Головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації icon

Головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації
Скачати 194.55 Kb.
НазваГоловне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації
Дата конвертації07.12.2012
Розмір194.55 Kb.
ТипДокументи


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ


Національне виховання особистості гуртківця засобами

туристсько – краєзнавчої та пошукової роботи


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

^ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ


Національне виховання особистості гуртківця засобами

туристсько – краєзнавчої та пошукової роботи

(методичні рекомендації)
Васильків 2011

Схвалено науково – методичною радою міського Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості

(протокол №1 від 31.08.2011 року)


Туристсько – краєзнавча робота у позашкільному навчальному закладі є дієвим, ефективним та дуже потужним засобом виховання всесторонньо і гармонійно розвиненої творчої особистості. Вона слугує удосконаленню навчально-виховного процесу, наближає його до краєзнавчих принципів викладання предметів про навколишнє середовище, підвищує роль екологічного виховання, сприяє формуванню системного сприйняття гуртківцями оточуючого світу.

Виходячи з напрацювань та певного досвіду, саме туристсько-краєзнавча робота сприяє формуванню і розвитку соціально - зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, вихованню свідомого ставлення до свого здоров’я, поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу.


Укладач:

Плоткіна Тетяна Миколаївна – методист Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості

^ Відповідальна за випуск: Слободянюк Т.А. – директор Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості


ЗМІСТ


1.

^ Національне виховання особистості гуртківця засобами туристсько – краєзнавчаї та пошукової роботи (методичні рекомендації)5

2.

Стаціонарні і туристичні форми туристсько – краєзнавчої роботи


16

3.

Умови проведення міського етапу конкурсу «Журналістське розслідування: «Васильків очима юних журналістів»17

4.

Культурологічний проект «Васильків якого немає»

20

5.

Принципи краєзнавчо - народознавчої діяльності і туризму

33

6.

Список рекомендованої літератури

34Національне виховання особистості гуртківця засобами

туристсько – краєзнавчої та пошукової роботи


«Пізнай свій край…, себе,

свій рід, свій народ,

свою землю – і ти побачиш

свій шлях у життя…»

Григорій Сковорода

Формування системи освітньо – розвиваючої та виховної діяльності сучасного позашкільного закладу має відбуватися на основі ідей національного виховання, сутність якого «полягає у формуванні молодої людини як громадянина України незалежно від етнічної приналежності» [3]. Визначальним фактором в утворенні системи має бути концепція туристсько – краєзнавчої роботи закладу, розроблена відповідно до напрямів навчально – виховної роботи та специфіки організації пошукової та навчально – дослідницької діяльності вихованців.

Національне виховання розглядається як одне із джерел формування та розвитку особистості. У законі «Про освіту» проголошується принцип відродження національної культури засобами навчання та виховання на всіх рівнях функціонування освітньої галузі. Його реалізація в системі загальної середньої освіти в значній мірі залежить від ефективності освітньо - розвиваючої та виховної діяльності позашкільних навчальних закладів.

Позашкільні навчальні заклади сучасності за змістом і спрямованістю своєї діяльності є визнаними центрами мотиваційного розвитку, самореалізації, професійного самовизначення, самостановлення та формування життєвої компетентності підростаючого покоління. Основною метою їх діяльності є:

 • створення умов для повноцінного творчого, інтелектуального, духовного розвитку підростаючого покоління;

 • задоволення освітніх потреб особистості шляхом залучення її до свідомої й систематичної творчої діяльності, зокрема пошукової, дослідницької, експериментальної.

Тож, проблема гармонійного поєднання національного виховання та формування світоглядної свідомості особистості з роботою по її творчому розвитку засобами пошуково – дослідницької діяльності туристсько – краєзнавчого спрямування є пріоритетною у Васильківському міському Центрі дитячої та юнацької творчості. Питання взаємодії національної свідомості особистості з її творчою діяльністю та самореалізацією, механізмів пізнання нею історико – культурних витоків свого народу, історії своєї країни, що безпосередньо пов’язане з процесами становлення та розвитку її духовності та загальним культури розглядалось на засіданнях педагогічної та науково – методичної ради. Туристсько-краєзнавча діяльність у нашому закладі характеризується надзвичайною різноманітністю її організаційних форм.
Гуртки туристсько – краєзнавчого напрямку - самодіяльна група підлітків, що займається поглибленим вивченням рідного краю.   Це основна і найпоширеніші форма краєзнавчо-туристичної роботи з географії, біології, історії тощо. Робота цих гуртків підпорядкована вимогам програм, які розроблені Міністерством освіти  і науки, сім’ї, молоді та спорту України. Членами гуртка стають школярі, які цікавляться предметом. Для забезпечення наступності в роботі гуртка, цілеспрямованого розширення і поглиблення знань гуртківців, для розвитку у них практичних умінь і навичок підтримується його стабільний склад. Визначаючи зміст роботи, враховуються вікові особливості гуртківців, рівень їх підготовки.

Секції МАН - форма краєзнавчо - туристичних учнівських об'єднань (гуртків, клубів, товариств) їх складова частина. Кількість членів кожної секції гуртка, як правило, не перевищує десяти. Це дає можливість ефективно керувати роботою кожного слухача зокрема і всією секцією в цілому. Секції організовуються в гуртках, де налічується від 18 до 25 членів.

Клуб - найвища форма організації краєзнавчо-туристичної роботи. Він об'єднує різні секції і гуртки. Членами молодіжного клубу «Акцент» Васильківського міського ЦДЮТ є 60 і більш членів переважно середнього та старшого шкільного віку. Роботою клубу керує рада, до складу якої входять старости гуртків, редактор стінної газети, голова ради, його заступники. Членами ради є також консультанти : керівники гуртків, працівники наукових установ, спеціалісти-господарники та ін. Члени клубу мають статут, емблему, пісню, свою стінгазету.

Ще у туристсько - краєзнавчій роботі виділяють стаціонарні і туристичні форми (додаток 1).

Туристсько – краєзнавча та пошукова діяльність вихованців також базується на різноманітних формах організаційно - масової роботи. Для всіх вікових категорій вихованців важливим є проведення масових заходів із залученням ветеранів Великої Вітчизняної війни, бойових дій у Афганістані, ветеранів праці, видатних земляків, фахівців з різних галузей науки, промисловості, культури, мистецтва тощо. У нашому закладі домінуючими формами національного виховання, спрямованими на розвиток пізнавальної активності, креативності та творчої самореалізації вихованців є проведення таких масових заходів:

 • ^ Патріотичного спрямування: зустрічі з ветеранами, експедиції та походи «Шляхами Великої вітчизняної війни», зустрічі з воїнами – інтернаціоналістами, льотчиками, викладачами та студентами Коледжу Національного авіаційного університету, відвідування Музею слави Васильківського військового авіаційно – технічного училища, конкурс літературних творів та творів образотворчого мистецтва «Безсмертний подвиг українського народу»;

 • ^ Народознавчого спрямування: фольклорно – етнографічні свята, тижні рідної мови, зустрічі з поетами, прозаїками, які проживають у Василькові, конкурс юних літераторів «На крилах співучої поезії», конкурс читців «Ми чуємо тебе, Кобзарю, через століття», конкурс фольклорно – етнографічних колективів «З народного джерела» ;

 • ^ Мистецтвознавчого спрямування: зустрічі з відомими акторами, художниками, майстрами народних ремесел, відвідування вистав, концертів, виставок, майстер – класів, участь у виставках дитячої творчості з декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва тощо;

 • ^ Пошуково – дослідницького спрямування: експедиції краєзнавчого спрямування «Історія міст і сіл України», «Наша Батьківщина - Україна», екологічного спрямування «Мій рідний край, моя земля», «Юний дослідник», конкурси пошукових матеріалів «Історія міст і сіл Васильківщини», «З духовного джерела – храми Василькова», «Журналістське розслідування: Васильків очима юних журналістів»(додаток 2), проекти «Моє древнє місто Васильків», «А - наступ», «Васильків, якого нема» (додаток 3) тощо.

Пошукові загони вихованців Центру діють постійно. Щороку для участі в обласних та міських пошукових - дослідницьких конкурсах народознавчого, краєзнавчого та екологічного спрямування вони представляють понад 30 пошукових матеріалів, що є своєрідним підсумком проведених експедицій, подорожей та походів по рідному краю, дослідницької діяльності в місцевих архівах, музеях, бібліотеках, творчої роботи з узагальнення та оформлення пошукових матеріалів, складання описів маршрутів тощо.

Зазначимо, що в процесі пошуково – дослідницької діяльності проходить не лише збагачення знань гуртківців, формування їх світоглядної свідомості та виховання в дусі національних ідей. Цей різновид навчально – виховної роботи сприяє активному розвитку інтелектуальних та комунікативно – творчих здібностей особистості, реалізації її потреби у творчій активності й самостійності, формуванню здатності до самоуправління й саморегуляції. Підтвердження цього є той факт, що преважна більшість конкурсних матеріалів – це не лише узагальнені матеріали колективної пошукової роботи, але й художні описи місць їх проведення, методик збору та обробки матеріалів, а також замальовки, нариси, вірші, фотографії, схеми. Частина матеріалів супроводжується відео- та аудіо записами, що відображають автентичність та самобутність об’єктів дослідження. Всі матеріали спираються на історичні факти, наукову літературу, підручники, методичні посібники.

Важливе значення у справі виховання гуртківців має дослідження ними народних традицій, звичаїв, обрядів і свят, що не лише стимулює емоції, почуття, переживання вихованців, а й сприяє перетворенню їх моральних принципів і норм на внутрішні моральні мотиви поведінки.

Аналіз результатів дослідницької діяльності учнівських пошукових загонів Центру щодо вивчення та відтворення народних свят та обрядів рідного краю свідчить про великий інтерес дітей до історичної спадщини, переосмислення ними минулого, пошук найбільш цікавих форм відображення народних свят, традицій та обрядів, що визначає стиль просвітницької діяльності як творчих об’єднань гуртківців (фольклорно – етнографічний колектив, гурток «Юні етнографи»), так і всього закладу (проведення масових заходів за народним календарем).

Серед різноманіття форм і методів краєзнавчої та пошукової роботи Васильківського міського ЦДЮТ особлива роль відводиться роботі музею декоративно – ужиткового мистецтва, який є не лише джерелом додаткової інформації до програмного матеріалу гуртків туристсько – краєзнавчого напрямку, а й дієвим засобом національного виховання дітей та учнівської молоді. Збираючи та зберігаючи історико – культурні та природні реліквії, вихованці набувають ціннісних орієнтирів, стверджуються у відчутті свого громадянства, гармонійно розвиваються у креативному освітньому просторі закладу.

Результати діяльності музею, що функціонує у Васильківському міському ЦДЮТ, свідчать про їх важливе значення у справі виховання, всебічного розвитку та творчої самореалізації гуртківців. Заняття та заходи, які проводяться на базі музею, розкривають можливості щодо творчої самореалізації вихованців, розвитку їх творчих здібностей та формування національної самосвідомості, самоповаги. Для дітей молодшого шкільного віку розроблені цікаві екскурсійно – ігрові заходи, заняття – зустрічі. Для вихованців середнього шкільного віку акцент зроблено на гру – дослідження, гру – конкурс, гру – пошук. Заняття для старшокласників також проводяться з використанням інтерактивних форм і методів освітньо-дослідницької діяльності, серед яких зустрічі за «круглим столом», інсценізації історичних подій, конкурсно – пізнавальні програми, презентації творчих та пошуково – дослідницьких робіт тощо.

У позашкільній освіті процес формування та розвитку творчої особистості, становлення її світоглядної самосвідомості передбачає цілісність, наступність, послідовність у краєзнавчій та пошуковій роботі (додаток 4). Чільне місце і ній посідає освітня система «Мала академія наук України» (МАН України). У нашому Центрі також працюють наукові секції «Народознавство», «Мистецтвознавство». Щороку в цих секціях займаються близько 15 вихованців. Важливою психолого – педагогічною умовою забезпечення ефективності діяльності цих секцій є використання різноманітних форм освітньо – розвивальної та виховної роботи, серед яких:

 1. Форми навчальної роботи:

 • секційна робота – участь у навчальних секціях, індивідуальних та групових консультаціях, стажування на кафедрах вищих навчальних закладів;

 • профільна гурткова робота;

 • участь у роботі обласних профільних закладів.

 1. Форми організаційно – масової роботи:

 • участь у зльотах юних науковців;

 • учнівські конференції;

 • конкурс – захист науково – дослідницьких робіт;

 • конкурси творчих робіт.

 1. Форми навчально – оздоровчої роботи:

 • участь у навчально – оздоровчих сесіях;

 • подорожі, походи, тематичні та комплексні експедиції тощо.

Запровадження психолого – педагогічного супроводу навчально-виховної та організаційно-масової роботи секцій МАНу у нашому закладі забезпечило відпрацювання методик діагностики креативного потенціалу слухачів, створення відповідного комплексу умов для їх цілеспрямованого творчого розвитку, формування світ оглядності, духовності та моральності. Починаючи з першого року навчання, гуртківці мають змогу працювати в обласному, міському державному архівах, лабораторіях кафедр вищих навчальних закладів, користуватися їх бібліотечними фондами. Запроваджено спільні заходи за участі студентської та учнівської молоді:

 • семінари з питань розвитку сучасної науки та застосування нових форм наукових досліджень;

 • практикуми з питань організації презентацій науково – дослідницьких робіт;

 • експедиції, походи тощо.

Аналіз пошуково – дослідницьких робіт слухачів секцій Центру свідчить про їх ваговий внесок у дослідження історії, культури та мистецтва рідного краю. Так вихованці секції «Мистецтвознавство» дослідили життєвий та творчих шлях видатного митця м. Васильків Лівої Беатріче Флоріанівни, її внесок у розвиток декоративно – ужиткового мистецтва не тільки нашого міста, а й України. Слухачі секції «Народознавство», використовуючи орнаменти писанок та вишиванок кожного регіону України, дослідили їх кольорову гамму, символіку і створили Писанкову карту України. У контексті національного та культурного відродження цей факт має особливе значення, адже поняття «Вітчизна» та «національна свідомість» починаються саме зі знання рідного краю, історико – культурного минулого свого міста.

Важливе значення у навчально – творчій та пошуково – дослідницькій діяльності слухачів є участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсі-захисті науково – дослідницьких робіт, під час якого слухачі не лише представляють результати своїх досліджень та показують знання з базових дисциплін, а й демонструють власне ставлення до описаних подій, явищ,уміння вести полеміку, володіти увагою аудиторії. Саме тому вихованці Васильківського міського ЦДЮТ на протязі трьох років посідають почесні призові місця. Маємо надію все-таки прийняти участь у Всеукраїнському конкурсі.

Ефективною формою пропаганди пошуково – дослідницької роботи гуртківців також є участь у масових заходах: учнівських конференціях, колоквіумах, зльоті юних краєзнавців, комплексних та тематичних експедиціях тощо.

Отже, у сучасній системі позашкільної освіти робота по національному вихованню та становленню світоглядної свідомості підростаючого покоління є невід’ємною складовою освітньо – розвиваючої концепції нашого позашкільного закладу. Вона здійснюється шляхом інтеграції з різними формами та методами навчально – виховної роботи:

 • через тематику колективних пошукових, навчально – дослідницьких та індивідуальних науково – дослідницьких робіт;

 • масові заходи патріотичного, мистецького, екологічного спрямування;

 • збір матеріалів, проведення екскурсій тощо;

 • родинні заходи мистецького, фольклорно – етнографічного, оздоровсого спрямування;

 • туристсько – краєзнавча діяльність;

 • польові практики краєзнавчого, еколого – натуралістичного спрямування;

 • роботу профільних оздоровчих таборів.

Для сучасного позашкільного закладу, яким є Васильківський міський ЦДЮТ, важливим є питання розробки та створення такої системи навчальної та виховної роботи, у якій чільне місце відводиться пошуково – дослідницькій діяльності гуртківців за всіма напрямами позашкільної освіти, а її краєзнавчий аспект використовується для забезпечення цілісності освітньо – виховних концепцій.Додаток 1

Стаціонарні і туристичні форми туристсько – краєзнавчої роботи

 1. Стаціонарні форми:

 • робота на географічному майданчику;

 • фенологічні спостереження;

 • зустрічі із знатними земляками;

 • уявні подорожі по країні;

 • краєзнавчі олімпіади, конференції, лекторії;

 • краєзнавчі естафети, конкурси, виставки, вікторини;

 • випуск краєзнавчого журналу, стінної газети, презентації;

 • листування і обмін краєзнавчою літературою, видання альманахів та інші заходи.

 1. Туристичні форми: прогулянки, екскурсії, одноденні і багатоденні походи, подорожі на різних видах транспорту, експедиції, туристські зльоти (міські, обласні, загальноукраїнські).

Керівники гуртків застосовують різноманітні форми краєзнавчої туристичної роботи з гуртківцями, пам'ятаючи, що краєзнавство не існує без туризму, а туризм не може бути без краєзнавства. Адже тільки туризм надає краєзнавству дійового і творчого характеру.Додаток 2

Умови проведення

міського етапу конкурсу «Журналістське розслідування:

«Васильків очима юних журналістів»

 1. Загальні положення

  1. Міський етап конкурсу «журналістське розслідування: «Васильків очима юних журналістів» (далі – конкурс) проводиться відділом освіти Васильківської міської ради та Васильківським міським центром дитячої та юнацької творчості.

  2. Конкурс передбачає ознайомлення майбутніх журналістів і лідерів учнівського  самоврядування з багатогранними й загадковими сторінками історії рідного міста.

 2. Мета і завдання конкурсу

  1. Головною метою конкурсу є підвищення інтересу до розслідувальної журналістики, формування національної культури та відповідальності за збереження пам’яток історії рідного міста перед майбутніми поколіннями, активізація пізнавальної, творчої, просвітницької діяльності учнівської молоді.

  2. Завдання конкурсу:

 • підвищення обізнаності серед учнівської молоді щодо історії та сучасного стану рідного міста;

 • об’єктивне висвітлення історичних процесів, які проходили у місті;

 • стимулювання розвитку журналістики серед учнів навчальних закладів міста;

 • донесення вичерпної, об’єктивної та неупередженої інформації про сучасний стан міста, його культуру і традиції.

 1. Етапи проведення конкурсу:

  1. Конкурс проводиться у три етапи:

І етап (заочний): розслідування й дослідження матеріалів згідно обраної теми; обробка матеріалів;

ІІ етап: попередній захист робіт (форма – довільна: газета, інтерактив, театралізована постановка, мультимедійна презентація; фоторепортаж)

ІІІ етап: захист кращих проектів (форма – довільна: газета, інтерактив, театралізована постановка, мультимедійна презентація; фоторепортаж; інтерв'ю з цікавою людиною).

  1. Паралельно конкурсу «Журналістське розслідування «Васильків очима юних журналістів» відбувається міні-гра-квест «Таємниці міста Василькова». Команди у складі 6 осіб отримують «легенду» і маршрутні листи, під час проходження якого виконують завдання.

 1. ^ Учасники конкурсу

  1. До участі у конкурсі запрошуються шкільні прес-центри, інформаційні комітети учнівського самоврядування, які отримують завдання провести дос­лідження рідного міста за темами: «Васильків містичний»; «Васильків героїчний»; «Молодіжні культури Василькова»; «Васильків архітектурний»;  «Васильків зникаючий». Теми можуть змінюватися за бажаннями й уподобаннями дітей.

  2. Учасники конкурсу подають матеріали в друкованому вигляді та на електронних носіях.

  3. Міні-гра - квест «Таємниці міста Василькова», презентація й захист стінгазет відбудуться 29 листопада 2011 року у приміщенні Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості.

 2. Підведення підсумків

  1. Підсумки підводяться за сумою балів: міні – гри - квест «Таємниці міста Василькова», презентації й захисту стінгазети. За правильні відповіді на запитання ведучих під час самої гри команди можуть отримати додаткові бали.

  2. Під час презентації результатів журналістського розслідування оцінюється: розкриття теми, змістовність, новизна інформації, спосіб і форма викладу, грамотність, оригінальність, артистизм.

  3. Переможці нагороджуються  грамотами відділу освіти Васильківської міської ради за І, ІІ, ІІІ місце.Додаток 3

Культурологічний проект «Васильків, якого немає»Додаток 4

блок-схема: альтернативный процесс 515блок-схема: альтернативный процесс 517


прямая со стрелкой 522прямая соединительная линия 528прямая со стрелкой 536


блок-схема: альтернативный процесс 514


блок-схема: альтернативный процесс 520


прямая со стрелкой 534прямая со стрелкой 535


скругленный прямоугольник 513


блок-схема: альтернативный процесс 518блок-схема: альтернативный процесс 519прямая соединительная линия 529


прямая со стрелкой 530прямая со стрелкой 531


блок-схема: альтернативный процесс 521


блок-схема: альтернативный процесс 516


прямая со стрелкой 532прямая со стрелкой 533


Список рекомендованої літератури

 1. Арнаутов Г. Краеведческие экскурссии – эффективное средство профориентационной направленности обучения школьников / Г. Арнаутов // География в школе. – 1992. - №4-5. – С.29

 2. Бондаренко С. Шкільні краєзнавчі екскурсії / Світлана Бондаренко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. - №8. – С.11-18.

 3. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти// Щербань П. Національне виховання в сім'ї. – К.: Культуролог. ПП «Боривітер», 2000.- 260с.

 4. Концепція позашкільної освіти// виховна робота в закладах освіти України. Вип.2. Зб.нормат.док. та метод. реком. – К.: ІЗМН, 1998.

 5. Клапчук О. Краєзнавство має право…/ О.Клапчук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 1999. - №29. – С.26.

 6. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм: навч. посіб. / М.П. Крачило. - К.: Вища школа, 1994. – 191 с.

 7. Матвієнко-Гарнага Ф. Краєзнавство і краєзнавча робота / Федір Матвієнко-Гарнага // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. - №40. – С.2-11.

 8. Петровська О. Краєзнавчо-пошукова робота і громадянське становлення учня: [організація краєзнавчої роботи в школі] / О. Петровська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. - №8. – С.10-12.

 9. Пустовіт Г.П. Позашкільна освіта: сутність, мета перспективи// Рідна школа. – 2003. - №2. – с. 14-19.

 10. Самойленко Г.В. Основні принципи вивчення краєзнавчого матеріалу / Г.В. Самойленко // Історія в середніх і ВНЗ України. – 2005. - №10. – С.17-21.


^ ДЛЯ НОТАТОК

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Схожі:

Головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації iconЗатверджено наказ головного управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації
Засновниками обласних змагань з пішохідного туризму серед учнівської молоді є головне управління освіти і науки Київської обласної...
Головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації iconПроект «Ландшафтний сад від ідеї до втілення»
Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр...
Головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації Відділ освіти Богуславської райдержадміністрації а к т атестаційної експертизи освітньої
Голова комісії: Притула Ірина Володимирівна – головний спеціаліст відділу освіти
Головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації iconНаказ головного управління освіти і науки Київської
Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» проводиться головним управлінням освіти і науки Київської обласної...
Головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
Мозаїка дитячих захоплень: методичні матеріали на допомогу керівникам гуртків художньо-технічного профілю
Головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти та науки Київської міської державної адміністрації Національний педагогічний університет ім. П. Драгоманова Всеукраїнська культурно-освітня
Головне управління освіти та науки Київської міської державної адміністрації Національний педагогічний університет ім. П. Драгоманова...
Головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації iconПрізвище Шаповал ім’я, по батькові Володимир Олександрович
Подяка міського голови (2003-2005 рр.), Грамота Київського обласного управління освіти і науки (2003 р.), Подяки управління освіти...
Головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації iconЗатверджено наказ головного управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації від № Умови проведення обласного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція»
«Новорічна композиція» (далі – виставка) проводиться головним управлінням освіти і науки Київської облдержадміністрації та Комунальним...
Головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики 2011/2012 н р. ІІ етап
Як за допомогою терезів можна визначити площу будь-якої плоскої фігури, вирізаної із жесті?
Головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації Відділ освіти Богуславської райдержадміністрації а к т атестаційної експертизи освітньої
Рівень освітньої діяльності Дибинецького навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок” Богуславської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи