Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 122.72 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Дата конвертації01.01.2013
Розмір122.72 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 274-10-49, ministry@mon.gov.ua


від 02.03.20101/9-130.

від _________ на № _________

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освіти

Навчальні заклади системи загальної середньої освіти


^ Про проведення державної підсумкової

атестації з інформатики у 11(12) класах

загальноосвітніх навчальних закладів

у 2009-2010 навчальному році


Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Додаток: 7 аркушів.

Заступник Міністра П.Б.Полянський


Прокопенко Н.С.

486-24-81


^ Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році


Міністерство освіти і науки України інформує, що згідно з “Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти” (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, зареєстрований у Мін’юсті України 27.02.2008 р. № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом МОН від 21.12.2009р. №1151, зареєстровано у Мін’юсті України 18.01.2010 р. №39/17334) та листом Міністерства освіти і науки України “Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році” від 01.02.2010 р. №1/9-50 визначено порядок проведення атестації з інформатики для учнів 11 класів.

Відповідно до п. 6.1 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, бали за атестацію у старшій школі виставляються за результатами шкільних підсумкових контрольних робіт.

У класах універсального, природничо-математичного, економічного, суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного, спортивного профілів підсумкові контрольні роботи з інформатики проводяться за вибором учнів.

Зауважимо, що у класах з поглибленим вивченням інформатики та класів інформаційно-технологічного профілю навчання підсумкові контрольні роботи з інформатики є обов’язковими.

Підсумкові контрольні роботи з інформатики проводяться у комбінованій формі (бланкове тестування та виконання практичних завдань) за навчальним посібником “Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас. (у формі контрольних робіт)” (Бодрик О.О., Захар О.Г., Потапова Ж.В.- Х., “Ранок ”, 2010 р.).

Посібник містить 30 варіантів контрольних робіт, кожен з яких складається з 21 завдання різного рівня складності та різних типів (за змістом, способом дії та способом пізнавальної діяльності), які розподілено за трьома частинами.

У першій частині атестаційної роботи запропоновано 12 тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір відповіді.

Правильне розв’язання кожного завдання цієї частини оцінюється одним балом.

Друга частина атестаційної роботи складається із 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю, що відповідають середньому і достатньому рівням навчальних досягнень. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь (наприклад, число, слово, послідовність літер тощо). Усі проміжні етапи розв’язування не перевіряються, необхідні записи учні виконують у чернетках.

Правильне розв’язання кожного із завдань цієї частини оцінюється двома балами.

Третя частина атестаційної роботи складається із 3 практичних завдань на застосування можливостей системного програмного забезпечення, прикладного програмного забезпечення та систем програмування, що відповідають достатньому і високому рівням навчальних досягнень, виконання яких передбачається із використанням комп’ютерних засобів. Повне і правильне розв'язання кожного із завдань цього блоку оцінюється чотирма балами. Результатом виконання кожного завдання є окремий файл з відповідною назвою.

Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв (додаток 1) та схеми оцінювання завдань, що розробляються окремо для кожного завдання. Учитель самостійно розробляє схему оцінювання виконаного завдання відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів із запропонованого тематичного розділу. Максимальну кількість балів за виконання завдань третьої частини учень отримує лише у разі їх правильного виконання у повному обсязі.


^ Оцінювання атестаційних робіт


Сума балів, нарахованих за правильно виконані учнем завдання, переводиться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеціальною шкалою.

Нижче наводимо розподіл балів за правильне розв’язання завдань атестаційної роботи та схему відповідності кількості набраних балів до оцінки за 12 – бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів.


^ Розподіл балів за розв’язання завдань учнями


Номери завдань

Кількість балів

Усього

1-12

1 бал

12 балів

13-18

2 бали

12 балів

19-21

4 бали

12 балів

Усього балів

36 балів


^ Схема відповідності кількості набраних балів до оцінки

за 12 – бальною системою оцінювання


Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів

1-2

1

3-4

2

5-6

3

7-9

4

10-12

5

13-16

6

17-20

7

21-24

8

25-28

9

29-31

10

32-34

11

35-36

12


Максимальна сума балів, що може набрати учень, становить 36 балів.

За результатами роботи учням виставляється оцінка у класному журналі на сторінці предмета «Інформатика» у колонку з написом «ДПА» після колонки з написом «Річна».


Процедура проведення державної підсумкової атестації


Для проведення підсумкових контрольних робіт адміністрація навчального закладу формує групи учнів відповідно до кількості робочих місць у комп’ютерному класі.

Варіанти завдань добирають загальноосвітні навчальні заклади за вказаним посібником та готують окремо роздруковані умови завдань І-ІІ частин і ІІІ частини та бланки відповідей (додаток 2). Кожен учень має виконувати окремий варіант підсумкової контрольної роботи.

Перед початком атестації учитель розміщує базовий каталог із файлами та папками для виконання учнями практичних завдань третьої частини на робочих місцях учнів на диску С:.

Державна підсумкова атестація з інформатики проводиться протягом 90 хвилин. Час на виконання першої, другої та третьої частин атестаційної роботи (у рамках часу, відведеного на проведення атестації) не регламентується.

Оскільки під час виконання завдань першої та другої частин використання комп’ютерних засобів не передбачено, учні працюють над виконанням завдань І та ІІ частин (бланкового тестування) без доступу до комп’ютерів.

Після закінчення виконання учнем бланкового тестування (першої та другої частин роботи), вчитель збирає бланки відповідей. Учні ж продовжують виконувати практичну (третю) частину підсумкової роботи з використанням комп’ютерних засобів.

Наголошуємо, що у бланку відповідей учень обов’язково фіксує результати виконання завдань першої та другої частин контрольної роботи. Якщо у бланку відповідей вказана правильна відповідь до завдання першої чи другої частини, то за це нараховується 1 чи 2 бали відповідно. Якщо вказана відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються. Якщо бланк відповідей не заповнений, то бали також не нараховуються.

Бланк складається з кількох частин, які передбачають різні способи позначення результатів. Будь-які виправлення у бланку відповідей неприпустимі. Якщо учень вирішив змінити відповідь до деяких завдань, то правильну відповідь можна зазначити в спеціально відведеному місці, розташованому внизу бланка відповідей. Таке виправлення не веде до втрати балів.

Якщо у бланку відповідей відповідь на завдання відсутня, закреслена, підчищена або виправлена, учню за це завдання виставляється 0 балів.

Після закінчення часу, відведеного для виконання контрольної роботи, учитель збирає каталоги з файлами із виконаними завданнями третьої частини атестаційної роботи.

Учень має право, незалежно від кількості виконаних завдань, здати контрольну роботу до завершення часу, що відведено на проведення атестації.

Структуру екзаменаційної роботи, правила її проведення, критерії оцінювання рекомендується повідомити учням та їх батькам не пізніше, ніж за 2 місяці до проведення державної підсумкової атестації.

Орієнтовні варіанти контрольних робіт, схеми оцінювання практичних завдань видрукувані у науково – методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» (№2, 2010 р.).


Додаток 1


Критерії оцінювання виконання завдань третьої частини

0 – 4 бали


Бали

Критерії

4 бали

Учень повністю та правильно виконав завдання.

3 бали

Учень вільно володіє програмним забезпеченням, необхідним для виконання завдання, але завдання виконано не в повному обсязі (більше половини завдання).

2 бали

Учень в цілому володіє програмним забезпеченням, необхідним для виконання завдання, але виконав лише половину завдання.

1 бал

Якщо учень володіє основними прийомами роботи з програмним забезпеченням, необхідним для виконання завдання, але виконав менше половини завдання або виконав половину завдання із суттєвими помилками.

0 балів

Якщо учень не приступав до виконання завдання

Якщо учень приступив до виконання завдання, але файл із виконаним завданням відсутній.Додаток 2

Лицева сторона бланку


^ Штамп навчального закладу


Бланк відповідей

державної підсумкової атестації

(у формі контрольної роботи)

з інформатики


учня/учениці 11____________ класу


прізвище, ім’я, по-батькові учня/учениці


Варіант №_______


Зворотна сторона бланку


У завданнях 1-12 правильну відповідь позначайте тільки так: 

А

B

C

DА

B

C

DА

B

C

D

1
5
9

2
6
10

3
7
11

4
8
12У завданнях 13-18 упишіть правильну відповідь:


13
14
15
16
17
18


У разі необхідності виправлення відповіді до завдання, запишіть його номер у спеціально відведеній клітинці, а правильну, на Вашу думку, відповідь-у відповідному місці.


^ Завдання 1-12


Номер завдання
А

B

C

D


^ Завдання 13-18

Номер завдання

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації (у формі контрольної роботи) з технологій для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерство освіти і науки України надсилає методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерство освіти і науки України надсилає методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році з математики
При підготовці до державної підсумкової атестації користуватися наступними документами
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з фізики та астрономії учнів 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №111 Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Борівського району
Харківської обласної державної адміністрації №148 від 12. 03. 2013 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №116 Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Харківського району
Вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2010/2011 навчального року, проведення державної підсумкової атестації...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №77 Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Лозівського району
Вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2010/2011 навчального року, проведення державної підсумкової атестації...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №86 Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Дворічанського району
Вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2010/2011 навчального року, проведення державної підсумкової атестації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи