Тиск твердих тіл, рідин І газів icon

Тиск твердих тіл, рідин І газів
Скачати 65.89 Kb.
НазваТиск твердих тіл, рідин І газів
Дата конвертації07.12.2012
Розмір65.89 Kb.
ТипДокументи
ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І ГАЗІВ
ПРИКЛАД РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ

У ліве коліно U-подібної трубки з водою долили шар гасу заввишки 15 см. На скільки підніметься рівень води в пра­вому коліні?Розв'язання.

Горизонтальна лінія а на рисунку показує рівень води в трубці до до­ливання гасу. Після доливання гасу вода в лівому коліні опустилася на відстань х, а в правому коліні — на стільки ж піднялася. З умови рівності тисків у точках А і В (див. рисунок) отримуємо:pTghr = pBghB = pBg2x,


1 Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояка Швейка (Переклад з чеської Степана Масляка). - К.: Дніпро, 1983.


^ СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

Розв'яжіть усно

 1. Як передають тиск рідини й гази? Чому це відбу­вається?

 2. Чи зміниться тиск води на дно посудини, якщо її пе­релити з вузької склянки в широку каструлю?

 3. У посудині з водою розчинили кухонну сіль. Чи зміниться тиск на дно посудини?

 4. Із чого можна зробити висновок, що тиск газу в усіх напрямах однаковий?

 5. Чому повітряні кулі й мильні бульбашки мають куля­сту форму?

 6. Яка головна ознака сполучених посудин?

 7. Які сполучені посудини є у вас удома? Наведіть при­клади.

 8. Рівень рідин у посудинах однаковий. Чи буде перели­ватися вода з однієї посудини в іншу (див. рисунок), якщо відкрити кран?

 1. Використовуючи закон Паскаля, поясніть, чому зубну пасту легко видавити з тюбика.

 2. М'яч, винесений узимку з кімнати на вулицю, стає слабко надутим. Чому?

 3. Який із чайників, наведених на рисунку, менш зруч­ний,

на ваш погляд, для користування? Чому?


16.12.Яку властивість рідин і газів використовують у гідрав­лічних і пневматичних машинах?

Розв'яжіть і запишіть

 1. Який тиск на дно посудини чинить шар гасу заввиш­ки 40 см?

 2. Водолаз у жорсткому скафандрі може зануритися на глибину 250 м, а досвідчений нирець — на 20 м. Ви­значте тиск води в морі на цих глибинах.

 1. На якій глибині тиск води в морі дорівнює 824 кПа?

 1. Тиск стовпа рідини заввишки 12 см на дно мензурки дорівнює 852 Па. Визначте густину рідини.

 2. Довжина акваріума 40 см, ширина 20 см, висота 30 см. З якою силою вода тисне на дно акваріума?

 3. У мензурці є три шари рідини (машинна олива, вода й ртуть), кожен завтовшки 10 см. Яким буде тиск на дно?

^ ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

Розв'яжіть усно

 1. Маса води в широкій посудині 400 г, у вузькій — 100 г. Чому вода не переливається із широ­кої посудини у вузьку?

 1. Глибини занурювання:

шукачі перлів — до 30 м;

з аквалангом — 145 м;

у м'якому скафандрі — 180 м;

у жорсткому скафандрі — 250 м;

у батискафі — 10920 м.

Чим ви пояснюєте різницю в глибинах занурювання? Лише тиском води?

16.21, Чому плавець, що пірнув на велику глибину, відчуває біль у вухах?

16.22.Яким чином за допомогою невеликої кількості води можна створити великий тиск?

16.23.У склянку налито воду, рівень якої не досягає країв склянки. Чи зміниться тиск на дно склянки, якщо у воду опустити палець?

16.24.Яку форму повинна мати посудина, щоб рідина в ній чинила на дно найбільшу силу тиску?
16.25.Для чого відвідним трубам раковини на кухні надають колінчату форму ABCD (див. рисунок)? 1. Опишіть поведінку молекул газу в закритій посудині. Що відбувається з молекулами, коли вони підлітають до стінок посудини?

 2. Маси того самого газу у двох однакових закритих по­судинах однакові. Одна із цих посудин перебуває в теплому приміщенні, а друга — у холодному. У якій з посудин тиск газу більший? Чому?

 3. Сидячи біля багаття, можна ба­чити, як від полін, що горять, із тріском розлітаються іскри. Чому відскакують іскри?

 4. Кількість молекул газу, що пере­буває в закритій посудині, унас­лідок нагрівання не збільшується. Чому ж тоді тиск газу в посудині зростає?

16.30.Чи буде діяти гідравлічний насос на космічній орбітальній станції?

Розв'яжіть і запишіть

16.31. Визначте силу тиску нафти на корок площею 10 см2 у дні цистерни, якщо висота нафти 1,5 м.

16.32.Акваріум у формі куба заповнили водою. Визначте тиск води на дно акваріума, якщо маса води 64 г.

16.33.Малий поршень гідравлічного преса площею 2 см2 під дією сили опустився на 16 см. Площа більшого порш­ня 8 см2. Визначте вагу вантажу, піднятого поршнем, якщо на малий поршень діяла сила 200 Н. На яку ви­соту було піднято вантаж?

16.34.Малий поршень гідравлічного преса під дією сили 600 Н опустився на 12 см. При цьому великий пор­шень піднявся на 3 см. Яка сила діє з боку рідини на великий поршень?

16.35-.У лівому коліні заповнених водою сполучених посу­дин над водою перебуває шар гасу заввишки 20 см. У якому з колін рівень рідини вищий? На скільки?

16.36.Після доливання в ліве коліно U-подібної трубки з водою 25-сантиметрового шару легкої рідини рівень води в правому коліні трубки піднявся на 10 см. Яка густина долитої рідини?

^ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

Розв'яжіть усно

16.37. У романі Олександра Бєляєва «Людина-амфібія» є такі рядки: «Іхтіандр поринав усе глибше й глибше в присмеркові глибини океану. Йому хотілося побути на самоті, оговтатися від нових вражень, розібратися у всьому тому, що він дізнався і побачив... Він пори­нав усе повільніше. Вода густішала, вона вже тиснула на нього, дихати ставало дедалі важче. Його оточили густі зелено-сірі сутінки..»1
Чи може значно змінюватися густина води із глиби­ною?

16.38.Поясніть явище, описане у книжці Жака-Іва Кусто «У світі безгоміння»: «На глибині шести футів2 уже було тихо й спокійно, але вали, що котяться нагорі, давали про себе знати до глибини у двадцять футів ритмічним посиленням тиску на барабанні перетинки».

16.39. Чому вибух снаряда під водою згубний для організмів, що живуть у воді?

16.40.3 якою метою залізничні шпали кладуть на сипучий баласт (пісок, гравій, щебінь), а не безпосередньо на твердий ґрунт залізничного полотна?

16.41. Чи справедливий закон сполучених посудин за умов невагомості? Поясніть чому.

1 Беляєв О. «Людина-амфібія» (Переклад з російської Л. Вовчик). — Київ: Школа. 2006

2 1 фут дорівнює 0,3048 м.

16.42. Посудини мають однакові форми й розміри та роз­ташовані так, як показано на рисунку. Що можна сказати: а) про маси води в посудинах; б) про тиск на дно посудин; в) про сили тиску на дно посудин?16.43.Чи справедливий закон сполучених посудин, якщо в одній з посудин перебуває поплавець?

16.44.У стані невагомості тверде тіло не тисне на опору. Чи буде газ тиснути на стінки посудини в такому стані?

16.45. Чому в людини, що швидко піднімається вгору, на­приклад, на літаку чи у швидкісному ліфті, закладає вуха?

16.46.Чи буде гідравлічний прес працювати на Місяці? Чи буде яка-небудь відмінність в його роботі на Місяці порівняно з роботою на Землі?

16.47. Чи буде працювати гідравлічний прес, якщо його циліндр наповнити не рідиною, а газом?

16.48.Чи будуть діяти в безповітряному просторі поршневі рідинні насоси?

Розв'яжіть і запишіть

16.49. Із дна акваріума забрали камінь масою 390 г. Унаслідок тиск води на дно зменшився на 25 Па. Визначте гус­тину каменя, якщо довжина акваріума 40 см, а шири­на 15 см. Камінь був повністю занурений у воду.

16.50.У сполучені посудини налили ртуть. В одну з посудин доливають воду, а в іншу — гас. Висота стовпа води 20 см. Якою має бути висота стовпа гасу, щоб рівні ртуті в обох посудинах були однакові?

16.51. Нижню частину двох сполучених посудин з однако­вою площею поперечного перерізу 1,5 см2 заповнили ртуттю. У ліве коліно налили 75 г води. Якої висоти повинен бути стовпчик гасу, налитого в праве коліно, щоб ртуть залишалася на тому самому рівні?

16.52.Малий поршень гідравлічної машини опустився під дією сили 150 Н на 8 см, а більший піднявся на 1 см. Яка сила діяла на більший поршень?

16.53.Посудину у формі куба з ребром 36 см заповнили во­дою й гасом. Маса води дорівнює масі гасу. Визначте тиск рідин на дно посудини. Масою стінок посудини можна знехтувати.

16.54.У мензурку налито три незмішних рідини з густиною: 1,6 г/см3, 1 г/см3 і 0,8 г/см3. Визначте тиск на дно посудини, якщо маси всіх рідин однакові, а верхній рівень найлегшої рідини розташовано на висоті 23 см від дна посудини.Схожі:

Тиск твердих тіл, рідин І газів iconУрок 13/26. Тиск газів і рідин Мета уроку: пояснити тиск газів і рідин з погляду молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку
Мета уроку: пояснити тиск газів і рідин з погляду молекулярно-кінетичної теорії будови речовини
Тиск твердих тіл, рідин І газів iconТема уроку: Агрегатний стан речовини. Будова газів, рідин і твердих тіл Мета уроку
Мета уроку: поглибити І систематизувати знання учнів про будову І властивості речовини на основі мкт, розвивати пізнавальні здібності...
Тиск твердих тіл, рідин І газів iconТиск твердих тіл ми, напевне, знайдемо те, чого ми нібито не шукаємо
Тиск бетонної плити на горизонтальну поверхню дорівнює 11 кПа. Яка товщина плити?
Тиск твердих тіл, рідин І газів iconУрок № Тема: Густина речовини. Лабораторна робота "Визначення густини твердих тіл і рідин"
Тема: Густина речовини. Лабораторна робота “Визначення густини твердих тіл і рідин”
Тиск твердих тіл, рідин І газів iconТема: Матерія, речовина, поле. Загальні ознаки та властивості твердих тіл, рідин і газів. Перехід речовини з одного стану в інший
Починаючи говорити про матерію, варто наголосити, що це фізичний термін, який дозволяє пояснювати певні поняття в залежності від...
Тиск твердих тіл, рідин І газів iconЛабораторна робота Тема: вимірювання густини твердих тіл і рідин
Обладнання: важільні терези, набір гир, лінійка, брусок, мензурка, склянка, тіло неправильної форми, посудина з рідиною невідомої...
Тиск твердих тіл, рідин І газів iconУрок 11. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл
Мета уроку: сформувати уявлення про агрегатні стани речовини, порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах, ознайомити...
Тиск твердих тіл, рідин І газів iconУрок 13. Розв’язування задач Лабораторна робота № Визначення густини твердих тіл і рідин
Мета уроку: формування навичок розв’язування задач на зв’язок маси, об’єму та густини; формування навичок вимірювання густини
Тиск твердих тіл, рідин І газів icon1. Призначення і загальна будова кривошипно-шатунного механізму
Кшм сприймає тиск газів під час згорання робочої суміші І перетворює прямолінійний
Тиск твердих тіл, рідин І газів icon1. Призначення і загальна будова кривошипно-шатунного механізму
Кшм сприймає тиск газів під час згорання робочої суміші І перетворює прямолінійний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи