Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки icon

Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
Скачати 105.81 Kb.
НазваДонецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
Дата конвертації27.04.2013
Розмір105.81 Kb.
ТипДокументи
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 129а. Тел.(0622), 335-27-67. Факс (062) 304-53-09 guon@skif.net


від 25.08.2011р. вх.01/04-1700

Щодо розширення автономії навчальних закладів


Начальникам (завідуючим) управлінь (відділів) освіти міських рад та райдержадміністрацій

Керівникам навчальних закладів

обласної комунальної власності,

керівникам приватних шкіл

З метою виконання Плану заходів до Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» щодо розширення автономії навчальних закладів підвищення самостійності навчальних закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами, спрямованими з видатків, які враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів з бюджетів відповідно рівня, на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2011 №1/9-423 «Щодо розширення автономії навчальних закладів» управління освіти і науки звертає увагу на наступне.

Досвід багатьох країн доводить, що децентралізація фінансового управління навчальними закладами сприяє розвитку всієї системи освіти і поліпшенню якості послуг, що надаються.

Фінансова автономія, зокрема, передбачає надання таких прав:

 1. Самостійно розробляти та затверджувати бюджет у межах державних асигнувань

на основі формули;

 1. Самостійно розробляти тарифікацію педагогічного персоналу згідно з чинним

законодавством;

 1. Самостійно розробляти і затверджувати штатний розпис непедагогічного

персоналу в умовах конкретних потреб відповідної установи;

 1. З метою забезпечення зростання якості освіти преміювати співробітників у

межах бюджетного ліміту або економії заробітної плати;

 1. Виявляти додаткові позабюджетні джерела фінансування.

Надання фінансової автономії передбачає зміну та вдосконалення обліку і фінансової звітності, підвищення кваліфікації керівників у сфері фінансового управління.

Безумовно, для повного запровадження нової моделі фінансування освіти та підвищення рівня автономії навчальних закладів необхідне внесення низки змін до законів про освіту, про органи місцевого самоврядування, про оподаткування, внесення змін та доповнень до Кодексів України, впровадження оновленої формули фінансування загальної середньої освіти тощо.

Перші кроки на шляху шкільної автономії були зроблені ще у 2009 році. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. № 1007-р «Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери» (із змінами та доповненнями) передбачено, що закладами та установами соціально-економічної сфери (в тому числі й загальноосвітніми навчальними закладами) в разі необхідності, тобто за бажанням, можуть бути відкриті рахунки в територіальних органах Державного казначейства з метою здійснення самостійного ведення бухгалтерського обліку: обліку операцій з виконання загального фонду кошторису та для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису, зарахування на цей рахунок коштів за надані установою платні послуги, а також благодійних внесків, грантів і дарунків.

Це рішення Уряду було доведено до відома та використання в роботі начальників управлінь освіти і науки місцевих адміністрацій листом Міністерства освіти і науки від 30.12.2009 р. № 1/9-926.

Переведення закладу на умови самостійного ведення господарської діяльності та бухгалтерського обліку здійснюється за рішенням засновника.

Наступним етапом було затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН від 06.12.2010 № 1205), якими передбачається введення у школах посади бухгалтера (головного бухгалтера).

Одночасно слід зазначити, що відповідно до цього наказу керівникам закладів надано право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

Крім того, у разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду навчальними закладами можуть бути введені додаткові посади.

Тобто, іншими словами, до штатного розпису школи при виконанні вищезазначених умов можуть бути введені й інші посади, необхідні для ведення самостійного фінансового обліку та звітності, наприклад, касир, ще один бухгалтер тощо.

На бухгалтерію покладається вирішення наступних завдань:

 1. Забезпечення виконання кошторису школи.

 2. Контроль та облік всіх фінансових потоків установи.

 3. Здійснення платежів та фінансових зобов’язань закладу.

 4. Нарахування та виплата заробітної плати працівників.

 5. Ведення обліку та списання матеріальних цінностей.

 6. Підготовка та забезпечення фінансової звітності згідно із
  нормативними вимогами.

 7. Звітування перед державними фондами та податковою інспекцією.

 8. Видача довідок працівникам.

Розпорядники бюджетних коштів, які обслуговуються через Державне казначейство, ведуть облік юридичних та фінансових зобов'язань.

Відповідно до необхідності життєзабезпечення навчального закладу, з урахуванням кошторисних призначень на поточний бюджетний рік, директором підписуються договори і одночасно беруться юридичні і фінансові зобов'язання.

Під юридичними зобов'язаннями слід розуміти відповідальність розпорядника коштів бюджету як споживача товарів, робіт і послуг, які виникають із договорів (угод, замовлень), у відповідності до яких він повинен сплатити належну суму виконавцеві за умови реалізації цих договорів протягом бюджетного року або у майбутньому.

Фінансові зобов'язання розпорядника бюджетних коштів - сплатити кошти за надані товари (послуги), виникають як наслідок виконання договорів або ж відповідно до первинних документів - видаткові накладні, акти виконаних робіт (кредиторська заборгованість, авансова оплата).

Так середня кількість договорів, яка може укладатися директором школи, становить близько 15: енергопостачання, водопостачання, організація гарячого харчування, закупівля продуктів харчування, охорона, банківське обслуговування, сантехнічне обслуговування, послуги телефонного зв'язку, послуги Інтернет-провайдера, вивіз сміття, дератизація приміщень, а також необмежена кількість разових договорів на придбання товарів для матеріально-технічного забезпечення школи у залежності від кошторису.

Обов'язково слід звернути увагу на проведення процедур закупівель. Необхідність у проведенні процедури закупівель виникає, коли, згідно із кошторисом, вартість товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, становить суму, визначену чинним законодавством (для товару, послуг не менше 100 тис. грн., а робіт -300 тис. гривень).

Установа має здійснювати постійну взаємодію з державними фондами, самостійно вести питання соціального страхування.

Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб. А саме:

 • Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

 • Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

 • Пенсійний фонд;

 • Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Під час роботи закладу обов'язково виникає взаємодія із контролюючими та правоохоронними органами.

До контролюючих органів, що перевіряють діяльність загальноосвітніх навчальних закладів, крім органів управління освітою, відносяться:

 • органи державного казначейства;

 • підрозділи державної контрольно-ревізійної служби;

 • державна санітарно-епідеміологічна служба;

 • державна податкова служба;

 • представництва державних фондів у районі, місті;

 • інспекція державного пожежного нагляду району, міста;

 • територіальна державна інспекція праці.

До правоохоронних органів, які здійснюють періодичні перевірки загальноосвітніх навчальних закладів за направленням органів прокуратури, відносяться:

 • податкова міліція;

 • підрозділи боротьби з економічною злочинністю органів МВС;

 • територіальні органи служби безпеки України.

Ці державні органи мають повноваження здійснювати планові та позапланові перевірки виконання законодавства на території загальноосвітнього навчального закладу за напрямками своєї діяльності.

В роботі закладу радимо керуватися такими основними законодавчими та нормативно-правовими актами:

 1. Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР.

 2. Закон України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-ХІІ, зі змінами.

 3. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-XIV, зі змінами.

 4. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.97р. № 531/97-ВР, зі змінами.

 5. Закон України «Про об'єднання громадян» від 16.06.92 р. № 2460-ХІІ, зі змінами.

 6. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003р. № 755-ІУ, зі змінами.

 7. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР, зі змінами.

 8. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, зі змінами.

 9. Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 р. № 1192-XIV, зі змінами.

 10. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХIV, зі змінами.

 11. Закон України «Про державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.2010 р. № 2857-УІ.

 12. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-УІ.

 13. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. 1

 14. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755- VI.

 15. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010 р. № 796.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» № 1149 від 08.12.2010 р.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від фізичних та юридичних осіб, бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» № 1222 від 04.08.2000 р.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» № 228 від 28.02.2002 р.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» № 1298 від 30.08.2002 р.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» № 1404 від 09.10.2006 р.

 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» № 419 від 28.02.2000 р., зі змінами.

 23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» № 643 від 20.04.2007 р.

 24. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад» № 778 від 27.08.2010 р.

 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільня­ються від обкладення податком на додану вартість» № 116 від 02.02.2011 р.

 26. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 1007-р «Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери», із змінами.

 27. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» № 557 від 26.09.2005 р.

 28. Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» № 102 від 15.04.1993 р.. із змінами.

 29. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів».

 30. Наказ МОН, Мінекономіки, Мінфіну «Про затвердження порядків надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами» № 736/902/758 від 23.07.2010 р.

 31. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» № 291 від 30.11.99 р.

 32. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» № 495 від 25.1 1.2008р.

 33. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» № 57 від 28.01.2002 р.

 34. Наказ Міністерства фінансів України «Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги» № 298 від 14.12.99 р.

 35. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу» №45 від 05.02.01р.

 36. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» № 114 від 10.12.99 р.

 37. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ» № 61 від 10.07.2000 р.

 38. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України» № 136 від 09.08.2004 р.

 39. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» № 205 від 04.11.2002 р., зі змінами.

 40. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України» № 221 від 02.12.2002 р.

 41. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження змін до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України» № 137 від 22.04.2008 р.

Просимо довести зміст цього листа до керівників загальноосвітніх навчальних закладів міста (району).


Перший заступник начальника управління М. Є. Артьомов


Сідашева Тетяна Володимирівна

305-48-41Схожі:

Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconУкраїна донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
Управління освіти і науки Донецької області, Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Європейський університет...
Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconДонецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки

Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconДонецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки

Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconДонецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки

Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconДонецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки

Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconУкраїна донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки

Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconУкраїна донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
Ппо проводитеметься Міжнародний електронний форум з теми «Без європейських цінностей немає Європи»
Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconУкраїна донецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки

Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconУкраїна донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
У 2010 році минає чверть століття з моменту введення в базову систему шкільної освіти предмета «Основи інформатики та обчислювальної...
Донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconУкраїна донецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи