Протокол №3 Загальних зборів від 28 травня 2012 року Голова зборів Католик Віктор Валерійович icon

Протокол №3 Загальних зборів від 28 травня 2012 року Голова зборів Католик Віктор Валерійович
Скачати 109.73 Kb.
НазваПротокол №3 Загальних зборів від 28 травня 2012 року Голова зборів Католик Віктор Валерійович
Дата конвертації22.02.2013
Розмір109.73 Kb.
ТипПротокол

Затверджено

Протокол №3

Загальних зборів

від 28 травня 2012 року

Голова зборів

Католик Віктор Валерійович


СТАТУТ


Львівської обласної Федерації Літаючих Дисків


Львів 2012

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.


При тлумаченні цього Статуту вжиті в ньому терміни слід розуміти наступним чином:

”Літаючий диск” –  пластикове спортивне знаряддя у формі диску з загнутими краями, діаметром 20-25 сантиметрів і вагою 175 грамів. Інша назва – «фризбі».

”Алтимат” –  це командний неконтактний вид спорту з літаючим диском.

„УФЛД” – Українська федерація літаючих дисків.

„ВФЛД” – Всесвітня федерація літаючих дисків.

„ЛОФЛД” – Львівська обласна федерація літаючих дисків.

„Офіційні представники” - члени всіх органів УФЛД та ЛОФЛД, капітани, тренери та інші особи, які відповідають за технічні, методичні, адміністративні, інспекторські питання в УФЛД та ЛОФЛД.

„Правила гри” - правила, затверджені Всесвітньою Федерацією Літаючих Дисків (World Flying Disc Federation WFDF), і у відповідності з якими проводяться змагання.

„Регламентуючі документи ЛОФЛД” - внутрішні акти нормативного характеру, які регламентують певні питання діяльності ЛОФЛД, правила і вимоги до її органів та членів.


^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


2.1. Офіційна назва організації - „Львівська обласна Федерація Літаючих Дисків”, скорочена назва: „ЛОФЛД”.


2.2. Юридична адреса: Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Левицького 16/8.


2.3. Львівська обласна федерація літаючих дисків (ЛОФЛД) є громадською спортивною організацією, яка створена відповідно до Законів України „Про об’єднання громадян” та „Про фізичну культуру і спорт”, представляє інтереси спортсменів Львівської області у дисциплінах з літаючим диском і об’єднує їх на засадах добровільного членства для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом.


2.4. Діяльність ЛОФЛД поширюється на територію Львівської області, де вона представляє Федерацію Фрізбі України (УФЛД).


2.5. Правовою основою діяльності ЛОФЛД є Конституція України, Статут ЛОФЛД, Закон України „Про об’єднання громадян”, регламентуючі документи та рішення загального характеру, що приймаються органами ЛОФЛД в межах їх статутних повноважень, які є обов’язковими для всіх членів ЛОФЛД.


2.6. ЛОФЛД визнає цілі та завдання ВФЛД та УФЛД і керується в своїй діяльності, зокрема при розробці регламентуючих документів, документами зазначених організацій та приймає на себе зобов’язання дотримуватись обов’язків, передбачених останніми для регіональних федерацій.


2.7. Для здійснення своїх цілей та завдань, визначених даним статутом, ЛОФЛД користуватиметься правами в установленому чинним законодавством порядку:

2.7.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права.

2.7.2. Представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах і організаціях.


2.7.3. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, і надавати допомогу в їх створенні.


2.7.4. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.


2.7.5. Вносити пропозиції до органів влади і управління з приводу розвитку алтимату.


2.7.6. Поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі.


2.7.7. Користуватись іншими правами, передбаченими законодавством для об’єднань такого роду і вчиняти інші дії, не заборонені законом.


^ 3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ.


3.1. ЛОФЛД засновується і діє на засадах законності, незалежності, самоврядування, а також добровільності і рівноправності її членів.


3.2. Основною метою діяльності ЛОФЛД є створення умов для розвитку спортивних ігор з літаючим диском, збільшення числа команд та спортсменів і розкриття спортивних талантів, створення умов для організованого дозвілля та спілкування, а також пропаганда і поширення усіх видів спорту з літаючим диском у Львівській області.


3.3. Реалізація вказаної мети здійснюється через вирішення наступних завдань:


3.3.1. Підвищення ролі фізичного виховання у всебічному і гармонійному розвитку особистості, а також пропаганда зміцнення здоров’я і здорового способу життя.


3.3.2. Координація діяльності команд і членів федерації.


3.3.3.Розробка і реалізація програм підготовки спортсменів і тренерів.


3.3.4. Проведення спортивних змагань серед команд Львівської області і сусідніх областей, а також проведення спортивних заходів для громадськості.


3.3.5. Участь в організації та проведенні чемпіонатів, фестивалів, та інших заходів, пов’язаних зі спортивними іграми з літаючим диском.


3.3.6. Співпраця з середніми та вищими навчальними закладами з метою поширення спортивних ігор з літаючим диском серед школярів та студентів.


3.3.7. Розвиток і зміцнення зв’язків з обласними спортивними федераціями, товариствами, асоціаціями, спілками, об’єднаннями, а також органами державного управління фізичної культури і спорту.


3.3.8. Забезпечення здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів ЛОФЛД.

3.3.9. Виготовлення нагородної та пам’ятної атрибутики, і сувенірної продукції ЛОФЛД.


^ 4. ЧЛЕНСТВО В ЛОФЛД.


4.1. ЛОФЛД утворюється і діє на основі індивідуального і колективного членства.


4.2. Членами ЛОФЛД можуть бути особи, які посягли 16 років.


4.З. Прийом у члени ЛОФЛД здійснюється Радою Капітанів, на підставі заяви.


4.3.1. Заява фізичної особи про прийом в члени ЛОФЛД повинна містити прізвище, ім’я, по батькові, адресу, місце роботи (навчання), посилання на згоду дотримуватись Статуту і регламентуючих документів ЛОФЛД.


4.3.2. Заява про прийом колективного члена повинна містити офіційне рішення про вступ, назву кандидата, юридичну адресу, юридичний статус, відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені колективного члена без довіреності, посилання на згоду дотримуватись Статуту і регламентуючих документів ЛОФЛД.


4.3.3. ЛОФЛД може вимагати від кандидата у колективні члени ЛОФЛД також іншу інформацію про їх організаційну структуру та спортивну інфраструктуру.


4.4. Розгляд поданих заяв і винесення рішень про прийняття (відмову в прийнятті) в члени ЛОФЛД проводиться в порядку, передбаченому даним Статусом.


4.6. Члени ЛОФЛД мають право:


4.6.1. Брати участь в управлінні ЛОФЛД через обрані за їх участю (участю їх представників) органи ЛОФЛД.


4.6.2. Приймати участь в обранні керівних органів, висувати кандидатури та(або) бути обраними до складу органів ЛОФЛД.


4.6.3. Отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ЛОФЛД.


4.6.4. Брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться ЛОФЛД, на засадах і в порядку, визначених регламентуючими документами ЛОФЛД.


4.6.5. Користуватись підтримкою в своїй діяльності, що відповідає статутній меті ЛОФЛД.


4.6.6. Виходу із членів ЛОФЛД.


4.7. Члени ЛОФЛД зобов’язані:


4.7.1. Активно сприяти розвитку спортивних ігор з літаючим диском в області і реалізації політики ЛОФЛД.


4.7.2. Підкорятись в своїй діяльності в сфері спортивних ігор з літаючим диском вимогам Статуту та регламентуючих документів ЛОФЛД.


4.7.З. Виконувати рішення, прийняті в межах їх компетенції, керівних органів ЛОФЛД.


4.8. Членство в ЛОФЛД може бути припинено внаслідок:


4.8.1. Виходу з ЛОФЛД.


4.8.2. Виключення з членів ЛОФЛД за рішенням Ради Капітанів, прийнятим в Порядку і на підставах, передбачених цим Статутом та дисциплінарними регламентуючими актами ЛОФЛД.

4.8.3. Смерті фізичної особи члена ЛОФЛД.


4.8.4. Ліквідації організації колективного члена ЛОФЛД. За таких умов, члени ліквідованого колективу за їх заявою можуть набути індивідуального членства, або при сформуванні нового колективу поновити колективне членство.


^ 5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.


5.1. Загальні збори є вищим керівним органом ЛОФЛД.


5.2. Загальні збори проводяться не рідше, ніж один раз на рік.


5.2.1. Голова або Рада Капітанів може в будь-який час скликати позачергові загальні збори.


5.2.2. На письмове прохання не менш, ніж двох третіх членів федерації, Голова або Рада Капітанів скликає позачергові загальні з6ори протягом десяти днів від дати одержання відповідної кількості заяв.


5.3. Дата і місце проведення загальних зборів та порядок денний повідомляється членам федерації за сім днів до їх проведення.


5.3.1. Усі пропозиції та питання, які плануюся запропонувати до розгляду обов’язково надсилаються, до Голови або Ради Капітанів не пізніше, ніж за три дні до їх проведення.


5.4. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі приймають участь не менш, ніж дві третини членів федерації.


5.5. До компетенції вищого керівного органу належить вирішення будь-яких питань діяльності федерації.


5.6. До виключної компетенції вищого керівного органу належать такі питання:


5.6.1. Затвердження Статуту ЛОФЛД та внесення змін і доповнень до нього.


5.6.2. Вибори Голови ЛОФЛД на п’ятирічний термін.


5.6.3. Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію ЛОФЛД.


5.7. Рішення з питань, зазначених у пункті 6.6.3. приймаються трьома чвертями голосів, а рішення з інших питань, приймаються простою більшістю голосів.


5.8. Робота загальних зборів фіксується в протоколах засідань.


5.9. Прийняті рішення набувають чинності з дня завершення загальних зборів.


^ 6. РАДА КАПІТАНІВ.


6.1. В період між загальними зборами керівним органом є Рада Капітанів, що складаєтьсяз Голови і капітанів команд, які входять у ЛОФЛД. Засідання Ради Капітанів скликається Головою або на вимогу двох третіх його членів і проводяться не менше одного разу в місяць. Засідання є правомочними, якщо на ньому присутні не менше двох третіх членів Ради Капітанів. Рішення приймається простою більшістю голосів. За умови рівності голосів вирішальним с голос Голови ЛОФЛД.


6.2. До компетенції Ради Капітанів входить:


6.2.1. Контроль за дотриманням Статуту та інших нормативних документів ЛОФЛД.


6.2.2. За поданням Голови федерації розподіл обов’язків між членами Ради Капітанів.


6.2.3. Використання коштів, затвердження кошторису прибутків та витрат ЛОФЛД.


6.2.4. Визначення місця і термінів проведення та порядку денного чергових (позачергових) загальних зборів.


6.2.5. Відрядження команд, спортсменів, тренерів, суддів, і членів федерації на спортивні змагання та інші заходи.


6.2.6. Розгляд спірних та інших питань взаємовідносин членів федерації, контроль виконання договорів, а також заняття іншою діяльністю, що випливає з цього Статуту.


7. ГОЛОВА.


7.1. Голова очолює роботу і визначає напрямки діяльності федерації про що приймає відповідні документи.


7.2. Він без довіреності представляє ЛОФЛД перед ВФЛД, УФЛД, органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, підприємствами і установами, а також в громадськими організаціями та об’єднаннями. Має право підпису офіційних документів ЛОФЛД, укладення від імені ЛОФЛД угод, контрактів, видачі довіреності, відкриття розрахункових та інші рахунків, може видавати в межах своєї компетенції накази, розпорядження, інструкції та інші обов’язкові для підпорядкованих йому органів документи.


7.3. Голова обирається в порядку передбаченому даним Статутом та правилами ЛОФЛД.


7.4. Головою може бути обрана будь-яка особа з числа членів ЛОФЛД.


7.5. Кандидатури на обрання Голови ЛОФЛД пропонуються Радою Капітанів ЛОФЛД. Голова, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду.


^ 8. МАЙНО ТА ФІНАНСИ.


8.1.   Кошти Федерації формуються за рахунок внесків індивідуальних членів.


8.2.   Внески, отримані від юридичних чи фізичних осіб, що спрямовуються на здійснення статутної діяльності, не є об’єктом оподаткування.


8.3. Відповідно до чинного законодавства ЛОФЛД може мати у власності кошти, майно, матеріальні та нематеріальні активи, необхідні для здійснення її статутної діяльності. ЛОФЛД може, зокрема, набувати право власності на кошти та інше майно, передане членами ЛОФЛД або державою в установленому порядку: пожертвування громадян, підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб; майно, придбане за рахунок власних коштів; акції, облігації, та інші цінні папери, проценти від позик, кредитів, інші кошти і майно, набуті на засадах, не заборонених законом.


8.4. Постійним джерелом формування власних коштів ЛОФЛД є:


8.5. Членські та вступні внески.


8.6. Грошові внески команд згідно з правилами змагань, які проводяться ЛОФЛД.


8.7. Інші джерела доходів, які не суперечать чинному законодавству України.


8.8. У власності ЛОФЛД можуть бути будівлі, споруди, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції і інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ЛОФЛД не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.


8.9. ЛОФЛД самостійно і незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через органи ЛОФЛД в межах їх повноважень.


8.10. Кошти та майно ЛОФЛД не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються лише для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.


8.11. ЛОФЛД має право в установленому порядку засновувати підприємства, установи, організації необхідні для виконання статутних цілей, в тому числі засоби масової інформації.


8.12. ЛОФЛД може вступати в міжнародні громадські організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів що не суперечать міжнародним зобов’язанням та правилам.


^ 9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТУТОМ.


9.1. При розгляданні усіх питань, які не передбачені Статутом ЛОФЛД, слід користуватися Статутом та іншими регламентуючими документами УФЛД та ВФЛД, за умови, якщо вони передбачають той чи інший випадок.


9.2. Якщо документами УФЛД та ВФЛД цього не передбачено, то будь-які питання, що не передбачені цим Статутом вирішуються загальними зборами ЛОФЛД.


10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОФЛД.


10.1. Припинення діяльності (реорганізація або ліквідація) ЛОФЛД здійснюється тільки за рішенням загальних зборів або за рішенням суду.


10.2. У випадку реорганізації реєстрація новоутвореного об’єднання здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.


11.1. Цей Статут вступає в дію з моменту його реєстрації у встановленому порядку.Схожі:

Протокол №3 Загальних зборів від 28 травня 2012 року Голова зборів Католик Віктор Валерійович iconПротокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г
На зборах присутня Гандабура К.І. – представник реєстроутримувача тов"Акціонер"
Протокол №3 Загальних зборів від 28 травня 2012 року Голова зборів Католик Віктор Валерійович iconПротокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "явір" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року
Місце проведення зборів: Львівська область, Яворівський район, смт. Івано-Франкове, вул. Івана Франка, 1, 2-й поверх актовий зал...
Протокол №3 Загальних зборів від 28 травня 2012 року Голова зборів Католик Віктор Валерійович iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі ват...
Протокол №3 Загальних зборів від 28 травня 2012 року Голова зборів Католик Віктор Валерійович iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі пат...
Протокол №3 Загальних зборів від 28 травня 2012 року Голова зборів Католик Віктор Валерійович iconРозпорядження №28 від 01 березня 2012 року с. Кам"яна Про проведення загальних зборів громадян сіл Кам"яна та Глибочок
Керуючись ст. 42 п. 11 ч. 3 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", про проведення загальних зборів села
Протокол №3 Загальних зборів від 28 травня 2012 року Голова зборів Католик Віктор Валерійович iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім»
Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради товариства Протокол №2 від 20. 03. 2012 року в складі
Протокол №3 Загальних зборів від 28 травня 2012 року Голова зборів Католик Віктор Валерійович iconПротокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів
Вступне слово Голови загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» (далі ват «Консервний...
Протокол №3 Загальних зборів від 28 травня 2012 року Голова зборів Католик Віктор Валерійович iconВитяг з протоколу №01 загальних зборів засновників Львівського православного Братства трезвіння «Метанойя» при Львівській та Галицькій єпархії Української православної церкви
Голова зборів: Логаш Валентин Михайлович, адвокат лмго «Російське товариство ім. О. Пушкіна»
Протокол №3 Загальних зборів від 28 травня 2012 року Голова зборів Католик Віктор Валерійович iconПротокол про підсумки голосування чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім»
Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради товариства Протокол №2 від 20. 03. 2012 року в складі
Протокол №3 Загальних зборів від 28 травня 2012 року Голова зборів Католик Віктор Валерійович iconІнформація Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів Дата виникнення 08. 10. 2012 Дата публікації 08. 10. 2012 09: 15: 11
Публічне акціонерне товариство "Чернівецький хлібокомбінат" повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи