Про затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв трамвая І тролейбуса На виконання статті 19 Закону України \"Про міський електричний транспорт\" ( 1914-15 ), icon

Про затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв трамвая І тролейбуса На виконання статті 19 Закону України "Про міський електричний транспорт" ( 1914-15 ),
Скачати 89.53 Kb.
НазваПро затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв трамвая І тролейбуса На виконання статті 19 Закону України "Про міський електричний транспорт" ( 1914-15 ),
Дата конвертації25.09.2013
Розмір89.53 Kb.
ТипДокументиДержжитлокомунгосп України;  Наказ, Положення  вiд 06.12.2004  № 217  

Начало формыКонец формыДокумент z1596-04, редакцiя вiд 06.12.2004, чинний
                                                          


^ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З06.12.2004 N 217

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2004 р.
за N 1596/10195


Про затвердження Положення про робочий час і час
відпочинку водіїв трамвая і тролейбуса


На виконання статті 19 Закону України "Про міський
електричний транспорт" ( 1914-15 ), з метою організації безпечної
праці та контролю за роботою водіїв трамвая і тролейбуса
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про робочий час і час відпочинку
водіїв трамвая і тролейбуса, що додається.

2. Юридичному відділу (Агапова М.Г.) разом з Відділом
міського електротранспорту (Вірченко В.В.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України у визначений законодавством термін.

3. Відділу міського електротранспорту (Вірченко В.В.) довести
цей наказ до відома підприємств міського електротранспорту
та державних регіональних технічних інспекцій міського
електротранспорту.

4. "Инструктивные указания по режиму и учету рабочего времени
и составлению графика работы поездных бригад трамвая и троллейбуса
в городах УССР", затверджені Міністерством комунального
господарства УРСР від 27 лютого 1974 року, вважати такими,
що не застосовуються.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.

Голова Комітету Г.М.Семчук

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Тьоткін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держжитлокомунгоспу
України
06.12.2004 N 217

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2004 р.
за N 1596/10195


ПОЛОЖЕННЯ
про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая
і тролейбуса
1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює особливості регулювання робочого
часу і часу відпочинку водіїв трамвая та тролейбуса (далі - водії)
на підприємствах міського електротранспорту (далі - підприємства).

1.2. Дія цього Положення поширюється на підприємства,
що надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів трамваями
та тролейбусами або забезпечують перевезення для власних потреб
незалежно від форм власності.

1.3. Додержання вимог цього Положення є обов'язковим під час
складання розкладу руху і графіків роботи водіїв.

2. Робочий час

2.1. Робочий час - це час, протягом якого водій зобов'язаний
виконувати роботу, визначену трудовим договором і правилами
внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

2.2. Нормальна тривалість робочого часу водіїв встановлюється
відповідно до законодавства.

2.3. До складу робочого часу водія включається час:

керування транспортним засобом на маршруті;

стоянки транспортного засобу в місцях посадки та висадки
пасажирів;

простою не з вини водія;

на виконання робіт з огляду рухомого складу перед виїздом
на маршрут та після повернення з нього;

проведення медичних оглядів водія перед виїздом на маршрут
та після повернення;

зупинок, що передбачені графіком руху, для короткочасного
відпочинку від керування транспортним засобом, а також його огляду
на маршруті та кінцевих станціях;

проведення робіт з усунення технічних несправностей
транспортного засобу, що виникли на маршруті;

перебування водія в резерві;

проведення інструктажів та навчання з питань охорони праці
та безпеки руху;

інший час, передбачений законодавством.

2.4. Водіям, за погодженням з профспілковим комітетом
підприємства, запроваджується підсумований облік робочого часу
з обліковим періодом тривалістю один місяць.

Робочий час водіїв регулюється графіками роботи (змінності),
які складаються на весь обліковий період. У цих графіках
визначаються кількість робочих днів (змін), вихідних та додаткових
днів відпочинку, тривалість щоденного (міжзмінного) та щотижневого
відпочинку.

2.5. Нормальна тривалість щоденної роботи (зміни) водія
при підсумованому обліку робочого часу може бути встановлена
не більше 10 годин.

У випадках, якщо нормальна тривалість щоденної роботи (зміни)
охоплює тривалі періоди на очікування чи перерви в роботі, а також
у випадках, коли водію необхідно дати час на проїзд до місця
відпочинку, тривалість його робочого дня може бути збільшена
до 12 годин за умови, що час безпосереднього керування
транспортним засобом протягом робочого дня (зміни) не перевищує
9 годин.

2.6. На підприємстві, за погодженням з профспілковим
комітетом, для водіїв може бути введений робочий день з поділом
зміни на дві частини.

Підсумована тривалість робочого часу при поділі зміни на дві
частини повинна бути в межах, зазначених у пункті 2.5 цього
Положення, а тривалість перерви між частинами зміни повинна бути
від 2 до 6 годин.

2.7. Залучення водіїв до надурочних робіт та їх тривалість
здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

3. Час відпочинку

3.1. Водії відповідно до законодавства України користуються
правом на:

перерви упродовж робочої зміни для відпочинку та харчування;

щоденний (міжзмінний) відпочинок;

щотижневий відпочинок;

щорічну основну та додаткові відпустки у порядку,
встановленому законодавством, колективним договором (угодою,
контрактом);

відпочинок в інших випадках, передбачених законодавством.

3.2. Тривалість перерви в роботі між змінами визначається
законодавством.

В окремих випадках допускається скорочення тривалості
відпочинку між змінами з відповідним збільшенням часу
на відпочинок у наступні дні. Проте, у всіх випадках відпочинок
між змінами повинен бути не меншим 12 послідовних годин протягом
будь-якого 24-годинного періоду.

Не використані години щоденного (міжзмінного) відпочинку
підсумовуються і надаються водієві у вигляді додаткових вільних
від роботи днів протягом облікового періоду у порядку,
передбаченому графіком його роботи.

3.3. Водіям можуть надаватися два суміжні вихідні дні, які
використовуються після щоденного відпочинку. Тривалість
безперервного відпочинку має бути в межах 42 годин, але не менше
24 годин. При цьому середня тривалість цього відпочинку
за обліковий місяць не повинна бути меншою за 42 години.

Якщо згідно з графіками роботи щотижневі дні відпочинку
встановлюються у різні дні тижня, то їх загальне число у поточному
місяці має бути не меншим числа повних тижнів цього місяця.

3.4. Залучення до роботи у вихідні дні та компенсація за цю
роботу здійснюється відповідно до законодавства.

3.5. Робота водія у святкові і неробочі дні за графіком
при підсумованому обліку робочого часу включається у місячну норму
робочого часу.

3.6. Водію один раз за зміну надається перерва для відпочинку
та харчування тривалістю не більше 2 годин. Ця перерва повинна
надаватись, як правило, через 4 години після початку роботи.

Якщо графіком роботи встановлена тривалість щоденного
робочого часу більше 8 годин, водію можуть надаватися дві перерви
загальною тривалістю не більше 2 годин.

Перерва може не надаватись у разі тривалості робочої зміни
до 5 годин.

3.7. В окремих випадках, враховуючи місцеві умови, коли водію
не може бути надана перерва відповідно до вимог пункту 3.6,
графіком роботи має бути передбачена одна продовжена стоянка
на маршруті тривалістю 10-15 хвилин. Час цієї стоянки входить
до складу робочого часу водія і підлягає оплаті.

3.8. При робочому дні з поділом зміни на дві частини перерва
між частинами зміни використовується водієм на свій розсуд.
У цьому випадку перерва для відпочинку під час зміни
не передбачається.

4. Порядок обліку робочого часу

4.1. Облік робочого часу водіїв здійснюється щоденно
на підставі табеля та шляхових листів.

4.2. Норма робочого часу за обліковий період визначається
шляхом множення тривалості робочого дня, що встановлена
законодавством, на кількість робочих днів, що припадають
на обліковий період за календарем, за графіком п'ятиденного
робочого тижня з рівною тривалістю кожного робочого дня
з урахуванням скорочення робочого часу напередодні святкових
і неробочих днів.

За кожний день, який є для водія робочим відповідно
до графіка виходу на роботу та в який водій був відсутній
на роботі з підстав, передбачених законодавством, норма робочого
часу такого водія в обліковому періоді зменшується на кількість
годин, що відповідає тривалості роботи у відповідний день.

Тимчасова непрацездатність або виконання водієм державних
чи громадських обов'язків, на період яких законом передбачається
збереження місця роботи і заробітної плати, у дні, що є для водія
вихідними відповідно до графіка виходу на роботу, не зменшують
норму робочого часу в обліковому періоді.

При підсумованому обліку робочого часу оплачуються
як надурочні години, відпрацьовані понад установлений робочий час,
сумарно за обліковий період. У разі залучення водія, який працює
за підсумованим обліком робочого часу, до роботи в день державного
або релігійного свята та відмови водія від надання йому іншого дня
відпочинку для визначення тривалості надурочної роботи, час роботи
в день державного і релігійного свята не включається до складу
відпрацьованого часу.

4.3. Облік часу простоїв водіїв ведеться шляхом відміток
у шляховому листі.

5. Порядок складання графіків роботи

5.1. Графік роботи повинен забезпечувати повне використання
місячної норми робочого часу кожному водієві.

5.2. Графік роботи повинен враховувати весь час, який
витрачається водіями від початку прийому рухомого складу перед
виїздом на лінію до його здавання в депо, а також проходження
водієм передрейсового і післярейсового медичних оглядів.

5.3. Водію для приймання рухомого складу перед виїздом
на лінію та його здавання в депо встановлюється такий час:

для приймання одного трамвайного вагона або тролейбуса -
15 хвилин;

для приймання трамвайних вагонів або тролейбусів, що працюють
за системою багатьох одиниць або зчленованих, - 20 хвилин.

При робочому дні водія з поділом на дві частини цей час
приймається з коефіцієнтом 1,5.

5.4. Тривалість робочої зміни, з урахуванням часу
для приймання рухомого складу перед виїздом на лінію та його
здавання в депо, встановлюється у межах 3 годин 30 хвилин
до 10 годин.

5.5. Тривалість стоянки трамвая/тролейбуса на кінцевих
станціях, де водіям робиться відмітка часу прибуття
і відправлення, встановлюється розкладом руху і має бути не меншою
2 хвилин.

На кінцевих станціях, де інтервал руху поїздів менший
за 2 хвилини, тривалість зупинки допускається до 1 хвилини.

5.6. Графік роботи водіїв повинен складатися на місяць
і доводитися до відома кожного водія не пізніше, ніж за тиждень
до введення його у дію.

Індивідуальні наряди на роботу водіям повинні видаватися
завчасно, але не пізніше ніж за два дні до початку роботи.

5.7. Графіки змінності повинні забезпечувати необхідну
тривалість роботи транспортних засобів протягом дня згідно
з потребами транспортного обслуговування населення.

Начальник Відділу міського
електротранспорту В.В.Вірченко 
 

Управлiння комп'ютеризованих систем
Апарату Верховної Ради України © 1996-2008

 Схожі:

Про затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв трамвая І тролейбуса На виконання статті 19 Закону України \"Про міський електричний транспорт\" ( 1914-15 ), iconПоложення про робочий час І час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року n 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку
України від 17. 01. 2002 n 18 "Про затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв автотранспортних засобів", зареєстрований...
Про затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв трамвая І тролейбуса На виконання статті 19 Закону України \"Про міський електричний транспорт\" ( 1914-15 ), iconПоложення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса Відповідно до Положення про Державний комітет України з
Держжитлокомунгосп України; Наказ, Положення, Форма типового документа вiд 31. 03. 2004 №70
Про затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв трамвая І тролейбуса На виконання статті 19 Закону України \"Про міський електричний транспорт\" ( 1914-15 ), iconПоложення Закону Про охорону праці, Кодексу законів про працю та інших нормативних актів про охорону праці. Трудовий договір, робочий час та час відпочинку. Колективний договір (угода), пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці
Загальні відомості про навчально-виховний заклад, характерні особливості роботи у котельні
Про затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв трамвая І тролейбуса На виконання статті 19 Закону України \"Про міський електричний транспорт\" ( 1914-15 ), iconРішення від 30. 08. 2007р. №394 м. Чернівці Про Програму розвитку міського електротранспорту в м. Чернівцях на 2007-2015 роки
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про міський електричний транспорт», постанови Кабінету Міністрів...
Про затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв трамвая І тролейбуса На виконання статті 19 Закону України \"Про міський електричний транспорт\" ( 1914-15 ), iconЛекція №9 Час відпочинку. Поняття та види часу
Оскільки законодавець протиставляє час відпочинку робочому часу, то тим самим весь час особи, що знаходиться в трудових відносинах,...
Про затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв трамвая І тролейбуса На виконання статті 19 Закону України \"Про міський електричний транспорт\" ( 1914-15 ), iconПоложення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів Відповідно до ст. 45 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), на виконання пункту 1 додатка 5 до Програми
Затвердити Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (додається)
Про затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв трамвая І тролейбуса На виконання статті 19 Закону України \"Про міський електричний транспорт\" ( 1914-15 ), iconНаказ №1192 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2012 р за №1648/21960 Про затвердження Правил охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях
Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій...
Про затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв трамвая І тролейбуса На виконання статті 19 Закону України \"Про міський електричний транспорт\" ( 1914-15 ), iconПоложення про організацію роботи з
«Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних...
Про затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв трамвая І тролейбуса На виконання статті 19 Закону України \"Про міський електричний транспорт\" ( 1914-15 ), iconУроку: схарактеризувати трудові права, робочий час та час
«Попелюшка», підбір статей з Кримінального кодексу України, фліп-чарт, тести, листок оцінювання
Про затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв трамвая І тролейбуса На виконання статті 19 Закону України \"Про міський електричний транспорт\" ( 1914-15 ), iconНаказ №2011року смт Недригайлів Про організацію відпочинку, оздоровлення та змістовного дозвілля учнів під час зимових канікул
На виконання наказу управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 13. 12. 2011. №935 “ Про організацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи