Положення про Ярмолинецьку районну психолого-медико-педагогічну консультацію icon

Положення про Ярмолинецьку районну психолого-медико-педагогічну консультацію
Скачати 129.85 Kb.
НазваПоложення про Ярмолинецьку районну психолого-медико-педагогічну консультацію
Дата конвертації25.09.2013
Розмір129.85 Kb.
ТипПоложенняЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти

Ярмолинецької райдержадміністрації

12.03.2012 N 44ПОЛОЖЕННЯ
про Ярмолинецьку районну психолого-медико-педагогічну консультаціюI. Загальні положення

1.1. Ярмолинецька районна психолого-медико-педагогічна консультація (далі консультація) є методичною установою відділу освіти райдержадміністрації, що здійснює консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність.


1.2. Діяльність психолого-медико-педагогічної консультації спрямована на:

виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки;

підготовку висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини;

консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних
працівників, з питань вибору можливих форм і методів навчання, у тому числі інклюзивного (інтегрованого), у поєднанні з реабілітаційними заходами, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень в регіоні з метою надання пропозицій відділу освіти райдержадміністрації щодо створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання;

участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (спільно з лікарсько-консультаційними комісіями закладів охорони здоров'я);

організацію індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, насамперед зі складними та тяжкими вадами;

співпрацю з шкільними психолого-медико-педагогічними комісіями спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів);

надання науково-методичної допомоги педагогічним працівникам
загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;

системну психолого-педагогічну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання за індивідуальною формою в домашніх умовах;

психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю;

залучення батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в реабілітаційному процесі шляхом їх участі у проведенні корекційно-розвиткових занять, надання методичних рекомендацій щодо розвитку і виховання їхніх дітей;

просвітницьку діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення порушень у психічному розвитку дітей, труднощів у навчанні та формуванні особистості.


1.3. Консультування та психолого-педагогічне вивчення дітей в
Ярмолинецькій районній психолого-медико-педагогічній консультації здійснюється за зверненням батьків (осіб, які їх замінюють) та з обов'язковою їх присутністю.

Показаннями для здійснення такого консультування можуть бути порушення формування у дитини пізнавальної діяльності згідно з віковими нормами, труднощі засвоєння нею знань, умінь, навичок, суспільного досвіду.

1.4. У своїй діяльності районна психолого-медико-педагогічна консультація керується Конвенцією про права інвалідів, Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про захист персональних даних", Указом Президента України «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, та іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.


1.5. Психолого-медико-педагогічна консультація діє в Ярмолинецькому районі на постійно діючій основі, підпорядковуються засновнику з усіх питань діяльності.


1.6. Ярмолинецька районна психолого-медико-педагогічна консультація є державною методичною установою, що працює на постійно діючій основі, утворюються відділом освіти Ярмолинецької райдержадміністрації, підпорядковується йому з усіх питань діяльності; функціонує при районному методичному кабінеті. Ярмолинецька районна психолого-медико-педагогічна консультація науково-методично підзвітна Хмельницькій обласній психолого-медико-педагогічній та центральній консультації.


1.7. Ярмолинецька районна психолого-медико-педагогічна консультація співпрацює з органами управління освітою, охорони здоров'я, органами соціального захисту населення, службами у справах дітей, іншими державними і недержавними організаціями, у тому числі громадськими, що опікуються питаннями дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

II. Основні завдання і функції Ярмолинецької районної
психолого-медико-педагогічної консультації


2.1. Районна консультація здійснює:

2.1.1. У взаємодії з районними дитячими поліклініками, районними лікарсько-консультаційними комісіями, районними службами соціального захисту своєчасне виявлення дітей з вадами розвитку, починаючи від народження, облік їх кількості за освітніми потребами з рахуванням видів порушень, консультування батьків щодо вторинних ускладнень психічного розвитку дитини з певним видом порушень.


2.1.2. Попереднє логопедичне, педагогічне та психологічне вивчення дітей з вадами розвитку, які не відвідують навчальних закладів, результати якого фіксуються у відповідних розділах "Картки стану здоров'я і розвитку дитини".

2.1.3. Психолого-педагогічне вивчення дітей в районній консультації, що відбувається за умови наявності у її складі необхідних фахівців та документально підтверджених медичних даних (діагнозу) дитини і стосується дітей з сенсорними, фізичними, мовленнєвими порушеннями.

Діти, які мають складну ваду або порушення інтелектуального розвитку, проходять обстеження в обласній або в районній консультації за умови присутності на засіданні представника обласної консультації.


2.1.4. Направлення дітей із складними вадами розвитку (після
попереднього консультування та оформлення необхідних документів) на психолого-педагогічне вивчення в обласну консультацію для визначення особливих освітніх потреб і надання рекомендацій щодо змісту, методів та форми їх навчання, комплексної реабілітації.


2.1.5. Надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, із залученням батьків або осіб, які їх замінюють (індивідуальні та групові заняття).


2.1.6. Консультативно-методичну допомогу батькам (особам, які
їх замінюють), педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним працівникам та працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання, необхідності психолого-педагогічного та медичного супроводу дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку та девіантною поведінкою.


2.1.7. Проведення роз'яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров'я, установ та закладів соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної фахової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.


2.1.8. Організацію, координацію діяльності шкільних психолого-медико-педагогічних комісій, консультативно-методичну допомогу у здійсненні індивідуального супроводу навчання і виховання дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку в тих навчальних закладах, де вони є учнями (вихованцями).


2.1.9. Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі
навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, які можуть надавати освітні послуги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, створення в них умов для інклюзивного (інтегрованого) навчання.


2.1.10. Співпрацю з інститутом післядипломної педагогічної освіти, відділом освіти, психологічною службою системи освіти, взаємодію з дошкільними, загальноосвітніми навчальними закладами, службами у справах дітей, громадськими та іншими організаціями.


2.1.11. Підготовку аналітичної звітності для Хмельницької обласної психолого-медико-педагогічної консультації, якій районна консультація підпорядкована.

III. Склад Ярмолинецької районної

психолого-медико-педагогічної консультації

3.1. Керівником психолого-медико-педагогічної консультації є завідувач з повною вищою педагогічною освітою за спеціальностями
"Дефектологія", "Корекційна освіта (за нозологіями)", який має стаж педагогічної діяльності за фахом не менше трьох років.


3.2. Відповідно до основних завдань і функцій психолого-медико-педагогічна консультація, яка надає послуги дітям з різними видами порушень психофізичного розвитку, комплектується консультантами, які є фахівцями з корекційної педагогіки (за нозологіями), практичними психологами, лікарями з досвідом роботи за фахом.


3.3. Визначений фаховий склад консультантів за спеціальностями має забезпечувати повноцінне функціонування Ярмолинецької районної психолого-медико-педагогічної консультації.


3.4. Відсутні у складі консультації фахівці названих спеціальностей можуть залучатися до роботи в ній на умовах погодинної оплати праці або за сумісництвом. Допустимим є залучення лікарів споріднених спеціальностей для заміни посад фахівців (тифлопедагог - офтальмолог, сурдопедагог - сурдолог тощо).


IV. Організація роботи Ярмолинецької районної
психолого-медико-педагогічної консультації


4.1. Первинне консультування батьків (осіб, які їх замінюють)
щодо особливостей розвитку їхніх дітей відбувається з їх власної
ініціативи і здійснюється консультантом відповідної фахової спеціалізації. У разі необхідності поглибленого психолого-педагогічного вивчення дитини на засіданні психолого-медико-педагогічної консультації їм надається "Картка стану здоров'я і розвитку дитини".


4.2. Психолого-педагогічне вивчення дитини в психолого-медико-педагогічній консультації здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності таких документів:

паспортів батьків;

свідоцтва про народження дитини;

"Картки стану здоров'я і розвитку дитини";

"Історії розвитку дитини" (форма 112/о), затверджена наказом МОЗ України 27.12.1999 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)";

"Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда", затвердженої наказом МОЗ України 08.10.2007 N 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.10.2007 за N 1197/14464, якщо дитина інвалід;

зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;

висновків шкільної психолого-медико-педагогічної комісії про динаміку та якість засвоєння знань дитиною під час випробувального навчання (якщо таке було);

документів про додаткові обстеження дитини (якщо такі є);

витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (для проходження вивчення в обласній консультації);

письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих в процесі психолого-педагогічного вивчення, відповідно до цілей цього Положення.


4.3. На підставі результатів власного психолого-педагогічного
вивчення дитини фахівцями психолого-медико-педагогічної консультації формулюється висновок про особливості її розвитку та
приймається колегіальне рішення про надання батькам (особам, які
їх замінюють) рекомендацій щодо програми, форм і методів навчання
та здійснення корекційно-розвиткової роботи, соціально-трудової
реабілітації, які фіксуються в журналі обліку дітей та в книзі протоколів психолого-педагогічного вивчення дітей.


4.4. Батькам або особам, які їх замінюють, надається витяг з
протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації з відповідним висновком та рекомендаціями.


4.5. У випадках, коли висновок може бути сформульований лише
після тривалого вивчення дитини, районна психолого-медико-педагогічна
консультація рекомендує навчання з випробувальним терміном на один навчальний рік у відповідному навчальному закладі, а за потреби - поглиблене медичне вивчення дитини.


4.6. У разі коли висновок психолого-медико-педагогічної консультації про стан дитини, причини її пізнавальних труднощів та рекомендації щодо потенційних можливостей психічного розвитку не збігаються з медичним діагнозом, відділом освіти райдержадміністрації така дитина направляється на обстеження в обласну консультацію, яка направляє на навчання у відповідний навчальний заклад з випробувальним терміном на один рік та динамічним спостереженням фахівців відповідного навчального закладу.

Після закінчення випробувального терміну навчання психолого-медико-педагогічна консультація здійснює повторне психолого-педагогічне вивчення дитини для уточнення рішення щодо організації її навчання та корекційно-розвиткової роботи.


4.7. Висновок районної консультації має рекомендаційний характер і є
підставою для направлення дітей відділом освіти райдержадміністрації до
загальноосвітніх навчальних закладів, класів (груп) з інклюзивним (інтегрованим) навчанням, спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням побажань батьків (осіб, які їх замінюють) та організації належної корекційно-розвиткової роботи, та надання рекомендацій для психолого-педагогічного вивчення в обласній консультації.


4.8. Висновок, виданий районною консультацією, скріплюються печаткою засновника.


4.9. В районній психолого-медико-педагогічній консультації ведеться
документація, визначена центральною консультацією.


4.10. Районна психолого-медико-педагогічна консультація може
проводити виїзні засідання в загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладах за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації, вдома за запитом і заявою батьків, які дозволяється проводити у скороченому складі, але не менше трьох фахівців: учителя-дефектолога відповідної спеціалізації,
практичного психолога, лікаря-психіатра.


V. Управління районною психолого-медико-педагогічною консультацією


5.1. Завідувач районною консультацією:

у межах своєї компетенції взаємодіє з відділом освіти райдержадміністрації, центральною районною лікарнею, управлінням праці та соціального захисту населення, психологічною службою системи освіти, громадськими організаціями тощо;

планує й організовує роботу консультації, здійснює добір кадрів;

видає розпорядження, які є обов'язковими для працівників консультації;

створює належні умови для продуктивної праці працівникам консультації;

виходить з пропозицією до відділу освіти з питань штатного розпису, статті витрат та асигнувань на утримання консультації тощо.


5.2. Призначення на посаду і звільнення з посади завідувача
районної консультації здійснюються засновником за погодженням з Хмельницькою обласною консультацією.


VI. Матеріально-технічне забезпечення

6.1. Для повноцінного здійснення професійної діяльності
засновник забезпечує психолого-медико-педагогічну консультацію приміщенням відповідно до санітарних норм, доступним для дітей з
інвалідністю різних категорій.


6.2. Вимоги до приміщення психолого-медико-педагогічної
консультацій та її облаштування:

розташованість у зручному для відвідувачів місці, на першому
поверсі, недалеко від санітарного блоку, обладнаного відповідно до
потреб дітей з інвалідністю;

наявність щонайменше трьох кімнат, пристосованих для здійснення прийому батьків, оформлення документації, проведення індивідуальних консультацій, засідань, групових та індивідуальних корекційно-розвиткових занять, обладнаних відповідно до специфіки діяльності та функціонального призначення, зокрема:

приймальна кімната повинна мати обладнання: стільці, килим
для організації ігрової діяльності дітей, іграшки, місце, облаштоване для інформування та обліку відвідувачів, збору документації;

кімната для проведення психолого-педагогічного вивчення дітей
має бути загальною площею 18-20 кв.м; обладнана стільцями, столами
(звичайними і дитячими), шафами, стелажами для зберігання
документації, особових справ дітей, етажерками для дидактичних
матеріалів, діагностичного інструментарію та іграшок; килимом,
вікном одностороннього бачення (дзеркало Гезелла) чи спеціальною
відеосистемою (автономний відеореєстратор, відеокамера, вінчестер,
мікрофон), комп'ютерною та оргтехнікою;

кімната для проведення корекційно-розвиткових занять (індивідуальних та групових) загальною площею не менше 10 кв.м, облаштована столами і стільцями (звичайними і дитячими), шафами і стелажами для наочно-методичних матеріалів, іграшками, килимом, кушеткою, пеленальним столом;

робочі місця консультантів мають бути облаштовані персональним столом, стільцем, канцелярським приладдям.


6.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази консультації фінансується за рахунок коштів засновників та інших джерел, передбачених чинним законодавством.


VII. Припинення діяльності Ярмолинецької районної психолого-медико-педагогічної консультації

7.1. Припинення діяльності районної консультації здійснюється у
формі її реорганізації або ліквідації згідно з чинним законодавством за рішенням засновника.


7.2. При реорганізації районної консультації її права та обов'язки переходять до правонаступника.


7.3. При реорганізації Ярмолинецької районної психолого-медико- педагогічної консультації звільненим працівникам гарантується дотримання прав згідно трудового законодавства України.Схожі:

Положення про Ярмолинецьку районну психолого-медико-педагогічну консультацію iconНаказ №129 / Про психолого-медико-педагогічне обстеження дітей дошкільного та шкільного віку з порушенням психофізичного розвитку
Відповідно до Положення про Ярмолинецьку районну психолого-медико-педагогічну консультацію, затвердженого наказом відділу освіти...
Положення про Ярмолинецьку районну психолого-медико-педагогічну консультацію iconПоложення про міську психолого-медико-педагогічну консультацію (Додаток 1). Внести зміни до складу міської психолого-медико-педагогічної консультації відповідно до рекомендованого складу членів пмпк (Додаток 2)
Затвердити Положення про міську психолого-медико-педагогічну консультацію (Додаток 1)
Положення про Ярмолинецьку районну психолого-медико-педагогічну консультацію iconРозпорядженням голови адміністрації від № положення про Фастівську районну психолого-медико-педагогічну консультацію 1
Районна психолого-медико-педагогічна консультація ( далі – пмпк) є державною діагностико-корекційною структурою, що функціонує у...
Положення про Ярмолинецьку районну психолого-медико-педагогічну консультацію iconПоложення про районну психолого-медико-педагогічну консультацію
Психолого-медико-педагогічна консультація (далі пмпк) є державною діагностико-корекційною структурою, що функціонує у системі освіти...
Положення про Ярмолинецьку районну психолого-медико-педагогічну консультацію iconПоложення про районну психолого-медико педагогічну консультацію
України, Національної Академії педагогічних наук України від 23. 06. 2011 р. №623/61 «Про внесення змін до Положення про центральну...
Положення про Ярмолинецьку районну психолого-медико-педагогічну консультацію iconЗабезпечення діяльності пмпк на місцях, створення умов для інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в знз
Психолого-медико-педагогічна консультація (пмпк) є структурним підрозділом методкабінету. У своїй діяльності міська пмпк керується...
Положення про Ярмолинецьку районну психолого-медико-педагогічну консультацію iconПоложення про Славутицьку міську психолого-медико педагогічну консультацію
Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські)...
Положення про Ярмолинецьку районну психолого-медико-педагогічну консультацію iconПоложення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації І. Загальні положення
Психолого-медико-педагогічні консультації є методичними установами системи освіти і науки України, що здійснюють консультативну,...
Положення про Ярмолинецьку районну психолого-медико-педагогічну консультацію iconНаказ №680 Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій
Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації...
Положення про Ярмолинецьку районну психолого-медико-педагогічну консультацію iconПоложення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум закладу освіти Загальні положення
Психолого-(медико)-педагогічний консиліум є однією з форм взаємодії фахівців освітнього закладу, об’єднаних для психолого-педагогічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи