Миколаївської обласної державної адміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти icon

Миколаївської обласної державної адміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Скачати 73.99 Kb.
НазваМиколаївської обласної державної адміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Дата конвертації20.03.2014
Розмір73.99 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Обласний ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, тел./факс 37 85 89

http://www.moippo.mk.ua, e-mail: moippo@moippo.mk.ua


Від ____________ № ______________ на № ______________ від ____________


Начальникам відділів (управлінь)

освіти районних державних адміністрацій (міських рад),

завідуючим районними (міськими) методичними кабінетами (центрами)


Про порядок оформлення та

подачі матеріалів педагогічними

працівниками, які претендують на

присвоєння педагогічних звань

«учитель-методист», «вихователь-методист»,

«практичний психолог-методист»,

«педагог-організатор-методист»,

«керівник гуртка-методист»,

на розгляд науково-методичної ради

Миколаївського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти


Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 та змін, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, і змін, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, педагогічні працівники, які претендують на присвоєння педагогічних звань «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист», мають подати на розгляд та схвалення науково-методичною радою МОІППО матеріали (опис досвіду, методичну розробку, методичні посібники й рекомендації тощо), що підтверджують науково-методичну і науково-дослідну діяльність.

Обов’язкова підготовка методичних розробок педагогічними працівниками, які атестуються на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «методист», Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників не передбачена. Атестаційна комісія під час атестації педагога, який має це педагогічне звання, може прийняти рішення про його відповідність раніше присвоєному, якщо він продовжує здійснювати науково-методичну і науково-дослідну діяльність.


^ Порядок оформлення та подачі матеріалів:

1. Навчальний заклад на методичній (педагогічній) раді розглядає апробовані методичні розробки педагога – претендента. За умови прийняття позитивного рішення готує висновок (відгук) про педагогічну та методичну діяльність педагога в контексті реалізації основних педагогічних ідей, викладених у методичних розробках.

2. Педагог-претендент описує методи, засоби та шляхи вирішення проблеми, над якою він працює, реалізованої у власних методичних розробках.

3. Матеріали та лист-подання навчального закладу надсилаються до районного (міського) методичного кабінету (центру) і представляються на засіданні науково-методичної ради Р(М)МК (центру).

4. Після розгляду, обговорення поданих матеріалів та прийняття позитивного висновку науково-методична рада методичного кабінету (центру) готує лист-подання до науково-методичної ради інституту щодо прийняття рішення про схвалення методичних розробок.

5. Методичним кабінетам (центрам) відділів (управлінь) освіти подавати матеріали на експертизу в Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти не пізніше 14 лютого поточного року (додатки 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б) для дотримання строків проведення атестації, передбачених Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.


Директор МОІППО А. М. Старєва


Джумська, 37 85 89


Додаток 1

^ Перелік супроводжувальних документів щодо

оформлення матеріалів педагогів-претендентів на

присвоєння педагогічного звання «методист»

 1. Лист-подання про розгляд матеріалів на науково-методичній раді МОІППО від районних (міських) методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти.

 2. Списки педагогічних працівників, які атестуються на присвоєння звання «методист».

 3. Роботи (матеріали) на присвоєння педагогічного звання «методист» претендентів.

 4. Характеристика (відгук) про педагогічну та методичну діяльність педагогічного працівника в контексті реалізації основних педагогічних ідей, викладених у роботі (матеріалах), як члена колективу (подається керівником установи).

 5. Анотація досвіду від районного (міського) методичного кабінету (центру) щодо методичних розробок.

 6. Копія посвідчення про проходження останніх курсів підвищення кваліфікації.Додаток 1А

Лист-подання

Р(М)МК (центру) щодо розгляду та схвалення методичних розробок

педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічних звань «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист»,

науково-методичною радою інституту


Штамп

Голові науково-методичної ради

Миколаївського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

Старєвій А. М.
Методичний кабінет (науково-методичний центр) _________________________________________________________________

порушує клопотання перед науково-методичною радою інституту щодо розгляду матеріалів та схвалення методичних розробок педагогічного працівника


(ПІБ, посада, місце роботи)

який претендує на присвоєння педагогічного звання «________________________», з проблеми_____________________________


Методичні розробки апробовані на базі __________________________________________________________________

(навчального закладу (ів) району (міста), області) та сприяли позитивній динаміці змін якості навчально-виховного процесу у зв’язку з інноваційною професійною діяльністю___________________________________________

(ПІБ педагога)


Розглянуто та обговорено на науково-методичній раді методичного кабінету (центру) (протокол від____________ №____).


Голова ради методкабінету (центру)_______________________

печатка (підпис)


Додаток 1Б

^ Список

педагогічних працівників, які атестуються

на присвоєння звання «методист»


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта

Фах

Який предмет викла

дає

Стаж робо

ти

Останній рік проходження атестації

Останній рік підвищення кваліфікації

^ Кате

горія, звання

Нав

чаль

ний зак

лад

Начальник відділу (управління)

освіти (підпис) розшифровка

(печатка) підпису


Додаток 1В

^ Характеристика (відгук)

на автора досвіду – документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про професійну діяльність претендента на педагогічне звання «методист» як члена колективу.

Реквізити:

 1. Назва виду документа.

 2. Заголовок (прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається характеристика (відгук); рік народження, посада).

 3. Текст, що містить такі відомості:

 • трудова діяльність працівника (з якого часу в цій установі, на якій посаді);

 • ставлення до службових обов’язків та трудової дисципліни (указується найбільш значущі досягнення);

 • моральні якості (риси характеру, стосунки з іншими членами колективу);

 • висновки;

 • призначення характеристики (відгуку).

 1. Дата складання.

 2. Підпис керівника установи.

 3. Печатка.


Додаток 1Г

Анотація досвіду роботи

готує методист районного (міського) методичного кабінету (центру).

Анотація досвіду – коротка характеристика досвіду претендента на присвоєння педагогічного звання «методист» подається в такій послідовності:

 • актуальність обраної теми;

 • стислий зміст досвіду (алгоритм або технологія діяльності);

 • результати та умови ефективності досвіду;

 • називається категорія вчителів, для яких рекомендований цей досвід.


Зав. РМК (ММК) центру (підпис) розшифровка підпису


Методист (підпис) розшифровка підпису


Підписи зав. РМК (ММК)

директора НМЦ засвідчую


Начальник відділу (управління) (підпис) розшифровка підпису

освіти

Печатка

ДатаСхожі:

Миколаївської обласної державної адміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconУкраїна Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти повідомляє, що відповідно до наказу №648 від 24. 12. 2012 управління...
Миколаївської обласної державної адміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconУправління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського
Миколаївської обласної державної адміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconУправління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського
Миколаївської обласної державної адміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconМіністерство освіти І науки України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.
«Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика», яка відбудеться 19-20 травня 2011 року у Сумському обласному інституті...
Миколаївської обласної державної адміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconУправління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Підготовка та написання науково-дослідницьких робіт у системі Малої академії наук України (Методичні рекомендації)
Вошкіна І. А. – завідувач відділу роботи з обдарованою учнівською молоддю Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Миколаївської обласної державної адміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconУправління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Миколаївської обласної державної адміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconВитяг І
Співзасновниками фестивалю є управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, Донецький обласний інститут післядипломної...
Миколаївської обласної державної адміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconМиколаївської обласної державної адміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
«педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист», мають подати на розгляд та схвалення науково-методичною радою моіппо...
Миколаївської обласної державної адміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconУправління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
К. Д. Ушинського вул. Слобідська, 83, м. Чернігів, 14021, тел/факс (0462) 653-988 e-mail
Миколаївської обласної державної адміністрації обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconМиколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Управління освіти Миколаївської міської ради Миколаївської області Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської ради Миколаївської області
Крутієнко Олексій Миколайович – вчитель інформатики Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи