Наказ №395 «Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році» icon

Наказ №395 «Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році»
Скачати 199.24 Kb.
НазваНаказ №395 «Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році»
Дата конвертації22.04.2013
Розмір199.24 Kb.
ТипНаказУКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

М И К О Л А Ї В С Ь К О Ї М І С Ь К О Ї Р А Д И


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

_____________________________________________

НАКАЗ

від 12.08.2011 № 395


«Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році»


На виконання наказів Міністерства освіти та науки України від 31.03.2009 року № 233 «Про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України», з метою підвищення якості навчально-виховного процесу, стимулювання педагогічних колективів до творчої роботи з фізичного виховання, популяризації здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді, обласного управління з фізичного виховання та спорту від 08.08.2011 № 191 «Про проведення обласного туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році»


НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити Положення про міський тур Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів» (додаток).

 2. Затвердити склад журі.

 3. Науково-методичному центру (Удовиченко О.О.):

  1. Організувати та провести до 20 грудня 2011 року міський тур огляду- конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серез загальноосвітніх навчальних закладів».

  2. Надати до 20 січня 2012 року матеріали переможців міського туру конкурсу в обласне управління з фізичного виховання та спорту.

 4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів сприяти участі в міському турі Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів» відповідно до Положення.

 5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора НМЦ Удовиченко О.О.


Начальник управління Г. І. Деркач


Грамматик, 37 62 12


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом управління освіти

Миколаївської міської ради

від «___»___________р. № _____


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу

на кращий стан фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах

м. Миколаєва


І. Загальні положення.

Міський тур Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах спрямований на створення відповідних умов для безпечного та якісного проведення уроків фізичної культури та спортивно-масових заходів, впровадження сучасних ефективних форм і методів організації процесу фізичного виховання в навчальних закладах та в позаурочний час.


ІІ. Мета огляду-конкурсу.

Головною метою огляду-конкурсу є підвищення ролі фізичного виховання підростаючого покоління, активізувати роботу адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів щодо покращення роботи з фізичного виховання, розвитку матеріально-технічної та спортивної бази.


ІІІ. Завдання огляду-конкурсу.

  1. Виявлення кращих навчальних закладів в місті щодо впровадження інноваційних форм та методів організації процесу фізичного виховання.

  2. Активізація фізкультурно-масової роботи в усіх ланках фізичного виховання дітей та учнівської молоді.

  3. Поширення досвіду роботи з фізичного виховання кращих вчителів фізичної культури та кращих загальноосвітніх навчальних закладів.


IV. Керівництво оглядом-конкурсом.

4.1. Проведення міського огляду-конкурсу покладається на управління освіти Миколаївської міської ради, науково-методичний центр. оргкомітет і журі, до складу яких входять представники управління освіти , методисти та вчителі з фізичної культури.

4.2. Керівництво міським оглядом-конкурсом здійснює оргкомітет та журі конкурсу.


^ V. Порядок проведення огляду-конкурсу.

5.1. Міський огляд-конкурс серед загальноосвітніх навчальних закладів проводиться щорічно за цим Положенням.

5.2. Участь шкіл-переможниць у обласному турі Всеукраїнського огляду-конкурсу відбудеться у 2012 році після визначення переможців міського туру зазначеного конкурсу.

5.3. Міський огляд-конкурс проводиться у період до 20 грудня 2011 року.

5.4. Навчальний заклад подає до оргкомітету такі документи:

 • Заявку на участь в огляді-конкурсі, форма додається (додаток 1).

 • Описовий матеріал про стан фізичного виховання в навчальному закладі (додаток 2).

 • Інформаційний лист навчального закладу (додаток 3).

 • Фотоілюстрації або відеоматеріали (фрагментарний показ фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальному закладі. Інформація надається у форматах CD або DVD тривалістю не більше 20 хвилин).

  1. Журі міського огляду-конкурсу визначають кращі навчальні заклади і подають до 20 січня 2012 року в оргкомітет обласного огляду-конкурсу.

Підсумки міського огляду-конкурсу затверджуються наказом управління освіти Миколаївської міської ради.

Міський оргкомітет та журі має право перевірити подані матеріали на предмет їх достовірності.

  1. Управління освіти Миколаївської міської ради подає в обласне управління з фізичного виховання та спорту звітні матеріали про проведення міського огляду-конкурсу (додаток 5), а також:

 • Заявки двох кращих навчальних закладів на участь в обласному огляді-конкурсі (додаток 1);

 • подання управління освіти (додаток 4);

 • описовий матеріал про стан фізичного виховання в ЗНЗ (додаток 2);

 • інформаційний лист навчального закладу (додаток 3);

 • відеоматеріали або фотоілюстрації фізкультурно-оздоровчої роботи навчального закладу не більше 20 хв. у форматах CD або DVD.


^ VI. Визначення переможців.

  1. Критеріями оцінювання учасників конкурсу є рівень відповідності наданих матеріалів вимогам огляду-конкурсу, які визначені у додатку № 3.

Оцінювання матеріалів наданих на огляд-конкурс проводиться за 12 - бальною системою.

  1. Підсумковий бал є сумою балів за 9 розділами описового матеріалу.

  2. Переможці визначаються за найбільшою сумою набраних балів.


VIІ. Нагородження переможців.

 • Навчальні заклади, які посіли І-ІІІ місця нагороджуються грамотами управління освіти Миколаївської міської ради Керівники навчальних закладів, вчителі фізичної культури, навчальні закладу яких посіли І-ІІІ місця нагороджуються грамотами управління освіти.

Навчальні заклади, які посіли І, ІІ, ІІІ місце у Всеукраїнському огляді-конкурсі (відповідно до номінацій), нагороджуються дипломами відповідних ступенів Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та спортивним інвентарем на суму:

І місце – 7000 грн.;

ІІ місце – 6000 грн.;

ІІІ місце – 5000 грн.

Керівники навчальних закладів, вчителі фізичної культури, які посіли І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються Почесними грамотами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом управління освіти

Миколаївської міської ради

від «___»___________р. № _____


^ Склад

журі міського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання:


1. Голова журі – Грамматик Федір Петрович, методист НМЦ, вчитель фізичної культури Миколаївського муніципального колегіуму;


 1. Члени журі:

Тринько Володимир Сергійович, інспектор управління освіти

Миколаївськоі міської ради.

Алексєєва Олена Вікторівна, вчитель фізичної культури

ЗОШ № 12 .

Рижков Олександр Іванович, вчитель фізичної культури економічного ліцею № 2


Стадник Антоніна Михайлівна, заступник директора з виховної роботи ЗОШ № 50.

Мовчан Олександр Васильович, вчитель фізичної культури ЗОШ № 33.


Додаток 1

до Положення про проведення міського огляду-конкурсу на

кращий стан фізичного виховання

в навчальному закладі

ЗАЯВКА

Прошу допустити_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________ назва навчального закладу

до участі в ____________________________________________________________________

міському (обласному, Всеукраїнському)


_____________________________________________________ огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах.


Директор загальноосвітнього

навчального закладу ___________ /___________________/

Підпис П.І.Б.


М.П. __________________ 20__ р.


Додаток 2

до Положення про проведення

міського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання

в навчальному закладі

Подання

______________________________________________________________________________

(повна назва навчального закладу)

на участь у

______________________________________________________________________________

(міському, обласному, Всеукраїнському)

огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах


Директор _____________________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по-батькові повністю)


Вчитель з фізичної культури ______________________________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по-батькові повністю)


Адреса навчального закладу: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


Телефон _______________


Директор школи

__________ /_________________ /

М.П. __________________ 20_ р.


Додаток 3

до Положення про проведення

міського огляду-конкурсу на

кращий стан фізичного виховання

в навчальному закладі


^ ОПИСОВИЙ МАТЕРІАЛ

про стан фізичного виховання в загальноосвітньому

навчальному закладі


І. Навчальна робота.

1.1. Нормативно-правові документи, програми, якими користується педагогічний колектив навчального закладу по організації фізичного виховання.

1.2. Стан наявності інфраструктури для проведення занять з фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі (спортивна база, у т.ч. орендована, обладнання, інвентар, тощо).

1.3. Наявність комп'ютерної бази даних фізичної підготовленості вихованців.

1.4 Впровадження нових педагогічних технологій, інноваційних підходів (коротка характеристика).

1.5. Якість рівня навчальних досягнень учнів з фізичної культури (за підсумками попереднього навчального року) загальноосвітнього навчального закладу:

 • % досягнень з фізичної культури до рівня компетенції загальної кількості учнів загальноосвітнього навчального закладу;

 • коефіцієнт рівня навченості.

1.6. Кількість учнів, які навчилися плавати за звітній період (за підсумками попереднього навчального року).

1.7. Ведення медичної документації у загальноосвітньому навчальному закладі:

 • книга медичного обстеження учнів;

 • паспорт (листок) здоров'я.

1.8. Наявність спортивних класів в навчальному закладі.


ІІ. Методична робота.

  1. Відповідність методичного забезпечення ЗНЗ вимогам навчальних програм та іншим нормативним документам.

  2. Проведення засідань методичних об'єднань, семінарів, конференцій на базі навчального закладу з тематики здоров'я та фізичного виховання учнів. Участь у роботі міських, обласних Всеукраїнських семінарах, конференціях, тощо (надати відповідні матеріали).

  3. Участь у підготовці та розробці програм (авторських, регіональних), методичних матеріалів з питань виховання дітей (копії відповідних матеріалів, посвідчень додати).


ІІІ. Фізкультурно-масова робота.

3.1. Гуртки з видів спорту, які культивуються в навчальному закладі:

 • кількість груп;

 • вид спорту;

 • досягнення.

3.2. Проведення спортивно-масових заходів:

 • "Старти надій", "Шкіряний м'яч", "Нащадки козацької слави", спартакіада ЗНЗ (шкільна, міська, районна, обласна).

 • прийняло участь учнів;

 • % від загальної кількості учнів;

 • всього проведено заходів;

3.3. Залучено батьків до фізкультурно-масової роботи у навчальному закладі:

 • план роботи з батьками.ІV. Фізкультурно-оздоровча робота.

4.1. Проведення "Днів здоров'я":

- кількість заходів;

- % від загальної кількості учнів.

4.2. Туристична робота у закладі. Якісно-кількісний склад.

 • Методичні матеріали до проведення;

 • кількість походів за рік;

 • кількість учасників;

 • % від загальної кількості дітей.

4.3. Заходи по запобіганню травматизму на уроках фізичної культури та під час проведення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи:

 • Наявність відповідної документації з техніки безпеки (перелік) .

 • Наявність інструктивних матеріалів з безпеки життєдіяльності для дітей.

  1. Стан захворюваності в навчальному закладі (за звітній період):

 • загальна кількість учнів;

 • кількість випадків травматизму на уроках фізичного виховання;

 • кількість простудних захворювань, у %;

 • кількість інфекційних захворювань, у %;

  1. Робота з дітьми по їх оздоровленню.

  2. Робота з дітьми, які віднесені за станом здоров'я до оздоровчих та спеціальних медичних груп:

 • кількість спеціальних та оздоровчих груп;

 • кількість учнів по групам;

 • % учнів;

 • наявність спеціального обладнання;

 • наявність спеціального приміщення;

 • наявність фахівця, що проводить заняття.V. Пропагандистська та агітаційна робота.

5.1. Наявність інструктивних, інформаційних матеріалів, фотостендів, інформації в навчальному закладі:

 • інформація для батьків;

 • фотостенди про фізкультурно-оздоровчу роботу (надати фотоматеріали).

5.2. Проведення спортивних свят з залученням відомих спортсменів, спортсменів – колишніх вихованців навчального закладу; (кількість, сценарій, фото, відео, тощо).

5.3. Пропагандистська робота серед батьків: (план роботи з батьками, види роботи з батьками).

5.4. Наявність музею (кабінету) спортивної спрямованості в навчальному закладі (коротка інформація про його діяльність).


VI. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

6.1. Форми підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання навчального закладу (документи, які це підтверджують).

6.2. Установи, які займаються підвищенням кваліфікації фахівців фізичного виховання навчального закладу.

6.3. Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання фахівців фізичного виховання навчального закладу.


VII. Фінансово-господарська діяльність.

7.1. Характеристика спортивної бази навчального закладу. Забезпеченість навчального закладу спортивним інвентарем та обладнанням (відповідно до переліку типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів).

7.2. За допомогою яких структур, окремих людей, спортивна база готується до навчального року.

7.3. Асигнування та поліпшення матеріально-спортивної бази (бюджет, спонсорська допомога, з оренди приміщень).

7.4. Співпраця навчального закладу по використанню спортивних баз (ДЮСШ, СДЮШОР) для занять фізичною культурою і спортом та оздоровлення дітей.


VIII. Медичний контроль.

8.1. Проведення медичних оглядів дітей навчального закладу (термін проведення, контингент, який підлягає поглибленому обстеженню).

  1. Наявність медичних працівників в навчальному закладі.

  2. Контроль з боку медичних працівників за дотриманням санітарно-технічних вимог спортивних залів, приміщень, майданчиків. Навантаження дітей під час занять фізичною культурою.

  3. Наявність медичного кабінету в навчальному закладі, його забезпеченість.


ІХ. Контроль за фізичним вихованням в навчальному закладі.

9.1. Наявність розділу "Фізичне виховання" в річному плані роботи навчального закладу з обов’язковим календарним плануванням спортивно-масових заходів навчального закладу.

  1. Облік відвідування уроків фізичної культури та позаурочних спортивно-масових заходів адміністрацією навчального закладу (план затверджений директором).

  2. Здійснення контролю з боку відділу (управління) освіти, СЕС, тощо.

  3. Проведення нарад, педрад з питань фізичного виховання.

Примітка: Вимоги щодо складання описового звіту огляду-конкурсу:

 1. Спочатку пишеться питання, виділивши шрифтом, а потім подається опис в доступній формі розуміння. Необхідно сформулювати конкретні приклади, чітко і зрозуміло. Така форма опису до усіх розділів "Описового звіту". Фотокартки не клеїти на сторінки "Опису", а подавати у комп'ютерному варіанті.

До відеоматеріалу необхідно подати анотацію. Відеозапис починається з короткої характеристики навчального закладу та умов проведення уроків фізичної культури, спортивно-масових занять (береться до уваги матеріальна та спортивна база).


Додаток 4

до Положення про проведення

міського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання

в навчальному закладі

Інформаційний лист

навчального закладу __________________________________________

______________________________________________________________ 1. Кількість класів в ЗНЗ: _______.

 2. Кількість учнів в ЗНЗ: ______.

 3. Рівень якості навчальних досягнень учнів:
Всього учнів

Вчаться на 7-12 балів

У %

 1. Робота з навчання плаванню.
Всього учнів

Кількість дітей, які не вміють плавати

У %

Кількість учнів, які навчені плавати за звітний період

У % 1. Фізкультурно-масова робота.
Всього учнів

Кількість учнів, які займаються в гуртках спортивного спрямування у ЗНЗ

% учнів, що займаються в гуртках спортивного спрямування

Кількість учнів, які займаються в позашкільних спортивних установах

У % 1. Групи оздоровчої спрямованості (ЗФП).
Всього учнів

Кількість груп оздоровчої спрямованості

Кількість учнів, що займаються в групах оздоровчої спрямованості

У % учнів, що займаються в групах оздоровчої спрямованості
 1. Участь в обов'язкових фізкультурно-оздоровчих заходах (шкільні змагання).
Види змагань

Всього учнів


Кількість, що взяли участь у заході

У % учнів, що взяли участь у заході

"Перші кроки"


"Старти надій"


"Шкіряний м'яч"


Фестиваль "Нащадки козацької слави"


Спартакіада ЗНЗ

 1. Проведено:
Назва заходу

Проведено (кількість)

Всього учнів в ЗНЗ

Кількість учнів, що взяли участь у заході

У % учнів, що взяли участь у заході

Дні здоров'я

Туристичні походи

Спортивних свят

Спортивних розваг
 1. Організація роботи з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи.
Всього

учнів


Кількість учнів віднесених за станом здоров'я до спецмедгрупи

У % учнів віднесених за станом здоров'я до

спецмедгрупи

Кількість учнів, які відвідують спеціальні заняття

У % учнів спецмедгрупи, які відвідують спеціальні заняття 1. Кількість випадків травматизму, отриманих під час уроків фізичної культури та під час проведення позаурочних спортивно-оздоровчих заходів: _______________________________________
 1. Рівень захворюваності: у %

Види захворювань:

     • Застудні захворювання %
     • Інфекційні захворювання %
 1. Оздоровлення учнів:
Всього учнів

Кількість учнів, які були оздоровлені за звітний період

Із них

% учнів, які були оздоровлені за звітній період

Із них

Влітку

Взимку

Влітку

ВзимкуПідписи:

Директор навчального закладу ___________ /_____________/

(Підпис) ( П.І.Б.)

Вчитель фізичної культури ___________ /_____________/

(Підпис) (П.І.Б.)


Звіт

управління освіти_____________________________

про проведення міського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах

 1. Всього ЗНЗ ___________

 2. З них прийняли участь в огляді-конкурсі _____________

 3. Призові місця посіли _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Директори _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Вчителі

фізичної культури _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________


Начальник управління

(відділу) освіти ______________ /__________ /


Спеціаліст з

фізичного виховання ______________ /__________ /


«Про проведення міського туру

Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан

фізичного виховання серед загальноосвітніх

навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році»


На виконання наказу Міністерства освіти та науки України від 31.03.2009 року № 233 «Про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України», з метою підвищення якості навчально-виховного процесу, стимулювання педагогічних колективів до творчої роботи з фізичного виховання, популяризації здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді, Наказу обласного управління з фізичного виховання та спорту від 08.08.2009 року «Про проведення обласного туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році».


НАКАЗУЮ:


 1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів міста:

  1. Прийняти участь в міському огляді-конкурсі «На кращий стан фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах» (положення додається)..

  2. Для організації і проведення зазначеного заходу залучити НМЦ управління освіти.

  3. Методисту НМЦ Грамматику Ф.П. організувати та провести вищезазначений захід.

  4. До 20 грудня 2011 року підвести підсумки конкурсу та визначити переможців і до 20 січня 2012 року надати дві кращих роботи в обласне управління з фізичного виховання та спорту.

 2. Контроль за виконанням наказу покласти наНачальник управління Г. І. ДеркачСхожі:

Наказ №395 «Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році» iconНаказ №20 Про проведення районного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах району
Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах району на протязі лютого місяця 2013 року...
Наказ №395 «Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році» iconНаказ №245-но Про проведення районного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах району
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України від 11. 10. 2013 №181 та з метою вивчення, узагальнення...
Наказ №395 «Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році» iconНаказ №30. 01. 2013 м. Красилів №33 Про участь дюсш району у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання
На виконання наказу Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Хмельницької ода від 22. 01. 2013 року №37-но «Про проведення обласного...
Наказ №395 «Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році» iconНаказ №02-02/07 Про проведення першого ( районного) етапу Всеукраїнського огляду конкурсу на кращий стан фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах
Львівської облдержадміністрації від 09. 01. 2014 №08-08/14 та з метою підвищення якості навчально-виховного процесу, стимулювання...
Наказ №395 «Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році» iconПоложення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України
України спрямований сприяти виконанню вище зазначених завдань, заохочувати педагогічні колективи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних...
Наказ №395 «Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році» iconНаказ №135 Про підсумки проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у 2011/12 навчальному році
На виконання листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 10. 02. 2012 №4/9-177 «Про проведення ХІ всеукраїнського...
Наказ №395 «Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році» iconНаказ №26 Про проведення огляду-конкурсу сайтів навчальних закладів району
Рмк від 09. 02. 2012 р. №3 «Про проведення районного конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу в 2012 році» у 2012-2013 навчальному...
Наказ №395 «Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році» iconНаказ №18 Про проведення у 2011-2012 навчальному році огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання у навчальних закладах району
Полтавської облдержадміністрації від 16. 01. 2012 №22 «Про проведення у 2011-2012 навчальному році огляду-конкурсу на кращу організацію...
Наказ №395 «Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році» iconНаказ №416 Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів 2011/2012 н р
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів за номінаціями «Література», «Історія...
Наказ №395 «Про проведення міського туру Всеукраїнського огляду-конкурсу «На кращий стан фізичного виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році» iconНаказ №209 Про організацію та проведення районного огляду конкурсу роботи загонів юних інспекторів дорожнього руху загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році
Юір загальноосвітніх навчальних закладів; на виконання ст. 20 Закону України «Про дорожній Рух», відповідно до Положення про проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи