Урок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу icon

Урок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу
Скачати 191.89 Kb.
НазваУрок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу
Дата конвертації08.05.2013
Розмір191.89 Kb.
ТипУрок
1. /ММЛ/Geografia_MML.doc
2. /ММЛ/Альперина - Урок алгебры по теме Сумма n первых членов геоме.doc
3. /ММЛ/Борецкий - Урок физики по теме Соединенные сосуды.doc
4. /ММЛ/Горбунов - Урок физики по теме Законы отражения света Плоско.doc
5. /ММЛ/Кицай - Урок геометрии по теме Условия существования описано.doc
6. /ММЛ/Корж - Урок физики по теме Электрический ток.doc
7. /ММЛ/Купинец - Урок алгебры по теме Преобразования тригонометрических/Купинец - Урок алгебры по теме Преобразования тригонометриче.doc
8. /ММЛ/Мартынова - Урок физики по теме Решение задач на работу и мо.doc
9. /ММЛ/Пискунова - Урок геометрии по теме Формула расстояния между точк/ПИСКУН~2.DOC
10. /ММЛ/Руденко - Урок геометрии по теме Сечения многогранников.doc
11. /ММЛ/Соколова - Урок истории по теме Англия.doc
12. /ММЛ/Сорочан - Урок алгебры по теме Уравнения и методы их решения.doc
Урок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу
Урок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії»
Урок фізики у 8 класі
Урок з фізики «Закони відбивання світла. Плоске та сферичне дзеркала»
Конспект уроку з геометрії у 8 класі
Конспект уроку фізики Тема: «Електричний струм»
Конспект відкритого заняття з алгебри
Конспект урок фізики 9 клас
Конспект уроку Тема: «Формула відстані між точками із заданими координатами. Поділ відрізка у заданому відношенні. Координати середини відрізка» Вчитель: Піскунова Н. Ю клас: 9
Урок підсумок Вчитель вищої категорії
Конспект конкурсного уроку з всесвітньої історії при формуванні ключових компетентностей Тема
Урок алгебри в 11 класі Тема: «Рівняння і методи їх розв’язування»


МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

ІМ. ПРОФЕСОРА М. АЛЕКСАНДРОВА


Ю.М. Бондаренко


Урок географії


Тема : Географія основних галузей промисловості світу.

Світове сільське господарство.

Географія світового транспорту.

Основні види транспорту, їх переваги і недоліки.


МИКОЛАЇВ 2010

Тема уроку: Географія основних галузей промисловості світу. Світове сільське господарство. Географія світового транспорту. Основні види транспорту, їх переваги і недоліки.

Дидактична мета уроку: охарактеризувати промисловість як основну галузь матеріального виробництва.

Завдання:

 • ОСВІТНІ:

 • охарактеризувати склад, особливості розвитку провідних галузей світу;

 • розкрити географію розміщення основних галузей промисловості світу;

 • виявити особливості впливу НТР на галузеву та територіальну структуру галузей промисловості;

 • РОЗВИВАЛЬНІ

 • продовжити формувати й розвивати вміння учнів аналізувати, узагальнювати інформацію, навички працювати з картами;

 • формувати аналітичне, просторове та економічне мислення використовуючи для цього власний досвід та знання;

 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки при вивченні нового інформаційного матеріалу, робити узагальнюючі висновки;

 • ВИХОВНІ

 • формувати розуміння значення розвитку промисловості як складової частини світового господарства;

 • виховувати творчий підхід до розв’язання задач, комунікабельність;

 • формувати пізнавальний інтерес до предмета.Очікуваний результат:

Навчити аналізувати рівень розвитку, склад та територіальну організацію окремих галузей промисловості світу.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Епіграф: « Те, що я бачу, чую й говорю, я починаю розуміти».

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 • Знайомство з інструкцією до уроку;

 • формулювання власної мети (за структурою: згадати – дізнатися – навчитися);

 • визначення очікуваного результату діяльності на уроці;

 • знайомство з епіграфом уроку. 1. Актуалізація опорних знань та вмінь.

(продовжити речення)

 • Предметом вивчення на минулому уроці стало …….?(світове господарство);

 • сьогодні ми продовжимо цю тему, але підемо далі і познайомимось з складовими світового господарства, а саме: ……..(промисловість, с\г, транспорт);

 • ключовим словом в темі уроку є ……..? (географія).СЛОВО ВЧИТЕЛЯ.

Після того як ви засвоїли такі важливі загальні поняття про НТР, як світове господарство, МПП, познайомилися з чинниками розміщення виробництва, логічно перейти до вивчення географії галузей світового господарства. Їх досліджують учені-географи та економісти в межах як економічної і соціальної географії, так і світової економіки. 1. Мотивація навчальної діяльності.Серед галузей світового господарства визначне місце посідає промисловість.

ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ

Чому промисловість є провідною, найбільш технічно досконалою галуззю виробництва?

Тому що, у промисловості створюються знаряддя праці, предмети споживання, вона тісно пов’язана з НТП і має вирішальний вплив на рівень економічного розвитку країни. 1. Вивчення нового матеріалу.

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ.

Частка видобувних галузей у світовій промисловості постійно знижується у зв’язку з поступовим зменшенням енергоємності та матеріаломісткості виробництва, заміною натуральної сировини синтетичною.

Тому серед галузей промисловості найбільшу роль в світі відіграють галузі «авангардної трійки», а саме електроенергетика, машинобудування та хімічна промисловість.

Розглянемо першу галузь промисловості машинобудування.

Звернемось до інструкції і виконаємо завдання №1.

 1. Прийом «сніжна грудка».

(СЛОВО – РЕЧЕННЯ – ЗАПИТАННЯ—ВІДПОВІДЬ)

Вам потрібно тільки дати відповідь на питання, чому машинобудування є найважливішою галуззю промисловості?

 1. Опираючись на власний досвід згадайте на які групи галузей поділяється машинобудівний комплекс. Вкажіть чинники розміщення цих галузей?

 2. Висунути гіпотезу,щодо факторів, які сприяють формуванню галузей міжнародної спеціалізації важкого, точного, загального машинобудування в різних країнах світу;

 3. Перевірте свою гіпотезу, прослухавши повідомлення учня на тему «Характеристика машинобудівної промисловості світу»;

 4. На основі отриманих знань доповніть опорний конспект, що вказаний в інструкції до уроку.

МашинобудуванняОсобливості виробляють всю номенклатуру спеціалізація

Частка Мб.-36% продукції автомобілебудування

Частка Мб. у розвинутих країнах – 36% країни ?

-у розвив. країнах - 10% ? суднобудування

Структурні зміни:(НТР) ?

??? авіакосмічна

6. Перевірити в учнів складений опорний конспект.

7. В інструкції до уроку вам пропонується проблемне питання відповідно до інформації з якою ви працювали. Правильна відповідь на таке питання дасть вам можливість отримати оцінку в 10 балів.


ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ

Які чинники сприяли розвитку електроніки в Китаї та Індії?


СЛОВО ВЧИТЕЛЯ.

Електроенергетика в період НТР є однією з галузей «авангардної трійки». Опираючись на власний досвід з цього питання проведіть аналогію між Україною і країнами світу, щодо чинників розміщення типів електростанцій.

Прийом «Картографічна лабораторія». В інструкції до уроку завдання №2.

Підтвердити припущення картографічним матеріалом і заповнити таблицю.


Територіальна структура

АМЕРИКА

ЄВРОПА

АЗІЯ

АФРИКА

АВСТРАЛІЯ

Електроенергетика

(загальний обсяг)

ТЕС

ГЕС

АЕС
Чи правильно вам вдалося вибрати країни, які виробляють найбільше електроенергії на різних типах електростанцій?

Самооцінка діяльності.

Вам потрібно перевірити отриманий результат прослухавши повідомлення, яке підготував учень з теми «Характеристика енергетичної промисловості світу».

На основі отриманого матеріалу дайте відповідь на проблемне питання.

Правильна відповідь буде оцінена у 10 балів.


ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ

«Наприкінці 1980-х років Італія і Швеція прийняли рішення про поступове закриття АЕС, які діють на їхніх територіях. Водночас Японія ухвалила рішення про прискорення уведення в дію нових реакторів на АЕС та будівництво нових. Як ви гадаєте, чим були обумовлені такі протилежні підходи різних країн до розвитку атомної електроенергетики? Чий підхід вам здається більш правильним?


СЛОВО ВЧИТЕЛЯ.

Досить складною галуззю «авангардної трійки» є хімічна промисловість. Тому працюємо за такою схемою:

 1. слухаємо підготовлену учнем інформацію ;

 2. виступ доповідача.

Хімічна промисловість є найбільш динамічною галуззю у виробництві конструкційних матеріалів. Хімічна промисловість найбільш складна за структурою галузь. До її складу входять гірничохімічна, основна хімія та хімія органічного синтезу. Сучасні структурні зміни полягають у підвищенні частки наукомістких виробництв органічної хімії, пластмас, фармацевтичних препаратів та переробних і базових підгалузей і зменшення частки виробництв, що переробляють сировину і виготовляють напівпродукти. Для хімічної промисловості характерні висока вартість устаткування, енерго- та водомісткість. Тому географія її дуже складна. Вирішальну роль відіграє чинник можливості комбінування виробництва, утворення складних технологічних поєднань, що спираються на сировинні та енергетичні бази, нафто- та газохімічні комбінати. Водночас загострення енергетичної кризи й екологічних проблем штовхає підприємців до пошуку можливостей розміщення «брудних» хімічних виробництв у країнах, що розвиваються. Тому частка країн, що розвиваються, в хімічному виробництві постійно зростає. Найвищий рівень розвитку і найскладнішу структуру виробництва мають два райони – Європи і Північної Америки. Європа дає близько 1\4 хімічної продукції світу, особливо важливі тут виробництва «тонкої» хімії (фармацевтика, парфумерія, фототовари тощо), хімія побутового призначення та полімерів. Північна Америка також виробляє 1\4 продукції хімічної промисловості світу. Особливо багато тут газохімічних підприємств і підприємств, що випускають агрохімікати. Близько 1\10 продукції виробляє Японія. Найбільшими виробниками хімічної продукції у світі є США, Японія, Росія, Німеччина, Китай, Велика Британія, Франція, Італія, Бразилія, Індія, південна Корея, Україна.

Уважно слухаючи розповідь, учні повинні письмово дати відповідь на такі питання.


3. В інструкції до уроку виконайте завдання №3

 1. Чому галузева структура галузі найбільш складна серед інших галузей?

 2. Чому основною формою організації виробництва для галузі є комбінування?

 3. Які чинники впливають на розміщення підприємств основної хімії?

 4. Які чинники впливають на розміщення підприємств хімії органічного синтезу?

 5. Під впливом НТР збільшується частка галузей що виробляють продукцію, яка необхідна для …………… виробництва.

5. Перевірка завдання учнем, які обізнаний з цього питання. (2 бали за правильну відповідь на кожне питання);


4. На основі отриманої інформації розв’яжіть проблемну ситуацію. Згадайте, за яким алгоритмом ви повинні діяти. Ваша правильна відповідь буде оцінена в 12 балів.


Прийом «Проблемна ситуація».

Чим пояснюється стрімкий розвиток хімічної промисловості в країнах, що розвиваються останніми десятиріччями?


СЛОВО ВЧИТЕЛЯ.

Хоча металургія не є галуззю авангардної трійки, але відіграє значну роль , тому що сьогодні головним конструкційним матеріалом залишається сталь.

Використовуючи власні знання і досвід з цього питання, а також прослухавши повідомлення учня «Характеристика металургійного комплексу світу» дайте відповідь на завдання №4 в інструкції до уроку.


Прийом «Мозкова атака». Як НТР впливає на розвиток комплексу:

Чорна металургія ---------?--------кольорова металургія;

Сировинний--------?--------- транспортний;

Японія -----------?------------- Китай;

Важкі кольорові метали ---------?--------------- легкі кольорові метали;

Розвинуті країни ------------?-------------- розвиваючі країни;

Китай, Росія, США, Канада-------алюміній------------- Австралія, Бразилія.


Виконане завдання перевіряється вчителем. На основі отриманої інформації дайте відповідь на проблемні питання.


ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

 1. Якими причинами пояснюється зниження виробництва важких кольорових металів та зростання виробництва легких та рідкісних металів?

 2. Чому Японія, яка очолювала список світових виробників сталі, поступилася місцем Китаю?

Ваша правильна відповідь за кожне питання буде оцінена в 10 балів.


СЛОВО ВЧИТЕЛЯ.

Прослухайте повідомлення учня «Характеристика лісової промисловості світу» та виконайте завдання №5 в інструкції до уроку.

1. Галузева структура лісової промисловості?

2. У яких країнах підприємства орієнтуються на сировину?

3. ……………………………….. орієнтуються на дешеву енергію?

4. Які країни світу спеціалізуються на виробництві паперу, а які займаються переважно лісозаготівлею?

Перевірка завдання вчителем. Для розв’язання проблемного питання вам надається 5 хв. і правильна відповідь оцінюється в 10 балів


ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ

Чому в африканських країнах, які добре забезпечені лісовими ресурсами, виробництво пиломатеріалів та паперу не розвинуто?


СЛОВО ВЧИТЕЛЯ.

Прослухайте повідомлення учня «Характеристика легкої промисловості світу» та розв’яжіть проблемну ситуацію. Оцінка за правильну відповідь 12 балів.


Прийом «ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ»

Чому для багатьох країн, що розвиваються, легка промисловість є галуззю спеціалізації? 1. Закріплення знань

(ПРОДОВЖИТИ РЕЧЕННЯ)

 1. Близько 80% промислової продукції дають ………… країни?

 2. Основними первинними джерелами енергії є ………………?

 3. У період НТР зростає роль ……….. металургії, але головним конструкційним матеріалом залишається ………?

 4. У період НТР пріоритетного розвитку набули такі галузі машинобудування ……?

 5. Рівень розвитку хімічної промисловості свідчить про ступінь …… господарства країни?

 6. У лісовій промисловості спостерігається залежність розвитку галузей від розміщення ……?

 7. Легка промисловість є однією з найстаріших галузей, що отримала розвиток майже у всіх ………? 1. Рефлексія

 1. Чи вдалося реалізувати вашу власну мету?

 2. Чи виконали поставлену задачу уроку?

 3. Чи досягли очікуваного результату; 1. Підсумки уроку. Оцінювання знань. 1. Домашнє завдання.

 1. Для самостійного опрацювання виносяться наступні питання: • Використовуючи картографічний матеріал заповніть схему «Географія поширення основних галузей рослинництва та тваринництва світу »

С\Г СВІТУРослинництво Тваринництво

Пшениця, рис, кукурудза; свинарство; Соняшник, соя; скотарство;

Цукрова тростина, цукровий буряк; вівчарство;

Тонізуючі: кава, чай, какао; птахівництво; • Виконати завдання (Зошит для практичних робіт) самостійної роботи №6 «Географія світового транспорту» ст. 25. 1. Опрацювати матеріал даної теми за конспектом і підготуватися до семестрової контрольної роботи

Додаток

Інструкція до уроку

Тема: Географія основних галузей промисловості світу. Світове сільське господарство. Географія світового транспорту.

Організація діяльності на уроці.

 1. Загальна мета уроку:

 • охарактеризувати промисловість як основну галузь матеріального виробництва;

 1. Власна мета:


згадати дізнатися навчитися 1. Очікуваний результат:

 • навчитися аналізувати рівень розвитку, склад та територіальну організацію окремих галузей промисловості світу.

 1. Ресурсний пакет:

 • внутрішні ресурси ---- набуті знання та вміння;

 • зовнішні ресурси ---- повідомлення учнів; картографічний матеріал.
 1. Епіграф: «Те, що я бачу, чую і говорю, я починаю розуміти».

 2. Продовжити речення:

 1. Предметом вивчення на минулому уроці стало …….?

 2. сьогодні ми продовжимо цю тему, але підемо далі і познайомимось з складовими світового господарства, а саме: ……..?

 3. ключовим словом в темі уроку є ……..?

7. Проблемне питання.

Чому промисловість є провідною, найбільш технічно досконалою галуззю виробництва?


Вивчення нового матеріалу


МАШИНОБУДУВАННЯ СВІТУ

ЗАВДАННЯ №1

 1. Прийом «Сніжна грудка»

МАШИНОБУДУВАННЯ-----МАШИНОБУДУВАННЯ НАЙВАЖЛИВІША ГАЛУЗЬ ПРОМИСЛОВОСТІ. ---------ЧОМУ МАШИНОБУДУВННЯ НАЙВАЖЛИВІША ГАЛУЗЬ ПРОМИСЛОВОСТІ? ------??????????

 1. Висунути гіпотезу, щодо розміщення основних галузей машинобудування в країнах світу

 2. Опрацювати матеріал, який необхідний для підтвердження гіпотези.

 3. Заповнити опорний конспектМашинобудуванняОсобливості виробляють всю номенклатуру спеціалізація

Частка Мб.-36% продукції автомобілебудування

Частка Мб. у розвинутих країнах – 36% країни ?

-у розвив. країнах - 10% ? суднобудування

Структурні зміни:(НТР) ?

??? авіакосмічна

Проблемне питання.

Які чинники сприяли розвитку електроніки в Китаї та Індії?

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА СВІТУ


ЗАВДАННЯ №2 Прийом «Картографічна лабораторія» 1. Провести аналогію між Україною і країнами світу, щодо чинників розміщення різних типів електростанцій;

 2. Заповнити таблицю «Географія поширення основних типів електростанцій»

користуючись картографічним матеріалом. (Атлас ст..21)Територіальна структура

АМЕРИКА

ЄВРОПА

АЗІЯ

АФРИКА

АВСТРАЛІЯ

Електроенергетика

(загальний обсяг)

ТЕС

ГЕС

АЕСПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ.

«Наприкінці 1980-х років Італія і Швеція прийняли рішення про поступове закриття АЕС, які діють на їхніх територіях. Водночас Японія ухвалила рішення про прискорення уведення в дію нових реакторів на АЕС та будівництво нових. Як ви гадаєте, чим були обумовлені такі протилежні підходи різних країн до розвитку атомної електроенергетики? Чий підхід вам здається більш правильним?


ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ СВІТУ

ЗАВДАННЯ №3

Прослухавши інформацію дайте відповідь на питання:

 1. Чому галузева структура галузі найбільш складна серед інших галузей?

 2. Чому основною формою організації виробництва для галузі є комбінування?

 3. Які чинники впливають на розміщення підприємств основної хімії?

 4. Які чинники впливають на розміщення підприємств хімії органічного синтезу?

 5. Під впливом НТР збільшується частка галузей що виробляють продукцію, яка необхідна для …………… виробництва.Прийом « Проблемна ситуація»

Чим пояснюється стрімкий розвиток хімічної промисловості в країнах, що розвиваються останніми десятиріччями?


МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

ЗАВДАННЯ №4

Прийом «Мозкова атака».

Як НТР впливає на розвиток комплексу:

Чорна металургія ---------?--------кольорова металургія;

Сировинний--------?--------- транспортний;

Японія -----------?------------- Китай;

Важкі кольорові метали ---------?--------------- легкі кольорові метали;

Розвинуті країни ------------?-------------- розвиваючі країни;

Китай, Росія, США, Канада-------алюміній------------- Австралія, Бразилія.


ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ.

 1. Якими причинами пояснюється зниження виробництва важких кольорових металів та зростання виробництва легких та рідкісних?

 2. Чому Японія, яка очолювала список світових виробників сталі, поступилася місцем Китаю?ЛІСОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ СВІТУ


ЗАВДАННЯ №5

1. Галузева структура лісової промисловості?

2. У яких країнах підприємства орієнтуються на сировину?

3. ……………………………….. орієнтуються на дешеву енергію?

4. Які країни світу спеціалізуються на виробництві паперу, а які займаються переважно лісозаготівлею?

ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ.

Чому в африканських країнах, які добре забезпечені лісовими ресурсами, виробництво пиломатеріалів та поперу не розвинуто?


ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Прийом « Проблемна ситуація»


Чому для багатьох країн, що розвиваються, легка промисловість є галуззю спеціалізації?


ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

(ПРОДОВЖИТИ РЕЧЕННЯ)

 1. Близько 80% промислової продукції дають ………… країни?

 2. Основними первинними джерелами енергії є ………………?

 3. У період НТР зростає роль ……….. металургії, але головним конструкційним матеріалом залишається ………?

 4. У період НТР пріоритетного розвитку набули такі галузі машинобудування ……?

 5. Рівень розвитку хімічної промисловості свідчить про ступінь …… господарства країни?

 6. У лісовій промисловості спостерігається залежність розвитку галузей від розміщення ……?

 7. Легка промисловість є однією з найстаріших галузей, що отримала розвиток майже у всіх ………?РЕФЛЕКСІЯ.

 1. Чи вдалося реалізувати вашу власну мету?

 2. Чи виконали поставлену задачу уроку?

 3. Чи досягли очікуваного результату;ПІДСУМКИ УРОКУ. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ.

 1. Відмітити учнів, які готували повідомлення.

 2. Які були активними на уроці виконуючи завдання зазначені в інструкції до уроку.

 3. Учнів, які розв’язували проблемні питання та проблемні ситуації.ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ.

 1. Для самостійного опрацювання виносяться наступні питання: • Використовуючи картографічний матеріал заповніть схему «Географія поширення основних галузей рослинництва та тваринництва світу »С\Г СВІТУРослинництво Тваринництво

Пшениця, рис, кукурудза; свинарство; Соняшник, соя; скотарство;

Цукрова тростина, цукровий буряк; вівчарство;

Тонізуючі: кава, чай, какао; птахівництво; • Виконати завдання (Зошит для практичних робіт) самостійної роботи №6 «Географія світового транспорту» ст. 25.

 1. Опрацювати матеріал даної теми за конспектом і підготуватися до семестрової контрольної роботи
Схожі:

Урок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу iconТема Зміст уроку
Предмет соціально­економічної географії світу. Завдання курсу «Соціально­економічна географія світу». Соціально­економічна географія...
Урок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу iconСоціально-економічна географія світу. 10 Клас
Предмет соціально-економічної географії світу. Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи...
Урок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу iconУрок географії Тема : Світове сільське господарство
Нтр, як світове господарство, познайомилися з чинниками розміщення виробництва, логічно перейти до вивчення географії галузей світового...
Урок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу iconВ. М. Юрківський Економічна і соціальна географія світу: Підруч. Для 10 кл. Серед шк. К.: „Гала,1998. Тема Взаємодія природи і суспільства Тема урок
...
Урок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу iconОбладнання: фізична карта світу (півкуль), атлас, глобус, картини природи
Тема. Географія — наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи...
Урок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу iconРеферат об’єкт І предмет економічної І соціальної географії світу
Як і інші соціологічні науки, економічна і соціальна географія в основу дослідження ставить суспільство, людину, різні спільності...
Урок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Визначте зміни, що відбулися в структурі промисловості України в пострадянський період. Які з них, на Вашу думку, не є прогресивними...
Урок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Визначте зміни, що відбулися в структурі промисловості України в пострадянський період. Які з них, на Вашу думку, не є прогресивними...
Урок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу iconУроку
Предмет економічної і соціальної географії світу. Історико-географічні регіони світу. Джерела географічних знань
Урок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу iconУрок позакласного читання «Українці в Антарктиді» за статтею Ю. Оскрета в газеті «Географія. Туризм. Краєзнавство.» №1. 1996 р вчителя географії Глодоської зш І-ІІІ ступенів Новоукраїнського району Кіровоградської області
Мета: ознайомити учнів із вкладом українських науковців у вивчення природи крижаного континенту
Урок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу iconЗ/п Дата
Предмет економічної і соціальної географії України, актуальність курсу. Економічна і соціальна географія в системі географічних дисциплін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи