Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 234.56 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Дата конвертації01.01.2013
Розмір234.56 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 274-10-49, ministry@mon.gov.ua


від 02.03.20101/9-131.

від _________ на № _________


Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освіти

Навчальні заклади системи загальної середньої освіти


^ Про проведення державної підсумкової

атестації з математики у 9 та 11(12) класах

загальноосвітніх навчальних закладів

у 2009-2010 навчальному році


Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Додаток: 15 аркушів.

Заступник Міністра П.Б.Полянський


Прокопенко Н.С.

486-24-81


Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році


Міністерство освіти і науки України інформує, що згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом МОН від 21.12.2009 №1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року № 39/17334, листом Міністерства освіти і науки України “Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році” від 01.02.2010 р. №1/9-50 визначено порядок проведення атестації з математики учнів 9 та 11(12) класів.


Державна підсумкова атестація з математики в 9 класах


Державна підсумкова атестація з математики у 9-х класах проводиться у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії за навчальним посібником “Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас”, авт. Бурда М.І. та інші. – Х.: Гімназія, 2010 р. який містить 80 варіантів атестаційних робіт.

Кожен варіант атестаційної роботи складається з чотирьох частин, що відрізняються за складністю та формою тестових завдань.

У першій частині пропонується 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді (8 завдань з алгебри і 4 - з геометрії). Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому учні не зобов’язані наводити будь-які міркування, що пояснюють їх вибір.

Правильне розв’язання кожного завдання цього блоку оцінюється одним балом.

Друга частина атестаційної роботи складається із 6 завдань (4 завдання з алгебри і 2 - з геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо у бланку відповідей записана правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Правильне розв’язання кожного із завдань цього блоку оцінюється двома балами.

Третя частина атестаційної роботи складається з 4 завдань (3 завдання з алгебри і 1 - з геометрії), четверта - з 3 завдань (2 завдання з алгебри і 1- з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання третьої та четвертої частин вважаються виконаними правильно, якщо учень (учениця) навів(ла) розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав(ла) правильну відповідь.

Правильність виконання завдань третьої та четвертої частин оцінює вчитель відповідно до критеріїв (Додаток №1) та схеми оцінювання завдань. Правильне розв’язання кожного із завдань третьої та четвертої частин оцінюється чотирма балами.


Розподіл завдань у відповідності до напрямків та профілів


Учні загальноосвітніх класів виконують завдання першої, другої та третьої частин.

Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують завдання першої, другої, третьої та четвертої частин.


^ Оцінювання завдань


Сума балів, нарахованих за правильно виконані учнем завдання, переводиться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеціальною шкалою.

Нижче наводимо розподіл балів за правильне розв’язання завдань атестаційної роботи та схему відповідності кількості набраних балів до оцінки за 12 – бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів.


Розподіл балів за розв’язання завдань учнями

загальноосвітніх класів


Номери завдань

Кількість балів

Усього

1.1 – 1.12

по 1 балу

12 балів

2.1 – 2.6

по 2 бали

12 балів

3.1 – 3.4

по 4 бали

16 балів

Усього балів

40 бали


Схема відповідності кількості набраних балів до оцінки

за 12 – бальною системою оцінювання

для загальноосвітніх класів


Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою
оцінювання навчальних досягнень учнів

1 – 2

1

3 – 4

2

5 – 6

3

7 – 9

4

10 – 12

5

13 – 16

6

17 – 20

7

21 – 24

8

25 – 28

9

29 – 32

10

33 – 36

11

37 – 40

12Розподіл балів за розв’язання завдань учнями

класів з поглибленим вивченням математики


Номери завдань

Кількість балів

Усього

1.1 – 1.12

по 1 балу

12 балів

2.1 – 2.6

по 2 бали

12 балів

3.1 – 3.4

по 4 бали

16 балів

4.1 – 4.3

по 4 бали

12 балів

Усього балів

52 балів


Схема відповідності кількості набраних балів до оцінки

за 12 – бальною системою оцінювання

для класів з поглибленим вивченням математики


Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів

1 – 4

1

5 – 8

2

9 – 12

3

13 – 16

4

17 – 20

5

21 – 24

6

25 – 29

7

30 – 35

8

36 – 40

9

41 – 44

10

45 – 48

11

49 – 52

12Якщо у бланку відповідей вказана правильна відповідь до завдання першої чи другої частини, то за це нараховується 1 чи 2 бали відповідно до таблиць 1 і 3. Якщо вказана відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються. У деяких випадках за часткове виконання завдання другої частини може нараховуватись 1 бал (якщо знайдено правильно один з двох розв’язків системи рівнянь, одна з мір центральної тенденції вибірки тощо).


Організація проведення державної підсумкової атестації в 9 класах


Варіанти завдань першої та другої частин атестаційної роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади, третьої та четвертої частин – Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за вказаним посібником.

Кількість варіантів першої та другої частин атестаційної роботи добираються за чисельністю учнів у класі з найбільшою наповненістю на паралелі. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначають не менше чотирьох варіантів третьої та четвертої частин атестаційної роботи.

Кожен учень (учениця) у класі має виконувати окремий варіант першої та другої частини атестаційної роботи та один із варіантів, запропонованих класу, третьої (третьої та четвертої) частини атестаційної роботи.

Дату проведення державної підсумкової атестації визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 150 хвилин для учнів загальноосвітніх класів. Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 180 хвилин. Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями.

За результатами роботи учням виставляється одна оцінка – з математики. Оцінка виставляється у класному журналі на сторінці предмета «Алгебра» у колонку з написом «ДПА» після колонки з написом «Річна».


Державна підсумкова атестація з математики в 11 класах


Відповідно до п. 6.1 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, бали за атестацію у старшій школі виставляються за результатами шкільних підсумкових контрольних робіт.

Підсумкові контрольні роботи з математики проводяться обов’язково для класів з поглибленим вивченням математики та класів універсального, природничо-математичного, економічного, інформаційно-технологічного профілів, у яких час, відведений на вивчення математики, становить не менше 4 годин на тиждень.

У класах інших профілів (суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного, спортивного тощо), де математика вивчається менше 4 годин на тиждень, підсумкові контрольні роботи можуть бути проведені за вибором учнів.

Підсумкові контрольні роботи з математики (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) проводяться за навчальним посібником “Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11клас. Книга 1. Книга 2”.авт.Бурда М.І. та інші, - Х.: Гімназія, 2008-2010 р. р.

Посібник містить 100 варіантів атестаційних робіт, кожен з яких складається з чотирьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань. Перша частина розміщена в Книзі 1 посібника, а друга, третя і четверта частини — у Книзі 2.

У першій частині підсумкової роботи запропоновано 16 тестових завдань закритої форми (12 завдань з алгебри та початків аналізу і 4 завдання з геометрії) з вибором однієї правильної відповіді. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір відповіді.

Правильне розв’язання кожного завдання цієї частини оцінюється одним балом.

Друга частина підсумкової роботи складається із 8 завдань відкритої форми (6 завдань з алгебри та початків аналізу і 2 завдання з геометрії) з короткою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі проміжні етапи розв’язування не перевіряються, а необхідні перетворення, спрощення, обчислення тощо учні виконують у чернетках.

Правильне розв’язання кожного із завдань цієї частини оцінюється двома балами.

Третя частина підсумкової роботи складається із 3 завдань відкритої форми (2 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) з розгорнутою відповіддю.

Четверта частина підсумкової роботи складається із 4 завдань відкритої форми (3 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) з розгорнутою відповіддю.

Завдання третьої та четвертої частин вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь. Правильне розв’язання кожного із завдань цих частин оцінюється чотирма балами.

Правильність виконання завдань третьої та четвертої частин оцінює вчитель відповідно до критеріїв (додаток №1) та схеми оцінювання завдань, що розробляються окремо для кожного завдання.


Розподіл завдань у відповідності до напрямків та профілів


Учні загальноосвітніх класів, у яких на вивчення математики відводиться 4-5 годин на тиждень, виконують ^ 16 завдань першої частини (12 завдань з алгебри та початків аналізу і 4 завдання з геометрії), 5 завдань другої частини (4 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) та 2 завдання третьої частини (1 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії).

Звертаємо увагу на те, що кількість завдань другої та третьої частин для учнів загальноосвітніх класів зменшена у порівнянні з минулим роком.

Вчитель самостійно приймає рішення щодо відбору завдань другої та третьої частини роботи. Водночас, якщо до третьої частини входить задача з планіметрії, то у другій частині варто залишити задачу зі стереометрії та навпаки, - якщо до третьої частини входить задача зі стереометрії, то у другій частині варто залишити задачу з планіметрії.

Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують всі завдання першої, другої, третьої та четвертої частин.

Учні профільних класів, у яких на вивчення математики відводиться 6-7 годин на тиждень, виконують завдання першої, другої, третьої частин та одне завдання четвертої частини за своїм вибором.


^ Оцінювання атестаційних робіт


Оцінювання атестаційних робіт здійснюється у відповідності до напрямків та профілів навчання.

Сума балів, нарахованих за правильно виконані учнем завдання, переводиться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеціальною шкалою.

Нижче наводимо розподіл балів за правильне розв’язання завдань підсумкової роботи та схему відповідності кількості набраних балів до оцінки за 12 – бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів.


Розподіл балів за розв’язання завдань учнями загальноосвітніх класів


Частини

роботи

Кількість завдань

Кількість балів

Усього

Перша частина

16

1 бал

16 балів

Друга частина

5

2 бали

10 балів

Третя частина

2

4 бали

8 балів

Усього балів

34 бали


Схема відповідності кількості набраних балів до оцінки

за 12 – бальною системою оцінювання

для загальноосвітніх класів


Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою
оцінювання навчальних досягнень учнів

1 – 3

1

4 – 6

2

7 – 9

3

10 – 12

4

13 – 15

5

16 – 18

6

19 – 21

7

22 – 24

8

25 – 27

9

28 – 30

10

31 – 32

11

33 – 34

12


Розподіл балів за розв’язання завдань учнями

класів з поглибленим вивченням математики


Номери завдань

Кількість балів

Усього

1.1 – 1.16

1 бал

16 балів

2.1 – 2.8

2 бали

16 балів

3.1 – 3.3

4 бали

12 балів

4.1 – 4.4

4 бали

16 балів

Усього балів

60 балів


Схема відповідності кількості набраних балів до оцінки

за 12 – бальною системою оцінювання

для класів з поглибленим вивченням математики


Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів

1 – 5

1

6 – 10

2

11 – 15

3

16 – 20

4

21 – 25

5

26 – 30

6

31 – 35

7

36 – 40

8

41 – 46

9

47 – 51

10

52 – 56

11

57 – 60

12


Максимальна сума балів, яку може набрати учень профільного класу, в якому на вивчення математики відводиться 6-7 годин на тиждень, становить 48 балів.

Зауважимо, що розв`язання учнем профільного класу більше ніж одного завдання четвертої частини не може компенсувати помилок, які він зробив при виконанні інших завдань, і не додає додаткових балів до загальної кількості набраних балів.


Схема відповідності кількості набраних балів до оцінки

за 12 – бальною системою оцінювання

для профільних класів


Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів

1 – 4

1

5 – 8

2

9 – 12

3

13 – 16

4

17 – 20

5

21 – 24

6

25 – 29

7

30 – 34

8

35 – 39

9

40 – 42

10

43 – 45

11

46 – 48

12Організація проведення шкільних підсумкових робіт в 11 класах


Варіанти завдань першої та другої частин підсумкової роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади, третьої та четвертої частин – Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за вказаним посібником.

Кількість варіантів першої та другої частин підсумкової роботи добираються за чисельністю учнів у класі з найбільшою наповненістю на паралелі. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначають не менше чотирьох варіантів третьої та четвертої частин підсумкової роботи.

Кожен учень у класі має виконувати окремий варіант першої та другої частин підсумкової роботи та один із варіантів, запропонованих класу, третьої (та четвертої) частини підсумкової роботи.

^ Дату проведення підсумкових контрольних робіт (з 11 по 18 травня цього року) визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Підсумкова контрольна робота з математики проводиться протягом 90 хвилин для учнів загальноосвітніх класів. Учні профільних класів та класів з поглибленим вивченням математики виконують підсумкову контрольну роботу протягом 180 хвилин. Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями.

За результатами підсумкової контрольної роботи випускникам 11 (12) класів виставляється одна оцінка – з математики. Бали за підсумкову контрольну роботу виставляються у класному журналі на сторінці предмета «Алгебра та початки аналізу» у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис (звільнений (а)).

Учні, які хворіли під час проведення підсумкових контрольних робіт (державної підсумкової атестації), зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти її в інші терміни.

Результати підсумкових контрольних робіт виставляються у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховуються при визначенні середнього балу атестата.


Процедура проведення державної підсумкової атестації з математики у 9 класах та підсумкових контрольних робіт у 11 класах


Перед початком атестації учні почергово вибирають атестаційні бланки для виконання першої та другої частин атестаційної роботи. На початку атестації учням видаються також бланки відповідей.

Чотири варіанти завдань третьої (та четвертої) частин учитель записує на класній дошці або (якщо є можливість відкопіювати) розподіляє між учнями.

Варіанти завдань третьої (та четвертої) частини атестаційної (підсумкової) роботи рекомендується розподілити між учнями за такою схемою:


3

4
1

2
3

41

2
3

4
1

2
Номери варіантів завдань заносяться до протоколу встановленого зразка.

Атестаційні бланки та бланки відповідей адміністрація загальноосвітнього навчального закладу готує заздалегідь.

Завдання третьої та четвертої частин атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Формулювання завдань третьої і четвертої частин учні не переписують, а вказують тільки номер завдання.

Виправлення та закреслювання в оформленні розв’язування завдань третьої і четвертої частин, якщо вони зроблені акуратно, не є підставою для зниження оцінки.

Під час виконання завдань атестаційної роботи рекомендується відвести не менше 15 хвилин для внесення відповідей першої та другої частин атестаційної (підсумкової) роботи до бланку відповідей (додатки №№ 2, 3). Час, відведений на заповнення бланку, не додається до часу, відведеного на проведення атестації (підсумкової контрольної роботи).

Наголошуємо, що у бланку відповідей учень обов’язково фіксує результати виконання завдань першої та другої частини атестаційної роботи. Якщо у бланку відповідей вказана правильна відповідь до завдання першої чи другої частини, то за це нараховується 1 чи 2 бали відповідно. Якщо вказана відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються. Якщо бланк відповідей не заповнений, то бали також не нараховуються.

Бланк складається з декількох частин, які передбачають різні способи позначення результатів. Будь-які виправлення у бланку відповідей недопустимі. Якщо учень вважає за потрібне внести зміни у відповідь до якогось із завдань першої чи другої частини, то він має це зробити у спеціально відведеній для цього частині бланку. Таке виправлення не веде до втрати балів. Якщо ж виправлення зроблено в основній частині бланку відповідей, то бали за таке завдання не нараховуються.

Якщо у бланку відповідей відповідь на завдання відсутня, закреслена, підчищена або виправлена, учню за це завдання виставляється 0 балів.

Учень має право, незалежно від кількості виконаних завдань, здати атестаційну (підсумкову) роботу до завершення часу, що відведено на проведення атестації.

Після закінчення часу, відведеного для виконання атестаційної (підсумкової) роботи, екзаменатор збирає атестаційні бланки, бланки відповідей та аркуші зі штампом загальноосвітнього навчального закладу із виконаними завданнями третьої (та четвертої) частин атестаційної (підсумкової) роботи.

Структуру екзаменаційної роботи, правила її проведення, критерії оцінювання рекомендується повідомити учням та їх батькам не пізніше, ніж за 2 місяці до проведення державної підсумкової атестації.

“Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11клас. Книга 1. Книга 2” (Бурда М.І. та інші, Харків, “Гімназія”, 2008-2010 р.) можна використовувати і для підготовки до зовнішнього оцінювання з математики.

Методичні рекомендації щодо розв’язування, оцінювання та оформлення розв’язання завдань з розгорнутою відповіддю будуть видрукувані у науково – методичному журналі «Математика в школі» (№3, 2010 р.) та «Математичній газеті» (№2, 3, 2010 р.).


Додаток №1


Критерії оцінювання завдань

відкритої форми з розгорнутою відповіддю

0 – 4 бали

Бали

Критерії

4 бали

Отримано правильну відповідь з обґрунтуванням усіх ключових етапів розв’язання

3 бали

Отримано правильну відповідь. Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо. Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, які не впливають на правильність відповіді

2 бали

У правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи. Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо. Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, які впливають на подальший хід розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною

1 бал

У правильні послідовності розв’язування відсутні деякі етапи. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або задача розв’язана неповністю

0 балів

Якщо учень не приступав до розв’язування задачі.

Якщо учень приступив до розв’язування задачі, але його записи не відповідають указаним критеріям оцінювання завдань в 1,2,3,4 балиДодаток №2


^ Лицева сторона бланка


Бланк відповідей

державної підсумкової атестації

з математики


учня / учениці 9 ______ класу


____________________________________________________________

назва навчального закладу


____________________________________________________________

прізвище, ім’я, по-батькові учня (учениці)


Варіант № ______


^ Зворотна сторона бланка


Увага! Відмічайте тільки один варіант відповіді у рядку варіантів відповідей до кожного завдання. Будь-які виправлення у бланку недопустимі.

Якщо Ви вирішили змінити відповідь у деяких завданнях, то правильну відповідь можна зазначити в спеціально відведеному місці, розташованому внизу бланка відповідей.


У завданнях 1.1–.112 правильну відповідь позначайте тільки так:
У завданнях 2.1–2.6 упишіть відповідь.


2.1. ___________________ 2.4. ____________________


2.2. ___________________ 2.5. ____________________


2.3. ___________________ 2.6. ____________________


Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер у спеціально відведеній клітинці, а правильну, на Вашу думку, відповідь — у відповідному місці.

Завдання 1.1 – 1.12
Завдання 2.1 – 2.6

номер

завдання

___________________________


___________________________


___________________________


___________________________Додаток №3


^ Лицева сторона бланка


Бланк відповідей

державної підсумкової атестації

з математики


учня / учениці 11 ______ класу


____________________________________________________________

назва навчального закладу


____________________________________________________________

прізвище, ім’я, по-батькові учня (учениці)


Варіант № ______


^ Зворотна сторона бланка


Увага! Відмічайте тільки один варіант відповіді у рядку варіантів відповідей до кожного завдання. Будь-які виправлення у бланку недопустимі.

Якщо Ви вирішили змінити відповідь у деяких завданнях, то правильну відповідь можна зазначити в спеціально відведеному місці, розташованому внизу бланка відповідей.


У завданнях 1.1–1.12 правильну відповідь позначайте тільки так:
У завданнях 2.1–2.8 упишіть відповідь.


2.1. _______________________ 2.5. ______________________


2.2. _______________________ 2.6. ______________________


2.3. _______________________ 2.7. ______________________


2.4. _______________________ 2.8. ______________________


Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер у спеціально відведеній клітинці, а правильну, на Вашу думку, відповідь — у відповідному місці.


Завдання 1.1 – 1.16
Завдання 2.1 – 2.8

номер

завдання


________________________________


________________________________

________________________________


________________________________Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації (у формі контрольної роботи) з технологій для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерство освіти і науки України надсилає методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерство освіти і науки України надсилає методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році з математики
При підготовці до державної підсумкової атестації користуватися наступними документами
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з фізики та астрономії учнів 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №111 Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Борівського району
Харківської обласної державної адміністрації №148 від 12. 03. 2013 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconОрганізаційно-методичні засади проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №116 Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Харківського району
Вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2010/2011 навчального року, проведення державної підсумкової атестації...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №77 Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Лозівського району
Вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2010/2011 навчального року, проведення державної підсумкової атестації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи