Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса Відповідно до Положення про Державний комітет України з icon

Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса Відповідно до Положення про Державний комітет України з
Скачати 104.6 Kb.
НазваПоложення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса Відповідно до Положення про Державний комітет України з
Дата конвертації25.09.2013
Розмір104.6 Kb.
ТипПоложенняДержжитлокомунгосп України;  Наказ, Положення, Форма типового документа  вiд 31.03.2004  № 70 

Начало формыКонец формы


Документ z0806-04, редакцiя вiд 31.03.2004, чинний
                                                          


^ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З31.03.2004 N 70

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 2004 р.
за N 806/9405


Про затвердження Положення
про атестаційну комісію підприємств
міського електротранспорту з визначення
кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса


Відповідно до Положення про Державний комітет України з
питань житлово-комунального господарства, затвердженого Указом
Президента України від 19.08.2002 N 723 ( 723/2002 ), з метою
реалізації завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів
України від 06.02.97 N 149 ( 149-97-п ) "Про вдосконалення системи
державного контролю за технічним станом міського електротранспорту
та забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів",
та встановлення єдиних вимог щодо атестаційної комісії підприємств
міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв
трамвайних вагонів і тролейбусів Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про атестаційну комісію підприємств
міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв
трамвая та тролейбуса, що додається.

2. Відділу міського електротранспорту (Вірченко В.В.):

- забезпечити подання наказу "Про затвердження Положення про
атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з
визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса" на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України;

- довести цей наказ до відома підприємств міського
електротранспорту.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Лотоцького О.Б.

Голова Комітету Г.М.Семчук

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство внутрішніх справ України
Міністр М.В.Білоконь

Міністерство праці та соціальної
політики України
Заступник Міністра Г.Галиць

Центральний комітет профспілки працівників
житлово-комунального господарства, місцевої
промисловості, побутового обслуговування
населення України
Голова ЦК профспілки О.І.Романюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Держжитлокомунгоспу України
31.03.2004 N 70

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 2004 р.
за N 806/9405


ПОЛОЖЕННЯ
про атестаційну комісію підприємств міського
електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв
трамвая та тролейбуса
1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює порядок утворення, завдання та
повноваження атестаційної комісії з визначення кваліфікації водіїв
трамвая та тролейбуса (далі - атестаційна комісія) на
підприємствах міського електротранспорту (далі - підприємства).

1.2. Атестаційна комісія у своїй роботі керується законами
України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
державними стандартами України, наказами Держжитлокомунгоспу
України, іншими нормативними актами, які регламентують роботу
міського електротранспорту, цим Положенням.

1.3. Атестаційна комісія утворюється на кожному підприємстві
міського електротранспорту.

Атестаційну комісію очолює заступник керівника підприємства з
питань експлуатації. Заступниками голови атестаційної комісії
призначаються начальник служби (відділу) безпеки руху або посадова
особа, на яку покладені ці обов'язки, та представник
професійно-технічного навчального закладу з підготовки водіїв.
До роботи в комісії можуть залучатися інші посадові особи
підприємства. Персональний склад атестаційної комісії
затверджується наказом керівника підприємства.

1.4. Основними завданнями атестаційної комісії є:

визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса;

розгляд питань щодо присвоєння та підвищення класу
кваліфікації водіям трамвая (тролейбуса);

розгляд порушень транспортної дисципліни та недоліків у
роботі водіїв та інших посадових осіб, що мають посвідчення водія
трамвая (тролейбуса).

2. Порядок визначення кваліфікації водіїв

2.1. Визначення атестаційною комісією кваліфікації водіїв
проводиться у разі:

- тривалої перерви (більше одного року) в практичній роботі з
керування рухомим складом міського електротранспорту;

- переходу на роботу з іншого підприємства міського
електротранспорту;

- скоєння порушень Правил дорожнього руху, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306
( 1306-2001-п ) (далі - Правила дорожнього руху), Правил
експлуатації трамвая та тролейбуса, затверджених наказом
Держжитлокомунгоспу України від 10.12.96 N 103 ( z0066-97 ),
зареєстрованим у Мін'юсті 06.03.97 за N 66/1870 (із змінами)
(далі - Правила експлуатації), та інших нормативно-правових актів
з питань безпеки руху.

2.2. Водії трамвая (тролейбуса), що мають перерву в керуванні
рухомим складом міського електротранспорту більше одного року, а
також ті, які перейшли на роботу з іншого підприємства, можуть
бути допущені до роботи лише після підтвердження атестаційною
комісією їх теоретичних знань з Правил дорожнього руху та Правил
експлуатації, будови рухомого складу, що експлуатується на даному
підприємстві, а також практичних навичок у керуванні трамваєм
(тролейбусом) в обсязі вимог кваліфікаційної характеристики
присвоєної йому кваліфікації та стажування на лінії протягом
70-140 годин. Тривалість стажування встановлюється атестаційною
комісією підприємства залежно від стажу роботи, строку перерви в
роботі, рівня професійних знань та навичок.

2.3. Водії трамвая (тролейбуса), що мали перерву в роботі
від 6 до 12 місяців, а також у разі направлення їх для роботи на
рухомому складі інших типів (марок) повинні пройти стажування з
практичного керування на зазначених типах (марках) рухомого складу
не менше 20 годин.

В окремих випадках залежно від стажу роботи водія та
виявлених навичок керування рішенням атестаційної комісії
стажування у зазначеному обсязі може призначатися у разі перерви в
роботі менше 6 місяців.

2.4. Тривалість стажування водіїв не повинна перевищувати
10 годин за одну зміну.

2.5. Визначення кваліфікації водіїв здійснюється шляхом
перевірки їхніх знань Правил дорожнього руху, Правил експлуатації,
будови рухомого складу та інструкцій водія, затверджених
керівником підприємства (далі - інструкції), а також володіння
ними практичними навичками керування трамваєм (тролейбусом).

2.6. Перевірка теоретичних знань водіїв проводиться усно,
письмово або з використанням технічних засобів в обсязі,
передбаченому програмою навчання для відповідного рівня
кваліфікації водіїв. Порядок перевірки обирається комісією
самостійно.

2.7. Перевірка володіння водіями практичними навичками
керування трамваєм (тролейбусом) повинна проводитися під час руху
на лінії із постановкою завдань, передбачених програмою підготовки
водіїв. Перелік маршрутів руху, на яких проводиться екзамен,
затверджується керівником підприємства.

2.8. У разі виявлення під час атестації незадовільних знань
Правил дорожнього руху та Правил експлуатації, інструкцій або
недостатніх навичок керування трамваєм (тролейбусом) водій до
роботи не допускається і йому призначається повторний теоретичний
або практичний екзамен.

Повторний екзамен призначається не раніше ніж через 5 днів,
при цьому можлива повторна перевірка навичок керування після
додаткового стажування не менше ніж 20 годин.

У разі, якщо водій упродовж трьох разів не склав практичного
екзамену, наступний екзамен призначається лише після проходження
повного курсу навчання з практичного керування, що підтверджується
довідкою навчального закладу.

3. Порядок присвоєння та підвищення
водіям кваліфікації

3.1. Присвоєння класу кваліфікації водію трамвая (тролейбуса)
проводиться атестаційною комісією підприємства на підставі диплома
та (або) свідоцтва про присвоєння або підвищення робітничої
кваліфікації відповідно до навчального плану і програми підготовки
водіїв відповідної кваліфікації, а також проходження стажування,
передбаченого цією програмою.

3.2. У процесі роботи на підприємстві водію може бути
підвищено клас кваліфікації.

3.3. Робота з підвищення кваліфікації водіїв проводиться
згідно з навчальними планами і програмами, розробленими
професійно-технічними навчальними закладами за погодженням із
замовником, і спрямовується на вдосконалення професійної
майстерності, оволодіння керування новими типами рухомого складу,
сучасними технологіями пасажироперевезень.

3.4. Кваліфікація водія другого класу може бути встановлена
атестаційною комісією після проходження навчання та за наявності
однорічного безперервного стажу роботи водієм третього класу, а
водія першого класу - дворічного безперервного стажу роботи водієм
другого класу та за відсутності порушень Правил дорожнього руху,
що призвели до дорожньо-транспортних пригод та порушень
транспортної і трудової дисципліни протягом останнього року
роботи.

3.5. Атестаційною комісією може бути прийнято рішення щодо
дострокового підвищення водію чергового класу кваліфікації за
умови недопущення за період його роботи за присвоєним класом
кваліфікації дорожньо-транспортних пригод, порушень трудової і
транспортної дисципліни, досконалого оволодіння технікою керування
трамваєм (тролейбусом) та проходження навчання в установленому
порядку або якщо він посів одне з призових місць на конкурсі
професійної майстерності водіїв трамвая (тролейбуса) підприємств
міського електротранспорту України. При цьому безперервний стаж
роботи водієм трамвая (тролейбуса) повинен бути не менше півроку -
для присвоєння кваліфікації другого класу і не менше одного року -
для присвоєння кваліфікації першого класу.

3.6. Рішення атестаційної комісії про присвоєння (підвищення)
класу кваліфікації затверджується наказом по підприємству.

4. Порядок розгляду порушень транспортної
дисципліни та недоліків у роботі водіїв

4.1. Атестаційна комісія здійснює розгляд порушень
транспортної дисципліни та недоліків у роботі водіїв та
працівників, що мають посвідчення водія трамвая (тролейбуса).

4.2. Атестаційна комісія може ухвалити одне з таких рішень:

підтвердити клас кваліфікації водія трамвая (тролейбуса);

понизити клас кваліфікації або рекомендувати перевести на
іншу роботу в разі, якщо професійні якості водія не відповідають
вимогам відповідної кваліфікаційної характеристики або він має
систематичні порушення Правил дорожнього руху, Правил
експлуатації, інструкцій.

4.3. Остаточне рішення щодо зниження класу кваліфікації або
подальшої роботи водія приймає керівник підприємства.

Відновлення класу кваліфікації здійснюється не раніш ніж
через рік після його зниження у загальному порядку, установленому
для присвоєння та підвищення класу.

У разі недопущення водієм нових порушень трудової та
транспортної дисципліни, сумлінного ставлення до роботи
атестаційною комісією може бути прийнято рішення щодо відновлення
йому класу кваліфікації до закінчення зазначеного терміну.

4.4. Позбавлення водіїв права на керування трамваєм
(тролейбусом) проводиться відповідно до чинного законодавства.

5. Оформлення рішень атестаційної комісії

5.1. Рішення атестаційної комісії з питань підвищення
(зниження) класу кваліфікації, перевірки теоретичних знань водіїв
та їхніх навичок керування трамваєм (тролейбусом) оформляються
протоколом відповідно до пункту 4.14.3 Примірної інструкції з
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 17.10.97 N 1153 ( 1153-97-п ), форма якого наводиться
у додатку.

5.2. Протокол згідно з додатком оформляється у двох
примірниках, один з яких зберігається у справах атестаційної
комісії, а інший направляється адміністрації відповідного депо.

5.3. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржене в
установленому законодавством порядку.

Начальник Відділу
міського електротранспорту В.В.Вірченко


Додаток
до пункту 5.1 Положення


_____________________________________________________________
(назва підприємства)


ПРОТОКОЛ N ___
засідання атестаційної комісії з перевірки
теоретичних знань та практичних навичок керування
водіїв трамвая (тролейбуса)
"___"_______________ 20__ р.


Атестаційна комісія у складі:

Голови ____________________________________
(П.І.Б., посада)

Членів комісії: ___________________________
(П.І.Б., посада)

___________________________

___________________________
провела перевірку знань водіїв трамвая та тролейбуса.

------------------------------------------------------------------------

| |Прізвище,| Підсумки перевірки знань |

| | ім'я |--------------------------------------------------------|

| N | та по | Правила | ПЕТТ, |будова |правила|практичне|рішення|

| |батькові |дорожнього|настанови,|рухомого|техніки|керування|комісії|

| | | руху |інструкції|складу |безпеки|трамваєм | |

| | | | | | |(тролей- | |

| | | | | | |бусом) | |

|---+---------+----------+----------+--------+-------+---------+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

------------------------------------------------------------------------

Голова атестаційної комісії _______________________________
Члени комісії _______________________________

_______________________________

_______________________________ 


 

Управлiння комп'ютеризованих систем
Апарату Верховної Ради України © 1996-2008


Схожі:

Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса Відповідно до Положення про Державний комітет України з iconПро затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв трамвая І тролейбуса На виконання статті 19 Закону України "Про міський електричний транспорт" ( 1914-15 ),
Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая і тролейбуса
Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса Відповідно до Положення про Державний комітет України з iconПоложення про примирну комісію
Положення про примирну комісію (далі Положення) розроблене відповідно до статей 2, 3, 7-10, 13-16 Закону України "Про порядок вирішення...
Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса Відповідно до Положення про Державний комітет України з iconПоложення про робочий час І час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року n 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку
України від 17. 01. 2002 n 18 "Про затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв автотранспортних засобів", зареєстрований...
Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса Відповідно до Положення про Державний комітет України з iconПоложення про комісію з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства Загальні положення
Алі Комісія створена відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету...
Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса Відповідно до Положення про Державний комітет України з iconПоложення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів Відповідно до ст. 45 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), на виконання пункту 1 додатка 5 до Програми
Затвердити Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (додається)
Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса Відповідно до Положення про Державний комітет України з iconПоложення про приймальну комісію Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету I. Загальні положення
Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік. Приймальна комісія працює в умовах демократичності, прозорості та відкритості...
Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса Відповідно до Положення про Державний комітет України з iconПоложення про комітет з конкурсних торгів Відповідно до пункту 19 частини першої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" наказую: Затвердити Типове положення про комітет з конкурсних торгів, що додається
Им замовникам при затвердженні положень про комітети з конкурсних торгів використовувати Типове положення про комітет з конкурсних...
Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса Відповідно до Положення про Державний комітет України з iconНаказ №147 м. Київ Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників
Відповідно до п. 4 «Положення про вищу атестаційну комісію України», затвердженого Указом Президента України від 25 лютого 1999 року...
Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса Відповідно до Положення про Державний комітет України з iconПоложення про тендерний комітет Про затвердження Типового положення про тендерний комітет Зміст документу міністерство економіки україни наказ 20. 05. 2009 n 470 Зареєстровано в Міністерстві
Відповідно до абзацу десятого пункту 18 Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою...
Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса Відповідно до Положення про Державний комітет України з iconПро затвердження Положення про регіональний госпрозрахунковий підрозділ технічної інспекції міського електротранспорту На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.
Затвердити погоджене з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерством фінансів України та
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи