Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів icon

Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів
Скачати 215.11 Kb.
НазваПояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів
Дата конвертації08.05.2013
Розмір215.11 Kb.
ТипПояснювальна записка

Про затвердження орієнтовних критеріїв

оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки Українивід 21.08.2003 № 567


На виконання статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 р. № 553 "Про затвердження Порядку атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"

наказую:

1. Затвердити Орієнтовні критерії оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів (додаються).

2 Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій організувати протягом 2003 - 2004 років апробацію Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів і до 1 лютого 2005 року внести Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо їх подальшого удосконалення.

3. Дані критерії опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Державну інспекцію навчальних закладів (Бурлаков О. М.).


Міністр В.Г. Кремень


^ Пояснювальна записка

до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності

позашкільних навчальних закладів


У єдиному освітньому просторі України вагоме місце займає позашкільна освіта, яка спрямована на розвиток особистості, талантів, розумових та фізичних здібностей дитини, задоволення її потреб у професійному становленні та професійній підготовці.

Сьогодні сфера позашкільної освіти перебуває на важливому етапі переходу до більш якісного стану і вимагає не тільки модернізації змісту, а й змін форм і методів роботи навчальних закладів та управлінської діяльності їх керівників.

Значна роль у реалізації єдиної політики у сфері позашкільної освіти належить державному контролю за діяльністю навчальних закладів, основною формою якого є атестація, яка проводиться з метою визначення ефективності роботи, результативності освітньої діяльності та аналізу потенційних можливостей навчальних закладів.

Основні показники та орієнтовні критерії розроблені для проведення атестаційної експертизи діяльності позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог Законів України "Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, Положення про позашкільний навчальний заклад, інших нормативно-правових актів у сфері позашкільної освіти відповідно до Порядку проведення державної атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24. 07. 2001 №553.

У процесі атестаційної експертизи аналізуються й оцінюються рівень організації та результативність освітньої діяльності навчального закладу, матеріально-технічне та кадрове забезпечення, управлінська діяльність.

Об’єктивність оцінювання роботи позашкільного навчального закладу забезпечується всебічним аналізом якісних і кількісних показників. Оцінка й аналіз його діяльності проводиться в динаміці з урахуванням змін, що відбулися з часу попередньої атестації.

Критерії оцінювання подаються у балах та їх долях від державних вимог, нормативів або максимально можливих значень показників, які відповідають рівню освітньої діяльності “високий”.

Загальний висновок щодо рівня освітньої діяльності позашкільного навчального закладу здійснюється на основі зведеного аналізу (суми показників) з чотирьох розділів:

1. Матеріально-технічний стан (максимальна кількість залікових балів - 17).

2 Рівень організації та результативність освітньої діяльності закладу (максимальна кількість залікових балів – 60).

3 Кадрове забезпечення (максимальна кількість залікових балів - 12).

4 Управлінська діяльність (максимальна кількість залікових балів - 11).

За наслідками атестації (атестаційної експертизи) встановлюється рівень освітньої діяльності навчального закладу: “високий”, “достатній”, “середній”, “низький” (позн. В, Д, С, Н), на підставі якого виноситься рішення про визнання закладу “атестованим з відзнакою”, "атестованим", “атестованим умовно" або "неатестованим".

Високий рівень освітньої діяльності визначається за умови отримання сумарної кількості балів в межах 100-75; достатній - 74-49; середній -45-25; низький - 21 і менше

Враховуючи значимість усіх блоків показників, слід мати на увазі, що рівень освітньої діяльності закладу не може бути визнаний "високим", якщо рівень організації та результативність освітньої діяльності оцінений іншою оцінкою. Навчальний заклад не може бути атестованим (навіть умовно), якщо результативність освітньої діяльності низька.

Загальний атестаційний висновок про позашкільний навчальний заклад визначається за рівнем освітньої діяльності (сумарною кількістю залікових балів):

високий рівень - навчальний заклад вважається "атестованим з відзнакою";

достатній рівень - навчальний заклад вважається "атестованим";

середній рівень - навчальний заклад вважаєтеся "атестованим умовно";

низький рівень - навчальний заклад вважається "неатестованим".

Одночасно з атестацією позашкільного навчального закладу проводиться атестація його керівників (директора, заступників директора). Для цього підраховуються залікові бали з розділу 4 "Управлінський". Орієнтовно, за наявності 8-11 балів, можна вважати , що керівник закладу "відповідає займаній посаді і заслуговує нагородження (відзначення)"; за наявності 7-5 балів - "відповідає займаній посаді"; за наявності 4-3 балів - "відповідає займаній посаді з умовою (ліквідації певних недоліків)"; за наявності 2 і менше балів - "не відповідає займаній посаді". Але при цьому необхідно враховувати, що діяльність керівника навчального закладу не може бути оцінена позитивно, якщо заклад визнано "неатестованим".

Органи управління освітою, на які покладається проведення атестації навчальних закладів, можуть вносити до Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів обґрунтовані зміни і доповнення з урахуванням статусу, типу, профілю, специфіки, регіональних соціально-економічних умов, стартових можливостей роботи конкретних позашкільних навчальних закладів.

Критерії можуть використовуватись також для самооцінки освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів.


^ Орієнтовні критерії

оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів

№ п/п

Показники освітньої діяльностіОрієнтовні норми оцінюванняМаксим. кількість

за шкалою балів

Форми і методи

збору інформації

Рівень освітньої діяльності

Високий В

Достатній Д

Середній С

Низький Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
^

Матеріально-технічний стан

17
17-13

12-8

7-4

3-0

1.1

Відповідність будівель та приміщень навчального закладу (далі - заклад) завданням реалізації позашкільної освіти

За державними санітарними правилами і нормами

2

С

Д

2-1,5

1,4-0,9

0,75-0,4

0,25-0

1.2

Наявність та стан навчальних кабі-нетів, лабораторій, бібліотеки, майс-терень, спортзалів (далі – навчальні кабінети), спортмайданчиків та ін., передбачених для даного типу та профілю закладу (для закладів, що мають пристосовані приміщення)

За нормами та Типовим переліком 71% і вище 3-4 бали

41%-70;% 2-2,9

11%-40% 1-1,85

нижче 10% 0,85-0

4

С

Д

4-3,0

2,9-2

1,85-1

0,85-0

1.3

Забезпеченість навчальних кабі-нетів, спортмайданчиків та ін. необхідним обладнанням, інструментами, матеріалами відповідно до навчальних програм та профілю гуртка, групи або іншого творчого об’єднання

75% і вище 3,75-5 балів

50%-74% 2,5-3,74

25%-49% 1,25-2,35

24% і нижче 1,15-0

5

Б

Д

5-3,75

3,74-2,5

2,35-1,25

1,15-0

1.4

Забезпеченість посібниками, навчально-методичною та довідковою літературою

60% і вище 1,5-2 бали

40%-59% 0,9-1,4

21%-39% 0,4-0,75

20% і нижче 0,25-0

2

Б

Д

2-1,5

1,4-0,9

0,75-0,4

0,25-0

1.5

Дотримання техніки безпеки, температурного режиму та санітарно-гігієнічних норм

За державними санітарними правилами та нормами

3

С

Д

3-2,25

2,24-1,5

1,35-0,75

0,74-0

1.6

Фінансове забезпечення діяльності закладу, залучення додаткових джерел, раціональність використання матеріально-технічних і фінансових ресурсів

Відповідність встановленим нормам

1

Д

1-0,75

0,74-0,5

0,35-0,25

0,24-0
Рівень організації та результативність освітньої діяльності закладу
60
60-45

44-30

29-15

14-0

2.1

Формування дитячого контингенту, мережі гуртків та комплектування груп

За нормами комплектування груп

10

Д

10-7,5

7,4-5

4,9-2,5

2,4-0

2.2

Підготовка навчальної документації (робочий план закладу, журнали обліку гурткової роботи, навчальні плани та програми, розклад занять, накази щодо організації навчально-виховного процесу).

Відповідність навчального плану та вибраних програм (типових та інших програм, експериментальних) меті і завданням роботи закладу. Фактичний стан їх виконання.

Ступінь дотримання Положення про позаш-кільний навчальний заклад та ведення навчальної документації

10

Д

10-7,5

7,4-5

4,9-2,5

2,4-0
2.3

Наявність тематичних, комплексних, регіональних освітніх програм

Ступінь реалізації Закону України “Про позашкільну освіту”, Концепції позашкільної освіти та виховання, Національної доктрини розвитку освіти України та інше

2

Д

2-1,5

1,4-0,9

0,8-0,4

0,3-0

2.4

Відповідність структури закладу, наявної мережі гуртків, секцій, творчих об’єднань вимогам статуту та перспективам розвитку закладу
3

Д

3-2,25

2,24-1,35

1,4-0,75

0,74-0

2.5

Динаміка розвитку мережі гуртків, груп та інших творчих об’єднань відповідно до типу закладу (за останні три роки) з урахуванням стану фінансування та статутних завдань

Ступінь реалізації закону України “Про позашкільну освіту”, Концепції позашкільної освіти та виховання, Національної доктрини розвитку освіти України та інше

7

Д

7,5,25

5,24-3,5

3,4-1,75

1,74-0

2.6

Дотримання законодавства щодо мови навчання і виховання у закладі

Ступінь виконання нормативно-правових актів з мовних питань

2

Б

Д

2-1,5

1,4-0,9

0,8-0,4

0,3-0

2.7

Проведення організаційно-масової роботи в закладі та координація цієї роботи в регіоні. Соціальне партнерство закладу та міжнародне співробітництво

За відгуками батьків, учнів, випускників закладу, громадськості, керівників району, міста тощо

4

А

В

С

Д

4-3,0

2,9-2

1,9-1

0,9-0

2.8

Розвиток учнівського самоврядування

Стан реалізації вимог Закону України “Про позашкільну освіту”, Положення про позашк. Навчальний заклад та ін.

4

А

С

Д

4-3,0

2,9-2

1,9-1

0,9-0

2.9

Результативність участі вихован-ців, учнів і слухачів закладу у міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних (міських) заходах, конкурсах, турнірах, конкур-сах-захистах науково-дослідницьких робіт тощо. Наявність у закладі творчих колективів, що мають почесні звання

Міжнародні, Всеукраїнські, обласні, районні

7

Б

Д

7-5,25

5,24-3,5

3,4-1,75

1,74-0

2.1.0

Результати організаційно-просвітницької роботи закладу (наявність виставкових матеріалів, концертних програм, фото-відеопродуктів, публікації в пресі, на радіо та телеба-ченні, методичних розробок тощо)

Стан проведення організаційно-просвітницької роботи

7

Б

Д

7-5,25

5,24-3,5

3,4-1,75

1,74-0

2.1.1

Інформаційно-методичне забезпечення діяльності закладу (наявність методичних рекомендацій, розробок, сценаріїв тощо).

Проведення методичних об’єднань, семінарів, конференцій тощо

Стан проведення методичної роботи

4

Б

Д

4-3,0

2,9-2

1,9-1

0,9-0

3.

Кадрове забезпечення
12
12-9

8-6

5-3

2-0

3.1

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами


3.1.1

Освітній рівень керівника закладу (молодш. спеціаліст, бакалавр, спе-ціаліст, магістр) завідуючих відді-лами, секціями, лабораторіями тощо (вища пед. Або фахова освіта)

68%-100% 2,25-3 бали

50%-67% 1,5-2,2

21%-49% 0,75-1,4

20% і нижче 0,74-0

3

Д

3-2,25

2,2-1,5

1,4-0,75

0,74-0

3.1.2

Освітній рівень (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) керівників гуртків (вища педагогічна або фахова освіта)

68%-100% 1,5-2 бали

50%-67% 0,9-1,4

21%-49% 0,4-0,8

20% і нижче 0,3-0

2

Д

2-1,5

1,4-0,9

0,8-0,4

0,3-0
3.1.3

Наявність у закладі педагогічних працівників, які мають відзнаки і нагороди: звання, грамоти та інші нагороди центральних та місцевих органів виконавчої влади

40% і більше 0,75-1 бал

20%-39% 0,5-0,7

6%-19% 0,25-0,49

5% і нижче 0,24-0

1

Б

Д

1-0,75

0,7-0,5

0,49-0,25

0,24-0

3.2

Перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу (за останні 5 років)

68% і більше 0,75-1 бал

50%-67% 0,5-0,7

32%-49% 0,25-0,49

31% і нижче 0,24-0

1

Б

Д

1-0,75

0,7-0,5

0,49-0,25

0,24-0

3.3

Проходження атестації педагогічними працівниками

Стан дотримання Положення про

атестацію педагогічних працівників

68% і більше 1,5-2 бали

50%-67% 0,9-1,4

32%-49% 0,4-0,8

31% і нижче 0,3-0

2

Б

Д

2-1,5

1,4-0,9

0,8-0,4

0,3-0

3.4

Робота педагогічної та методичної ради закладу. Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи педагогічних працівників, залу-чення їх до інноваційної та науково-дослідницької діяльності (прове-дення експериментальної роботи, наукових досліджень, написання дисертацій, навчання в аспірантурі та докторантурі, самоосвіта тощо)

Стан інноваційної діяльності

2

Б

Д

2-1,5

1-0,39

0,8-0,4

0,3-0

3.5

Робота з молодими педагогами
1

Б

Д

1-0,75

0,74-0,5

0,49-0,25

0,24-0

4

Управлінська діяльність
11
11-8

7-5

4-3

2-0

4.1

Визначення мети, завдань і перспектив розвитку закладу

Фактичний стан виконан. вимог Закону України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Націон. доктрини розвитку осві-ти України, Концепції позашк. освіти та виховання, Положення про позашкільний навч. заклад та інших норм. док.

2

Б

Д

2-1,5

1,35-0,9

0,75-0,4

0,3-0

4.2

Скоординованість та дієвість планування основних напрямів роботи навчального закладу
2

Б

Д

2-1,5

1,35-0,9

0,75-0,4

0,3-0

4.3

Сформованість та дієвість роботи органів управління закладом (рада закладу, педагогічна рада, батьківський комітет, профспілковий комітет, піклувальна рада, учнівське самоврядування тощо)
2

Б

Д

2-1,5

1,35-0,9

0,75-0,4

0,3-0

4.4

Створення сприятливого соціально-психологічного клімату
2

С

2-1,5

1,35-0,9

0,75-0,4

0,3-0

4.5

Якість та результативність внутрішнього контролю та педагогічного аналізу усіх основних напрямів роботи закладу
3

Д

3-2,25

2,2-1,5

1,4-0,75

0,74-0

5

Додаткові напрями та показники освітньої діяльності, характерні для даного закладу


РАЗОМ
100
100-75

74-49

45-25

21-0

Умовні позначки

Форми і методи збору інформації:

А – анкетування; Б – бесіда; С – спостереження; Д – аналіз документаціїСхожі:

Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів iconНаказ №219 Про державну атестацію Волицької загальноосвітньої школи І ступеня
Міністерства освіти і науки від 24. 07. 2001 року №553 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних...
Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів iconПро затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті Закону України
Ну України "Про загальну середню освіту", наказу Міністерства освіти І науки України від 24. 07. 2001 "Про затвердження Порядку державної...
Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів iconПро затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів

Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів iconНаказ №36 Про державну атестаційну експертизу Здолбунівської гімназії Здолбунівської районної ради Рівненської області
Міністерства освіти і науки від 24. 07. 2001 року №553 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних...
Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів iconЩодо застосування орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів
Критерії, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 17. 06. 2013 №772, та за підсумками наради від 27 листопада...
Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів iconПоложення про рейтингову систему оцінки організації та результативності діяльності навчальних закладів Красилівського району. Кондратюк Л. Ф. План наради керівників навчальних закладів 03. 03. 2012 року
Про підсумки роботи дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у 2011 році та пріоритетні напрями роботи навчальних...
Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів iconОрієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів пояснювальна записка
Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. №200
Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів iconІ. С. Завражна застосування інтерактивних технологій у методичному забезпеченні діяльності позашкільних навчальних закладів
Особливості діяльності, які притаманні тільки позашкільній освіті визначають завдання І зміст організаційно-методичної роботи у позашкільних...
Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...
Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів iconЙ запровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів
Пояснювальна записка. II. Зміст навчального матеріалу й вимоги до рівнів навчальних досягнень. III. Додатки (за потреби)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи