Закон України «Про освіту» (п. 4, ст ) від 23 березня 1996 року icon

Закон України «Про освіту» (п. 4, ст ) від 23 березня 1996 року
Скачати 392.08 Kb.
НазваЗакон України «Про освіту» (п. 4, ст ) від 23 березня 1996 року
Дата конвертації08.12.2012
Розмір392.08 Kb.
ТипЗакон


Встановлення посадового окладу

Система роботи школи

з атестації педагогічних працівників


І. Схема стенда «Атестація педагогічних працівників».

Модуль 1

Модуль 2


М


Модуль 6
Основний

блок

Модуль 3


Модуль 4


Модуль 5

одуль


Модуль 1^ Нормативно-правова база для організації та проведення в закладах освіти роботи з атестацій педагогічних працівників

 • Закон України «Про освіту» (п. 4, ст.. 54) від 23 березня 1996 року;

 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 року за № 176, зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти України від 1 грудня 1998 р. № 419, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1998 року за № 792/3232;

 • Закон України «Про загальну середню освіту» (ст.. 27) від 13 травня 1999 року.

Педагогічний працівник – це співробітник

установи освіти, який

 • має високі моральні якості;

 • має відповідну педагогічну освіту і належний рівень професійної підготовки;

 • здійснює педагогічну діяльність;

 • забезпечує результативність і якість своєї роботи;

 • за станом фізичного і психічного здоров’я може виконувати професійні обов’язки в навчальних установах системи загальної середньої освіти.

(за Законом України «Про загальну середню освіту» п. 1, ст. 24)


Модуль 2


^ Умови атестації педпрацівників

 • Наявність в атестованого відповідної педагогічної освіти та педстажу.

 • Володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання педагогічним працівником його професійних обов’язків, відповідно до Конституції України (ст.. 10) й Закону «Про мови в Українській державі».

 • Обов’язкове проходження педпрацівником підвищення кваліфікації в повному обсязі 1 раз на 5 років, напередодні атестації, яка також обов’язково проводиться 1 раз на 5 років.

Принципи проведення атестації

 • демократизм;

 • гласність;

 • загальність;

 • всебічність;

 • систематичність;

 • колегіальність;

 • доступність;

 • самовдосконалення;

 • моральне й матеріальне заохочення.


Модуль 3


Перелік педагогічних працівників,

які підлягають атестації

 • вчителі та викладачі всіх спеціальностей;

 • учителі-дефектологи;

 • вихователі;

 • вихователі-методисти;

 • логопеди;

 • завідувачі логопедичних пунктів;

 • методисти;

 • музичні, художні керівники;

 • інструктори з фізичної культури, праці;

 • інструктори слухових кабінетів;

 • концертмейстери;

 • педагоги-організатори;

 • соціальні педагоги;

 • практичні психологи.


Не підлягають атестації

педагогічні працівники, які

 • мають стаж безпосередньої педагогічної роботи до 3 років;

 • перебувають на довготривалому лікуванні.


Атестуються за бажанням

 • педпрацівники, що мають необхідний педстаж, проходили атестацію раніше й прийняті на роботу в поточному навчальному році;

 • ті, хто навчаються у вищих навчальних закладах.Модуль 4


Рівень кваліфікації, педагогічної майстерності

оцінюється за результатами

 • контрольних робіт;

 • зріз знань, умінь і навичок учнів;

 • тестувань;

 • відвідування уроків, позакласних заходів;

 • загального аналізу освітнього процесу в закладі;

 • вивчення думок батьків, учнів, вихованців.

Кваліфікаційні категорії

 • «Спеціаліст»

 • «Спеціаліст ІІ категорії»

 • «Спеціаліст І категорії»

 • «Спеціаліст вищої категорії»

Примітка: Установлення кваліфікаційних категорій можливе тільки за наявності в педпрацівника повної вищої освіти (Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»).

Педагогічні звання

 • «Старший учитель»

 • «Старший викладач»

 • «Старший викладач допризовної підготовки»

 • «Майстер виробничого навчання І категорії»

 • «Майстер виробничого навчання ІІ категорії»

 • «Учитель-методист»

 • «Викладач-методист»

 • «Викладач допризовної підготовки»

 • «Вихователь-методист»

 • «Старший вожатий методист»Модуль 5


Порядок проведення атестації

 • До 20 вересня поточного року видається наказ по установі «Про створення атестаційної комісії» у поточному навчальному році.

 • ^ До 10 жовтня атестаційна комісія приймає:

♦ заяви від педпрацівників для проведення чергової чи позачергової атестації;

♦ заяви про відмову від чергової атестації;

♦ подання керівника чи Ради навчального закладу про позачергову атестацію осіб, які знизили свій кваліфікаційний рівень порівняно з результатами попередньої атестації.

 • ^ До 20 жовтня атестаційна комісія розглядає подані документи, затверджує графік проведення атестації і доводить його під розпис до відома осіб, які атестуються.

 • До 20 жовтня за результатами роботи атестаційної комісії видається наказ по установі «Про атестацію педагогічних працівників» у поточному навчальному році, з яким учителі, які атестуються, ознайомлюються під розпис.

 • ^ До 20 березня атестаційна комісія завершує вивчення роботи педпрацівників і оформлює:

♦ атестаційні листи у 2 примірниках за встановленою формою;

♦ копії посвідчень про підвищення кваліфікації педпрацівників, дійсних протягом 5 років із дня видачі.

 • ^ До 20 квітня поточного навчального року:

♦ атестаційна комісія розглядає атестаційні листи, заслуховує працівників, що атестуються, проводить підсумкове засідання і приймає рішення щодо кожного педпрацівника, який атестується;

♦ протоколи засідань атестаційної комісії завіряються підписами голови і секретаря із обов’язковим зазначенням результатів таємного голосування;

♦ атестаційна комісія порушує клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про встановлення (підтвердження) педпрацівнику кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;

♦ на підставі рішення атестаційної комісії у тижневий термін видається наказ по установі «Про результати атестації» у поточному навчальному році;

♦ видається наказ по установі, підставою для якого є наказ органа управління освітою щодо кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» і педагогічних звань для педагогів, які атестуються в навчальному закладі.Модуль 6


Педагогічний працівник має право

 • подати заяву про проходження позачергової атестації;

 • подати заяву про відмову від чергової атестації;

 • вказати в заяві кваліфікаційну категорію, на яку він хотів би атестуватися, і педагогічне звання, яке хотів би одержати;

 • обов’язково ознайомитися зі змістом атестаційного листа не пізніше ніж за 10 днів до засідання атестаційної комісії;

 • обов’язково одержати 2-й примірник атестаційного листа під розпис протягом тижня із дня атестації;

 • у випадку незгоди з рішенням атестаційної комісії установи в двотижневий термін із дня вручення йому атестаційного листа звернутися до атестаційної комісії вищого рівня зі скаргою, що має бути розглянута в двотижневий термін із дня надходження.

^ Педагогічний працівник не має права

- подати заяву про відмову від атестації, якщо поставлено питання про його невідповідність посаді, яку він обіймає.Алгоритм

діяльності адміністрації школи

по атестації педагогічних працівників

 1. Ознайомлення членів педколективу з перспективним планом проведення атестації (червень, педрада).

 2. Наказ «Про створення атестаційної комісії по проведенню атестації педагогічних працівників».

 3. Затвердження плану роботи атестаційної комісії на 20___-20___н.р. (засідання атестаційної комісії №1).

 4. Розгляд заяв від педагогічних працівників про проходження чергової та позачергової атестації або відмову від чергової атестації (засідання атестаційної комісії №2).

 5. Наказ «Про проведення атестації педагогічних працівників».

 6. Затвердження плану підготовки й проведення атестації педагогічних працівників (засідання атестаційної комісії №3).

 7. Ознайомлення вчителів школи, які підлягають черговій та позачерговій атестації з нормативними документами: Типове положення про атестацію педагогічних працівників України.

 8. Наказ «Про затвердження експертних комісій».

 9. Затвердження на засіданнях експертних комісій планів роботи вчителів, що атестуються.

 10. Складання планів вивчення досвіду вчителів, що претендують на встановлення, підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії».

 11. Вивчення роботи вчителів, що атестуються та оцінка їх діяльності.

 12. Комплексна оцінка адміністрацією школи рівня професіоналізму та результативності навчально-виховної роботи педагога:

 • проведення зрізів знань, контрольних робіт;

 • відвідування уроків, позакласних заходів;

 • відстеження ефективності уроків;

 • перевірка журналів;

 • перевірка тематичних планів.

 1. Визначення рейтингу вчителя на основі діагностування.

 2. Проведення шкільних нарад із питань атестації, засідань предметних кафедр, звітів на робочих місцях, відкритих уроків.

 3. Узагальнення підсумків діяльності медпрацівників у формі співбесіди, звіту на робочому місці, роботи творчої майстерні.

 4. Розгляд матеріалів по атестації на засіданнях експертних комісій.

 5. Представлення в шкільну атестаційну комісію рекомендацій про присвоєння відповідних категорій вчителям, які підлягають атестації.

 6. Засідання педагогічної ради про схвалення досвіду вчителів, що претендують на присвоєння та підтвердження звання.

 7. Написання наказів про узагальнення досвіду вчителів, які претендують на вищу кваліфікаційну категорію.

 8. Складання робочих характеристик та ознайомлення з ними вчителів, що атестуються.

 9. Засідання шкільної атестаційної комісії.

 10. Подання до атестаційної комісії при районному відділі освіти документа про надання підтвердження (не підтвердження) педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»; присвоєння, підтвердження (не підтвердження) педагогічного звання, а також про відповідне моральне і матеріальне заохочення (нагородження грамотою, відзначення премією).

 11. Видання наказу про результати атестації, ознайомлення з ним колективу вчителів та вчителя.НАКАЗ

Від «___»___________________20___року №__________


^ ПРО СТВОРЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

У 20__/20__Н.Р.

З метою активізації підвищення рівня професійної та загальної освіти педагогічних працівників, підвищення мотивації до якісної роботи та відповідальності за результати навчання й виховання дітей відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України

^ НАКАЗ У Ю:

1. Затвердити такий склад атестаційної комісії школи:

 • голова атестаційної комісії, директор школи __________________;

 • заступник атестаційної комісії, голова профспілки _____________;

 • секретар комісії, заступник директора з навчально-виховної роботи _______________________;

 • член комісії, вчитель _______________________.

2. Атестаційній комісії забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3. Атестаційній комісії, головам м/о всебічно вивчити досвід роботи вчителів, які атестуються.

4. Організовувати систематичне проведення у школі звітів учителів протягом навчального року, узагальнити ці матеріали наказом по школі, розглянути їх на засіданнях методичних рад та педагогічної ради.

Директор школи

З наказом ознайомлені:


Примітка: Наказ видається до 20 вересня поточного року.


Голові атестаційної комісії

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЗАЯВА


Прошу атестувати мене на _____________________ кваліфікаційну категорію

__________________________________________________________________


Про себе повідомляю:


1. Рік народження___________________________________________________


2. Відомості про освіту, спеціальність по диплому, що закінчив і коли

____________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Відомості про підвищення кваліфікації, наявність посвідчення

____________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Нагороди________________________________________________________


5. Педстаж_________________________________________________________


6. Наслідки попередньої атестації _____________________________________
__________________________________________________________________


7. Додаткові відомості _______________________________________________

__________________________________________________________________


Дата ____________________ Підпис ___________________


НАКАЗ

Від «___»___________________20___року №__________


^ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ

У 20___Р.

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про Освіту», згідно з вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 грудня 1998 р. № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1998 р. за № 792/3232, на підставі рішення атестаційної комісії школи від «___» _____________ 20___р. щодо атестації педагогічних працівників школи, з метою активізації творчої діяльності вчителів, стимулювання безперервного здобуття ними фахової освіти й підвищення рівня професійної майстерності


Н А К А З У Ю:


 1. Затвердити план заходів з організації атестації та графік її проходження педагогічними працівниками школи, засвідчені їхніми особистими підписами.

 2. Провести атестацію таких педагогічних працівників:

2.1.На підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Учитель-методист» - вчителя ___________________. Підстава: особиста заява про позачергову атестацію від «___» жовтня 20__р.

2.2. На встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєння звання « Старший учитель» - вчителя ___________________. Підстава: особиста заява про позачергову атестацію від «___» жовтня 20__р.

2.3. На підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І категорії» - вчителя ___________________. Підстава: особиста заява про чергову атестацію від «___» жовтня 20__р.

2.4. На встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І категорії» - вчителя ___________________. Підстава: особиста заява про чергову атестацію від «___» жовтня 20__р.

2.5. На встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст ІІ категорії» - вчителя ___________________. Підстава: особиста заява про чергову атестацію від «___» жовтня 20__р.

3. Продовжити термін дії попереднього рішення атестаційної комісії школи №___ від «___»____________ 20___р. про встановлення категорії «Спеціаліст І категорії» вчителю__________________ на 1 рік у зв’язку з тим, що він працює у даній школі з «___» серпня ц.р. Підстава: особиста заява від «___» жовтня 20___р.

4. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи __________:

4.1. Забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою запобігання формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників.

4.2. Забезпечити проходження планової перепідготовки вчителями, що атестуються.

4.3. До «___» березня 20___р. завершити вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, що атестуються, та заповнити атестаційні листи.

4.4. Забезпечити своєчасну підготовку необхідних документів на встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій та присвоєння (підтвердження) педагогічних звань.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи _____________________.

Директор школи

З положенням про проведення атестації та цим наказом ознайомлені:


Примітка: Наказ видається до 20 жовтня поточного року.


НАКАЗ

Від «___»___________________20___року №__________


^ ПРО ПІДСУМКИ АТЕСТАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ

У 20___Р.

Згідно з рішенням атестаційної комісії від «__»__________20___р. педагогічним працівникам школи:

1) _________________ встановити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії»;

_________________ підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії»;

_________________ встановити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»;

_________________ підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»;

_________________ встановити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»;

_________________ підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»;

_________________ встановити посадовий оклад ___ тарифного розряду;

_________________ підтвердити посадовий оклад ___ тарифного розряду;

2) _______________ просити атестаційну комісію відділу освіти встановити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

_______________ просити атестаційну комісію відділу освіти підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».

Директор школи

З наказом ознайомлені:


Примітка: Наказ видається до 20 квітня поточного року.


ПАМ’ЯТКА

з питань контролю за проведенням атестації педпрацівників


 1. Відображення питання атестації в річному плані роботи школи.

 2. П’ятирічний план проходження атестації медпрацівників школи.

 3. Наказ по школі про створення атестаційної комісії.

 4. Наявність атестаційного кутка, положення про атестацію.

 5. Графік проведення атестації вчителів, погоджений з профкомом, затверджений наказом по школі.

 6. Накази навчально-виховного змісту про педагогічну діяльність вчителів. Які проходитимуть атестацію (охопити роботу протягом 5 років).

 7. Заяви вчителів про проходження атестації чи відмови з вказівкою причини (довідки).

 8. Кабінет, роздатковий матеріал, що використовується вчителем на уроках.

 9. Оформлення досвіду роботи вчителів.

 10. Наявність записів у книзі внутрішньошкільного контролю директора та заступника директора школи про відвідані уроки вчителів, позакласні заходи, рівень роботи класного керівника, що атестуватимуться. Висновки та рекомендації щодо їх роботи. Педагогічні кафедри, методоб’єднання. Звіти вчителів про свою роботу.

 11. Атестаційні листи з характеристиками вчителів.

 12. Протоколи засідань профкому про затвердження атестаційних характеристик вчителів.

 13. Протоколи педради про ознайомлення педколективу із змістом характеристик вчителів, що атестуються.

 14. Анкети вивчення громадської думки.

 15. Наявність посвідчення про проходження вчителем курсової підготовки.

 16. Засідання шкільної атестаційної комісії.

 17. Протоколи засідань атестаційної комісії.

 18. Звіт районному відділу освіти про проведення атестації за формою.

 19. Подання матеріалів до районної атестаційної комісії.Технологічна карта

вивчення творчої діяльності вчителя під час атестації


Науково-теоретична підготовка

 1. Знання теоретичних основ науки з предмета.

 2. Знання методів науки з предмета.

 3. Знання історії розвитку науки і сучасних її досягнень.

 4. Знання змісту освіти з предмета.


Методична підготовка

 1. Знання методики викладання предмета.

 2. Володіння методами й прийомами навчання школярів.

 3. Вміння організувати навчання школярів.

 4. Обізнаність із засобами навчання школярів та вміння їх використовувати

 5. Вміння обґрунтовано вибирати і оцінювати ефективність педагогічної технології.


Психолого-педагогічна підготовка

 1. Знання психологічних та вікових особливостей учнів.

 2. Знання психологічних особливостей навчання, виховання, розвитку школярів.

 3. Знання теоретичних основ педагогіки й психології.

 4. Обізнаність із новими педагогічними технологіями.


Навчально-виховний аспект

 1. Оптимальність змісту інформації, яку вчитель подає на уроці (глибина, логічність, структурування, вміння виділити головне).

 2. Використання навчального матеріалу для забезпечення триєдиного завдання уроку: навчання, виховання та розвитку учнів.

 3. Використання прийомів навчання, заохочення учнів до активної розумової діяльності, самостійності, творчості (створення проблемних ситуацій, виконання творчих завдань).

 4. Творче використання новацій для добору методів, засобів і прийомів навчання.

 5. Співпраця й співтворчість (педагогічний такт, уміння вести діалог, культура спілкування, вміння створити ситуацію успіху).

 6. Педагогічно виправданий контроль і облік знань, умінь, навичок.

 7. Поведінка учнів, пізнавальна активність, зацікавленість, комфортність, взаємодопомога.

 8. Робота над культурою мовлення учнів.

 9. Поведінка вчителя: вміння володіти собою, культура мови, організованість, комунікабельність.

 10. Культура ведення шкільної документації.


Організація позакласної виховної роботи

 1. Планування позакласних заходів.

 2. Організація позакласної роботи.

 3. Проведення факультативів, гуртків, секцій.

 4. Результативність позакласної роботи.


Громадсько-педагогічний аспект

 1. Виконання громадських доручень.

 2. Особисті якості (авторитет у колективі, серед батьків, учнів).Індивідуальний план

підготовки та участі педагога в атестації
п/п

Зміст роботи

Місяць

1.

Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію.

Вересень

2.

Ознайомлення з основними вимогами до атестації у школі.

Вересень

3.

Курсова підготовка.

До лютого

4.

Участь в анкетуванні, тестуванні.

Січень-лютий

5.

Звіт про участь у роботі педагогічних кафедр, методоб’єднань.

Березень

6.

Результати вивчення й впровадження у практику роботи передового педагогічного досвіду.

Лютий

7.

Звіт про власні творчі досягнення.

Березень

8.

Участь у конкурсі «Учитель року», виставках педагогічних інновацій.

Протягом року

9.

Відкриті уроки.

Протягом року

10.

Відкриті виховні заходи.

Протягом року

11.

Творчий звіт «Від атестації до атестації».

Квітень

12.

Ознайомлення з характеристикою, наказом про підсумки атестації.

Квітень^ Методичний паспорт

(атестуючого)


Прізвище ___________________________________

Ім’я ________________________________________

По батькові__________________________________

Рік народження____________________

Освіта ___________________________

Категорія_________________________

Курсова перепідготовка ____________

Атестація ________________________


Участь у позакласній роботі (як керівник гуртка, позакласних заходів)
п/п

Назва заходу


Рік проведення

Для кого

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.Відкриті уроки вчителя
п/п


Навч.рік

Число,

рік

Тема і методична мета уроку


Висновки


1.


2.


3.


4.


5.

Участь у створенні матеріально-технічної бази (створення кабінету, виготовлення наочності, роздаткового матеріалу і т.д.)п/п


Навч.рік


Назва матеріалу


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.
Взаємовідвідування уроків у колег школип/п

Навч. рік


Предмет

Вчитель школи

Мета відвідування

Що взяв

(взяла) для

себе


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Анкета

таємного голосування на засідання шкільної комісії в 20__ році

Варварівського НВО


№ п/пПрізвище, ім’я, по батькові

спеціаліст

ІІ категорія

І категорія

Вища категорія

Знак „Відмінник освіти України”

Почесна грамота МО України

Почесна грамота облуправління

Грамота відділу

Подяка

Звання „старший вчитель”

Звання „вчитель методист”Рекомендація


1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

ЕКРАН

ТВОРЧОСТІ ПЕДАГОГІВ, ЯКІ АТЕСТУЮТЬСЯ У ____ РОЦІ


№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Виставка педагогічних ідей

Конкурс «Вчитель року»

Педагогічні ради

Психолого-педагогічні консиліуми

Салон педагогічної майстерності

1.2.3.


Засідання предметних кафедр

Батьківські збори

Відкриті уроки

Видавнича робота

Наставництво

Наукова робота

Завідування кабінетом

Методична робота в районі


^ БАНК ДАНИХ


Рік проходження атестації

Стаж

Курси

Категорія

Звання

Нагороди

Стягнення

Чергова атестація

Позачергова атестація

^ ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ


Дата

Методична робота

Кількість відвіданих уроків

Робота з обдарованими дітьми

Дидактична база

Динаміка росту успішності
Робота в методоб’єднаннях, кафедрах

Методичні доробки

Ярмарка педагогічних ідей
МАН

Олімпіади^ ШКІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


Дата

Класні журнали

Особові справи

Журнали факультативів

Учнівські щоденники

Зошит відвідування

Пам’ятка

по вивченню досвіду роботи вчителя

_________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові вчителя)


^ Навчально-виховна робота


 1. Підготовка вчителя до проведення уроків:

  • знання змісту навчальної програми та інших документів, творче використання інструктивно-методичних матеріалів з питань викладання предмету;

  • планування роботи;

  • використання додаткової літератури під час підготовки до уроку (наукової, науково-популярної, хрестоматійної, періодичної преси);

  • забезпечення уроку навчально-наочними посібниками (таблицями, картами, гербаріями, муляжами, вологими препаратами, навч. фільмами, колекціями).

 2. Науково-теоретичний і методичний рівень викладання:

 • науковість викладання, формування діалектико-матеріалістичного світогляду;

 • політехнічна і практична спрямованість змісту навчання;

 • здійснення між предметних зв’язків;

 • використання раціональних методів і прийомів навчання, їх удосконалення;

 • доцільність вибору форм організації навчання та оптимальність їх поєднання, місце лекційних і семінарських форм занять;

 • формування в учнів прийомів навчальної праці;

 • дотримання вчителем програмних вимог щодо виконання практичної частини: досліди, лабораторні роботи, практичні заняття;

 • обсяг і складність домашніх завдань.

3. Діяльність факультативних і різних форм позакласної роботи.


^ ПЛАН

вивчення досвіду роботи вчителя

_____________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові вчителя)

з особистісно-орієнтованого навчання на уроках


п/п

Зміст перевірки

Методи і форма перевірки

1.

Знайомство із загальною підготовкою вчителя: науковою, психолого-педагогічною, знання програми та пояснювальної записки, спеціальної літератури по особистісно-орієнтованому навчанні.

Бесіда з учителем

2.

Підготовка вчителя до вивчення теми. Лабораторія вчителя, елементи наукової організації праці. Якість календарно-тематичного та поурочного планування.

Знайомство з планами

3.

Відвідування системи уроків. Спостереження в ході уроків таких моментів:

- Психологічний режим «Мобілізуючий початок уроку». Емоційний настрій учнів та його підтримка протягом усього уроку. Система стимулювання вчителем пізнавальної активності учнів, їх навчальної праці і старанності. Намагання вчителя допомогти учням. Виховання на уроці. Культура спілкування. Стиль і тон під час спілкування з учнями. Контакти з класом. Попередження втомлюваності. Цілеспрямованість роботи вчителя й учнів.

Спостереження на уроках, бесіди з учнями

4.

- Зміст навчання на уроках, відповідність його вимогам програми – повнота, науковість, систематичність та послідовність матеріалу, що викладається, його доступність. Встановлення між предметних зв’язків. Зв’язок навчання з сучасністю.

Спостереження на уроках, бесіди з учнями
- Методи і прийоми роботи вчителя й учнів на уроці, розумовою діяльністю учнів, навчання їх на високому рівні складності, місце і питома вага самостійних і творчих робіт учнів на уроках, якість їх виконання, елементи наукової організації праці вчителя й учнів на уроці.

Спостереження уроків, аналіз плану проведення уроків, вивчення системи письмових робіт учнів
- Обладнання уроків, ефективність використання наочності. ЇЇ характер – ілюстративний або пошуково-пізнавальний.

Спостереження уроків
- Система домашніх завдань. Характер завдань. Диференційований підхід до визначення завдань. Попередження перевантаження учнів домашньою роботою.

Спостереження уроків, аналіз класного журналу і зошитів учнів, бесіди з учнями
- Система і оцінка знань учнів, методи перевірки домашньої роботи.

Спостереження уроків, бесіда з учителем
- Озброєння учнів навичками самоосвіти, самостійне набуття знань, робота з книгою і посібниками.

Знайомство з розробками, пам’ятками для учнів, бесіди з учнями
- Використання різних типів уроків у системі вивчення теми. Різноманітні структури уроків, чітка їх організація.

Спостереження уроків, бесіда з учителем, знайомство з тематичним планом
- Реалізація на уроках дидактичних принципів навчання.

Цілеспрямоване спостереження в ході уроків
- Виконання вчителем і учнями єдиних вимог, які встановлені у школі.

Аналіз журналу, зауваження чергових по школіНавчально-матеріальна база


1. Наявність кабінету і відповідність його обладнання типовому положенню:

 • матеріальна забезпеченість для лабораторних робіт;

 • наявність наочних посібників, періодичність їх використання.

2. Організація виготовлення саморобних посібників:

 • виготовлення учнями роздаткового матеріалу;

 • наявність і доцільність використання ТЗН.


Результативність навчально-виховного процесу


 1. Реалізація вчителем навчальних програм, відповідність здобутих учнями знань, умінь і навичок програмним вимогам.

 2. Рівень і якість засвоєння та розуміння учнями найістотніших положень, понять і закономірностей.

 3. Уміння учнів використовувати набуті знання для обґрунтування закономірностей, понять, явищ.

 4. Характеристика системи набутих учнями знань, сформованість навчально-практичних умінь і навичок, трудових умінь виробничого характеру; рівень знань і умінь учнів; практична участь у роботі, рівень гігієнічних знань, умінь і навичок; сформованість інтелектуальних і загальнонавчальних умінь.Методична карта

участі педагога у підвищенні

науково-теоретичного рівня та професіоналізму


 1. Прізвище, ім’я, по батькові вчителя.

 2. Рік народження.

 3. Освіта.

 4. Категорія.

 5. Курсова підготовка.

 6. Атестація.

 7. Досвід (ким і коли вивчається).

 8. Проблеми, над розв’язанням яких працює вчитель.

 9. Участь у методичних об’єднаннях.

 10. Участь у психолого-педагогічному семінарі.

 11. Участь у методичних місячниках і тижнях.

 12. Виступи на педраді.

 13. Методичні наради та інші збори (виступи).

 14. Відкриті виховні заходи, вечори.

 15. Участь у педагогічних читаннях.

 16. Участь у конференціях.

 17. Дні освіти (виступи).

 18. Інші види діяльності.


Методична карта ведеться окремо кожним учителем від атестації до наступної атестації.


Самоаналіз уроку


 1. Яка тема уроку? Чи збігається вона з календарним плануванням?

 2. Чи правильно визначено мету, завдання уроку? Чи відбивають вони найголовніше в навчальному матеріалі?

 3. Чи правильно обраний тип уроку (відповідно до теми і мети уроку)?

 4. Чи відповідає структура уроку обраному типу уроків?

 5. Чи ефективно розподілено час уроку: 1/3 уроку – робота з новим матеріалом, 2/3 – самостійна та пізнавальна діяльність учнів?

 6. Чи є оптимальним вибір методів та прийомів навчання, наочності, використаних на уроці?

 7. Що саме з ППД ви використали на уроці?

 8. Чи вдалося вам диференціювати навчання на уроці?

 9. Чи були активними діти на уроці? Якщо ні, то чому?

а) дітям було нецікаво;

б) дітям було важко зрозуміти вас;

в) переважав авторитарний стиль спілкування з учнями.

10. Чи не велике за розміром домашнє завдання ви дали дітям і чи вдалося підготувати дітей до нього?

11. Чи зуміли ви провести короткий ефективний підсумок уроку (тобто знову наголосити на головному у навчальному матеріалі уроку), оцінити відповіді учнів?

12. Дайте оцінку своєму уроку, своїй діяльності на уроці. Чи реалізовані мета, завдання уроку?


Звіт учителя

на робочому місці охоплює:


 1. Матеріальну базу, облік навчальних посібників, їх розміщення для оперативного використання, збереження, поповнення.

 2. Методичну, довідкову, художню літературу, нормативні документи, їх використання.

 3. Планування, його доцільність, націленість на результат.

 4. Проблему, над якою працює вчитель, і шляхи її реалізації.

 5. Цікаві педагогічні знахідки, що розкривають творчість педагога.

 6. Здобутки вчителя з формування загальної культури школяра.

 7. Естетичне оформлення навчального кабінету, його санітарно-гігієнічний стан, дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці.

 8. Збереження класного майна.

 9. Наявність документації згідно з положенням про кабінет.


Результативність роботи___________________________________________________________ за атестаційний період в 2005-2010 роках


^ Навчальний рік

Досягнення учнів у районних предметних олімпіадах

Досягнення учнів в обласних предметних олімпіадах

Досягнення учнів у МАН України

^ Участь в ярмарку педагогічних ідей

Участь у конкурсі «Вчитель року»

2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010


«Учитель – очима учнів»

(Анкета для учнів 5-11 класів)
п/п


Клас________

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя___________________

Бали (1,2,3,4,5)

1.

Викладає матеріал ясно, доступно, чітко.
2.

Виділяє і пояснює найбільш складні положення.
3.

Виділяє головне по ходу уроку.
4.

Вміє викликати і підтримувати цікавість до свого уроку.
5.

Уважний, тактовний, доброзичливий по відношенню до учнів.
6.

Викликає ініціативу, самостійне мислення, спонукає до дискусії.
7.

Дотримується логіки у викладі, висновки робить обґрунтовано.
8.

Мова вчителя і темп викладу зручні для сприйняття і запису.
9.

Чітко формує завдання на самостійну роботу.
10.

Виявляє творчий підхід до викладання, використовує різноманітні методи навчання.
11.

Емоційний, зацікавлений в успіхах учнів.
12.

Підмічає і оперативно вирішує проблеми і конфлікти.
13.

Об’єктивний і справедливий.
14.

Приваблює до себе манерою поведінки і зовнішнім виглядом
15.

Наскільки бажаний контакт з вчителем.

Загальна кількість балів:Схожі:

Закон України «Про освіту» (п. 4, ст ) від 23 березня 1996 року iconЗакон України "Про освіту" (п. 4, ст. 54) від 23 березня 1996 р
Нормативно-правова база для органіазції та проведення в закладах освіти роботи з атестації педагогічних працівників
Закон України «Про освіту» (п. 4, ст ) від 23 березня 1996 року iconЗакон України "Про освіту" від 23. 03. 1996. Закон України "Про загальну середню освіту" від 12. 05 1999
Засідання міського методичного об'єднання керівників шкільних методичних об'єднань класних керівників
Закон України «Про освіту» (п. 4, ст ) від 23 березня 1996 року iconЗакон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV
Конституція України: Прийнята на п ятій сесії Верховної Ради України 28. 06. 1996р. – К
Закон України «Про освіту» (п. 4, ст ) від 23 березня 1996 року iconЗакон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23 березня 1996 року
Закон України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23 березня 1996 року
Закон України «Про освіту» (п. 4, ст ) від 23 березня 1996 року iconЗакон України "Про освіту" від 23. 03. 1996. Закон України "Про загальну середню освіту" від 12. 05 1999. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти від 16. 09. 2006
Забезпечення єдності навчан-ня і виховання як двох взаємо-залежних складових системи освіти, пошук нових шляхів організації позакласної...
Закон України «Про освіту» (п. 4, ст ) від 23 березня 1996 року iconРозпорядження 23 січня 2013 року смт Близнюки №67 Про внесення змін до розпорядження про затвердження фактичної мережі закладів освіти на 2012/2013 навчальний рік від 05 вересня 2012 року №1034
Керуючись ст ст. 6, 22, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року (зі змінами), згідно Закону...
Закон України «Про освіту» (п. 4, ст ) від 23 березня 1996 року iconЗакон україни від 23 травня 1991 р. №1060-хіі нова редакція: Закон №100/96-вр 23. 03. 1996 Зміни тексту: Закон №608/96-вр 17. 12. 1996 Закон №178-хіv 14. 10. 1998 Інформаційний зв'язок: Закон №2120-ііі 07. 12. 2000
У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінено словами "навчальні заклади" у відповідному відмінку
Закон України «Про освіту» (п. 4, ст ) від 23 березня 1996 року iconЗакон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон)
Основним нормативно-правовим документом, який регулює порядок надання роз’яснень норм чинного законодавства на звернення фізичних...
Закон України «Про освіту» (п. 4, ст ) від 23 березня 1996 року iconЗакон України „про освіту" (від 23 вересня 1996 року №100/96-вр із змінами І доповненнями) Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс „Учитель року" (11. 08. 1995 року №638)
Прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в ООН в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року
Закон України «Про освіту» (п. 4, ст ) від 23 березня 1996 року iconЗакон України „Про освіту", Закон України „Про загальну середню освіту", Закон України „Про позашкільну освіту" Про Державну національну програму "Освіта"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №1722-р «Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи