Положення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі тюм або турнір) icon

Положення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі тюм або турнір)
Скачати 355.81 Kb.
НазваПоложення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі тюм або турнір)
Сторінка1/2
Дата конвертації11.12.2012
Розмір355.81 Kb.
ТипПоложення
  1   2

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ

ІІ обласного відкритого турніру юних математиків

Миколаївської області ім. професора В.М. Лейфури


І. Загальні положення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі — ТЮМ або турнір).

Обласний турнір юних математиків є ко­мандним змаганням з математики, яке проводить Миколаївський муніципальний колегіум із залученням інших установ відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 305 від 18.08.98 р. та наказом управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації №242 від 28.03.2011 р.

Правила ТЮМ розробляються і затверджуються організаційним комітетом (оргкомітетом) та журі і можуть змінюватися тільки ними.

ТЮМ є командним змаганням школярів із розв’язування складних математичних задач, переважно — дослідницього характеру, — та захисту цих розв’язань (часткових просувань, узагальнень тощо) у наукових дискусіях — математичних боях (матбоях).

Базовою дисципліною турніру є математика.

1. Учасники турніру

1.1. Оргкомітет, журі, ведучі та лічильна комісія турніру.

Для організації і проведення ТЮМ створюється організаційний комітет та журі, персональний склад яких затверджується наказом управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації. Повноваження та обов’язки оргкомітету та журі визначені чинним Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності.

Зокрема, оргкомітет призначає терміни проведення турніру, порядок подачі заявок команд, складає програму змагань та інших заходів турніру.

Оргкомітет створює групу ведучих матбоїв та лічильну комісію, склад яких затверджуються на спільному засіданні оргкомітету та журі турніру.

1.2.^ Склад команд.

У турнірі можуть брати участь команди, які складаються з 3-5 учнів середніх загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів (загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, навчально-виховні комплекси тощо). Особо­вий склад команди не може зміню­ватися протягом турніру. Команду супрово­джують один або двоє керівників, які протягом відрядження в установленому порядку — згідно з наказом, яким відряджено команду на турнір, — несуть відповідальність за життя, здоров’я, безпечну поведінку членів команди, дотримання ними правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, правил поведінки в громадських місцях тощо.

Один із членів команди є її капітаном (що має бути позначено в заявці). Капітан команди є її представником на математичних боях турніру.

Органи управління освітою, навчальні заклади повинні подати заявки щодо участі в турнірі в терміни, визначені оргкомітетом.

2. Задачі ТЮМ

Завдання для відбірного та півфінального етапів турніру складаються науково-методичною комісією (групою) турніру, яку очолює голова журі. Завдання оприлюднюються в терміни, визначені оргкомітетом, через періодичні видання, мережу Інтернет, іншими комунікаційними засобами тощо.

Завдання для фінального матбою турніру укладає група членів журі, персональний склад якої затверджується на засіданні журі турніру.

3. Заходи в рамках ТЮМ

Основною формою змагань у рамках турніру є серія відбірних (чвертьфінальних) математичних боїв, півфінальних боїв та фінального матбою.

Організаційний комітет може передбачити й інші заходи, що спряють заохоченню учасників турніру, підвищують рівень математичних знань (зокрема, математична олімпіада, математичний лекторій, брейн-ринг тощо).

Оргкомітет запезпечує проведення для учасників культурних заходів у межах фінансування турніру.


ІІ. Організація Турніру

Турнір в три етапи: чвертьфінальні бої, півфінальні бої та фінальний бій.

1^ . У чвертьфінальних змаганнях команди-учасники поділяються на групи, кількість яких залежить від загального чис­ла команд. Групи формуються та­ким чином, щоб кожні дві команди не зустрічалися в змаганні двічі. Перед початком чвертьфінальних змагань до відома учасників доводять схему, за якою вони відбуватимуться, розроблену оргко­мітетом. Порядковий номер ко­манди у схемі визначають жеребкуванням у присутності учасників турніру. Можливі схеми проведення чвертьфінальних змагань наве­дено в додатках.

2^ . Вихід до півфіналу. В кожному чвертьфінальному змаганні команда отримує певну кількість балів, що є сумою балів за розігрування окремих завдань. До півфіналу виходить поло­вина команд з найвищою сумою балів. Залежно від числа команд-учасниць, півфінальні змагання можуть відбуватися в двох або трьох групах. Можливі схеми проведен­ня півфінальних боїв наве­дено в додатках. Число членів журі у всіх півфіна­льних групах має бути однаковим і становити не менше трьох.

3^ . Вихід до фіналу. У фіналі беруть участь три-чотири команди.

Якщо півфінал відбувався в двох групах, до фіналу виходять команди, які набрали найбільшу кількість балів у кожній групі та команда, яка набрала найбільшу кількість балів серед команд, що зайняли другі місця в півфіналі, за умови, що різниця балів між ними більша, ніж 6. У протилежному випадку у фіналі беруть участь чотири команди.

Якщо півфінали проводилися в трьох групах, до фіналу потрапляють лише команди, які посіли перші місця.


ІІІ. Правила математичних боїв

1. Проведенням змагання керує ведучий.

2. У змаганні можуть брати участь дві, три або чотири команди відповідно до схеми проведення етапу Турніру, сформованої оргкомітетом та журі, виходячи з числа команд - учасниць етапу.

3. Спосіб розподілу ролей, у яких команди виступатимуть під час першого змагання, визначають на спільному засіданні оргкомітету та журі перед початком кожного етапу Турніру. Надалі зміна ролей здійснюється за схемами, наведеними в додатках.

4. У кожній дії команда почергово виступає в двох, трьох або чотирьох ролях: Доповідач, Опонент, Рецензент, Спостерігач. У наступних діях математичного бою команди обмінюються ролями відповідно до рольової схеми (Таблиця 1):

Двохкомандний бій

Трьохкомандний бій

Чотирьохкомандний бій

Команда

Дія

Команда

Дія

Команда

Дія

1

Д

О

1

Д

Р

О

1

Д

C

Р

О

2

О

Д

2

О

Д

Р

2

О

Д

C

Р
3

Р

О

Д

3

Р

О

Д

C
4

C

Р

О

Д

Таблиця 1.

5. На початку кожного змагання ведучий представляє членів журі та учасників команд.

6. Регламент математичних боїв

Опонент пропонує Доповідачу задачу, Доповідач приймає чи відхиляє задачу

До 2хв

Підготовка до доповіді

до 2хв

Доповідь

до 7хв

Уточнювальні запитання Опонента до Доповідача і відповіді на них

до 2хв

Підготовка до опонування

до 2хв

Виступ Опонента

до 5хв

Полеміка: Доповідач − Опонент

до 3хв

Уточнювальні запитання Рецензента до Опонента та Доповідача і відповіді на них

до 2хв


Виступ Рецензента

до 3хв

Полеміка: Доповідач — Опонент — Рецензент

до 5хв

Загальна полеміка команд

до 5хв

Уточнювальні запитання журі до команд

до 5хв

Заключне слово Доповідача

до 2хв

Виставлення оцінок

до 2хв

Виступи членів журі та додаткові виступи (при необхідності)

до 5хв


7. Правила виклику на доповідь і відмови від доповіді

7.1. Усі задачі в рамках одного математичного бою мають бути різними.

7.2. Під час чвертьфінальних змагань команди можуть тричі відмовитися від представлення певної задачі без застосування штрафних санкцій, під час півфінального та фінального змагань − один раз. Кожна наступна відмова понад зазначені вище призводить до зменшення коефіцієнта Доповідача на 0,2.

7.3. Під час турнірних змагань Опонент може запропонувати Доповідачеві будь-яке завдання, крім тих, які:

- були вилучені журі;

- були оголошені Доповідачем на цьому змаганні як відмова;

- уже викладені Доповідачем під час Турніру;

- проопоновані Опонентом під час цього етапу Турніру;

- викладені Опонентом під час цього етапу Турніру.

7.4. За неможливості запропонувати задачі згідно з цими правилами, їх послідовно виключають, починаючи з останнього за переліком пункту.

8. Під час змагань команди працюють самостійно, консультації зі сторонніми особами заборонені. Команди можуть використовувати довідкові матеріа­ли (підручники, посібники, словники тощо) під час підготовки до виступів та дискусій. При цьому учасники, які виступають від імені команди, не мають права користуватися цими матеріалами під час виступу.

9. Один раз під час кожного змагання капітани команд можуть взяти хвилинну перерву (тайм-аут) для обговорення проблем всією командою.

10. Виступ команд протягом математичного бою

Доповідач викладає суть завдання, акцентуючи увагу на ос­новних етапах розв’язку математичної задачі. При цьому бажано вико­ристати ілюстративні матеріали (таблиці, графічні зображення, комп'ютерні презентації тощо) для кращого представлення свого ба­чення суті задачі. Доповідає один або двоє учасників команди. Виступ співдоповідача повинен займати не менше третини часу доповіді та не більше її половини.

Опонент (один учасник команди) критично аналізує допо­відь, вказує на позитивні моменти доповіді та виконання завдання, але передусім на помилки та недолі­ки у розв’язуванні завдань. Свій виступ Опонент не пови­нен зводити до викладення влас­ного варіанта розв’язання задачі.

Рецензент (один учасник команди) дає загальну оцінку ви­ступу Доповідача, об'єктивності виступу Опонента, важливості за­питань і відповідей , коректності поведінки Доповідача та Опонента під час дискусії. Рецензент не повинен дублювати опонування, він дає оцінку виступу Доповідача в тому випадку, якщо вона не збіга­ється з оцінкою Опонента або якщо Опонент не помітив неточ­ностей та істотних недоліків у до­повіді.

Спостерігач може брати участь лише в загальній дискусії команд.

Уточнювальні запитання, які можуть ставити учасники ко­манд та члени журі, мають стосу­ватися суперечливих або недос­татньо висвітлених положень до­повіді, виступів опонента та реце­нзента або виступів учасників ко­манд у дискусії. На уточнювальні запитання до доповідача, опонен­та або рецензента може відпові­дати тільки той учасник команди, який виступав від її імені. При співдоповіді відповідати на запитання можуть обидва доповідачі.

Дискусії мають бути конструктивними, спрямованими на обговорення правильності розв’язання, запропонованого Доповідачем, або суперечливих питань, висловлених Опонентом чи Рецензентом, якщо вони стосуються задачі, що обговорюється. При цьому Опоненту та Рецензенту слід утримуватися від пропонування особистих варіантів її розв'язання.

У "Питаннях команд" сторона, що їх задає, робить уточнення, що стосуються щойно вислуханого виступу. Питання може задавати будь-який член відповідної команди. Відповідає на питання Доповідач або члени його команди (з дозволу ведучого).

У "Полеміці" обговорюється розв’язання Доповідача. При цьому необхідно враховувати, що полеміка повинна стосуватись розв’язання, представленого Доповідачем, і не перетворюватись у розповідь про результати, отримані Опонентом або Рецензентом.

11. Обмеження на число виступів

Кожен учасник команди протягом одного математичного бою може виступати не більш ніж два рази (уточнюючі питання і відповіді на них, а також участь у "Полеміці" виступом не вважаються).

12. Статус капітана

12.1. Капітан відповідає перед командою за організацію розв’язання задач, підготовку доповідачів і опонентів, тактику ведення бою.

12.2. Капітан є представником команди з усіх оргпитань: тільки він робить виклик, бере хвилинну перерву, спілкується з журі. (Якщо капітан виходить до дошки, то він залишає заступника).

13. Статус керівника команди

13.1. Керівник команди має право:

- бути членом журі і ведучим Турніру;

- брати участь в обговоренні змісту і підсумків півфінальних змагань;

13.2. Керівник команди не має права:

- бути членом журі і ведучим в групах, де змагається його команда;

- коментувати виступи членів своєї команди, оцінювати правильність їхніх висловлювань, будь-яким способом висловлювати власну думку з цього приводу;

- подавати апеляцію щодо будь-яких підсумків турніру;

- порушувати регламент та правила Турніру.

14. Статус Ведучого

14.1. Ведучий, дотримуючись правил проведення Турніру, повинен:

- представляти команди, лічильну комісію та журі, оголошувати умови завдань та оцінки журі;

- проводити конкурс для розподілу ролей першого змагання в етапі;

- стежити за дотриманням регламенту та не порушувати його;

- надавати слово учасникам команд та журі для запитань та відповідей;

- стежити за характером уточнюючих запитань;

- стежити за конструктивністю дискусій, щоб учасники не відходили від суті завдання, не ставили запитань, на які вже було дано відповідь, не виголошували занадто довгих за формулюванням запитань та відповідей, по черзі надавати слово тим, хто бажає взяти участь у дискусії;

- стежити, щоб в своїх виступах члени журі, керівники команд та глядачі не розкривали особистих поглядів на суть поставленої в завданні проблеми;

- не допускати непередбачених регламентом виступів;

- не допускати консультацій команд із сторонніми особами;

- під час дискусій не допускати консультацій учасників, які виступають, із рештою членів команди.

14.2. Ведучий має право:

- зупиняти учасника, що порушує регламент ТЮМ;

- знімати повторні питання (і питання членів журі не уточнюючого характеру);

- відсторонювати команду від участі в бою, якщо вона регулярно порушує правила ТЮМ або своєю поведінкою заважає проведенню бою (за згодою журі);

- у разі потреби за узгодженням із журі надавати додатковий час для учасників (не більш 5 хв.);

- надавати слово керівникам команд або глядачам (тільки після виставлення оцінок).

14.3. Ведучий не має права:

- коментувати виступи учасників, оцінювати правильність їхніх висловлювань, будь-яким способом висловлювати власну думку з цього приводу;

- ставити запитання-підказки;

- коментувати оцінки членів журі;

- відповідати на запитання, що не стосуються процесу змагань.

15. Статус журі

15.1. Журі перевіряє й оцінює рівень розв’язання і представлення командами запропонованих задач.

15.2. Журі є верховним тлумачем правил кожного математичного бою і турніру. Якщо ситуація не передбачена правилами ТЮМ, журі приймає рішення на свій розсуд. Рішення журі є обов’язковим для команд.

15.3. Журі може зняти питання опонента (якщо питання неістотне), припинити доповідь або опонування (якщо дискусія затягується або є неконструктивною). В усіх подібних випадках журі обґрунтовує своє рішення.

15.4. Якщо член журі (після виступу опонента і рецензента) бачить прогалину у розв’язанні, то він має право перевірити, чи може доповідач її закрити.

15.5. Усякі непорозуміння щодо розібраних задач журі розглядає після бою, що не впливає на його результат.

15.6. Після закінчення змагання журі проводить консультації для учасників турніру, керівників команд за розв’язання запропонованих завдань.

15.7. Підводячи підсумок і аналізуючи рівень (рейтинг) учасників турніру, готує представлення ОК про нагородження переможців.

16. Оцінка виступу команд

16.1. Після кожної дії журі виставляє оцінку командам з урахуванням усіх виступів членів команд (доповідь, опонування, питання і відповіді на них, участь у полеміці).

16.2. Виставляючи оцінки, члени журі керуються такими принципами:

- оцінюючи Доповідача, беруть до уваги: наукову достовірність викладених фактів, повноту розкриття питання, вміння доповідати та звертати увагу слухачів на ключові моменти доповіді, вмін­ня вести наукову дискусію, якість ілюстрування власної доповіді (таблиці, слайди тощо);

- оцінюючи Опонента, беруть до уваги: коректність оцінки зробленої доповіді, повноту висвітлення як позитивних, так і негативних сторін доповіді, вміння вести нау­кову дискусію;

- оцінюючи Рецензента, беруть до уваги: коректність оцінки допо­віді й роботи Опонента (неприпустима висока оцінка роботи Рецензента у випадку, якщо він зовсім не дав оцінки роботи Опонента),

- вміння підтримувати наукову дискусію;

- оцінюють роботу не тільки окремого учня, а й усієї команди, тому при виставленні оцінок враховують взаємодію членів команди та їх активність під час дискусії.

16.3. Надалі оцінки переводяться в очки, а потім у бали з різними коефіцієнтами для Доповідача, Опонента і Рецензента за наступною схемою, поданою в таблицях 2 і 3:


Оцінки

5+

5

5−

4+

4

4−

3+

3

3−

Очки

53

50

47

43

40

37

33

30

27

Таблиця 2


Ролі

Доповідач

Опонент

Рецензент

Коефіцієнт

3.0 або менше

2.0

1.0

Таблиця 3


16.4. Якщо в журі 5 або 6 чоловік, то при підрахунку балів відкидається одна нижча оцінка; якщо в журі більш 6 чоловік, то відкидається одна найвища і одна найнижча оцінки. Члени журі, що поставили крайні оцінки, повинні їх обґрунтувати.

ІV. Переможці Турніру

1. Командна першість

Команди, які вийшли до фіналу, забезпечили собі друге місце і зма­гаються за перше. Переможцем Турніру є команда, яка набрала найбільшу кількість балів у фінальному змаганні. Якщо є дві команди, які набрали у фіналі однакову кількість балів, перше місце присуджують за рішенням оргко­мітету та журі тій із них, яка має більшу суму балів у півфінальних змаганнях. Команди, що зайняли в півфіналі друге місце забезпечують собі дипломом III ступеня. Наступні місця в турнірі визначаються за загальною сумою набраних балів. Число команд переможців не може перевищувати 50% від загальної кількості команд учасників турніру.

2. ^ Особиста першість

Виступ учасника (незалежно від його ролі) вважається успішним, якщо він не отримував оцінок нижче «З+». За кожну оцінку в успішному ви­ступі учасник отримує певну кіль­кість балів за наступною схемою:

Оцінки

5+

5

5-

решта

Бали

3

2

1

0


При співдоповіді, кожен із співдоповідачів отримує полови­ну балів, набраних відповідно до оцінки. Індивідуальний рейтинг (IP) учасника визначають як середнє арифметичне отриманих балів за результатами кожного виступу в будь-якій ролі під час чвертьфінальних змагань. Сума IP за всі змагання складає персона­льний рейтинг учасника. Найвищий персональний рейтинг (НПР) вва­жають точкою відліку. При цьому учасники, індивідуальний рейтинг яких вищий або дорівнює 0,8 НПР, стають переможцями особистої першості та нагороджуються дипло­мами. Учасників, індивідуальний рейтинг яких вищий або дорівнює 0,5 НПР, відзначають дипломами за успішний виступ у Турнірі.

3. Інші нагороди

З власної ініціативи оргкомітет, члени журі та окремі причетні до організації й проведення Турніру особи, установи можуть вручати, за пого­дженням з оргкомітетом, свої неофіційні нагороди командам та окремим учасникам Турніру.

Додатки до правил ТЮМ

  1. Порядок формування груп
    для проведення чвертьфінальних змагань

Римськими цифрами позначено змагання, арабськими − номер команди, визначений жеребкуванням.

Дев'ять або менше команд, три відбірних змагання:

І

II

Ш
І

II

ПІ
І

II

III

1

2

3


1

4

7


1

2

3

4

5

6


2

5

8


5

6

4

7

8

9


3

6

9


9

7

8


Десять − дванадцять команд, чотири відбірних змагання:

І

II

III

IV
І

II

III

IV
І

II

III

IV
І

II

III

IV

1

2

3

4


1

2

3

4


1

4

7

10


І

2

3

9

5

6

7

8


6

7

8

5


2

5

8

11


4

5

6

10

9

10

12

11


12

11

9

10


3

6

9

12


7

8

11

12Тринадцять − шістнадцять команд, чотири відбірних змагання:

І

II

III

IV
І

II

ІІІ

IV
І

II

III

IV
І

II

III

IV

1

2

3

4

1

5

9

13

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

2

6

10

14

6

7

8

5

8

5

6

7

9

10

11

12

3

7

11

15

11

12

9

10

10

11

12

9

13

14

15

16

4

8

12

16

16

13

14

15

15

16

13

14
  1. Схеми проведення чвертьфінальних змагань.

Двохкомандний бій

Трьохкомандний бій

Чотирьохкомандний бій

Команда

Дія

Команда

Дія

Дія


Команда

Дія

1

Д

О

1

Д

Р

О

1

Д

С

Р

О

2

О

Д

2

О

Д

Р

2

О

Д

С

Р
3

Р

О

Д

3

Р

О

Д

С
4

С

Р

О

Д

3. Порядок формування груп для півфінальних змагань

Цифри у таблиці − місця, що посіли команди-півфіналісти під час чвертьфінальних змагань.

Шість або вісім команд-півфіналістів:

І група

1

4

5

7

II група

2

3

6

8


Дев'ять або дванадцять команд-півфіналістів:

І група
1
5

8

10

II група
2
4

2

11

III група
3
6

9

12


4. Схеми проведення півфінальних змагань

Для трьох команд:

КомандаЗмагання
1

2

3

4

5

6

1

д

Р

О

О

Д

Р

2

О

Д

Р

Д

Р

О

3

Р

О

Д

Р

О

Д


Для чотирьох команд:

Команда


Змагання


1

2

3

4

5

6

7

8

1

Д

С

Р

О

Р

О

Д

С

2

О

Д

С

Р

О

Д

С

Р

3

Р

О

Д

С

Д

С

Р

О

4

С

Р

О

Д

С

Р

О

Д


5. Схема проведення фінальних змагань

Команда

номер змагання
1

2

3

1

Д

Р

О

2

О

Д

р

3

Р

О

Д^ ПАМ’ЯТКА ЧЛЕНУ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


І. ОЦІНЮВАННЯ БОЮ

Після кожної дії журі виставляє командам оцінки з врахуванням всіх виступів членів команди: доповідь, опонування, рецензування, запитання та відповіді на запитання, участь у полеміці. Оцінки, що виставлені членами журі є підставою для підведення особистої та командної першості.

Лічильна комісія переводить оцінки в очки, а очки в бали, усереднює їх та підраховує загальну кількість балів з урахуванням відповідних коефіцієнтів Доповідача, Опонента, Рецензента за наступною схемою:


Оцінка

5+

5

5-

4+

4

4-

3+

3

3-

Очки

53

50

47

43

40

37

33

30

27
  1   2Схожі:

Положення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі тюм або турнір) iconПро проведення фінального етапу ХIV всеукраїнського турніру юних математиків
Турнір буде проведено відповідно до вимог «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри,...
Положення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі тюм або турнір) iconІV. Терміни і місця проведення змагань
Обласний шкільний футбольний турнір серед дівчат (далі турнір) проводиться з метою популяризації здорового способу життя, організації...
Положення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі тюм або турнір) iconДодаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист»
Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист» у системі післядипломної...
Положення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі тюм або турнір) iconКонкурс Турнір юних математиків для учнів 5 х класів
Мета: Розвивати логічне мислення і кмітливість учнів у нестандартних ситуаціях, інтерес до математики, її історії, читання додаткової...
Положення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі тюм або турнір) iconДодаток 1 до листа моіппо від " " № положення про всеукраїнський турнір юних правознавців
Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 р. №305. Правила турніру юних правознавців розробляються й затверджуються Організаційним...
Положення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі тюм або турнір) iconВідкритий рейтинговий турнір Чернівецької області з більярду. За сприянням фбс та нфсб

Положення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі тюм або турнір) iconПоложення про Всеукраїнський Інтернет-турнір із природничих дисциплін І. Загальні положення > Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського Інтернет-турніру з природничих дисциплін (далі Турнір)
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського Інтернет-турніру з природничих дисциплін (далі Турнір)
Положення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі тюм або турнір) iconВідкритий міський шаховий турнір “Поділля-2011”, присвячений Дню міста Хмельницького

Положення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі тюм або турнір) iconВідкритий турнір присвячений річниці Черкаського козацтва м. Черкаси 25 лютого--1 березня 2009 року
Відкритий турнір присвячений річниці Черкаського козацтва м. Черкаси 25 лютого 1 березня 2009 року
Положення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі тюм або турнір) iconПоложення про турнір юних інтелектуалів «Знай українське!»
В. Стефаника оцінювання якості освіти І. Цепенда Б. Томенчук «19» березня 2013 р. «19» березня 2013 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи