Увага! Конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2012 році icon

Увага! Конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2012 році
Скачати 62.62 Kb.
НазваУвага! Конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2012 році
Дата конвертації31.12.2012
Розмір62.62 Kb.
ТипДокументи

Увага! Конкурс-огляд соціально-педагогічних
виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2012 році


14 березня 2012 р. № 53

Директорам обласних інститутів 
післядипломної педагогічної освіти

Директорам позашкільних навчальних закладів

Директорам загальноосвітніх навчальних закладів


Щодо проведення Всеукраїнського
конкурсу-огляду соціально-педагогічних
виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2012 р.


З метою підтримки творчої педагогічної діяльності працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, популяризації педагогічних здобутків, підвищення майстерності педагогів та їх ролі у виконанні основних завдань, покладених на навчальні заклади Законами України "Про загальну середню освіту" і "Про позашкільну освіту", Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Інститутом педагогіки Національної Академії педагогічних наук України, Інститутом проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України та Національним еколого-натуралістичним центром у квітні - грудні 2012 р. проводять Всеукраїнський конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів (умови додаються).

Для участі в конкурсі запрошуються педагогічні колективи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (лист МОН України від 05.09.2008 р. № 19 - 564). Для участі в конкурсі необхідно до 15 грудня 2012 року подати матеріали на поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074, (з поміткою на конверті («Всеукраїнський конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів»).
Координатор конкурсу: Драган Ольга Анатоліївна, електронна адреса dragan@nenc.gov.ua, довідки за телефоном: (044) 430-02-60, 430-22-22.
Інформація про хід проведення конкурсу буде розміщена на сайті Центру: www.nenc.gov.ua

Директор НЕНЦ В.В. Вербицький

Додаток до листа 
НЕНЦ від__.__.____

Умови проведення

Всеукраїнського конкурсу-огляду
соціально-педагогічних виховних систем позашкільних


навчальних закладів

1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів (далі - конкурс) проводиться з метою підтримки творчої педагогічної діяльності працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, популяризації педагогічних здобутків, підвищення майстерності педагогів та їх ролі у виконанні основних завдань, покладених на навчальні заклади Законами України "Про загальну середню освіту" і "Про позашкільну освіту".

1.2. Основними завданнями конкурсу є: 
• виявлення, підтримка талановитих керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів і педагогічних працівників;
• поширення кращого досвіду роботи щодо організації виховної роботи з вихованцями, учнями;
• створення інформаційного банку даних кращих прикладів роботи педагогічних колективів;
• привернення уваги органів виконавчої влади, науковців, громадськості до питань подальшого розвитку позашкільної освіти та її ролі у вихованні підростаючого покоління.

1.3. Конкурс проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Національною академією педагогічних наук, Інститутом проблем виховання НАПН України та Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді.
Безпосереднє керівництво конкурсом здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОНмолодьспорту України.

2. Порядок і терміни проведення конкурсу
Форма проведення Конкурсу - заочна.

2.2. Для участі в Конкурсі необхідно до 15 грудня 2012 року подати заявку (форма додається) та опис структури соціально-педагогічної виховної системи позашкільного навчального закладу (вже реалізованої чи розробленої) відповідно до вимог пункту 3.3 даних Умов.

2.3. Матеріали надсилаються на адресу оргкомітету: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул.Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 (з поміткою на конверті («Всеукраїнський конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів»).

2.4. Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються та не повертаються авторам.

2.5. Підведення підсумків Конкурсу відбудеться до 1 березня 2013 року. Підсумки Конкурсу будуть оприлюднені на сайті: www.nenc.gov.ua.

3. Учасники конкурсу.
Вимоги до матеріалів, що подаються на конкурс
3.1. У конкурсі можуть брати участь керівники та педагогічні працівники загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, незалежно від фахової освіти, педагогічного стажу, віку.

3.2. Усі матеріали подаються державною мовою.

3.3 Опис структури соціально-педагогічної виховної системи (далі - виховна система) складається з наступних розділів:
I. Теоретичні положення: принципи, педагогічна ідея, умови для розвитку особистості.
II. Складові виховної системи:
1) дидактична підсистема: навчальна діяльність вихованців і методична діяльність педагогічних працівників;
2) виховна підсистема: блок цілей, взаємовідносини між учасниками педагогічного процесу (вихователі - вихованці - батьки - громадськість), заходи, дії, співпраця, технологія, середовище (умови для самовизначення, саморозвитку вихованця);
3) система управління: набір функцій, направлених на підтримку, функціонування і розвиток виховної системи. 
ІІІ. Етапи розвитку: 
1) становлення виховної системи: визначення мети, головних орієнтирів, проектування колективних цінностей; 
2) ствердження виховної системи: діяльність закладу, напрацювання ефективних технологій; 
3) результат: співдружність дітей і дорослих. У центрі педагогічної уваги - особистість вихованця. Демократичний стиль керівництва і відносин. 
IV. Головні завдання етапів: 
1) формування нового педагогічного мислення, колективу однодумців; 
2) розвиток учнівського колективу, органів самоврядування, колективних традицій; 
3) співпраця дітей і дорослих. 
V. Цілісність виховної системи: 
1) роль і місце навчання в межах виховної системи; 
2) поєднання навчання і виховання для забезпечення розвитку особистості; 
3) управління процесами; 
4) відкритість: зв'язок із зовнішнім середовищем. 
VI. Деякі ознаки виховної системи: 
1) адаптивність (властивість реагувати на навколишнє середовище); 
2) стабільність (відносна стабільність у взаємодії з навколишнім середовищем). VII. Необхідні умови для реалізації розробленої моделі виховної системи. 
1) можливість розвитку окремої частини виховної системи; 
2) розуміння педагогічними працівниками, вихованцями і батьками своєї суб'єктивної позиції в реалізації виховної системи; 
3) наявність лідера в моделюванні виховної системи; 
4) забезпечення стабільності у функціонуванні виховної системи поряд з можливим введенням новизни; 
5) облік і максимальне використання можливостей навколишнього середовища; 
6) кадрове забезпечення.

3.4. Матеріали подаються в паперовому варіанті та на електронних носіях. Обсяг друкованих матеріалів не повинен перевищувати 24 сторінки друкованого тексту формату А4, текст набирається гарнітурою Тіmes New Rоman, розмір шрифту - 14, без переносів, півтора інтервали, поля - по 20 мм зверху і знизу, 30 мм зліва, 15 мм справа. Також подається презентація в форматі Роwеr Роіnt з описом структури та функціонування моделі. Претенденти можуть подавати організаторам й інші матеріали: відгуки органів управління освітою, наукових установ, громадських організацій тощо, що глибше висвітлюють його творчі здобутки. Також можуть подавати аналітичні матеріали - діагностики вивчення дитячого колективу, список публікацій (при наявності) в одному екземплярі в друкованій формі та на електронних носіях.

3.5. До опису додаються титульна сторінка, на якій зазначається назва закладу, головна ідея системи, автори та укладачі (прізвище, ім'я, по батькові); перелік поданих матеріалів.

4. Критерії оцінювання матеріалів конкурсу
Оцінюються подані матеріали за такими критеріями:
• теоретичне обґрунтування поданих матеріалів;
• чіткість структури виховної системи;
• технологічність виховної системи; 
• ступінь врахування напрямів і профілів діяльності навчального закладу, виховного потенціалу учнівського й педагогічного колективів та батьківської громадськості (традицій, соціального запиту на позашкільну освіту в місті, районі);
• організаційно-педагогічне та матеріально-технічне забезпечення функціонування виховної системи;
• якість поданих матеріалів (відповідність вимогам конкурсу, грамотність, акуратність оформлення).

5. Підведення підсумків конкурсу
5.1. Для підведення підсумків Конкурсу створюється журі з числа представників Міністерства, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, вищих та інших навчальних закладів.

5.2. За підсумками Конкурсу визначаються переможці.

5.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами.

5.4. Кращі матеріали Конкурсу рекомендуються до друку у фахових періодичних виданнях.


Додаток до пункту 2.2

Умов проведення 
Всеукраїнського конкурсу-огляду 
соціально-педагогічних виховних систем 
позашкільних навчальних закладів


Заявка на участь у Всеукраїнському конкурсі-огляді соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів

1. Назва навчального закладу ____________________ 
2. П.І.Б. (повністю) директора закладу _________________ 
3. Адреса: поштова __________________ 
електронна __________________ 
4. П.І.Б. (повністю) керівника проекту _____________ 
5. № телефону ______________

На попередню сторінку

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.uaСхожі:

Увага! Конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2012 році iconПоложення про огляд-конкурс виховних систем Проект Положення про огляд-конкурс виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів
Тніх закладів проводиться з метою підвищення статусу виховання в загальноосвітніх закладах, оновлення змісту і структури виховання...
Увага! Конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2012 році iconПоложення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»
Кабінету Міністрів України від 28. 03. 2002 №378 та з метою підвищення ролі педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів...
Увага! Конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2012 році iconПро підсумки першого (заочного) туру 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Директор...
Увага! Конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2012 році iconНаказ №533 м. Кіровоград Про проведення І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів у 2013 році
України від 05. 11. 2012 р. №1243 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів у 2013 році»...
Увага! Конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2012 році iconНаказ №257 Про підсумки огляду готовності дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів Ізюмського району до роботи в 2011/2012 навчальному році
Положення про щорічний огляд-конкурс на кращу підготовку навчальних закладів району до нового навчального року, з 4 серпня по 8 серпня...
Увага! Конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2012 році iconПро підготовку та проведення Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів у 2013 році
України від 17 серпня 2012 р. №922 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 p за №1473/21785, з лютого по...
Увага! Конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2012 році iconПоложення про рейтингову систему оцінки організації та результативності діяльності навчальних закладів Красилівського району. Кондратюк Л. Ф. План наради керівників навчальних закладів 03. 03. 2012 року
Про підсумки роботи дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у 2011 році та пріоритетні напрями роботи навчальних...
Увага! Конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2012 році iconПлан проведення серпневої конференції педагогічних працівників м. Енергодара 2011-2012н р Місце проведення
Мета: висвітлення основних виховних проблем та спрямування виховних систем закладів освіти на прогнозування та проектування розвитку...
Увага! Конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2012 році iconРекомендує: Керівникам навчальних закладів, педагогічним колективам у 2011-2012 навчальному році спрямувати роботу дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів на
«Про підсумки роботи навчальних закладів району в 2010-2011 навчальному році та завдання на 2011-2012 навчальний рік»
Увага! Конкурс-огляд соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2012 році iconНаказ №249 Про проведення районного етапу обласного огляду-конкурсу художньої самодіяльності та виставки декоративно-ужиткового, образотворчого мистецтва загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів
Положення про обласний огляд-конкурс художньої самодіяльності та виставок декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи