Наказ №306 Про підсумки роботи закладів освіти району з питань організації навчання учнів за індивідуальною формою в 2010-2011 н р icon

Наказ №306 Про підсумки роботи закладів освіти району з питань організації навчання учнів за індивідуальною формою в 2010-2011 н р
Скачати 157.62 Kb.
НазваНаказ №306 Про підсумки роботи закладів освіти району з питань організації навчання учнів за індивідуальною формою в 2010-2011 н р
Дата конвертації27.04.2013
Розмір157.62 Kb.
ТипНаказ
УКРАЇНА

БУДЬОННІВСЬКА РАЙОННА У м. ДОНЕЦЬКУ РАДА


ВІДДІЛ ОСВІТИ


НАКАЗ17.06.2011 № 306_____

Про підсумки роботи закладів освіти

району з питань організації навчання учнів

за індивідуальною формою в 2010-2011 н.р.


Згідно з річним планом роботи відділу освіти протягом 2010-2011 навчального року було здійснено перевірку стану організації індивідуального навчання учнів в закладах освіти району.

Метою перевірки було визначення рівня управлінської діяльності та стану організації індивідуального навчання в закладах освіти.

У ході вивчення даного питання була розглянута документація загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації та проведення індивідуального навчання учнів (накази про організацію індивідуального навчання, документи, які підтверджують правомірність надання індивідуального навчання, аналітичні документи закладів освіти щодо контролю за індивідуальною формою навчання тощо).

Усього в закладах освіти району за індивідуальною формою навчання навчається:

ЗНЗ

всього

^ За станом здоров’я

Потребують корекції у фізичному, психічному розвитку

2009-2010

2009-2010

різниця

2009-2010

2009-2010

різниця

2009-2010

2009-2010

різниця

№ 99
№ 118

7

10

+3
4

+4

4

4

0

№ 119

6

3

-3

3

0

-3

2

3

+1

№ 120

12

13

0

3

6

+3

6

3

-3

№ 121

1

0

-1
0

0

1

0

-1

№ 122

5

5

0

1

4

+3

2

0

-2

№ 123

4

4

0
0

0

4

4

0

№ 132

9

2

-7

4

0

-4

4

1

-3

№ 135

11

9

-2

4

2

-2

6

5

-1

№ 136

3

4

+1

3

1

-2
0

0

№ 137

1

5

+4

1

4

+3
1

+1

№ 142

4

4

0

1

1

0

2

2

0

№ 145

3

4

+1
1

+1

2

3

+1

№ 147

13

8

-5

4

1

-3

5

4

-1

№ 148
Разом

79

71

-8

24

24

0

38

30

-8

Як можна побачити з наведеної таблиці, загальна кількість дітей, які навчалися за індивідуальною формою навчання зменшилася на 8 учнів, з них кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою за станом здоров’я не змінилася, а кількість учнів, які потребують корекції у фізичному, психічному розвитку зменшилася на 8 учнів.

Відповідно до річного плану роботи відділу освіти в січні 2011 року було здійснено перевірку стану організації індивідуального навчання учнів в закладах освіти НВК № 119,ЗНЗ№№123,148.

Аналізуючи роботу закладів освіти району за рік, можна відзначити, що загальноосвітні навчальні заклади проводять системну роботу, спрямовану на виконання основних вимог Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх закладах та внесених до них змін. В усіх закладах, згідно з вимогами Положення про індивідуальну форму навчання, затвердженого наказом МОН України від 20.12.02р. № 732, навчання організовано на підставі заяв батьків, наказів керівників шкіл, медичних документів. Щорічно у навчальних закладах готуються заходи, організаційні накази, де чітко визначається діяльність відповідальних осіб, термін та види контролю за даним напрямком роботи. Проводяться інструктивно-методичні наради з педагогічними працівниками по ознайомленню з нормативними документами з питань організації індивідуального навчання учнів. Питання стану організації індивідуального навчання учнів розглядаються на педрадах, нарадах при директорі. Однак, в ДНВК№119 на засіданні педради питання щодо організації індивідуального навчання учнів не розглядаються.

Для організації індивідуального навчання складено навчальні плани на кожного учня відповідно до Типових навчальних планів, які затверджені керівниками закладів освіти. Дані плани погоджені з районним методичним кабінетом. Відповідно до наказу МОіН України від 20.12.2002р. № 732, що затверджує „Положення про індивідуальне навчання учнів в системі загальної середньої освіти”, інструктивно-методичного листа МОіН України від 10.09.03 р. № 119-413 «Про організацію навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що учаться за індивідуальною формою», наказу МОіН України від 15.10.2004р. № 797 „Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх закладах”, наказу МОН України від 19.05.2008 р. № 432 “Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх закладах” додаткові години надають дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Для даної категорії учнів закладами освіти було складено адаптовані індивідуальні навчальні плани на підставі Типових навчальних планів для дітей, які потребують корекції розумового або фізичного розвитку. Плани вчителів відповідають допоміжним програмам. Розклад занять складено з урахуванням індивідуальних особливостей та стану здоров’я учнів та погоджено з батьками дітей. Однак, в ЗНЗ № 123 відсутні схеми маршрутів, на розкладах занять відсутні розписи вчителів.

В усіх закладах, що підлягали перевірці, під постійним контролем знаходиться питання збереження наступності у призначенні вчителів для проведення індивідуальних занять. Аналіз показав, що близько 70-80% вчителів працюють з учнями, які займаються за індивідуальною формою, з першого року їх навчання. Залишається невирішеною проблема – більшість вчителів не мають спеціальної підготовки до роботи з розумово-відсталими учнями. Для вирішення цієї проблеми з боку відділу освіти було зроблено наступне. В 2010 році було заплановано та в 2011 році було направлено на навчання за спеціалізацією “Інклюзивна освіта” в ОблІППО спеціаліста відділу освіти Полякову О.Б. З боку закладів освіти простежується небажання вирішувати цю проблему, яка на сьогоднішній день стає все більш актуальнішою. Цій висновок було зроблено під час аналізу заявок закладів освіти на проходження курсової перепідготовки у 2012 році. Проходження курсів для вчителів, які здійснюють індивідуальне навчання учнів, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку не було заплановано жодним закладом освіти, крім ЗНЗ №№118, 120.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється педагогічними працівниками відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Журнали обліку проведення занять та індивідуальних досягнень знань учнів в наявності в кожному закладі освіти. Облік навчальних занять ведеться в окремих класних журналах. Програмний матеріал викладається згідно з календарним плануванням. Здійснюється постійний контроль за веденням зошитів та журналів, ведеться систематичний облік знань, відзначено своєчасне їх заповнення. У зошитах ознайомлення з документами в наявності інструктаж учителів щодо вимог ведення журналів індивідуального навчання. Журнали індивідуального навчання більшістю вчителів ведеться охайно та за вимогами. Але є окремі недоліки стосовно ведення журналів в ЗНЗ№123: не розшифровує тему контрольних робіт Мирошніченко С.Г.(с 101) , не раціонально зроблена розбивка сторінок журналу не вистачило сторінок і почались переходи. На сторінках Булгакова А.(8кл, загальноосвітня програма) невиконання практичної частини з англійської мови на кінець І семестру відсутній контроль аудіювання, читання, письма, з української та російської мов не всі види контролю. На кінець І семестру у класні журнали на сторінки зведеної таблиці виставлено оцінки за семестр учням з індивідуального навчання, але за відсутністю предметних сторінок з назвами предметів за допоміжною програмою не виставлено оцінки на предметних сторінках.

Адміністраціями навчальних закладів контролюється виконання навчальних програм з учнями, ведення зошитів і щоденників, готуються аналітичні матеріали. З даного питання слід відзначити роботу НВК № 119: в наданих довідках за І семестр 2010-2011 н.р. та підсумкових наказах за 2009-2010 н.р. в наявності детальний аналіз роботи з індивідуального навчання. Особливу увагу адміністрація закладу приділяє саме якості викладання вчителями предметів на підставі відвіданих уроків, здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів, які навчаються індивідуально. Аналізуючи аналітичні матеріали адміністрації ЗНЗ № 123, можна відзначити їх формальний характер. У книзі внутрішкільного контролю є відвідування лише 3 уроків з індивідуального навчанні учителя історії Климович ( учнів Кабанова Ф., Булгакова А. ). На кінець І семестру 2010-2011 навчального року є підсумковий наказ з індивідуального навчання №414 від 30.12.2010р, наказ на кінець 2009-2010 навчального року не надано. У рамках внутрішкільного контролю у довідці з перевірки календарних та поурочних планів є розділ перевірки календарних планів учителів з індивідуального навчання. Для перевірки в ЗНЗ№123 надано 2 щоденники ( Бахалова І, Булгакова А). Щоденники охайні, записано розклад занять, дати, виставлено оцінки, запрошення на свята, деякі бесіди з ТБ, перевірені класними керівниками, але не всі учителі розписуються на сторінках після проведення уроку, немає підписів батьків. Стосовно ЗНЗ № 148 з даного питання слід відзначити, що в закладі освіти індивідуальна форма навчання була організована лише у 2007-2008 н. р.; у 2008-2009 н. р., 2009-2010 н. р. та 2010-2011 н. р. за відсутністю бажаючих дана форма навчання не функціонувала. У 2007-2008 н. р. індивідуальною формою навчання були охоплені 2 особи – Жданова Н. (9 кл.) та Балабанова Т. (11 кл.). Документація на вище зазначених учениць оформлена відповідним чином, але в аналітичній частині річного плану роботи закладу на 2008-2009 н. р. відсутній аналіз роботи з організації індивідуального навчання. Не надано також матеріали перевірок організації індивідуального навчання адміністрацією закладу (довідки, накази по закладу), що не дає можливості відслідкувати в повному обсязі, яким чином здійснювалась протягом навчального року адміністрацією закладу контрольно-аналітична діяльність за організацією індивідуальної форми навчання.

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою повинна забезпечувати не тільки певний освітній рівень дитини відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвиток її нахилів, талантів. У виховних планах відображено роботу класних керівників з даною категорією дітей окремим розділом. Мається певна система вивчення стану організації роботи з питань індивідуального навчання учнів: з метою з’ясування проблем в навчанні, своєчасної діагностики проводиться анкетування учнів, батьків, учителів (у наявності анкети), співбесіди з батьками (у наявності відгуки батьків, книга реєстрації співбесід). Учні залучаються до виховних позаурочних заходів (плани класних керівників, співбесіда), відвідують бібліотеку (картки читача). Однак, у бібліотеці ЗНЗ№123 у наявності формуляри на ім’я Бахалова І, Булгакова А, Матвієвського Б, Кабанова Ф., але бібліотека закрита за відсутності бібліотекаря. Робота психолога в ЗНЗ№123 з дітьми , учителями та батьками дітей на індивідуальному навчанні не ведеться за відсутності психолога. Анкетування дітей проведено ЗДНВР на кінець І семестру.

Слід відзначити роботу практичного психолога в ДНВК№119. Класні керівники ДНВК № 119 використовують в роботі спільно із психологом закладу освіти таку методику в діагностиці як соціометрічні дослідження. Психологом надано класним керівникам рекомендації в роботі з учнями. В закладі освіти практично залучається психолог щодо роз’яснення учителям-предметникам, класним керівникам психологічних особливостей дітей з питань їх фізичного стану.

На підставі вищевикладеного,


НАКАЗУЮ:


 1. Відзначити системну роботу закладів освіти району з питання та організації індивідуального навчання учнів.

 2. Відзначити достатній рівень роботи щодо організації індивідуального навчання учнів в НВК № 119.

 3. Відзначити задовільний рівень роботи щодо організації індивідуального навчання учнів в ЗНЗ № 123, 148.

 4. Спеціалісту відділу освіти Поляковій О.Б.:

  1. Здійснювати постійний контроль за станом організації індивідуального навчання учнів в закладах освіти району.

Термін: постійно

 1. Керівникам навчальних закладів:

  1. Організовувати навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах за індивідуальною формою, згідно наданих батьками документів.

Термін: постійно

  1. Дотримуватись чітких рекомендацій лікувально-контрольних комісій щодо термінів надання індивідуального навчання, чітко дотримуватись кількості годин для організації індивідуального навчання.

Термін: постійно

  1. Продовжити створення відповідних умов для розвитку творчих здібностей дітей та підлітків, які навчаються за індивідуальною формою навчання.

Термін: постійно

  1. Складати до 01.09. кожного року графік консультацій психолога для вчителів, які працюють з учнями за індивідуальною формою навчання.

  2. Контролювати відвідування вчителями-предметниками занять з учнями та тримати тісний зв’язок з батьками учнів щодо стану здоров’я їх дітей, рівню навчання учнів.

Термін: постійно

  1. При аналізі стану організації індивідуального навчання особливу увагу приділяти стану викладання предметів вчителями, здійснювати моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, які навчаються за індивідуальною формою.

Термін: постійно

  1. Розглядати на педагогічних радах, нарадах при директорі виконання індивідуальних навчальних планів та програм, ведення щоденників та зошитів, при підготовці аналітичних матеріалів з організації індивідуального навчання проводити співбесіди з учнями, анкетування батьків для з’ясування проблем в навчанні, якості опанування учнями навчальних предметів, складати акти (довідки) про результати відвідування адміністрацією учнів, що навчаються вдома, з метою перевірки надання учителем знань, їх своєчасності, фактичного проведення занять.

Термін: постійно

 1. Директору ДНВК№119 Сушко О.М.:

6.1. Забезпечити оптимальність підбору педагогів у початковій ланці щодо здійснення індивідуального навчання учнів вдома.

Термін: 2011-2012 н.р.

6.2. Спланувати питання пов’язані з організацією індивідуального навчання учнів вдома на засідання педради.

Термін: до 21.07.2011 р.

 1. Директору ЗНЗ№123 Садовіну А.М.:

  1. Забезпечити постійний контроль за станом індивідуального навчання.

Термін: постійно


  1. Перевіряти виконання практичної частини учнями, які навчаються за індивідуальною формою по загальноосвітній програмі.

Термін: 2011-2012 н.р.


 1. Директору ЗНЗ№148 Зінченко Л.Ф.:

  1. Аналізувати стан організації індивідуального навчання, при умові його наявності, в річному плані роботи.

Термін: постійно

  1. Забезпечити виконання річного плану в частині складання довідок та наказів про результати індивідуального навчання учнів, при умові його наявності.

Термін: постійно

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на спеціаліста відділу освіти Полтєву Н.О.


Заступник начальника відділу освіти Н.О.Полтєва


Полякова О.Б. Завізовано: Розіслано:

3382418 Полтєва Н.О. до справи – 1

Полтєвій Н.О. – 1

ЗНЗ – 15Схожі:

Наказ №306 Про підсумки роботи закладів освіти району з питань організації навчання учнів за індивідуальною формою в 2010-2011 н р iconНаказ №155 Про організацію навчання учнів за індивідуальною формою у 2013/2014 навчальному році
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки...
Наказ №306 Про підсумки роботи закладів освіти району з питань організації навчання учнів за індивідуальною формою в 2010-2011 н р iconНаказ №229 Про порядок роботи щодо організації індивідуального навчання учнів
На виконання плану роботи відділу освіти на 2013 рік, відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх...
Наказ №306 Про підсумки роботи закладів освіти району з питань організації навчання учнів за індивідуальною формою в 2010-2011 н р iconНаказ №40 Про організацію навчання за індивідуальною формою для учнів днвк№119, знз№147 у 2011-2012 навчальному році
Про організацію індивідуального навчання учнів закладів освіти району у 2011-2012 навчальному році”, з метою забезпечення рівного...
Наказ №306 Про підсумки роботи закладів освіти району з питань організації навчання учнів за індивідуальною формою в 2010-2011 н р iconНаказ №503 Про організацію навчання за індивідуальною формою для учнів знз №147, дпл№135 у 2011-2012 навчальному році
Про організацію індивідуального навчання учнів закладів освіти району у 2011-2012 навчальному році”, з метою забезпечення рівного...
Наказ №306 Про підсумки роботи закладів освіти району з питань організації навчання учнів за індивідуальною формою в 2010-2011 н р iconНаказ №520 Про організацію навчання за індивідуальною формою для учнів знз№142 у 2011-2012 навчальному році
Про організацію індивідуального навчання учнів закладів освіти району у 2011-2012 навчальному році”, з метою забезпечення рівного...
Наказ №306 Про підсумки роботи закладів освіти району з питань організації навчання учнів за індивідуальною формою в 2010-2011 н р iconНаказ №465 Про організацію навчання за індивідуальною формою для учнів днвк№119, знз №120, 136 у 2011-2012 навчальному році
Про організацію індивідуального навчання учнів закладів освіти району у 2011-2012 навчальному році”, з метою забезпечення рівного...
Наказ №306 Про підсумки роботи закладів освіти району з питань організації навчання учнів за індивідуальною формою в 2010-2011 н р iconЩодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою На запити з місць щодо організації індивідуального навчання
Міністерство освіти ар крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Наказ №306 Про підсумки роботи закладів освіти району з питань організації навчання учнів за індивідуальною формою в 2010-2011 н р iconНаказ №496 Про організацію навчання за індивідуальною формою для учня дпл№135 у 2011-2012 навчальному році
Про організацію індивідуального навчання учнів закладів освіти району у 2011-2012 навчальному році”, з метою забезпечення рівного...
Наказ №306 Про підсумки роботи закладів освіти району з питань організації навчання учнів за індивідуальною формою в 2010-2011 н р iconНаказ №99 Про підсумки роботи з профілактики злочинності та правопорушень серед учнів закладів освіти у І семестрі 2011-2012 навчального року
Відповідно до плану роботи відділу освіти проведено аналіз рівня правопору­шень серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів...
Наказ №306 Про підсумки роботи закладів освіти району з питань організації навчання учнів за індивідуальною формою в 2010-2011 н р iconНаказ №487 Про організацію навчання за індивідуальною формою для учениці 9б класу знз№147 Датій І
Про організацію індивідуального навчання учнів закладів освіти району у 2012-2013 навчальному році”, з метою забезпечення рівного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи