Урок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії» icon

Урок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії»
Скачати 73.61 Kb.
НазваУрок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії»
Дата конвертації08.05.2013
Розмір73.61 Kb.
ТипУрок
1. /ММЛ/Geografia_MML.doc
2. /ММЛ/Альперина - Урок алгебры по теме Сумма n первых членов геоме.doc
3. /ММЛ/Борецкий - Урок физики по теме Соединенные сосуды.doc
4. /ММЛ/Горбунов - Урок физики по теме Законы отражения света Плоско.doc
5. /ММЛ/Кицай - Урок геометрии по теме Условия существования описано.doc
6. /ММЛ/Корж - Урок физики по теме Электрический ток.doc
7. /ММЛ/Купинец - Урок алгебры по теме Преобразования тригонометрических/Купинец - Урок алгебры по теме Преобразования тригонометриче.doc
8. /ММЛ/Мартынова - Урок физики по теме Решение задач на работу и мо.doc
9. /ММЛ/Пискунова - Урок геометрии по теме Формула расстояния между точк/ПИСКУН~2.DOC
10. /ММЛ/Руденко - Урок геометрии по теме Сечения многогранников.doc
11. /ММЛ/Соколова - Урок истории по теме Англия.doc
12. /ММЛ/Сорочан - Урок алгебры по теме Уравнения и методы их решения.doc
Урок географії Тема : Географія основних галузей промисловості світу
Урок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії»
Урок фізики у 8 класі
Урок з фізики «Закони відбивання світла. Плоске та сферичне дзеркала»
Конспект уроку з геометрії у 8 класі
Конспект уроку фізики Тема: «Електричний струм»
Конспект відкритого заняття з алгебри
Конспект урок фізики 9 клас
Конспект уроку Тема: «Формула відстані між точками із заданими координатами. Поділ відрізка у заданому відношенні. Координати середини відрізка» Вчитель: Піскунова Н. Ю клас: 9
Урок підсумок Вчитель вищої категорії
Конспект конкурсного уроку з всесвітньої історії при формуванні ключових компетентностей Тема
Урок алгебри в 11 класі Тема: «Рівняння і методи їх розв’язування»

Морський ліцей ім.проф.Александрова

Кафедра математики


Відкритий урок з теми


«Сума n перших членів геометричної прогресії»


(9 клас з поглибленим вивченням математики)


Вчитель: Альперіна Т.Д.

Альперіна Тамара Давидівна.


Вчитель вищої категорії,
вчитель-методист,
відмінник освіти України,
Заслужений вчитель України,
Соросівський учитель 1996 р. і 1997 р.Працює за технологією уроків критичного мислення на основі педагогіки співробітництва.

Тема уроку: Сума n перших членів геометричної прогресії.

(термін проведення: 2 уроки по 45 хв.)


Навчальна мета: працювати над засвоєнням учнями формул для обчислення перших n членів геометричної прогресії. Продовжити роботу над засвоєнням вивчених означень, властивостей та формул для геометричної прогресії. Сформувати вміння записувати формулу відповідно до умови задачі та використовувати ці записи для розв’язування задач. Повторити навчальний матеріал з метою підготовки до ДПА.

Розвивальна мета: розвивати навички мислення високого рівня, комунікативні компетенції.

Виховна мета: розвивати математичне мовлення (усне та письмове), увагу, вміння розподіляти час, уважно слухати, об’єктивно оцінювати свою роботу і роботу товаришів.

Наочність та обладнання: інтерактивна дошка, роздатковий матеріал.

Хід уроку.

На дошці написано план уроку.

 1. Вступ. (3 хв)

 2. Повторення теоретичного матеріалу. (4 хв)

 3. Перевірка домашнього завдання. (7 хв)

 4. Самостійна робота № 1. (7 хв)

 5. Самостійна робота № 2. (5 хв)

 6. Вправи розвиваючого характеру. – с/р № 3 (10 хв)

 7. Нас чекає нова тема … (10 хв)

 8. Вивчаємо нову тему разом. (12 хв)

 9. З’ясовуємо зміст нових формул. (10 хв)

 10. Закріплення нових формул. (12 хв)

 11. Підведення підсумків. (5 хв)

 12. Консультація по домашньому завданню. (5 хв)

(Такий самий план лежить на столі перед кожним учнем).


1, 2. Після вступних слів учителя проводиться фронтальне повторення теоретичного матеріалу стосовно геометричної прогресії.

3. На інтерактивну дошку проецирується домашнє завдання.

1) Знайти знаменник геометричної прогресії, якщо

2) Вставити пропущені члени геометричної прогресії:3) Знайти номер підкресленого члена:4) чи є геометричною прогресією послідовність, яка задана формулою:

?

Вчитель разом з учнями з’ясовує план виконання кожного із завдань, акцентує увагу на можливих помилках, пропонує учням самостійно оцінити в балах від 0,5 до 2,5 кожне завдання.

(даний вид роботи розвиває увагу, навички самоконтролю, вміння застосовувати на практиці теоретичні знання).

За цей час один учень на дошці виконує індивідуальне завдання із збірника задач під редакцією М. Сканаві.

Це завдання було запропоновано учневі для самостійного домашнього виконання. Воно нестандартне, вимагає застосування знань геометричного матеріалу; знаходження методу розв’язання – прояв розвиненої самоосвітньої компетенції.

Умова задачі:

Відомо, що внутрішні кути деякого опуклого многокутника утворюють арифметичну прогресію з різницею . Обчислити число сторін даного многокутника, якщо найменший кут його дорівнює .

Розв’язок:

; ;

;

;

;

Але ,

Тобто

4. Після прослуховування відповіді цього учня всім пропонується на 7 хв. виконання с/р № 1 (аналогічної домашньому завданню). Ії зміст в 2-х варіантах роздається учням у надрукованому вигляді.

Зразок с/р № 1

Кількість балів за кожне завдання від 0,5 до 2,5 (Загальна сума балів за цю роботу – 6). Кожний самостійно встановлює для себе кількість балів за кожне завдання.


 1. Знайти знаменник геометричної прогресії, якщо ,

 2. Вставити пропущені члени геометричної прогресії
  … ,… , -81, 243

 3. Знайти номер підкресленого члена:


 4. Чи є геометричною прогресією послідовність, яка задана
  формулою го члена
  ?

Розв’язок с/р № 1

1) , тому

2) ; :

3)

4) ; ;

;

; ;Так, це геометрична прогресія.

5. Після виконання цієї роботи учням пропонується виконати с/р № 2 з метою підготовки до ДПА. Роботу розроблено відповідно до частини І збірника завдань ДПА, запропоновано по 5 завдань на два варіанти. Через 5 хв. проведено взаємоперевірку, а потім на дошку проецируються правильні відповіді. Бали за с/р № 2 додаються до балів за с/р № 1.

Зміст с/р № 2

І

 1. Скоротити дріб:


 2. Обчислити:


 3. Порівняти з нулем , якщо


 4. Записати в стандартному вигляді 0,00032

 5. Оцінити , якщо

Відповіді:

І

1)

2)

3)

4)

5)

ІІ

 1. Скоротити:
  :

 2. Обчислити:


 3. Розв’язати нерівність:


 4. Знайти суму коренів рівняння:


 5. Оцінити , якщо

Відповіді:

ІІ

1)

2) 8

3)

4)

5)

6
Графік якого рівняння зображено на рис.?
.
Учням пропонується с/р № 3, яка містить вправи розвивального характеру. Для її перевірки до дошки запрошуються 2 учні, які готувалися вдома, вони є опонентами один до одного. Основним завданням учнів є правильне розв’язання завдань, ґрунтовне їх пояснення, а також вдалі контрольні запитання до свого опонента.

1) 1)

2)

3)


2) Встановити відповідність:


а) 1) R

б) 2)

в) 3)


4)


Розв’язати рівняння:

3) - це можливі корені

4
Для якого значення виконуються рівності?
)
Кожне з цих завдань також має свій бал за правильне виконання, сума яких доповнює загальний бал учнів за всі с/р до 12. (Кількість балів узгоджено з думкою учнів)


7. На інтерактивну дошку проецирується комплект завдань:

1) Знайти

2)

3) Знайти -?

4)

Вчитель ставить запитання: які завдання ми не можемо ще виконати, оскільки не знаємо відповідних формул?

Пропонується аналіз всіх умов.

Так поступово учні наближаються до нової теми.

8. Легенда, пов’язана з . Розповідає одна учениця. Вона також пояснює підрахунок того великого числа, тобто (пояснення проводиться за допомогою інтерактивної дошки).

Після цього учням пропонується робота з підручником, а саме: доведення формулиПотім один учень пояснює це дов-ня біля дошки (дов-ня проецирується на екран)

9. Вчитель вчить учнів розуміти зміст формул.

На дошку проецирується:


(учні вголос читають формули)
1)


2) (Заповнити вільні місця)


3) 3;-6;12;… (Як можна обчислити )

4) (Обговорення пропозицій по знаходженню )

5)


В останньому завданні необхідно сформулювати зміст завдання, поставити запитання і дати план відповіді. В обговоренні учні приймають участь, об’єднавшись для роботи в групи.


10. З метою закріплення формул проводиться с/р на два варіанти:


І

ІІ
Зразок відповіді:

І


Можливі відповіді:


60; 65; 80; 85

5;-2,5;…


ІІПропонується 4 відповіді, з яких одна правильна.

Після цього пропонується виконання завдань 36.5, 36.7, 36.9. (по варіантах)

Всі працюють самостійно, а деякі учні за власним бажанням виходять до дошки.

11. Підведення підсумків уроку.

12. Завдання додому:

Чит. п36. Вивчити дов-ня

Обов’язково: 36.4(2)

36.6

36.3(2)

Повт. в 18 І ч. (ДПА)


Додатково:

1)

27
36


(Завдання з підручника «Алгебра – 9» для класів з поглибленим вивченням математики)


6
8


Заповнити клітинки, щоб в кожному рядку і кожному стовпчику числа утворювали геометричну прогресію.

2) Знайти Х і У, якщо ÷


і одночасно ÷÷Схожі:

Урок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії» iconТема: Геометрична прогресія, її властивості
Мета: Сформувати поняття геометричної прогресії, знаменника геометричної прогресії, властивостей членів геометричної прогресії; розвинути...
Урок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії» iconУрок практикум з алгебри в 9 класі
Мета уроку: формувати навички розв’язування задач на обчислення суми n перших членів геометричної прогресії, показати практичну спрямованість...
Урок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії» iconВаріант 2 Частина перша 1
Знайдіть суму п‘ятнадцяти перших членів арифметичної прогресії (an), якщо а3 =  5, а6 = 2,2
Урок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії» iconУрок ділова гра з теми «Арифметична та геометрична прогресії»
Мета: перевірити якість засвоєння учнями основних понять і властивостей теми «Арифметична та геометрична прогресії»; формувати вміння...
Урок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії» iconВаріант 1 Частина перша 1
Знайдіть суму десяти перших членів арифметичної прогресії (an), якщо а6 = 45, а14 =  43
Урок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії» iconУроку. Прогресії та їх роль в повсякденному житті
Мета уроку: поглибити знання учнів про прогресії. Навчити застосовувати знання про прогресії
Урок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії» iconДокументи
1. /Узагальнюючий урок з теми БД.СУБД/Узагальнення з теми БД. СУБД.doc
2. /Узагальнюючий...

Урок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії» iconУрок 16. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне й місячне затемнення
Мета уроку: формування основних понять геометричної оптики; пояснення причин утворення тіні, сонячних і місячних затемнень
Урок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії» iconУрок в 11 класі
Тема: Урок узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок учнів при вивчені теми «Елементи комбінаторики»
Урок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії» iconУрок позакласного читання у 5 класі з теми
Мета: перевірити знання учнів з теми «Літературна казка», розвивати кмітливість, навички монологічного мовлення, інтерес до літератури,...
Урок з теми «Сума n перших членів геометричної прогресії» iconУрок з теми "тп word"
Зун учнів з теми, підготувати учнів до тематичної контрольної роботи; розвивати мислення, пам'ять, швидкість виконання операцій на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи