Договір оренди майна з правом викупу icon

Договір оренди майна з правом викупу
Скачати 42.86 Kb.
НазваДоговір оренди майна з правом викупу
Дата конвертації27.07.2013
Розмір42.86 Kb.
ТипДокументи

ДОГОВІР

оренди майна з правом викупу


м.____________ <___>___________ 200___р.


ОРЕНДОДАВЕЦЬ:_________________________________________________

в особі директора______________________________________________

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і


ОРЕНДАР: _____________________________________________________,

в особі _______________________________________________________,

що діє на підставі довіреності № ___ від <__> _________ 200__р.,

з іншого боку,


уклали Даний Договір про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР бере у тимчасове володіння та ко-

ристування наступне майно:


1.1. Найменування: ______________________________________________.

1.2. Вартість майна, що орендується: ___________________________ .

1.3. Термін амортизації: _______________________________________ .

1.4. Стан майна, що орендується, на момент передачі в оренду:___

_______________.

1.5. Недоліки майна, що орендується:.____________________________


2. МЕТА ТА ПОРЯДОК ОРЕНДИ

___________________________________________________________________


3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ


3.1. Зазначене в п. І Даного Договору майно повинно бути передане

ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийняте ОРЕНДАРЕМ протягом _____________ з момен-

ту підписання Даного Договору.


3.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом передачі.


3.3. Сторони при передачі майна зобов'язані перевірити справність

майна, що орендується, про що в акті передачі повинно бути зазна-

чено.


4. ТЕРМІН ОРЕНДИ


4.1. Термін оренди складає _________ років з моменту прийняття

майна, що орендується, за актом приймання.


5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


5.1. ОРЕНДАР зобов'язується своєчасно здійснювати орендні платежі

в розмірі ____________крб. у______________________________________

(термін)


5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розра-

хунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ не пізніше ________________ числа

кожного ____________ (місяця, квартала, півріччя).


5.3. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом ______________ з моменту пере-

рахувати орендну плату за_________________________________ авансом.


5.4. Розмір орендної плати може переглядатися сторонами 1 раз

протягом ______________________________ .

(термін)


(Варіант. Розмір орендної плати є фіксованим і перегляду не

підлягає).


5.5. До складу орендної плати амортизаційні відрахування

_________________________ .

(входять, не входять)


5.6. Орендна плата за узгодженням сторін може вноситися в нату-

ральній або змішаній формі продуктами харчування, товарами, послу-

гами.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ


6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право здійснювати перевірку порядку вико-

ристання ОРЕНДАТОРОМ майна, що орендується, у відповідності до

умов Даного Договору.


7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ


7.1. ОРЕНДАР зобов'язується:


- використовувати майно, що орендується, за його цільовим призна-

ченням у відповідності до п. 2 Даного Договору;


- здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та

поточний ремонт майна, що орендується;


- здійснювати капітальний ремонт майна, що орендується;


- за власний рахунок усувати несправності та поломки майна.


8. ПОРЯДОК ВИКУПУ МАЙНА, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ


8.1. Майно, що орендується, переходить у власність ОРЕНДАРЯ, якщо

він вніс ОРЕНДОДАВЦЮ всю належну йому орендну плату з вартості

зданого на повний амортизаційний термін майна, а також вніс ОРЕН-

ДОДАВЦЮ орендні платежі з залишкової вартості майна, оренда якого

згідно з договором припинена до завершення амортизаційного

терміну.


8.2. Порядок передачі та оформлення права власності на майно, що

орендується, здійснюється сторонами за актом протягом

___________________ з моменту _____________________ .


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за договором:


- у випадку прострочення в прийнятті майна, що орендується, пеня

в розмірі ________від вартості майна за кожен день прострочення;


- у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в

розмірі _______________ від суми боргу за кожен день прострочення;


- у випадку нецільового використання майна, що орендується, штраф

у розмірі _________ від суми договору.


9.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за договором:


- у випадку прострочення по здачі ОРЕНДАРЮ майна, що орендується,

пеня в розмірі _________________ від його договірної вартості за

кожен день прострочення.


10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ


10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не

підлягає, за винятком випадків, коли одна з сторін систематично

порушує умови договору і свої зобов'язання.


10.2. Інші підстави: ___________________________________________ .


11. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ


Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:

ОРЕНДАР: _____________________________ телефон ___________________

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: _________________________ телефон ___________________


12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


13. ІНШІ УМОВИ


13.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по

одному для кожної із сторін.


13.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керу-

ються чинним громадянським законодавством.


13.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори

за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з пи-

тань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юри-

дичну силу.


13.4. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну

силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у

кожному окремому випадку.


Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторінСхожі:

Договір оренди майна з правом викупу iconДоговір оренди майна з правом викупу
Орендодавець передає‚ а орендар бере в тимчасове володіння та користування наступне майно
Договір оренди майна з правом викупу iconТема 34. Договір оренди державного та комунального майна
Загальна характеристика договору оренди державного та комунального майна. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Договір оренди майна з правом викупу iconРішення міської ради VІ скликання 31. 01. 2013 №753 списо к землекористувачів, яким поновлюються договори оренди землі № з/п
Варданяна А. В., зареєстрована 13. 11. 2012р за №В-5893, договір оренди нерухомого майна від 05. 11. 2012р. №305
Договір оренди майна з правом викупу iconРішення 56 сесії міської ради V скликання 26. 08. 2010 №1403 списо к землекористувачів, яким продовжуються терміни оренди земельних ділянок № з/п
Фортуни Д. Г., зареєстрована 13. 05. 2010р за №Ф-2933/2, договір оренди нерухомого майна від 28. 04. 2010р. №24/Д
Договір оренди майна з правом викупу iconРішення 2 сесії міської ради VІ скликання ІІІ пленарне засідання 25. 01. 2011 №31 списо к землекористувачів, яким продовжуються терміни оренди земельних ділянок №
К-4778, додатковий договір №2 до договору оренди нерухомого майна (гаража) №746/Г від 01. 11. 2007р
Договір оренди майна з правом викупу iconРішення міської ради VІ скликання 31. 10. 2012 №641 списо к землекористувачів, яким поновлюються договори оренди землі № з/п піб землекористувача
Ватаманюк М. М., зареєстрована 28. 08. 2012р за №В-4632, договір оренди №247/Г нерухомого майна (гаража) від 23. 08. 2012р
Договір оренди майна з правом викупу iconРішення міської ради VІ скликання 30. 08. 2012 №594 списо к землекористувачів, яким поновлюються договори оренди землі № з/п піб землекористувача
Солтисіка І. Я., зареєстрована 18. 06. 2012р за №С-3553, договір оренди нерухомого майна (гаража) від 14. 06. 2012р. №125/Г
Договір оренди майна з правом викупу iconМетодичні рекомендації правове регулювання оренди житла з правом викупу
«Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» 25 грудня 2008 року №800-vi...
Договір оренди майна з правом викупу iconРішення 56 сесії міської ради V скликання 26. 08. 2010 №1405 списо к землекористувачів, яким продовжуються терміни оренди земельних ділянок № з/п піб
П-3276, додатковий договір №1 від 14. 04. 2010р до договору оренди нерухомого майна (гаража) №151/Г від 22. 06. 2007р
Договір оренди майна з правом викупу iconНачальнику управління архітектури і містобудування
Державний акт на право постійного користування землею, договір оренди землі, договір тимчасового користування, у тому числі на умовах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи