Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті Закону України icon

Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті Закону України
Скачати 262.2 Kb.
НазваПро затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті Закону України
Дата конвертації08.05.2013
Розмір262.2 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З


14.02.2005 N 99
  Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів


Відповідно до статті 40 Закону України "Про загальну середню освіту", наказу Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 "Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, та позашкільних навчальних закладів" зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.08.01 N 678/5869 (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (додаються).

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів до відома місцевих органів управління освітою та керівників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

3. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2003 "Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів".

4. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) зробити відмітку про відміну наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2003 "Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів".

5. Опублікувати цей наказ в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України" та розмістити на сайті міністерства.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.О.


Міністр

С.М.Ніколаєнко  ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Орієнтовні критерії) розроблені відповідно до вимог Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000, Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 р., зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.08.01 N 678/5869 (із змінами), Загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.09.2000, інших нормативних актів у галузі загальної середньої освіти, з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвідів щодо здійснення контролю та оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Державний контроль проводиться з метою об'єктивної оцінки реалізації навчальними закладами єдиної державної політики у галузі освіти. Атестація як вид державного контролю спрямована на визначення ефективності роботи загальноосвітнього навчального закладу відповідно до державних стандартів, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізації.

Орієнтовні критерії є результатом удосконалення Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2003, що пройшли апробацію у навчальних закладах всіх регіонів країни.

При їх розробленні були визначені основні напрями доопрацювання Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: удосконалення та уточнення показників освітньої діяльності навчальних закладів, норм та способів їх оцінювання; внесення нових показників діяльності (інноваційна діяльність, соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, формування державно-громадської моделі управління освітою, розвиток учнівського самоврядування та ін.).

Внесені зміни сприятимуть більш повному відображенню можливостей та результатів навчально-виховної роботи відповідно до вимог чинного законодавства у галузі освіти.

Об'єктивність оцінювання роботи загальноосвітнього навчального закладу забезпечується всебічним аналізом якісних і кількісних показників його діяльності. Оцінка й аналіз їх проводиться в динаміці; з'ясовуються зміни, що відбулися з часу попередньої перевірки.

Відповідно до Порядку проведення державної атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 р., у процесі атестаційної експертизи аналізуються й оцінюються рівень організації навчально-виховного процесу (розділ 1), ефективність навчально-виховного процесу (розділ 2), стан управління навчальним закладом (розділ 3) та соціального захисту, збереження та зміцнення здоров'я учнів та працівників (розділ 4).

За наслідками атестації (атестаційної експертизи) встановлюється рівень освітньої діяльності навчального закладу: "високий", "достатній", "середній", "низький" (позначається відповідно "В", "Д", "С", "Н"), на підставі якого виноситься рішення про визнання закладу "атестованим з відзнакою", "атестованим", "атестованим умовно" чи "неатестованим".

Орієнтовні критерії визначаються у балах від максимально можливих значень відповідних показників, що відповідають високому рівню освітньої діяльності. Загальний висновок щодо рівня освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу робиться на основі аналізу результативності оцінювання (сумарної кількості балів у розділах):

1. "Організація навчально-виховного процесу" (максимальна кількість залікових балів 14);

2. "Ефективність навчально-виховного процесу" (максимальна кількість залікових балів 15);

3. "Управління навчальним закладом" (максимальна кількість залікових балів 18);

4. "Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та працівників закладу" (максимальна кількість залікових балів 15).

Високий рівень визначається за умови отримання сумарної кількості балів в межах 62-52; достатній - 51-35; середній - 34-20; низький - 19 і менше.

Враховуючи значимість усіх блоків показників, рівень освітньої діяльності закладу не може бути визнаний високим, якщо ефективність навчально-виховного процесу оцінена нижче достатнього рівня. Навчальний заклад не може бути атестованим (навіть "умовно"), якщо ефективність навчально-виховного процесу низька.

Атестаційний висновок визначається за рівнем освітньої діяльності (сумарною кількістю балів у розділах):

високий рівень - навчальний заклад вважається "атестованим з відзнакою";

достатній рівень - навчальний заклад вважається "атестованим";

середній рівень - навчальний заклад вважається "атестованим умовно",

низький рівень - навчальний заклад вважається "неатестованим".

Орієнтовні критерії можуть застосовуватись також для самооцінки освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

До прийняття Положення про атестацію керівників загальноосвітніх навчальних закладів одночасно з атестацією загальноосвітніх навчальних закладів проводиться атестація їх керівників. Керівник закладу відповідає займаній посаді ("атестований") за умови атестації навчального закладу й, навпаки, не відповідає займаній посаді ("неатестований"), якщо рівень освітньої діяльності навчального закладу низький.

Органи управління освітою, на які покладається проведення атестації загальноосвітніх навчальних закладів, можуть вносити до Орієнтовних критеріїв обґрунтовані зміни і доповнення з урахуванням їх типів, специфіки соціально-економічних умов регіону, стартових можливостей роботи конкретних навчальних закладів.Директор департаменту


П.Б.ПолянськийЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

14.02.2005 N 99

  ^ ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ

  оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів


N п/п

Показники освітньої діяльності

Норми та способи оцінювання

Форми і методи збору інформації

Коефіцієнт значимості показника

Рівень освітньої діяльності
Високий

Достатній

Середній

Низький

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Організація навчально-виховного процесу

1.1

Кадрова політика.


1.1.1.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки

100-98% - 12-10 97-95% - 9-7 94-90% - 6-4 менше 90% - 3-0

Д Б

2

12-10

9-7

6-4

3-0

1.1.2.

Освітній рівень педагогічних працівників

Учителів з вищою педагогічною освітою: 100-95% - 12-10 94-90% - 9-7 89-85% - 6-4 менше 85% - 3-0

Д

1

12-10

9-7

6-4

3-0

1.1.3.

Організація атестації педагогічних працівників.

Рівень організації і проведення атестації (плановість, безконфліктність тощо), результативність атестації; оформлення відповідних документів

Д

1

12-10

9-7

6-4

3-0

1.1.4.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (стажування, курси підвищення кваліфікації, перепідготовка тощо)

Забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації. Створення умов для підвищення фахової майстерності вчителів

Д

1

12-10

9-7

6-4

3-0

1.1.5.

Наявність педагогічних працівників з почесними педагогічними званнями та нагородами (за звітний період)

Заслужений учитель України - 12-10 Відмінник освіти України, нагрудні знаки ("Василь Сухомлинський", "А.С.Макаренко", "Софія Русова") - 9-7 Вчитель-методист - 6-4 Старший вчитель - 3-0

Д

1

12-10

9-7

6-4

3-0

1.1.6.

Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників

Наявність у педагогічних працівників авторських програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій, наукових статей, дисертацій та ін.

Д

1

12-10

9-7

6-4

3-0

1.1.7.

Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Організація науково-дослідної та експериментальної роботи

Впровадження на рівні: загальнодержавному - 12-10 обласному - 9-7 районному (міському) - 6-4 закладу 3-0

Д

1

12-10

9-7

6-4

3-0

1.1.8.

Організація методичної роботи та її результативність

Вплив методичних об'єднань (робота із вчителями за результатами моніторингу з базових дисциплін, молодими педагогами та ін.) на підвищення якості навчального процесу діяльності навчального закладу

Д Б С А

1

12-10

9-7

6-4

3-0

1.1.9.

Профорієнтаційна робота, спрямована на вибір учнями педагогічної професії

Проведення професійної орієнтації щодо популяризації професії педагога

Д Б С

1

12-10

9-7

6-4

3-0

1.2.

Матеріально-технічна та навчально-методична база


1.2.1.

Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу

Відповідність стану будівель і приміщень державним санітарним правилами та нормам (з урахуванням особливостей проекту будови навчального закладу)

С Д

1

12-10

9-7

6-4

3-0

1.2.2.

Зовнішня естетична культура загальноосвітнього навчального закладу

Стан шкільної та пришкільної території

С

1

12-10

9-7

6-4

3-0

1.2.3.

Дотримання техніки безпеки, охорони праці

Рівень забезпечення техніки безпеки та охорони праці у навчальному закладі: пожежним інвентарем, наочністю з техніки безпеки, створення безпечних умов праці та навчання у шкільних кабінетах тощо. Наявність випадків, пов'язаних з порушенням техніки безпеки

Д С Б

2

12-10

9-7

6-4

3-0

1.2.4.

Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, спортзалів, спортмайданчика, навчально-дослідних ділянок та ін.

Забезпечення обладнанням, меблями відповідно до типових переліків, передбачених для даного типу навчальних закладів

Д С Б

2

12-10

9-7

6-4

3-0

1.2.5.

Забезпеченість сучасною комп'ютерною технікою

Ефективність використання Запровадження комп'ютерних інформаційних технологій; відповідність програмного забезпечення діючим навчальним програмам

Д Б С

1

12-10

9-7

6-4

3-0

1.2.6.

Забезпеченість, навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність їх використання.

Повнота та своєчасність подання заявки на підручники. Рівень забезпечення навчально-методичною літературою відповідно до вимог навчальних програм

Д Б

1

12-10

9-7

6-4

3-0

1.3.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Ефективне використання державних коштів, матеріально-технічних та фінансових ресурсів, залучення додаткових джерел фінансування

Д

1

12-10

9-7

6-4

3-0
Підсумок оцінювання рівня організації навчально-виховного процесу

Середнє арифметичне числових значень показників. *14-12

11-8

7-5

4-0

2. Ефективність навчально-виховного процесу

2.1.

Рівень навчальних досягнень учнів


2.1.1.

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного (семестрового) оцінювання

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівнях: 40% і більше - 12-10 39-30% - 9-7 29-20% - 6-4 менше 20% - 3-0

Д

1

12-10

9-7

6-4

3-0

2.1.2.

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами контрольних випробувань з базових предметів інваріантної складової навчального плану, проведених незалежною експертною комісією у випускних класах кожного ступеню (4-х, 9-х, 11 (12)-х), але не більше, ніж з двох предметів

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівнях: 40% і більше - 12-10 39-30% - 9-7 29-20% - 6-4 менше 20% - 3-0

К

1

12-10

9-7

6-4

3-0

2.1.3.

Розбіжність між рівнем навчальних досягнень за результатами контрольних випробувань, проведених експертною комісією та рівнем навчальних досягнень учнів, що визначений у навчальному закладі

0-3% - 12-10 4-6% - 9-7 7-9% - 6-4 10% і більше - 3-0

Д К

2

12-10

9-7

6-4

3-0

2.1.4.

Результативність участі учнів у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних (міських) олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН тощо (за останні 3 роки)

міжнародних - 12-11 всеукраїнських - 10-8 обласних - 7-5 районних (міських) - 4-0

Д

1

12-10

9-7

6-4

3-0

2.1.5.

Участь учнів у районних (міських) олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН тощо (за останні 3 роки)

Відсоток учасників від загальної кількості учнів класу (паралелі): 20% і більше - 12-10 19%-10% - 9-7 9%-5% - 6-4 4% і менше - 3-0

Д

1

12-10

9-7

6-4

3-0

2.2.

Результати виховної роботи


2.2.1.

Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів

Дотримання учнями статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу та ін. Результативність роботи щодо покращення стану відвідування учнями навчальних занять, профілактики правопорушень та згубних звичок

А С

2

12-10

9-7

6-4

3-0

2.2.2.

Стан розвитку учнівського самоврядування

Участь дітей у різних формах учнівського самоврядування

Д

1

12-10

9-7

6-4

3-0

2.2.3.

Участь учнів у виховних заходах

Відсоток учнів від загальної кількості 100 - 80% - 12-10 79 - 60% - 9-7 59 - 40% - 6-4 39% і менше 3-0

Д А Б

1

12-10

9-7

6-4

3-0

Підсумок оцінювання рівня ефективності навчально-виховного процесу

Середнє арифметичне числових значень показників *15-13

12-9

8-5

4-0
3. Управління навчальним закладом

3.

Планування та контроль.


3.1.1

Концепція розвитку навчального закладу

Відповідність концепції розвитку навчального закладу реалізації державної політики у галузі освіти

Д Б

1

12-10

9-7

6-4

3-0

3.1.2

Планування діяльності навчального закладу

Дієвість і реальність планів, заходів спрямованих на розвиток закладу, взаємодія різних підрозділів закладу (методичних об'єднань, та ін.), у тому числі з органами учнівського та батьківського самоврядування

Д Б

1

12-10

9-7

6-4

3-0

3.1.3.

Ефективність управлінських рішень

Аналіз ефективності прийнятих управлінських рішень (наказів, розпоряджень), їх відповідність діючим нормативним документам та дієвість

Д С

2

12-10

9-7

6-4

3-0

3.1.4.

Впровадження інноваційних технологій в управління закладом, інформаційне забезпечення діяльності закладу

Наявність сформованої нормативно-правової освітянської бази. Ефективність впровадження інноваційних управлінських технологій в навчально-виховний процес, рівень комп'ютеризації закладу, тощо

Д Б С

1

12-10

9-7

6-4

3-0

3.1.5.

Якість внутрішкільного контролю.

Ефективність системи контролю з боку директора та його заступників

Д Б

2

12-10

9-7

6-4

3-0

3.1.6.

Ведення ділової документації

Дотримання Інструкції з ведення ділової документації: правильність оформлення класних журналів, книг контролю тощо.

Д

2

12-10

9-7

6-4

3-0

3.1.7.

Взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськістю (радою, учнівським комітетом, батьківським комітетом, піклувальною радою навчального закладу, та ін.).

Результативність співпраці та взаємодії громадських організацій, підприємств, установ та ін. із загальноосвітнім навчальним закладом (покращення матеріально-технічної бази, соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, матеріальне заохочення, тощо)

Д А Б

1

12-10

9-7

6-4

3-0

3.2.

Суспільний рейтинг навчального закладу

За відгуками батьків, учнів, випускників закладу, громадськості, керівників установ та організацій району (міста) щодо діяльності навчального закладу, рівень співробітництва та взаємоповаги між учасниками навчально-виховного процесу.

А Б С

2

12-10

9-7

6-4

3-0
Підсумок оцінювання рівня управління навчальним закладом

Середнє арифметичне числових значень показників *18-15

14-10

9-6

5-0

4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та працівників закладу.

4.1.

Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу

Дотримання керівництвом закладу прав учасників навчально-виховного процесу, визначених у нормативно-правових актах, посадових обов'язках, угодах з працівниками; стан охоплення дітей навчанням; заходи, що вживаються для поліпшення ситуації

С Б Д А

1

12-10

9-7

6-4

3-0

4.2.

Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій

Стан здійснення зазначеної роботи

Д Б

1

12-10

9-7

6-4

3-0

4.3.

Організація медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників

Систематичність, плановість, безоплатність та ін. Наявність медичної сестри, психолога

Д Б С

1

12-10

9-7

6-4

3-0

4.4.

Організація харчування учнів

Рівень організації харчування, дотримання норм харчування окремих категорій учнів (організація дієтичного харчування) тощо

Д Б С

2

12-10

9-7

6-4

3-0

4.5.

Стан дитячого травматизму

Наявність випадків, пов'язаних з дитячим травматизмом серед учнів під час навчально-виховного процесу; стан організації роботи щодо вивчення правил з техніки безпеки під час проведення уроків і позаурочних заходів

Д

1

12-10

9-7

6-4

3-0

4.6.

Забезпечення умов для збереження здоров'я учнів

Створення умов для профілактики захворювань; рівень захворюваності учнів протягом навчального року; наявність медичної сестри, психолога

Д Б С

2

12-10

9-7

6-4

3-0

4.7.

Стан фізичного виховання (фізично-оздоровчі заходи, спортивно-масова робота тощо)

Створення умов для фізичного розвитку учнів. Аналіз плану спортивно-масової роботи закладу (у т.ч. участі у спортивних змаганнях районного, регіонального, всеукраїнського рівнів)

Д Б С

1

12-10

9-7

6-4

3-0

4.8.

Організація відпочинку та оздоровлення учнів, педагогічних працівників

Ступінь забезпечення реалізації програм з оздоровлення та відпочинку

Д

1

12-10

9-7

6-4

3-0
Підсумок оцінювання рівня соціального захисту, збереження та зміцнення здоров'я учнів та працівників закладу

Середнє арифметичне числових значень показників *15-13

12-9

8-5

4-0

4. Додаткові напрями та показники освітньої діяльності, характерні для даного закладу
Результативність освітньої діяльності навчального закладу

Сумарна кількість балів у розділах62-52

51-35

34-20

19-0

Умовні позначення:

А - анкетування;

К - контрольні випробування (тестування, контрольні роботи, державна підсумкова атестація та ін.);

Б - бесіда;

С - спостереження;

Д - аналіз документації;

* Середнє арифметичне числових значень показників освітньої діяльності - середнє арифметичне добутків кількості балів, отриманих при оцінюванні відповідного показника і коефіцієнта його значимості. (Наприклад: при оцінюванні ефективності навчально-виховного процесу загальноосвітній навчальний заклад отримав максимальну кількість балів - 12. Результативність освітньої діяльності за підсумками оцінювання ефективності навчально-виховного процесу: (12x1+12x1+12x2+12x1+12x1+12x2+12x1+12x1):8)


Директор департаменту

П.Б.ПолянськийНачало формы

Конец формыСхожі:

Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті Закону України iconПро затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів

Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті Закону України iconПояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів
На виконання статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України від 24. 07. 2001 р. №553...
Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті Закону України iconНаказ №219 Про державну атестацію Волицької загальноосвітньої школи І ступеня
Міністерства освіти і науки від 24. 07. 2001 року №553 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних...
Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті Закону України iconНаказ №36 Про державну атестаційну експертизу Здолбунівської гімназії Здолбунівської районної ради Рівненської області
Міністерства освіти і науки від 24. 07. 2001 року №553 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних...
Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті Закону України iconПро затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011...
Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті Закону України iconПро затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011...
Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті Закону України iconПро затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011...
Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті Закону України iconПро затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 22. 11. 2011 №1343
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011...
Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті Закону України iconНаказ №1343 від 22 листопада 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 грудня 20011 за №1436/20174 Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011...
Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті Закону України iconНаказ №1343 від 22 листопада 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 грудня 20011 за №1436/20174 Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи