Методичні рекомендації щодо ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному icon

Методичні рекомендації щодо ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному
НазваМетодичні рекомендації щодо ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному
Сторінка1/4
Дата конвертації27.04.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

Затверджено

Заступник начальника Управління освіти ____________В.М.Скнар


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ КІРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ

В м.ДОНЕЦЬКУ РАДИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ

ЗАКЛАДІ
м. Донецьк

2011 рік


Автори: Управління освіти Донецької міської ради

Відділ освіти Кіровської районної в м.Донецьку ради


Рецензенти: Костенко І.А., директор Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 97 Донецької міської ради Донецької області

^ Заярна І.В., заступник директора Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 97 Донецької міської ради Донецької області

Павлова О.В., директор Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 112 Донецької міської ради Донецької областіПередмова


Міністерством освіти і науки України визначено перелік документації, яка є обов’язковою в загальноосвітньому навчальному закладі. Її можна поділити на такі групи:

- планування навчально – виховної роботи закладу освіти;

- документація особового складу і навчально – педагогічна;

- фінансово – господарська документація.

Планування навчально – виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється згідно з методичними вказівками та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

До другої групи документації належить алфавітна книга запису учнів, особова справа учня, класний журнал, журнал факультативних занять, журнал групи продовженого дня, журнал обліку роботи гуртка, книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту, книга обліку бланків і видачі атестатів про повну загальну середню освіту, книга обліку видачі золотих і срібних медалей, книга обліку видачі Похвальних листів і грамот, книга обліку особового складу педагогічних працівників, книга протоколів педагогічної ради, книга протоколів ради загальноосвітнього навчального закладу, книга обліку трудових книжок працівників закладу освіти, журнал обліку пропусків і заміщення уроків учителями, книга наказів, контрольно – візитацій на книга, журнал реєстрації вхідних і вихідних документів, книга записів наслідків внутрішньошкільного контролю, акти, довідки про перевірку роботи навчального закладу, поточне листування, офіційні документи відомчих органів про роботу навчального закладу, статистичні звіти.

Фінансово – господарська документація: технічний паспорт загальноосвітнього навчального закладу, інвентарні списки основних засобів, інвентарна книга бібліотечного фонду, книга складського обліку матеріалів та інші.

Особливої уваги потребує порядок ведення загального діловодства та правила документування діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

Вся обов’язкова ділова документація в загальноосвітньому навчальному закладі ведеться державною мовою і зберігається у спеціально обладнаних шафах чи сейфах і не повинна мати доступу сторонніх осіб.


Матеріали державної атестації загальноосвітнього

навчального закладу (п. 4.3.).

Свідоцтво про державну атестацію загальноосвітнього

навчального закладу (п. 4.4.).


Законодавча база:

- Закон України "Про загальну середню освіту" (1999, № 28,зміни № 2905-ІІІ від 20.12.2001 р.);

- Закон України ,,Про освіту ”;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 р. № 553 ,,Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 р № 658 ,,Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 14.02.2005 р. № 99 ,,Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів”;

  • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінета Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778.

Атестація – основна форма державного контролю та визнання закладів загальної середньої освіти. Її головними завданнями є:

  • перевірка виконання закладом освіти вимог Конституції, Указів Президента, постанов Верховної ради та Кабінету Міністрів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань освіти та виховання;

  • визначення реального потенціалу закладу освіти та ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються на розвиток освіти;

  • встановлення відповідності рівня освітньої підготовки школярів державним вимогам та стандартам.

Атестація стимулює підвищення якості роботи педагогів та учнів, сприяє розвитку таких демократичних регуляторів освітнього процесу як громадська думка та особисте ставлення учасників навчально – виховного процесу до результативності роботи закладу. Проводять її не рідше одного разу на 10 років.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України розробляє і затверджує перелік документів, необхідних для проведення атестації закладів освіти. Для організації проведення атестації створюються регіональні експертні ради або центри. Атестацію закладу проводить експертна комісія.

У процесі атестаційної експертизи, згідно розроблених протоколів, аналізуються й оцінюються рівень організації та ефективність навчально – виховного процесу, стан управління навчальним закладом, соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Відповідно до п. 14 Порядку державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОН України від 16.08.2004 р. № 658, не пізніше як за 2 місяці до проведення атестації навчальний заклад подає експертній комісії матеріали самоаналізу освітньої діяльності, що містять основні відомості про заклад: стан матеріально – технічного, кадрового і навчально – методичного забезпечення, про організацію та здійснення навчально – виховного процесу, копії навчальних планів тощо.

За підсумками роботи експертна комісія складає акт атестаційної експертизи загальноосвітнього навчального закладу, в якому містяться рекомендації щодо визначення загальноосвітнього навчального закладу атестованим або не атестованим і передає його регіональній експертній раді та керівництву загальноосвітнього навчального закладу.

Регіональна експертна рада на основі розгляду матеріалів атестаційної експертизи готує мотивований висновок щодо атестації загальноосвітнього навчального закладу та подає його до органу державного управління освітою, на який покладено проведення атестації. Він приймає рішення про атестацію цього закладу. Загальноосвітній навчальний заклад визнається атестованим, якщо результати його діяльності відповідають встановленим державним вимогам.

Атестованому закладові освіти видається свідоцтво про державну атестацію і надається право видачі документа про освіту державного зразка. Неатестований заклад освіти позбавляється ліцензії про проведення освітньої діяльності.


Матеріали державної підсумкової

атестації учнів (вихованців) (п. 4.5.).


Законодавча база:

  • Закон України "Про загальну середню освіту" , ст. 34 (1999, № 28 зміни № 2905-ІІІ від 20.12.2001 р.);

  • Закон України ,,Про освіту”;

  • наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009р. № 1151 ,,Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти”;

  • Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008р. № 319;

  • Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І – ІІІ ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000р. № 240;

  • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінета Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778.

Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) – це форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів, професійно – технічних і вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, відповідним навчальним програмам.

Атестація проводиться в загальноосвітніх навчальних закладах з навчальних предметів інваріантної частини навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

Учні, які хворіли під час проведення атестації, зобов’язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти атестацію до початку нового навчального року (до 05.09.).

Учням, які за станом здоров’я звільняються від атестації, необхідно надати такі документи: заяву батьків або осіб, які їх замінюють; довідку лікарсько – контрольної комісії, засвідчену печаткою закладу охорони здоров’я. Підставою для звільнення від атестації є рішення педагогічної ради, на основі якого видається наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Для осіб, звільнених від атестації, у додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту, класний журнал виставляються річні бали та робиться запис: «звільнений (а)».

Учні випускних класів, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних й проходять під час атестації, звільняються від неї.

Учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, конкурсів, переможці ІІІ та учасники ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту, класний журнал виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів – 12 балів.

Переможці ІІ та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук звільняються від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту, класний журнал виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів – 12 балів.

Державні атестаційні комісії створюються в навчальних закладах місцевими органами управління освітою не пізніше ніж за два тижні до початку атестації у складі голови комісії та вчителя, який викладає в класі (за освітній рівень початкової загальної середньої освіти); голови комісії та двох членів комісії (за освітній рівень базової та повної середньої освіти).
  1   2   3   4Схожі:

Методичні рекомендації щодо ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному iconМетодичні рекомендації щодо окремих аспектів організації навчання історії в школі
Методичні рекомендації стосуються нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення навчання історії та суспільствознавчих...
Методичні рекомендації щодо ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному iconМетодичні рекомендації щодо ведення класного журналу учнів загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 1) та методичні коментарі щодо поурочних та календарних планів (додаток 2), розроблені працівниками воіпопп
З метою дотримання єдиних вимог до ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів незалежно від...
Методичні рекомендації щодо ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному iconМетодичні рекомендації щодо запровадження єдиних зразків обов’язкової ділової документації
Про запровадження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах району
Методичні рекомендації щодо ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному iconНаказ №240. м. Київ Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів з метою встановлення єдиних вимог до ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів незалежно від їх підпорядкування,
Затвердити Інструкцію з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів (додається)
Методичні рекомендації щодо ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному iconПро затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів з метою встановлення єдиних вимог до ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів незалежно від їх підпорядкування,
Затвердити Інструкцію з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів (додається)
Методичні рекомендації щодо ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному iconПро затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів з метою встановлення єдиних вимог до ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів незалежно від їх підпорядкування,
Затвердити Інструкцію з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів (додається)
Методичні рекомендації щодо ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному iconПро затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів з метою встановлення єдиних вимог до ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів незалежно від їх підпорядкування,
Затвердити Інструкцію з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів (додається)
Методичні рекомендації щодо ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному iconПро затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів з метою встановлення єдиних вимог до ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів незалежно від їх підпорядкування,
Затвердити Інструкцію з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів (додається)
Методичні рекомендації щодо ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному iconПро затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів з метою встановлення єдиних вимог до ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів незалежно від їх підпорядкування,
Затвердити Інструкцію з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів (додається)
Методичні рекомендації щодо ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному iconОрієнтовний перелік питань по трудовому законодавству
Зпп україни, зу «Про відпустки» та ін., інструкції про порядок ведення трудових книжок, оплату праці педагогічних працівників (наказ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи