Наказ № Про підсумки проведення тематичного контролю \"Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології\" icon

Наказ № Про підсумки проведення тематичного контролю "Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології"
НазваНаказ № Про підсумки проведення тематичного контролю "Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології"
Дата конвертації15.12.2012
Розмір27.3 Kb.
ТипНаказ
1. /Анал_т_ичн_ накази/Наказ про класно-узагальнюючий 9.doc
2. /Анал_т_ичн_ накази/Наказ про п_дсумки державного тестування.doc
3. /Анал_т_ичн_ накази/Наказ про п_дсумки курсовох переп_дготовки.doc
4. /Анал_т_ичн_ накази/Наказ про п_дсумки методичной роботи за р_к.doc
5. /Анал_т_ичн_ накази/Наказ про п_дсумки роботи Про мови в Украхн_.doc
6. /Анал_т_ичн_ накази/Наказ про перев_рку щоденник_в 10.doc
7. /Анал_т_ичн_ накази/итоговый наказ по проверке журналов.doc
8. /Анал_т_ичн_ накази/наказ про класно-узагальнюючий контроль 7 кл.doc
9. /Анал_т_ичн_ накази/наказ про монолог_чне мовлення англ.doc
10. /Анал_т_ичн_ накази/наказ про перев_рку поурочних план_в укр _нозем.doc
11. /Анал_т_ичн_ накази/наказ про переврку техн_ки читання 4-х клас_в.doc
12. /Анал_т_ичн_ накази/наказ про роботу з педкадрами.doc
13. /Анал_т_ичн_ накази/наказ про самосв_тню д_яльнять ф_зики, х_м_х, б_олог_х.doc
Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9-х класах
Наказ № Про підсумки проведення тестування учнів з фізкультури
Наказ № Про підсумки виконання заходів з перепідготовки педагогічних працівників у 200 -200 навчальному році
Наказ № Про підсумки проведення методичної роботи у 200 200 навчальному році
Наказ № Про підсумки роботи педколективу з виконання Закону України "Про мови в Україні"
Наказ № Про стан ведення щоденників учнями 10-х класів
Наказ № Про підсумки перевірки класних журналів в 200 200 навчальному році
Наказ № Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 7-х класах
Наказ № Про результати контролю за станом діалогічного та монологічного мовлення на уроках іноземної мови
Наказ № Про стан ведення поурочних планів учителями української та іноземної філології
Наказ № Про результати перевірки техніки читання учнів 4-х класів Згідно з планом роботи школи, з травня до травня 200 р заступником директора з нвр здійснювалася перевірка техніки читання учнів 4-х класів
Наказ № Про підсумки роботи з педагогічними кадрами у 200 200 навчальному році
Наказ № Про підсумки проведення тематичного контролю "Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології"

ДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № ­­­____

ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


НАКАЗ


______________________ № _______

Про підсумки проведення тематичного

контролю “Формування в учнів навчальних

умінь у процесі організації самоосвітньої

діяльності з фізики, хімії, біології”
Згідно з річним планом роботи школи, у рамках внутрішкільного контролю, у січні 200__ року заступником директора з НВР ­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________ проводився тематичний контроль “Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології”. При проведенні контролю особлива увага приділялась питанню формування в учнів умінь самостійно працювати з першоджерелами та довідковою літературою.

Заступником директора з НВР _______________ та керівником ШМО вчителів природничих наук _______________були відвідані уроки вчителів фізики, хімії, біології. Перевіркою було встановлено, що більшість учителів природничого циклу наполегливо й сумлінно працюють над розвитком в учнів навичок самостійного опрацювання матеріалів підручника, першоджерел та іншої довідкової літератури.

Слід відзначити, що такі вчителі, як _______________ (учитель фізики), _______________ (учитель хімії), _______________ (учитель біології) при плануванні того чи іншого уроку значну увагу приділяють самостійної роботі учнів над навчальним матеріалом: виділяються учні, які роблять доповіді на заздалегідь визначені вчителем теми; призначається певний час ( у структурі уроку) для самостійного опрацювання матеріалу підручника, і вже потім учитель перевіряє, як учні засвоїли прочитане, в бесіді або проводячи тестову роботу.

Вчителі фізики _______________та біології _______________визначають в своїй роботі певні теми для самостійного опрацювання учнями. Але слід відзначити, що цими вчителями недостатньо уваги приділяється організації фронтальної перевірки знань учнів з цих тем.

Значну уваги приділяють учителі природничих наук визначенню першоджерел для самостійного опрацювання учнями: даються списки літератури вже на початку навчального року з метою ознайомлення і заохочення до роботи.

В своїй роботі вчителі _______________ використовують комплексні кейс-технології , які ґрунтується на самостійному вивченні учнем друкованих та мультимедійних навчальних матеріалів, які надані у формі кейса. На початку вивчення відповідної теми учні мають змогу отримати всі лабораторні роботи в електронному вигляді для самостійного опанування вдома і на дискеті принести вчителю для перевірки виконаного завдання. Консультації здійснюються на уроці або в позаурочний час.

Отже, підсумовуючи сказане вище, слід зазначити, що вчителі природничих наук поступово й наполегливо працюють над формуванням в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології.

У зв’язку з цим


НАКАЗУЮ:

 1. Учителям _______________.:

  1. Систематично й наполегливо працювати над підвищенням рівня самоосвіти, поповнюючи свої знання, вивчаючи методичну літературу, знайомлячись з документами МОіН України.

  2. Продовжувати працювати над формуванням в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології; навичок самостійно працювати з першоджерелами та довідковою літературою.

  3. Вдосконалювати форми та методи роботи, враховуючи вікові особливості учнів та рівень підготовки класів.

 2. Заступнику директора з НВР _______________:

  1. Підвести підсумки перевірки на нараді при заступ. директора в лютому 200___ р.

  2. Систематично контролювати роботу вчителів природничого циклу.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з НВР _____________Директор ___________________
З наказом ознайомлені:Схожі:

Наказ № Про підсумки проведення тематичного контролю \"Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології\" iconУдк 377 046 (043. 5) Ірина Мося педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників
Ання самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників: цілеспрямований розвиток в учнів потреби в самоосвіті; системно-послідовне...
Наказ № Про підсумки проведення тематичного контролю \"Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології\" iconНаказ №153-осн. Про проведення міського фізичного конкурсу серед учнів 7-х класів „Фенікс
З метою активізації пошукової діяльності учнів, розвитку пізнавального інтересу до фізики, формування практичних умінь і навичок...
Наказ № Про підсумки проведення тематичного контролю \"Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології\" iconФормування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики Методичне об'єднання
Миколаєва щодо формування навичок самостійного набуття знань на уроках фізики через використання різних форм організації навчальної...
Наказ № Про підсумки проведення тематичного контролю \"Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології\" iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології та хімії в 2012-2013 н р. Методист рмк кисляченко М. В
Проблема: Організація самостійної діяльності учнів на уроках біології та хімії як один з факторів розвитку пізнавальної активності...
Наказ № Про підсумки проведення тематичного контролю \"Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології\" icon7 жовтня 2013 року відбувся обласний семінар членів авторської творчої майстерні учителів біології при лоіппо з теми: «Формування екологічної компетентності учнів у навчально-виховному процесі з біології»
Лоіппо з теми: «Формування екологічної компетентності учнів у навчально-виховному процесі з біології»
Наказ № Про підсумки проведення тематичного контролю \"Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології\" iconНаказ №133 Про стан викладання, рівень навчальних досягнень, умінь та навичок з хімії
Згідно з річним планом роботи школи у 2010-2011навчальному ро­ці проводився адміністративний контроль якості викла­дання та рівня...
Наказ № Про підсумки проведення тематичного контролю \"Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології\" iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предметів природничих наук в 2011-12н р
Підготовка тестів завдань для проведення тематичного оцінювання досягнень учнів з математики, фізики, географії, основ здоров’я,...
Наказ № Про підсумки проведення тематичного контролю \"Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології\" iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Наказ № Про підсумки проведення тематичного контролю \"Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології\" iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Наказ № Про підсумки проведення тематичного контролю \"Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології\" iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Наказ № Про підсумки проведення тематичного контролю \"Формування в учнів навчальних умінь у процесі організації самоосвітньої діяльності з фізики, хімії, біології\" iconНаказ № м. Ізяслав Про проведення в Ізяславському районі зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2010 році
України у 2010 році, з української мови та літератури, історії України, математики, біології, фізики, хімії, географії, однієї з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи