. Учитель використовує наступні методи роботи: пояснення, бесіду, роботу з текстом підручника, з атласом, є елементи диференційованого підходу до контролю якості знань. При вивченні окремих тим учитель дає випереджальне завдання: підготувати додатковий чи матеріал хлопці за бажанням готують повідомлення по темі, у якому викладають цікаві факти. Проводить уроку-подорожі, КВВ, «Слабка ланка». Рівень знань учнів у цілому середній і достатній.

VІІІ. Викладання фізики

Фізику в 9-х класах викладає вчитель _____________

Відвідування уроків _____________. показало, що вчитель так відбирає зміст навчального матеріалу і методично відпрацьовує його на уроках, що триєдина дидактична мета уроку реалізується через вивчення основних понять, законів, через широке узагальнення великого кола фізичних явищ на основі теорії. Багато уваги вчитель приділяє формуванню вміння учнів застосовувати вихідні положення науки для самостійного пояснення фізичних явищ. Учитель прищеплює учням навички аналізу і встановлення причинно-наслідкових зв’язків, застосування на практиці проблемно-дослідницького підходу. Вчить працювати учнів із підручником, широко знайомить з технічним застосуванням явищ, законів, процесів. Багато уваги приділяє формуванню навичок самооцінки та самоконтролю учнів.


ІХ. Викладання хімії

Хімію в 9-х класах викладає вчитель _____________.

При проведенні своїх уроків _____________враховує вікові і розумові здібності учнів, використовує такі навчально-виховні методи: словесні (бесіди, розповідь, лекція), наочні (алгоритми, таблиці), практичні (лабораторні опити, хімічні експерименти), пошукові, логічні (індуктивні, дедуктивні, методи виділення головного), методи самостійної роботи, методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності, методи контролю і самоконтролю. Учитель використовує різноманітні форми роботи: фронтальні, групові, індивідуальні. _____________велику увагу приділяє самоосвітньої діяльності учнів. Учитель прагне підтримувати постійний інтерес до предмета, стимулює творчий потенціал дитини. Використовує передовий педагогічний досвід по впровадженню: модульно-рейтингової технології навчання; системи різнорівневого контролю навчальних досягнень школярів; моделей тестових завдань і алгоритмів рішення типових задач.

Х. Перевірка робочих зошитів.

На перевірку були узяті зошити по математиці й українській мові. Перевірка показала, що зошиті вчителями перевіряються регулярно. Зошити учнів знаходяться в гарному стані.

Однак, у зошитах учнів не просліджується робота з усунення пробілів у знаннях учнів, не проводяться аналізи самостійних і домашніх робіт.

ХІ. Перевірка щоденників.

Перевірка щоденників показала, що щоденники учнів знаходяться в задовільному стані.

В основному, у щоденниках учнів мається: інформація про вчителів, що викладають у класах; розклад уроків на семестри.

Класні керівники регулярно підписують щоденники учнів, виставляють поточні оцінки, систематично інформують батьків про відвідуваність і поводження учнів.

Однак, мають місце випадки, коли учні допускають у записах граматичні помилки, що класні керівники не виправляють. Більшість учнів нерегулярно записують домашні завдання.


На підставі вищеозначеного,


НАКАЗУЮ:


 1. Усім учителям, що працюють у 9-х класах:
  1. Ширше використовувати форми роботи не тільки із сильними учнями, але і зі слабо встигаючими учнями.

  2. Ширше впроваджувати прогресивні пед.технології.

  3. Впроваджувати в систему своєї роботи регіональну модель моніторингу якості утворення; проводити коррекційну роботу з учнями.
 1. Класним керівникам 9-х класів:
  1. Систематично контролювати відвідуваність і поводження учнів; вчасно сповіщати батьків про усі випадки порушення учнями Статуту школи.

  2. Контролювати наявність підписів батьків у щоденниках учнів, особливо тих, хто вимагає до себе підвищеної уваги.
 1. Заступнику директора по НВР _____________.:
  1. Обговорити підсумки класно-узагальнюючого контролю на нараді при директорі в квітні 200___ р.


4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з НВР _____________


Директор _____________З наказом ознайомлені:Схожі:

Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах iconДокументи
1. /НАКАЗ-ПРО П_ДСУМКИ КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО КОНТРОЛЮ У 8-Х КЛАСАХ ШКОЛИ.doc
Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах iconПро проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з математики
Аналіз проведення Гадяцьким науково – методичним центром моніторингу з алгебри в 11-х класах. Обговорення шляхів удосконалення проведення...
Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах iconНаказ № Про організацію роботи з профілактики правопорушень з метою удосконалення профілактичної роботи з учнями школи, відповідно до річного плану школи наказую: Заступнику директора з виховної роботи Котяж В.І
Розробити до 13 вересня 2013 року план роботи з профілактики правопорушень серед учнів на 2013-14 н р. До плану включити заходи класно-узагальнюючого...
Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах iconНаказ №179 Про організацію роботи з профілактики правопорушень та бездоглядності серед учнів з метою удосконалення профілактичної роботи з учнями гімназії, відповідно до річного плану роботи школи наказую: Заступнику директора з виховної роботи Колбун В. М
Н роботи з профілактики правопорушень та бездоглядності серед учнів на 2013-2014 н р., до плану включити заходи класно-узагальнюючого...
Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах iconНаказ №442 Про підсумки моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів з правознавства в 9-х класах

Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах iconНаказ №142 Про підсумки моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів з історії України у 9-11 класах

Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах iconНаказ №67 с. Ромашки Про підсумки роботи з обдарованими дітьми і талановитою молоддю
«Біблійні історії та християнська етика» у 5,6 класах – по 1 год., «Аналіз ліричного твору» у 8 класі – 1 год., «Майбутнє починається...
Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах iconНаказ №96 Про підсумки вивчення предмету «Захист Вітчизни» юнаками та дівчатами у 2012/2013 н р
Учні придбали навики в виконанні стройових прийомів та цивільної оборони. Стан навчально-матеріальної бази задовільний І дозволяє...
Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах iconВитяг з протоколу №4 засідання групи оперативного контролю Дата проведення: 22. 03. 2012 р. Порядок денний: Виконання рішень групи оперативного контролю
Звіт заступників директорів знз району про підсумки роботи закладів освіти з питання контролю за відвідуванням занять учнями в І...
Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах iconНаказ №841 Про підсумки обласних змагань з авіамодельного спорту (кордові моделі)
Свердловська, Сєвєродонецька, Краснодона, Антрацита, Слов'яносербського та Старобільського районів. Юні авіамоделісти з 29 моделями...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи