Положення про колегії суддів змагань туристських спортивних походів туристські маршрутно-кваліфікаційні komіcії федерації спортивного туризму україни загальні положення icon

Положення про колегії суддів змагань туристських спортивних походів туристські маршрутно-кваліфікаційні komіcії федерації спортивного туризму україни загальні положення
НазваПоложення про колегії суддів змагань туристських спортивних походів туристські маршрутно-кваліфікаційні komіcії федерації спортивного туризму україни загальні положення
Сторінка1/3
Дата конвертації07.12.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3

Проект

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОЛЕГІЇ СУДДІВ ЗМАГАНЬ ТУРИСТСЬКИХ СПОРТИВНИХ ПОХОДІВ ТУРИСТСЬКІ МАРШРУТНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ KOMІCІЇ

ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

1.Загальні положення


1.1. Туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України – колегії суддів змагань туристських спортивних походів (далі – МКК) є її громадськими структурними підрозділами, що створюються відповідно до Статуту Федерації спортивного туризму України та цього Положення.

1.2. Метою діяльності МКК є сприяння розвитку спортивного туризму, залученню широких верств населення до активної участі у туристських спортивних походах, безпеці їх проведення, а також створення організаційних умов для присвоєння туристам-спортсменам за здійсненні походи розрядів і звань зі спортивного туризму у відповідності до вимог Єдиної спортивної класифікації України (далі – ЄСКУ).

1.3. МКК працюють під керівництвом, контролем та з матеріально-технічним забезпеченням своєї діяльності з боку організацій, при яких вони створені.

1.4. МКК у своїй діяльності керуються чинними законодавчими та нормативно-правовими актами, ЄСКУ, ^ Правилами змагань зі спортивного туризму (далі – Правила), іншими нормативними документами центрального уповноваженого органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, документами Федерації та цим Положенням.

1.5. МКК не є юридичними особами. Для забезпечення виконання своїх функцій, МКК надається у користування спеціальний штамп установленого зразка (далі – штамп МКК) (додаток № 1). Зазначений штамп проставляється на документах, які розглянуті та видані МКК (маршрутні книжки, маршрутні листи, звіти про походи, довідки про залік туристського спортивного походу, протоколи погодження повноважень МКК, протоколи змагань, тощо). Якщо код на штампі МКК не відповідає повноваженням комісії, або термін повноважень закінчився, штамп вважається недійсним та не підлягає подальшому використанню (див. додаток № 1).

Штамп, форма якого не відповідає встановленій, також являється недійсним.

1.6 Члени МКК можуть мати посвідчення та нагрудний знак.

2. Порядок створення, статус та повноваження МКК

2.1. МКК створюються при Федерації спортивного туризму України (далі – Федерація) та її територіальних осередках (далі – територіальні федерації).

Крім того МКК можуть створюватись при місцевих осередках федерації, а також при інших організаціях, територіальних туристських (в т.ч. спортивних туристських) клубах, туристських секціях (клубах) колективів фізичної культури підприємств, установ і організацій, спортивних товариствах, відомчих фізкультурно-спортивних організаціях тощо (за умови, що вони є колективними членами відповідних територіальних (місцевих) осередків Федерації.

При керівних органах Всеукраїнських фізкультурно-спортивних та інших організацій МКК створюються лише за погодженням з Федерацією спортивного туризму України

МКК навчальних закладах системи Міносвіти і науки України створюються і працюють відповідно до затвердженого Міносвіти і науки Положення, погодженого з федерацією спортивного туризму України, яке не повинно протирічити даному Положенню.

2.2. ЦМКК визначає доцільність створення на базі відповідних територіальних МКК, Зональних МКК (ЗМКК) які у межах своїх повноважень мають право розгляду матеріалів на здійснення та залік походів, як груп свого регіону, так і груп сусідніх (визначених ЦМКК) територій. До їх складу можуть включатися не тільки представники базових, а і інших територій, що входять до складу зони.. ЗМКК створюються після погодження з територіальною Федерацією(Одеса)

2.3. Доцільність створення МКК та об’єм їх повноважень визначається Центральною або відповідною територіальною МКК.

2.4. Структура побудови МКК має три рівні:

3-й рівень – Центральна МКК (далі – ЦМКК) створюється за рішенням Президії Федерації спортивного туризму України, та являється найвищою по відношенню до усіх МКК Федерації

2-й рівень –Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські МКК (далі територіальні МКК)– що створюється за рішенням президій територіальних федерацій після погодження їх складу та повноважень з ЦМКК, та являються найвищими по відношенню до усіх МКК (окрім ЦМКК), розташованих на відповідних територіях.

^ 1-й рівень (далі низові) – МКК місцевих федерацій та інших організацій (див. п. 2.1) створюється за рішенням їх керівних органів після погодження їх складу та повноважень з відповідною територіальною МКК та комісій у підпорядкуванні не мають. Виключення складають МКК закладів системи навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, які можуть мати низові МКК з повноваженнями по розгляду матеріалів на здійснення степеневих походів

2.5. ЦМКК є президією колегії суддів змагань туристських спортивних походів Федерації спортивного туризму України, інші МКК є колегіями суддів змагань туристських спортивних походів відповідних федерацій, організацій.

МКК вищого рівня спрямовують та контролюють діяльність підпорядкованих МКК більш низького рівня, а також надають їм повноваження у межах своїх прав.

У випадку, коли повноважень територіальної МКК недостатньо для надання повноважень підпорядкованим МКК, документи цих комісій, на отримання повноважень передаються до ЦМКК. При цьому без клопотання територіальної МКК ці документи у ЦМКК не розглядеються.

2.7.Повноваження МКК визначаються виходячи з наявності діючих кваліфікованих кадрів.

2.7.2.В залежності від рівня, МКК можуть мати наступні повноваження

- ЦМКК (третього рівня) має найвищі повноваження як правило – 6(5) к.с.;

- територіальні МКК (другого рівня) як правило не вище не вище 5 к.с;

- інші - низові МКК (першого рівня) як правило не вище – 3 к.с.

- якщо у населеному пункті не функціонує МКК з більш високими повноваженнями, повноваження низових МКК можуть бути вищими

- повноваження низових МКК можуть бути обмежені рішенням територіальних МКК

2.8.Порядок формування персонального складу МКК вирішується керівним органом Федерації або організації при якій створюється комісія.

2.8.1. Персональний склад МКК Федерацій спортивного туризму, як правило, формується шляхом направлення до їх складу членів туристів, які мають необхідний туристський досвід та плідно працювали в попередньому складі цієї МКК або МКК нижчого рівня, за погодженням з комісіями з видів спортивного туризму відповідних Федерацій.

2.8.2. Персональний склад ЦМКК формується у відповідності до п. 13.2 Положення

2.8.3.Персональний склад МКК інших організацій формується з складу громадського туристського активу цих організацій. які мають необхідний туристський досвід та бажано досвід роботи в МКК.

2.8.4.Одна особа не може входити до складу більше ніж двох МКК (або трьох, якщо одна із них – ЦМКК).

2.9. До складу МКК входять найбільш кваліфіковані та досвідчені туристи.

2.9.1. Для отримання повноважень по розгляду документів на здійснення походів 1 к.с. не менше ніж два члени комісії повинні мати досвід керівництва походом 2 к.с. у даному виді туризму (або подібний у іншому виді)

2.9.2. Для отримання повноважень по розгляду документів на здійснення походів 2-4 к.с. не менше ніж три члени комісії повинні мати досвід керівництва походом на одну категорію складності вище у даному виді туризму.

2.9.3. Для отримання повноважень по розгляду документів на походи 5 к.с.

три члени підкомісії МКК повинні мати досвід керівництва походом 6 к.с або досвід керівництва двома походами тієї ж катеropiї складності з даного виду туризму

2.9.4. Для отримання повноважень по розгляду документів на походи 6 к.с в три члени підкомісії повинні мати досвід керівництва двома походами 6 к.с або досвід участі у поході 6 к.с та керівництво 3 походами 5 к.с, у одному з яких є визначальні перешкоди походу 6 к.с з даного виду туризму

2.9.5. Для отримання повноважень з розгляду документів на пішохідні та лижні походи, що включають класифіковані локальні перешкоди (перевали, вершини, треверси) члени підкомісій МКК, крім того повинні мати досвід керівництва при подоланні двох таких же локальних перешкод на пів-категорії трудності вище, а для походів 5-6 к.с. досвід керівництва при подоланні чотирьох таких же локальних перешкод тієї ж категорії трудності.

.2.9.6. Для розгляду документів на здійснення ступеневих походів, члени МКК повинні мати досвід керівництва походами 1 к.с. з того ж виду туризму.

2.9.7. До складу МКК можуть входити туристи, які мають досвід керівництва походами більш низьких категорій, але індивідуальні повноваження таких членів МКК будуть на одну категорію складності нижчі ніж їх фактичний досвід керівництва походами

2.9.8. Для отримання повноважень по розгляду документів на присвоєння звання «Майстер спорту України» не менше трьох членів МКК повинні мати кваліфікацію судді національної або міжнародної категорії;

для розряду «Кандидат в майстри спорту України» – 3 судді не нижче І категорії;

для І та ІІ розрядів – 3 судді не нижче ІІ категорії;

2.10.. Кількісний склад МКК визначається організацією, при якій вона створюється, виходячи з обсягу роботи, її повноважень і налічує, як правило, до семи (ЦММК до 9) осіб з кожного виду туризму, але не менше трьох (двох) осіб з кожного виду туризму.

2.12. МКК обирають зі свого складу голову, заступни­ків голови, голів підкомісій та відповідального секретаря які у разі необхідності складають бюро МКК.

Кандидатури заступників та відповідального секретаря МКК пропонує голова МКК..

2.13. Термін дії повноважень МКК - чотири роки з часу їх надання. Після закінчення терміну, повноваження МКК вважається не дійсними. Склад та повноваження МКК на наступний період повинні погоджуватись та перезатверджуватися до закінчення терміну дії чинних повноважень.

2.14. Для погодження складу та повно­важень до відповідної МКК вищого рівня подаються спис­ки членів МКК за встановленою формою (додаток 2), копії довідок про залік походів, зазначених у списку, та копії документів, що підтверджують спортивну та суддівську кваліфікацію. Документи повинні бути завірені штампом МКК, що звертається для отримання повноважень

2.14.1 Територіальні МКК можуть надавати документи лише на тих її членів, які визначають найвищі повноваження МКК. (Одеса)

2.14.2.Введення до складу територіальних МКК членів, які не мають найвищих повноважень проводиться рішенням відповідної федерації та самої МКК та не потребує погодження ЦМКК, надаються лише спис­ок членів МКК за встановленою формою (додаток 2).(Одеса)

2.14.3.Протокол погодження повноважень МКК встановленої форми (додаток 3) та індивідуальні повноваження членів МКК підписуються головою або заступником голови МКК вищого рівня та завіряється штампом,

документи зберігаються протягом 8 років

3. Зміст роботи МКК

3.1 організаційна робота

 • проводить регулярні засідання та загальні збори МКК

 • складає плани роботи та річні звіти;

 • сприяє формуванню високопрофесійної колегії суддів змагань туристських СП; -

 • працює у тісному зв’язку з комісіями Федерації з видів спортивного туризму;

 • спрямовує та контролює роботу МКК більш низького рівня, узагальнює та розповсюджує досвід їх роботи;

 • здійснює заходи з навчання та підвищення кваліфікації членів та консультантів МКК шляхом організації та проведення нарад, семінарів, зборів, залучення їх до участі в експедиціях, туристських спортивних походах, туріадах тощо

 • організовує, у разі необхідності, виїзний громадський контрольно-рятувальний загін у місцях масового зосередження туристських груп

 • формує, при необхідності, зональні МКК,

 • щорічно до 15 січня наступного року низова МКК надає до
 • територіальної МКК, а та у свою чергу до 1 лютого надає до ЦМКК письмовий звіт про роботу за попередній рік (додаток 4).

3.2. методична робота

- бере участь у розробці рекомендацій щодо поліпшення організації, підготовки та проведення СП, а також змагань туристських СП;

 • готує та подає до Федерації проекти пропозиції щодо Правил проведення змагань туристських спортивних походів, Єдиної спортивної класифікації, положення про Чемпіонати та інші документи, що регламентують діяльність МКК або повтощо;

 • приймає безпосередню участь в розробках нормативних документів, які мають відношення до змагань туристських спортивних походів (СП).

 • організовує вивчення практики застосування Правил проведення змагань туристських спортивних походів, обмін досвідом роботи суддівських колегій та провідних суддів;

 • розробляє проекти положень про Чемпіонати з туристських СП;

3.3.маршрутна робота

 • організовує збір та обробку інформації щодо потоків туристів у piзні райони країни та за її межами;

 • розробляє і уточнює на базі накопиченого досвіду порядок класифікації маршрутів та методики визначення категорії складності туристських маршрутів з різних видів туризму з урахуванням їх бальної оцінки;

- проводить роботу щодо класифікації маршрутів туристських спортивних

походів та класифікації категорійності локальних (перевалів, вершин, траверсів, печер, порогів, тощо) та протяжних перешкод;

 • планує та проводить туристські експедиції з метою розробки маршрутів та освоєння нових туристських районів;

 • проводить консультації з питань вибору маршрутів, організації, підготовки та проведення походів;

 • розглядає заявочні документи туристських груп та приймає рішення про їх підготовленість до походів (випуск на маршрут);

 • контролює проходження групами маршрутів у встановлені терміни;

 • проводить профілактичну роботу з метою попередження нещасних випадків у походах;

3.4.кваліфікаційна робота

-розглядає звітні документи груп про здійснені походи i визначає кінцеву категорію складності цих походів

- розглядає матеріали щодо присвоєння розрядів та звань зі спортивного туризму у частині туристських спортивних походів

-розглядає питання про склад та по­вноваження МКК більш низького рівня;

-розглядає матеріали щодо присвоєння суддівських категорій суддям, веде особистий облік роботи суддів;

-розглядає матеріали щодо зняття категорій суддям змагань туристських спортивних походів подає пропозиції до керівних органів відповідних федерацій щодо заохочення та нагородження членів МКК;

-проводить суддівство чемпіонатів з туристських спортивних походів

-розглядає випадки порушення Правил проведення змагань туристських спортивних походів та нещасні випадки на маршрутах;

-оперативно інформує вищу МКК та федерацію про нещасні випадки,

4. Права та обов’язки МКК щодо суддівства змагань

туристських спортивних походів

4.1. МКК є колегіями суддів змагань туристських спортивних походів і здійснюють суддівство цих змагань у межах отриманих повноважень, при цьому голова МКК за посадою є головним суддею зазначених змагань, якщо інше не передбачено організацією, що їх проводить.

^ 4.2.Суддівство змагань туристських спортивних походів включає етапи:

а) оцінка готовності ту­ристських груп до здійснення походу;

б) контроль груп під час проходження маршруту;

в) оцінка та визначення категорії складності здійсненого походу та прийняття рішення про залік походу, видача керівнику та учасникам довідок встановленого зразка;

г) оцінка походів у рамках відповідних Чемпіонатів з туристських спортивних походів та підведення підсумків Чемпіонатів

МКК здійснюють суддівство змагань відповідно до Правил змагань зі спортивного туризму, цього Положення, Положень про Чемпіонати та першості, Методик суддівства змагань туристських спортивних походів, та інших документів Федерації, що стосуються змагань туристських спортивних походів,тощо.

4.3. Протоколи змагань, а також інші документи щодо результатів змагань оформлюються МКК відповідно до вимог центрального уповноваженого органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту України.

4.4. Судді змагань туристських спортивних походів стоять на обліку в територіальних, місцевих федераціях (організаціях) Федерації.

4.5 Участь членів МКК в суддівстві змагань туристських СП (розгляд маршрутних документів на походи, розгляд звітів) фіксується у Реєстраційному журналі (додаток 5), який ведеться в МКК. Щорічно не пізніше 20 січня поточного року члени МКК отримують довідку (додаток 6) про свою роботу в МКК в попередньому році.

^ За результатами суддівства Чемпіонатів та першостей з туристських спортивних походів судді отримують «Довідку про суддівство» встановленого зразка.

4.6 Після виконання членами МКК вимог Положення про суддів зі спортивного туризму, за поданням МКК (додаток 11), виконком ФСТУ, президії ФСТ відповідного рівня, або осередки ФСТ та інші уповноважені організації можуть присвоїти їм відповідні суддівські категорії.

5. Права та обов'язки МКК щодо проведення

консультацій туристів

5.1. МКК разом із комісіями з видів туризму зобов'язані організовувати регулярні консультації для туристів щодо:

 • вибору маршрутів походів залежно від туристського досвіду їх учасників;

 • підготовки та проведення походів;

 • оформлення маршрутної документації, звітів про походи, матеріалів на присвоєння розрядів та звань зі спортивного туризму у частині туристських спортивних походів;

 • питань охорони природи, пам'яток історії та культури, проведення суспільно-корисної роботи в поході.

5.2. Для проведення консультаційної роботи організації, при яких створені МКК, надають у їхнє розпорядження приміщення i забезпечують їх:

 • туристською, географічною, краєзнавчою, гідрометеорологічною та іншою літературою;

 • картографічними матеріалами;

 • навчальними посібниками (плакатами, картами, схемами тощо), оргтехнікою і технічними засобами демонстрації слайдів, кінофільмів, відеофільмів тощо;

 • довідниками та іншою необхідною літературою;

 • керівними документами зі спортивного туризму;

 • бланками туристської маршрутної документації встановлених зразків (маршрутними листами, маршрутними книжками, довідками про залік туристських спортивних походів тощо).

 • створюють сторінку МКК на сайті осередку або організації.

5.3. МКК рекомендується мати оформленні настінні інформаційні щити де наведені:

 • основні керівні документи із спортивного туризму;

 • зразки заповнення бланків туристської маршрутної документації;

 • адреси та телефони рятувальних, пошукових загонів та служб;

 • перелік класифікованих маршрутів, тощо;

 • інформація щодо районів з обмеженнями пересування туристів;

 • інформація щодо повноважень МКК;

 • список членів МКК, їх персональні повноваження, контактні телефони;

 • графік роботи МКК, графіки роботи, повноваження та телефони МКК вищого рівня.

6. Права та обов'язки МКК з контролю за готовністю ту­ристських груп до здійснення походу (випуск груп)

6.1. Права МКК з контролю за готовністю туристських груп до здійснення походів тієї чи іншої категорії складності визначаються повноваженнями, які отримала МКК та досвідом керівництва походами, (індивідуальними повноваженнями) членів МКК, які розглядають документи.

6.2.^ Для розгляду документів керівник повинен у терміни, обумовлені Правилами надати до МКК наступну заявочну документацію:

- маршрутні книжки (МК) встановленого зразка (додаток Х )-заповнені в двох (при поданні у Зональну або ЦМКК – у трьох) екземплярах;

- оригінали та копії довідок, які підтверджують туристський досвід керівника та учасників;

- медичні довідки та страхові поліси учасників - за вимогою МКК

- картографічні матеріали;

- описи, схеми та фотографії маршруту, локальних перешкод,тощо.

6.3. Якщо категорія складності походу відповідає повноваженням МКК, два екземпляри маршрутної книжки (МК) реєструються у журналі МКК, на МК проставляється реєстраційний номер та вона, разом з копіями довідок про туристський досвід керівника та учасників, передаються для розгляду двом членам МКК, які мають досвід керівництва походами відровідно до п. 2.9.1-2.9.7 та необхідні індивідуальні повноваження.

6.4. Якщо категорія складності походу перевищує повноваження територіальної МКК, три екземпляри (МК) реєструються у журналі МКК , на МК проставляється реєстраційний номер та вона передаються для попереднього розгляду двом членам МКК. Після позитивного розгляду, заповнюється розділ 8 (МК) «клопотання», голова МКК ставить підпис та штамп МКК, і документація та два примірники МК направляюється до МКК, яка має відповідні повноваження, або Центральної МКК.

Третій екземпляр МК залишається у МКК.

6.5. Якщо у регіоні є член ЦМКК або територіальний представник (представники) ЦМКК (див.п.3.13.2 Положення ), який має відповідні індивідуальні повноваження, після виконання всіх процедур п.6.4 він (вони) мають право вирішального підпису МК перед відправкою до ЦМКК.

6.6 У разі відсутності вказаних представників, електронні версії копій документів наведених у п 6.2 можуть направлятися до ЦМКК для попереднього розгляду документів.

6.7. При розгляді заявочних документів на походи члени МКК зобов'язані перевірити:

 • розробку маршруту та графік руху групи за основним та запасним варіантами, наявність картографічного матеріалу;

 • знання керівником групи району походу, умов пересування та природних перешкод у ньому;

 • відповідність туристського досвіду керівника та учасників походу заявленому маршруту;

 • правильність підбору групою спорядження, медикаментів;

 • намічені групою заходи щодо безпечного проведення походу;

 • правильність вибору контрольних пунктів i термінів походу.

Заявочні документи реєструються та зберігаються в організації, при якій створена МКК, не менше чотирьох років.

6.8. МКК мають право:

 • викликати учасників групи i перевірити знання Правил змагань зі спортивного туризму , питань техніки i тактики походів;

 • перевірити наявність заявленого спорядження та матеріального забезпечення;

 • перевірити знання про ступінь небезпеки та ризику для здоровя які можуть виникнути при проходженні заявленого маршруту;

 • призначати групі контрольний вихід, під час якого перевіряються фізична та технічна підготовка учасників, уміння користуватися спорядженням, долати природні перешкоди, діяти в аварійних ситуаціях, тощо.

6.9.Висновки за підсумками розгляду заявочних документів підписуються головою або його заступником і не менше як двома членами МКК (для походів I категорії складності і ступеневих походів - головою (заступником) і одним членом МКК), які мають необхідний туристський досвід у даному виді туризму та мають необхідні індивідуальні повноваження

6.9.1.Члени МКК мають право не надавати позитивного підсумку розгляду, або відмовитися від підпису заявочних документів, якщо при дотриманні формальних вимог, на їх думку, група чи окремі її учасники, недостатньо підготовлені для проходження заявленого маршруту, або маршрут не відповідає заявленій К.С.

6.10. Члени МКК не мають права розглядати заявочні документи груп, керівниками або учасниками яких вони є.

6.11. На час проведення навчальних та інших заходів (семінарів, зборів тощо), за клопотанням керівника заходу, МКК може організовувати роботу виїзної МКК з певними повноваженнями у якості своєї тимчасової філії.

6.12. Якщо МКК у своїй роботі допускає грубі помилки, порушує Правил змагань зі спортивного туризму та дане Положення, вища МКК, яка надала повноваження, має право знизити або позбавити її повноваженнь з окремих видів туризму, санкціювати виключення з складу МКК окремих іі членів або обмежити їх індивідуальні повноваження. .

7. Обов’язки МКК щодо контролю

за проходженням туристськими групами маршрутів

7.1. МКК зобов'язані контролювати проходження туристськими групами маршрутів в установлені терміни.

7.2. Усі взяті на контроль туристські групи заносяться до журналу у якому відмічаються зазначені у маршрутних документах контрольні пункти і терміни повідомлення груп про їх проходження.

7.3. У випадку, коли туристська група не підтвердила в установлені їй

контрольні терміни про­ходження контрольного пункту, МКК негайно повідомляє про це організацію, при якій вона створена.

7.4. Контроль за проходженням маршруту групами, заявочні до­кументи яких розглядалися вищими МКК за поданням підпорядкованим їм МКК більш низького рівня,як правил здійснюють МКК, які прово­дили попередній розгляд цих документів.

8. Права та обов'язки МКК при розгляді звітних

документів туристських груп про здійснені походи

8.1. МКК розглядають звітні докумен­ти про походи тільки тих туристських груп, за заявочними документами яких вони робили висновки.

8.2. Звітні документи надаються в МКК у строки, передбачені Правилами. (не пізніше 6 місяців після завершення активної частини походу)

Цей термін може бути зменшений МКК з відповідним записом у МК. Збільшення термінів можливе тільки у виключних випадках за клопотанням територіальних ММК тільки після отримання дозволу з боку ЦМКК.

8.3. Категорії складності походів оцінюються МКК відповідно до чинних Правил змагань зі спортивного туризму, переліків класифікованих туристських маршрутів, перевалів та печер, методик а також інших чинних документів щодо класифікації маршрутів туристських спортивних походів,

8.3.1.МКК може знижувати установлену при розгляді заявочних документів категорію складності подорожі:

 • якщо маршрут був пройдений не повністю;

 • якщо це було обумовлено при розгляді заявочних документів на даний похід;

 • якщо група самостійно змінила маршрут або через полегшення умов його прохо­дження;

 • через необґрунтоване зменшенн або збільшення я тривалості походу;

 • окремим учасникам походу, якщо вони через ті чи інші обставини маршрут пройшли не повністю.

 • якщо при розгляді документів групи була допущена помилка по класифікації маршруту або допуску учасників на маршрут з боку групи або з боку самої МКК.

8.3.2. Якщо МКК випустила групу на маршрут або на локальні перешкоди перевищивши свої повноваження, маршрут, що пройдено, або локальні перешкоди зараховується не вище тієї категорії складності (трудності), на яку МКК мала повноваження.

8.3.2. Якщо МКК помилково, в результаті обману з боку групи, випустила групу на маршрут або на локальні перешкоди, при недостатньому досвіді учасників, категорійність походу або локальних перешкод зараховується не вище тієї складності, на яку учасники мали фактичне право.

8.4. МКК приймає рішення про залік здійсненого походу у термін, як правило не більше 30 днів

 • якщо під час походу не було допу­щено порушень чинних Правил змагань зі спортивного туризму;

 • після перевірки контрольних повідомлень, контрольних відміток у маршрутних документах, у т.ч. відміток відповідних державних органів (при необхідності), знятих з перевалів записок тощо;

- після розгляду поданого групою звіту про похід, що відповідає встановленій формі, обсягу та змісту Вимогам до складання звіту про спортивний туристський похід та (або) вимогам до електронної версії звіту та іншим вимогам та вказівкам МКК, записаним в МК.

8.6 Звіти розглядають не менше двох членів МКК відповідного виду туризму відповідної кваліфікації, заповнюють по дві рецензії (додаток 7), одна з яких залишається в МК – екземпляр МКК, а друга в звіті. Обидва рецензенти розписуються в обох екземплярах МК в розділі 14.(Харків пропонує вилучити)

8.7.При позитивному вирішенні питання щодо заліку походу та оформлення необхідних для присвоєння чергового спортивного розряду документів або відміток, МКК видає керівникові та учасникам довідки про залік ТСП (додаток 8), які підписують голова (заступник) та одним з рецензентів МКК, який підтверджує нитку пройденого маршруту, і завіряються штампом МКК. Контрольні записки з перевалів (вершин) після захисту звіту в МКК можуть залишитися в звіті або зберігатися у керівника групи.

У звіті про похід МКК записує стислі висновки щодо його якості та доцільності його подальшого використання у бібліотеці МКК, відмічає залікову категорію складності походу, і завіряє ці записи штампом МКК. У маршрутних книжках (листах) та в реєстраційному журналі МКК робляться відмітки про прийняття звіту, залік похо­ду та видачу довідок про залік СП.

8.5. На доопрацювання звіти не повертається. та рекомендується напрасляти участі у відповідних Чемпіонатах із туристських спортивних походів.

9. Права та обов'язки МКК при проведенні Чемпіонатів із туристських спортивних походів.

9.1. МКК розробляє проекти положень про Чемпіонати, кубки, першості з туристських СП (далі Чемпіонати), які проводяться Федерацією туризму, її осередками та іншими організаціями.

9.2. МКК подає кандидатури членів ГСК та приймає безпосередню участь у суддівстві Чемпіонатів з туристських СП;

9.3. В залежності від рангу Чемпіонати можуть бути- Чемпіонат України або міжнародний Чемпіонат - 3 ранг змагань проводить Федерація туризму України попередня підготовка якого покладається на ЦМКК, Зональні та територіальні Чемпіонати можуть проводитись відповідними територіальними осередками та їх МКК

^ 9.4 Головним суддею Чемпіонату, за посадою, як правило призначається голова або заступник голови відповідної МКК

9.5 Суддівська колегія комплектується, як правило із членів МКК, які мають необхідний туристський досвід, а у випадку виконання нормативів для присвоєння спортивних розрядів та звань, суддівську кваліфікацію (2.9.8 Положення)

9.6 Головам територіальних МКК рекомендується всі звітні матеріали про походи, (4-6 к.с) які були розглянуті у всіх МКК території направляти до ЦМКК, для участі у Чемпіонаті України з туристських СП , а головам низових МКК- до відповідних територіальних МКК

10. Права та обов'язки МКК з розгляду матеріалів на

присвоєння спортивних розрядів та звань зі спортивного туризму

10.1. Права МКК з розгляду матеріалів на присвоєння спортивних розрядів та звань із спортивного туризму визначаються спортивною туристською кваліфікацією її членів див.п.2.9.8 i встановлюються вищою МКК. Для отримання повноважень по розгляду документів на присвоєння звання «Майстер спорту України» не менше трьох членів МКК повинні мати кваліфікацію судді національної або міжнародної категорії;

для розряду «Кандидат в майстри спорту України» – 3 судді не нижче І категорії;

для І та ІІ розрядів – 3 судді не нижче ІІ категорії;

10.2. Матеріали щодо виконання вимог ЄСКУ (Штангей Ю.В) на присвоєння звання “Майстер спорту України” (МСУ) за здійснені походи розглядаються ЦМКК.

Матеріали на присвоєння розрядів зі спортивного туризму за здійснені походи розглядаються МКК, у межах їх повноважень.

10.3. Протоколи розгляду матеріалів на присвоєння спортивних розрядів і звань МС оформлюються відповідно до вимог Єдиної спортивної класифікації України, та інших вимог центрального уповноваженого органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту та федерації туризму.

10.4. Матеріали на присвоєння розрядів надаються в МКК не пізніше одного місяця після виконання відповідного розрядного нормативу (дати видачі останньої довідки або протоколу змагань),

10.5 Матеріали на присвоєння звання “Майстер спорту України” та розряду «Кандидат в майстри спорту України) зі спортивного туризму розглядаються при умові наявності оформленого попереднього спортивного розряду та участі походів 4, 5, та 6 к.с. у Чемпіонатах України з туристських спортивних походах (починаючи з Чемпіонату 2010 року)

Альтернативний варіант:10.5.Спортсменам, які виконали нормативи для присвоєння звання “Майстер спорту України” та розряду «Кандидат в майстри спорту України) зі спортивного туризму рекомендується походи 4-6 к.с надавати для участі у Чемпіонаті України.

10.6 При розгляді матеріалів на присвоєння розрядів i звань зі спортивного туризму члени МКК зобов'язані перевірити:

-відповідність наданих матеріалів вимогам чинної Єдиної спортивної класифікації України;

-відповідність оцінки здійснених походів чинним вимогам правил змагань зі спортивного туризму, порядку класифікації маршрутів, переліку класифікованих туристських спортивних маршрутів України та переліками класифікованих перевалів, та інших локальних перешкод, які затверджені для використання ФСТУ.

-походи, здійснені після оформлення попереднього розряду, зараховуються у відповідності до класифікації маршрутів, яка діє на момент присвоєння наступного розряду.

-правомочність повноваженнь МКК, що видала довідки про залік походу.

-наявність протоколів, що підтверджують результати участі походів у Чемпіонатах України (за необхідності)

10.7. У разі сумніву щодо складності маршруту проводяться розрахунки у відповідності до Методики визначення категорії складності туристських спортивних маршрутів, що дає можливість об'єктивно оцінити складність маршруту.

10.8. У разі виконання установлених вимог та вірного оформлення документів, МКК зобов'язана внести запис до протоколу МКК (додаток 10) про можливість присвоєння відповідного роз­ряду, а для присвоєння звань МС ще й до протоколу ЦМКК (додаток 9). Ці протоколи повинні підписати голова та члени МКК, які мають відповідну суддівську мати кваліфікацію (п.2.9.8).

10.8.Після розгляду у МКК, документи подаються в установленому порядку до відповідних уповноважених фізкультурно-спортивних організацій для видання наказів про присвоєння розрядів і звань зі спортивного туризму.

11. Права та обов'язки МКК при розгляді нещасних випадків та випадків порушень туристами Правил проведення змагань

туристських спортивних походів

11.1. МКК повинні у триденний термін інформувати МКК вищого рівня та ЦМКК про всі нещасні випадки з травмами учасників під, час проведення походів.

11.2. Розгляд нещасних випадків та випадків порушення туристами чинних Правил проведення змагань туристських спортивних походів проводить, як правило, МКК, що прийняла рішення про можливість здійснення групою походу.

11.3.Безпосередній розгляд проводиться тимчасовою або постійно діючою дисциплінарною комісією МКК, яка виносить своє рішення на засідання МКК або його бюро.

11.4. МКК, як правило, не розглядають матеріали про нещасні випадки які трапилися у групах, які не випускалися на маршрут, або не отримали у МКК позитивного рішення щодо здійснення походу

11.5. Матеріали розгляду та пропозиції щодо застосування заходів впливу до порушників передаються на розгляд до організації, при якій створена МКК, а також до організації, що проводила похід, При необхідності ці матеріали можуть бути передані для подальшого розгляду до вищестоящої МКК, якій підпорядковується МКК, що проводила розгляд.

11.6. Матеріали про всі нещасні випадки з важкими травмами учасників рзглядаються, як правило, за участю представників ЦМКК, а копії матеріалів розслідування та висновки в семиденний термін направлятися до ЦМКК.

11.7. Розгляд нещасних випадків та випадків порушення ту­ристами чинних Правил проведення змагань туристських спортивних походів проводить, як правило у відповідності до відповідної до окремої методики.

12. Права та обов'язки МКК з контролю за роботою підпорядкованих комісій

12.1. Вищі МКК забезпечують регулярну перевірку роботи підпорядкованих їм комісій більш низького рівня, контролюють дотримання ними Правил проведення змагань туристських спортивних походів, цього Положення.

12.2. Результати перевірок оформлюються протоколом, який підписується перевіряючим та головою (заступником го­лови) МКК, що перевіряється.

Про результати перевірки повідомляється керівництво організації, при якій створена МКК.

12.3. Контроль за роботою підпорядкованих МКК здійснюється також шляхом розгляду документів , які надходять у вищі МКК (звіт про роботу та супутні документи, документація на погодження повноважень, присвоєння розрядів, та звань матеріали на участь у Чемпіонатах, тощо). Окремі документи повинні направлятися в МКК вищого рівня за їх запитом.

12^ .4 МКК вищого рівня мають право виявляти та виправляти помилки МКК, допущені підпорядкованими МКК нижчого рівя

12.5. Повноваження МКК усіх рівнів можуть бути знижені або припинені вищестоящими МКК у таких випадках:

 • несвоєчасного надання документів для підтвердження повноважень, її низьку якість, некомплектність документації, фальсифікацію документів;

 • розгляду документів в період, коли в МКК були відсутні повноваження;

 • випуску на маршрути груп, які не мають формального права на проходження заявлених спортивних походів або локальних перешкод згідно Правил;

 • перевищення МКК своїх повноважень МКК;

 • неякісного оформлення групами маршрутної та звітної документації, завіреної МКК;

 • розгляду документації членами МКК, які не мають на це повноважень відповідно до їх досвіду;

 • порушень з боку МКК, що призвели або могли призвести до нещасного випадку на маршруті;

 • несвоєчасного розгляду маршрутної, звітної та розрядної документації;

 • невірну класифікацію маршрутів;

 • приховування нещасних випадків на маршруті або несвоєчасне надання інформації в МКК вищого рівня;

 • несвоєчасного надання річних звітів про роботу МКК або їх низьку якість (недостовірність або недостатність інформації).

12.6 Члени МКК, які безпосередньо винні у порушеннях Правил та даного положення можуть бути виключені зі складу МКК.

13. Порядок роботи МКК

13.1. МКК працює за річними (квартальними) планами роботи.

13.2. МКК регулярно (згідно графіку роботи) проводить засідання, протоколи яких оформлюються відповідальним секретарем МКК.

Про час та місце роботи МКК повинна бути проінформована громадськість та керівництво федерації (організації) при якій створена МКК

13.3.Матеріали, які підлягають розгляду в МКК, надходять до відповідального секретаря, який реєструє їх в реєстраційному журналі МКК та передає на розгляд членам комісії.

13.4. Матеріали, форма яких не відповідає установленій (згідно додатків до цього Положення), до розгляду не приймаються.

13.5. Розглянуті та підписані членами i головою МКК матеріали передаються відповідальному секретарю, який ставить на них штамп МКК. У разі необхідності за підписом відповідальної осо­би організації, при якій створена МКК, надсилається відповідь в організацію, що подала матеріали.

13.6. Kepiвнi, інструктивні, методичні та інші матеріали, що надходять до МКК, реєструються її відповідальним секрета­рем та передаються для ознайомлення членам МКК, за необхідністю, тиражуються i направляються в МКК більш низького рівня.

13.7. Заявочні документи на здійснення походів МКК зобов'язані розглядати оперативно, у максимально стислі стро­ки і дати свої висновки не пізніше ніж через десять днів після надходження документів на засідання МКК.

13.8.МКК місцевих федерацій та інших організацій подають до територіальної МКК письмовий звіт про виконану роботу за попередній рік (додаток 4) щорічно не пізніше 15 січня поточного року, а територіальні МКК до ЦМКК – не пізніше 1 лютого (у звіті вказуються тільки ті групи, які почали активну частину маршруту у звітному році).

14. Центральна МКК

14.1 ЦМКК створюється рішенням Президії федерації спортивного туризму України та має найвищі повноваження з розгляду маршрутних розрядних та суддівських документів.

14.2.Персональний склад ЦМКК формується за поданням територіальних МКК та погоджується з комісіями з видів спортивного туризму ФСТУ.

14.3. До складу ЦМКК входять туристи, які мають досвід роботи в територіальних МКК та мають можливість приймати постійну участь в засіданнях згідно графіку роботи ЦМКК.

14.4.При формуванні складу ЦМКК перевага надається представникам територіальних федерацій, які мають найкращі показники з кількості категорійних походів з даного виду туризму за останні 4 роки, які постійно приймають участь у Чемпіонатах України з туристських спортивних походів та до яких у ЦМКК не має серйозних претензій за результатами перевірок, з урахуванням аналізу звітності, інших матеріалів які надходять до ЦМКК, та аналізу матеріалів, які надавалися для участі у Чемпіонатах України.

14.5.. Голови комісій з видів туризму включаються до складу ЦММК «за посадою»

14.6. Крім основного складу, до складу ЦМКК з правом дорадчого голосу можуть входити експерти- (Одеса)регіональні представники, які нарівні з членами ЦМКК мають повноваження з розгляду маршрутної та звітної документації походів, категорія складності яких перевищує повноваження відповідної територіальної МКК.

14.7. ЦМКК обирає зі свого складу бюро, до якого входять:

 • голова

 • два заступни­ки голови

 • відповідальний секретар;

 • голови основних видових підкомісій;

 • керівник дисциплінарної групи.

   1. Бюро ЦМКК:

- керує роботою ЦМКК;

- планує роботу

- готує та проводить засідання ЦММК;

- у межах компетенції МКК приймає рішення, що стосуються загальних для видів туризму питань, та документів, а також питань що стосуються роботи комісії, тощо.

4.7.2. Рішення бюро приймається простою більшістю членів бюро ЦМКК після консультацій з видовими підкомісіями ЦМКК, яких вони представляють.

4.7.3. Керує роботою бюро голова ЦМКК.

14.8. Рішення ЦМКК, в межах своїх своїх повноважень,які стосуються конкретного виду туризму приймаються простою більшістю всіх членів підкомісії разом з головою ЦМКК та одним із заступників голови, або відповідальним за напрямок роботи що розглядається, та вступають у силу після підписання головою ЦМКК.

14.10.Експерти- (Одеса)регіональні представники приймають участь у голосуванні з правом дорадчого голосу.

14.11.Рішення ЦМКК що безпосередньо стосуються роботи МКК є обов’язковим для виконання МКК всіх рівнів.

14.3. Члени ЦМКК додатково мають право:

 • перевіряти маршрутні документи будь-яких туристських груп, що здійснюють походи на території України або документи українських груп, які здійснюють походи за межами України

 • перевіряти роботу МКК що працюють на території України;

 • приймати участь у розгляді документі на здійснення походів будь-яких туристських груп (у межах особистих індивідуальних повноважень) з правом вирішального підпису.

3.19.Члени ЦМКК, які без поважних причин не брали участь більш ніж у п’яти засіданнях ЦМКК за рік, або не приймали активну участь у роботі МКК, у тому числі у «електронних» голосуваннях членів ЦМКК, не виконували покладені на них обов'язки або доручення, грубо порушували вимоги регламентуючих документів Федерації або за неетичну поведінку по відношенню до членів ЦМКК, за клопотанням бюро ЦМКК, можуть бути виключені Президією ФСТУ зі складу комісії.
  1   2   3Схожі:

Положення про колегії суддів змагань туристських спортивних походів туристські маршрутно-кваліфікаційні komіcії федерації спортивного туризму україни загальні положення iconПоложення про маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України колегії суддів змагань туристських спортивних походів. Протокол погодження повноважень маршрутно-кваліфікаційної комісії
Додаток №3 до п Положення про маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України колегії суддів змагань туристських...
Положення про колегії суддів змагань туристських спортивних походів туристські маршрутно-кваліфікаційні komіcії федерації спортивного туризму україни загальні положення iconПоложення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти І науки України
Міністерства освіти і науки України з метою надання теоретичної та практичної допомоги керівникам туристських груп учнівської та...
Положення про колегії суддів змагань туристських спортивних походів туристські маршрутно-кваліфікаційні komіcії федерації спортивного туризму україни загальні положення iconПоложення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти І науки України з метою приведення Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії закладів освіти України
Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Положення про колегії суддів змагань туристських спортивних походів туристські маршрутно-кваліфікаційні komіcії федерації спортивного туризму україни загальні положення iconПоложення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення
Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту "Про нагородну...
Положення про колегії суддів змагань туристських спортивних походів туристські маршрутно-кваліфікаційні komіcії федерації спортивного туризму україни загальні положення iconПоложення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення
Держкомспорту України" від 11. 09. 2003 №2195, наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про затвердження порядку...
Положення про колегії суддів змагань туристських спортивних походів туристські маршрутно-кваліфікаційні komіcії федерації спортивного туризму україни загальні положення iconПротокол №2, п. №5 додаток №3, частина №1
Федерацією спортивного туризму України або за відповідною методикою визначення категорій складності маршрутів походів за видами туризму...
Положення про колегії суддів змагань туристських спортивних походів туристські маршрутно-кваліфікаційні komіcії федерації спортивного туризму україни загальні положення iconПротокол №2, п. №5 додаток №3, частина №1
Федерацією спортивного туризму України або за відповідною методикою визначення категорій складності маршрутів походів за видами туризму...
Положення про колегії суддів змагань туристських спортивних походів туристські маршрутно-кваліфікаційні komіcії федерації спортивного туризму україни загальні положення iconПоложення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти І науки України Наказ мон №295 від 16. 05. 05 року міністерство освіти І науки україни наказ №295 від 16 травня 2005 року
Про затвердження Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки...
Положення про колегії суддів змагань туристських спортивних походів туристські маршрутно-кваліфікаційні komіcії федерації спортивного туризму україни загальні положення iconПротокол №4/2009
Настанов є сприяння підвищенню безпеки в пішохідних туристських походах та на змаганнях з пішохідного туризму, визначення єдиного...
Положення про колегії суддів змагань туристських спортивних походів туристські маршрутно-кваліфікаційні komіcії федерації спортивного туризму україни загальні положення iconПоложення про тренерську раду федерації спортивного орієнтування Львівської області Загальні положення Тренерська рада є підрозділом Федерації спортивного орієнтування Львівської області
Діяльність здійснюється згідно статуту Федерації спортивного орієнтування Львівської області та даного Положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи