Наказ №339 Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів району із світової літератури та російської мови icon

Наказ №339 Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів району із світової літератури та російської мови
Скачати 176.67 Kb.
НазваНаказ №339 Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів району із світової літератури та російської мови
Дата конвертації11.12.2012
Розмір176.67 Kb.
ТипНаказ
УКР А Ї Н А

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З28 грудня 2011 року м.Здолбунів № 339


Про стан навчання та рівень

навчальних досягнень учнів

району із світової літератури

та російської мови


Відповідно до річного плану роботи та наказу відділу освіти райдержадміністрації від 06.09.2011 №216 «Про вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів із світової літератури та російської мови» протягом вересня-грудня 2011 року вивчався стан навчання світової літератури та російської мови у таких 15 закладах освіти району: Здолбунівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1, Здолбунівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3, Здолбунівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4, Здолбунівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5, Здолбунівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6, Здовбицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Глинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Гільчанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Спасівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Миротинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Івачківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Кунинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Новомощаницькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, П’ятигірській та Новомильській загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів.

Із метою реалізації плану вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів із світової літератури та російської мови в загальноосвітніх навчальних закладах району членами комісії було відвідано 35 уроків учителів світової літератури і російської мови, вивчено документацію учителів, перевірено учнівські зошити, проведено письмові контрольні роботи, оглянуто навчальні кабінети.

В основному, усі вчителі світової літератури та російської мови чітко уявляють собі мету і завдання, які стоять перед сучасною школою. Методична підготовка дозволяє їм легко змінювати форми проведення занять, реалізувати можливості свого предмета для морального виховання учнів. Знають нормативні документи, вміють працювати з технічними засобами навчання, бачать перспективу розвитку свого предмета, перспективу використання комп’ютерної техніки.

Комісією встановлено, що вчителі-словесники забезпечені чинними програмами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з російської мови та світової літератури, у методкабінетах навчальних закладів наявні методичні рекомендації всіх рівнів. Учні забезпечені підручниками, проте нових підручників із світової літератури для старшокласників ще не завезено у школи.

Планомірно забезпечується атестація педкадрів.

У закладах створені кабінети світової літератури або спільні кабінети української та світової літератури, проте ще жоден із них не може претендувати на мовно-літературний центр із власною системою методичного забезпечення, основними складовими якого є бібліотека, фоно- та фільмотека. Учителі та учні відчувають гостру потребу в методичній літературі, в текстах художніх творів, особливо нововведених у програму авторів. Навчального матеріалу (різноманітні словники, довідники тощо) не вистачає для належної організації навчальної роботи учнів на уроці. Однак кабінети естетично оформлені, у них зібрані тематичні та роздаткові матеріали. Наявність стендів «Ми вивчаємо», «Сьогодні на уроці» сприяють учням у самоосвіті та самопідготовці до уроків. Перед початком нового навчального року завжди проводиться огляд кабінетів.

У вчителів наявні календарні плани та конспекти уроків. Питання викладання світової літератури та російської мови перебуває в полі зору адміністрації закладів, що пройшли перевірку, про що свідчать відповідні накази, протоколи педагогічних рад, записи у книгах внутрішкільного контролю. Активізує роботу філологів і контроль зі сторони керівництва закладів за проведенням позакласної роботи, зокрема роботи гуртків, мовно-літературних свят, конкурсів, олімпіад тощо.

Учителі постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня через самоосвіту та активну участь у роботі шкільних та районних методоб’єднань, передплачують фахові періодичні видання, обізнані з науково-методичними публікаціями з проблем викладання предмета, вивчають передовий педагогічний досвід та його елементи впровадження в практику своєї роботи.

Вивчення засвідчило, що вчителі мають добру науково-теоретичну підготовку та володіють методикою викладання світової літератури та російської мови, забезпечують на достатньому рівні засвоєння учнями програмового матеріалу, значну увагу приділяють розвитку загальнонавчальних умінь і навичок.

В основному, усі вчителі світової літератури та російської мови чітко уявляють собі мету і завдання, які стоять перед сучасною школою. Методична підготовка дозволяє їм легко змінювати форми проведення занять, реалізувати можливості свого предмета для морального виховання учнів. Знають нормативні документи, вміють працювати з технічними засобами навчання, бачать перспективу розвитку свого предмета, перспективу використання комп’ютерної техніки.

Наслідки вивчення свідчать про те, що учителі мають відповідну науково-методичну підготовку з предмета, забезпечують засвоєння учнями знань, передбачених програмою, усі мають великий досвід роботи, вищу та І категорію, мають переможців у районному турнірі знавців світової літератури, брали участь у конкурсі педагогічної творчості, фестивалі уроків.

Серед найпоширеніших помилок, які допустили учні під час виконання контрольної роботи із світової літератури, такі: визначення літературних термінів, знання змісту творів; висловлення думок при виконанні завдань високого рівня, складання порівняльних характеристик героїв твору. Це означає, що твори учні читають без заглиблення у зміст, а частина учнів їх взагалі не читає. Отже, пріоритетним напрямком роботи на уроках світової літератури має стати формування сталого інтересу до читання творів зарубіжних авторів та виконання культури спілкування з книжкою. Учитель має застосовувати ефективні засоби стимулювання інтересу як до вміщених у підручниках художніх текстів, так і допоміжної інформації. У середній ланці, зокрема, це створення «літературних пригод», що їх юні читачі переживатимуть разом із наскрізними персонажами; постмодерний прийом подання серйозних тем літературного життя в оболонці «розважальності», ігрові форми, які відповідають психологічним особливостям даного вікового контингенту школярів тощо. У старшій ланці вчителям необхідно більш ефективно застосовувати інтерактивні технології, методи креативного навчання.

Уроки учителів Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Волощенко Г.Ю. та Нягової В.В. цікаві, логічно побудовані, насичені пробними завданнями та спираються на різні види мистецтва, що вказує на міжпредметні зв’язки, зокрема з художньою культурою.

Учителі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Таргонська Т.І., Тонковид Г.В. та Човпило А.М. втілюють методи активного та інтерактивного навчання, працюють над виховною та позакласною роботою.

Учитель Човпило А.М. залучає своїх вихованців до роботи над дослідницькими роботами у МАН, досконало володіє методикою викладання світової літератури, застосовує на уроках різноманітні засоби навчання та завдяки сучасним методам і методикам у тісному з набутим досвідом забезпечує достатній рівень навчальних досягнень учнів. При відвідуванні уроків у школярів середньої ланки використовувались інтерактивні форми роботи: «мозковий штурм», «мікрофон», «укладання промов», «складання грон на теми» та ін. При відвідуванні уроків у старшокласників з’ясовано, що вчитель найчастіше використовує такі форми роботи як: дискусія, робота в парах, «обери позицію», робота в малих групах, інтерв’ю, «піймай помилку»…

Тонковид Г.В. має глибокі знання з предмета, що викладає, та вмінні подати їх дітям. Учитель працює цікаво й натхненно, уроки відрізняються творчим підходом і викликають зацікавленість дітей. На її уроках панує атмосфера взаємоповаги, взаєморозуміння та творчої співпраці. На достатньому рівні використовується наявна наочність (портрети, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал).

Учитель Таргонська Т.І. вміло реалізовує на уроках принципи науковості та доступності викладання навчального матеріалу, враховує індивідуальні особливості учнів, забезпечує єдність освітніх, розвивальних та освітніх функцій навчання. Вона велику увагу приділяє розвитку інтересу в дітей до вивчення світової літератури.

Виховання високоосвіченої, творчої особистості є її головним завданням на кожному уроці. Вчитель забезпечує системність знань учнів, виховує вміння вчитись.

Плідною є співпраця вчителів світової літератури з учителями інших шкільних дисциплін гуманітарного й естетичного циклів, що дозволяє уникати дублювання матеріалу, який учні дістають на уроках суміжних дисциплін, та сприяє формуванню в учнів цілісної картини світу. Зіставляючи твори світової літератури із творами української та інших видів мистецтва, вчителі навчають учнів визначати їх національну своєрідність і загальнолюдську значущість.

Достатня увага приділяється формуванню основних літературознавчих понять та термінів, необхідних для повноцінного аналізу художнього твору, здатності сприймати його з розумінням задумів і стилю автора, бачити кожен твір у літературному, в культурному та історичному аспектах.

Учителі вважають важливим аспектом підготовки учня, надання йому в процесі вивчення світової літератури не лише літературної, а й мовної освіти (працюючи із вершинними творами світової літератури в найкращих українських перекладах, учні опановують саме нормативну літературну мову), вчителями ведеться постійний контроль за мовленням учнів, що сприяє формуванню в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова та вихованню художніх смаків.

Відпрацьована чітка система поточного контролю за рівнем засвоєння програмового матеріалу, що створює оптимальні умови для зворотнього зв’язку між учителями та учнями.

Вчителі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Сітовська Н.Г. (керівник РМО), Якімова Є.О., Романчук Р.В. забезпечують науково-теоретичний рівень викладання предмета. Цей заклад є опорною школою в області з вивчення світової літератури. Вихованці школи другий рік підряд захищають честь району в ІІІ турі Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури.

Вчителі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Петришина О.В. та Глинських С.О. знають та розуміють вимоги навчальної програми, використовують методичні рекомендації з питань викладання світової літератури у практичній діяльності.

Ткачук Н.І., Галайко Н.В., Микулашко Л.Г., Лисько О.М.- вчителі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6- мають високий рівень теоретичної, методичної підготовки, логічно будують уроки, використовують різноманітні активні форми й прийоми навчальної діяльності учнів на уроці та підвищення її ефективності, мають великий досвід роботи, працюють творчо, забезпечують виконання програм.

У школі створений кабінет світової літератури, який став осередком естетичного виховання.

У ході системного курсу літератури, занурення у смислові пласти художнього твору на уроках Лисько О.М. йде через зіставлення їх із життєвим досвідом учня, вчитель звертається до духовної літератури. Під час обговорення літературних творів вона намагається всебічно розвивати учнів, прагне, щоб пізнавальний, розумовий і творчий процес відбувався у тісному поєднанні. Олена Миколаївна уклала електронний посібник «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках світової літератури», який відзначено як кращий на районному ярмарку-виставці педагогічних ідей. Посібник став ефективним помічником для вчителів у висвітленні цілого ряду тем, особливо на уроках-презентаціях літературних епох.

Вчитель Лисько О.М. брала участь у районному конкурсі «Вчитель року 2011» та у конкурсі-ярмарку педагогічних ідей.

Для уроків Микулашко Л.Г. характерна чіткість організації кожного етапу, логічна довершеність, зрозумілість мети, насиченість проблемно-пізнавальними завданнями, елементами самостійної творчості учнів. Вчителем зібрано і систематизовано матеріал про майстрів художнього перекладу творів світової класики на українську мову, що дає змогу порівнювати різний підхід до художнього перекладу, а також створює умови для розвитку мовної компетенції учнів на уроках світової літератури.

Людмила Георгіївна велику увагу приділяє позакласній краєзнавчій роботі. ЇЇ учні відвідують художні виставки, вистави в обласному драмтеатрі, слухають музику в органному залі, читають та обговорюють сучасну новітню літературу тощо.

Усі педагоги беруть активну участь у роботі дискусійного клубу учителів світової літератури, який очолює Лисько О.М., планування якого базується на впровадженні інноваційних форм методичної роботи. Питання, які виносяться на засідання, актуальні, мають практичне спрямування, сприяють формуванню компетентностей у педагогів. У рамках роботи методичного осередку проводяться майстер-класи, семінари-практикуми. Кожен учитель має свої творчі напрацювання. Як підсумок роботи над науково-методичною проблемою, у викладачів світової літератури є колективний творчий доробок - методичний посібник для вчителів світової літератури «Формування компетентностей учнів через пізнавальну діяльність».

Стало традиційним проведення предметних декад, спрямованих на продовження формування в учнів культури читача у позакласній роботі. Звіти про проведені тижні наявні в методичному кабінеті.

Учителями світової літератури було проведено і представлено творчий звіт в електронному варіанті – предметний тиждень до річниці з дня народження М.В.Гоголя.

Випущено у 2009 році методичний бюлетень із досвіду роботи вчителя Микулашко Л.Г. «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках додаткового читання».

У системі роботи вчительки Галайко Н.В. слід відзначити методи і форми, які активізують розумову і емоційну діяльність учнів: вивчення матеріалу за опорними конспектами, введення в канву уроку завдання пошукового характеру, створення проблемних ситуацій, творчі завдання.

У 2010 році під час огляду драматичних колективів учні Наталії Володимирівни (керівник драмгуртка) зайняли ІІ місце у районному конкурсі.

Уроки російської мови (2 год на тиждень) вчителі вищеназваного закладу проводять згідно з вимогами програми. Микулашко Л.Г., Ткачук Н.І., Галайко Н.В. працюють за програмою «Російська мова» для загальноосвітніх закладів з українською мовою навчання за редакцією Король Л.Г. та Гудзик І.П. Бібліотека суттєво поповнена підручниками з російської мови. Учителі творчо підходять до розробки роздаткового матеріалу та змісту різного виду контрольних робіт.

Усі педагоги успішно реалізовують головну мету курсу - дати основи знань про мову, що дозволяють забезпечити достатньо високий рівень мовного спілкування і грамотного письма, необхідного для успішної індивідуальної і соціальної діяльності, а також для розуміння діалогу, російської та української культури. На відвіданих уроках прослідковувалась комунікативна спрямованість навчальної діяльності учнів. Учителі Микулашко Л.Г., Ткачук Н.І. взаємопов’язують паралельне вивчення всіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письмо, усне мовлення, аудіювання), створюють доброзичливий клімат на уроці, уміють зацікавити предметом, формуючи особистісні потреби вивчення російської мови.

Учитель Ткачук Н.І. багато уваги приділяє диференціації навчання, проте необхідно більше уваги звернути на індивідуалізацію навчання.

У 2011 році учні школи взяли участь у ІІ етапі олімпіади з російської мови, посіла ІІ місце учениця Ткачук Н.І.

Галайко Н.В. до уроків мови готується відповідально, використовує роздаткові й дидактичні матеріали, урізноманітнює початок уроку, проводячи лексичну, фонетичну хвилинку. Достатньо уваги приділяє розвитку вмінь і навичок читання.

У Гільчанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів світову літературу та російську мову викладають Махлюк Л.А. та Білоус Н.Б.

Велику увагу приділяє Махлюк Л.А. формуванню духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських цінностей шляхом залучення через світову літературу до культурних надбань людства. Диференціація навчальних завдань, розробка індивідуальних та групових завдань з урахуванням індивідуальних особливостей школярів, рівня їхньої підготовки та розвитку інтересу є характерними особливостями підготовки вчителя до уроків.

Структура відвіданих уроків у Білоус Н.Б. відповідає їх типу, характеризується чіткістю та довершеністю. На її уроках панує атмосфера взаємоповаги, взаєморозуміння та творчої співпраці. Вчитель значну увагу приділяє створенню найсприятливіших умов для навчання учнів на основі максимального врахування їхніх нахилів, здібностей, інтересів. Усе це сприяє розкриттю їх внутрішнього світу та виховання особистості.

Недостатня увага приділяється повторенню та закріпленню нового матеріалу, індивідуальній роботі з невстигаючими учнями.

Мало уваги приділяється диференціації та індивідуалізації домашніх завдань.

Вчителі світової літератури Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кузьмич Н.І. та Стецюк Л.М. усвідомлюють завдання, які сьогодні поставлені перед загальноосвітньою школою, і працюють на кінцевий результат – підготувати людину до життя в глобалізованому просторі, де відбувається незчисленна кількість динамічних і часто суперечливих комутативних впливів на людину.

Учителі Глинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Цибульська В.О. та Новачук І.Ю. мають глибокі знання з предмета, підтримують в учнів зацікавленість до вивчення літератури, з метою оптимізації навчально-виховного процесу проводять нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій.

Вчитель Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чиж О.М. на уроках використовує сучасні форми і методи навчання, які суттєво активізують розумову і пізнавальну діяльність школярів, проводить уроки-диспути, літературні екскурсії, написання есе.

В Івачківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів світову літератури викладають Демчук Т.А. та Юрчук К.Б., які проводять уроки на належному методичному рівні, здійснюють міжпредметні зв’язки світової літератури з історією, українською літературою, образотворчим мистецтвом, використовують елементи інноваційних технологій.

Головай К.А., учитель Новомощаницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, знаходить методично вмотивовані підходи до опрацювання художнього тексту, не залишає жодного учня поза увагою, формулює навички монологічного мовлення.

На основі відповідних навчальних занять учителя світової літератури П’ятигірської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Палічук С.С. установлено, що вона приділяє багато уваги диференціації та індивідуалізації навчання, використовує різноманітні форми та прийоми роботи з активізації діяльності учнів на уроці.

Учитель Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котяй В.С. оптимально застосовує форми і методи навчальної діяльності учнів на різних етапах роботи. Планує самостійну роботу, формуючи в учнів навики самостійного здобування знань, задає учням випереджувальні індивідуальні завдання.

Навчально-виховний процес із світової літератури здійснює Перебенесюк В.М. у Кунинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, який велику увагу приділяє аналізу художнього твору, вчить сприймати його з розумінням задуму і стилю автора.

Контрольними роботами із світової літератури було охоплено 48 класів вищезазначених шкіл району (719 учнів).

Як свідчать результати контрольних робіт, учні в основному засвоїли програмовий матеріал і загалом виявили достатній рівень сформованості умінь і навичок з предмета ( середній бал становить 7,3).

У цілому успішність ІІІ та IV рівнів складає 69%, загальна успішність – 95%. Це дозволяє зробити висновки про хорошу систему роботи вчителів на всіх етапах навчання, (лише 32 учні написали контрольні роботи на І рівні). При порівнянні результатів контрольних робіт та базових знань учнів значних розбіжностей в оцінюванні не виявлено (0,6%).

Слід зазначити, що найкращих результатів досягли вихованці Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 (Ткачук Н.І., Лисько О.М., Микулашко Л.Г.), Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (Нягова В.В., Волощенко Г.Ю.), Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (Чиж О.М.), Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 (Глинських С.О.), Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 (Сітовська Н.Г., Якімова Є.О., Романчук Р.В.), Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Кузьмич Н.І., Стецюк Л.М.).

На низькому рівні написали контрольні роботи учні 6-В класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 (Галайко Н.В.), учні 5 класу Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Котяй В.С.).

Типовими помилками для учнів 5-х класів було недостатнє розкриття характеристики образів героїв художніх творів.

Учні 6-х класів дають неточне визначення літературних термінів, не всі справились із творчим завданням.

Учні 7-х класів недостатньо володіють навичками аналізу художнього твору. Проблема допрофільної підготовки свідчить про те, що даний контингент дітей неуважно ставиться до прочитаного твору і в завданнях IV рівня не вміє аргументувати якостей героїв тексту.

Результати контрольних робіт учнів старших класів переконують у тому, що існує проблема у визначенні жанрових особливостей роману (10 клас) та розумінні і розкритті змісту поезії модерністських творів (11 клас).

Проте у роботі вчителів, що викладають російську мову у загальноосвітніх навчальних закладах району, є деякі упущення, про що свідчать допущені помилки у контрольних роботах: учні середньої навчальної ланки допускають помилки у використанні російського алфавіту, при списуванні тексту, орфографічні помилки, недостатньо засвоїли вивчення правила написання голосних у слабкій позиції та після шиплячих, префіксів, у визначенні частин мови, при написанні не з різними частинами мови, н, нн в прикметниках, при написанні числівників.

Учні 10-11 класів допускають пунктуаційні помилки у складних синтаксичних конструкціях. При виконанні завдань творчого характеру, які потребують висловлення власних думок, допускаються помилки у конструюванні речень, стилістичні помилки. У частини учнів недостатньо навичок роботи з текстом, а саме: у вмінні опрацьовувати необхідну інформацію, осмислювати структуру, зміст і мовленнєві особливості текстів різних жанрів і стилів, а також створювати такі тексти самостійно.

Стан матеріально-технічного та методичного забезпечення кабінетів світової літератури та російської мови вказує на те, що вчителі продовжують працювати над поповненням матеріальної бази кабінетів, проводять значну роботу щодо поліпшення стану методичного забезпечення, завдяки чому покращується рівень їх естетичного оформлення.

Серед найкращих слід відзначити предметні кабінети Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6, Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4, Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Адміністраціями вищезгаданих закладів здійснюється тематичний контроль за станом навчання світової літератури та російської мови, педагогам надаються аргументовані рекомендації, проте позакласна робота з предмета організовується тільки в межах проведення тижнів світової літератури відповідно до річного плану навчального закладу.

Учителі майже не використовують у навчально-виховному процесі ТЗН.

Частина учнів класів не вміють виразно читати й аналізувати художній твір.

Недостатньо ефективною залишається співпраця з учителями української літератури щодо підсилення компонентів взаємопов’язаних відповідних між предметних зв’язків, що значно поглиблювало б естетичну, пізнавальну та виховну функції навчання.

Враховуючи вищезазначене,

наказую:

1.Визнати стан викладання світової літератури та російської мови у навчальних закладах району достатнім.

 1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:

  1. Відзначити належний рівень викладання світової літератури та російської мови вчителями Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4, Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6, Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Глинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.
  1. Установити контроль за навчальними досягненнями учнів з початковим рівнем знань.

  2. Акцентувати увагу вчителів на правильності ведення записів у класних журналах домашнього завдання із уроків позакласного читання.

  3. Взяти на постійний контроль стан ведення шкільної документації вчителями-словесниками.

  4. Відвідувати уроки вчителів-філологів з метою вивчення формування комунікативних умінь школярів у всіх видах мовленнєвої діяльності.

  5. Звернути особливу увагу вчителів не лише на роботу з обдарованими дітьми, а й розробити систему роботи з невстигаючими учнями.

  6. Сприяти відновленню та поповненню матеріальної бази кабінетів світової літератури та російської мови.

 1. Керівникам методичних об’єднань:

  1. Проаналізувати результати перевірки навчальних досягнень учнів.

  2. Розробити комплексні заходи щодо усунення виявлених недоліків.

  3. Активізувати роботу вчителів кафедри з учнями, які не встигають у навчанні, запроваджуючи ефективні форми роботи під час проведення занять.

 2. Вчителям світової літератури та російської мови:

4.1. Звернути увагу на розкриття характеристики образів героїв художніх творів.

4.2. Регулярно опрацьовувати літературні терміни після вивчення художнього твору.

4.3. При аналізі художніх творів розвивати вміння учнів оцінювати події, зображені в творі, давати їм власну оцінку, визначати роль позасюжетних елементів, спростовувати або доводити відповідні тези.

4.4. Працювати над дотриманням читацьких навичок учнів, удосконалювати виразне читання.

  1. Добір і організацію навчального матеріалу із світової літератури здійснювати на основі поєднання особистісно-зорієнтованого, комунікативно–діяльнісного та соціокультурного підходів.

4.6. Постійно формувати позицію учня як активного співтворця уроку завдяки системному використанню міжлітературних зв’язків і міжпредметної діяльності й умов для самопізнання особистості учня в процесі вивчення світової літератури та російської мови.

  1. Застосовувати ефективні засоби стимулювання інтересу до вивчення художніх творів світової класики, виховання культури спілкування з книжкою.

  2. На уроках світової літератури та російської мови більш ефективно застосовувати інтерактивні технології; методи креативного навчання.

  3. На уроках російської мови систематично приділяти належну увагу розвитку вмінь і навичок читання та говоріння як одних з основних завдань курсу російської мови.

  4. Підвищити вимогливість до виконання учнями домашніх завдань.

  5. Розвивати в учнів уміння і навички монологічного і діалогічного мовлення, збагачуючи їхній словниковий запас за рахунок реалізації культурологічної змістової лінії програми зі світової літератури.

  6. Урізноманітнити та покращити проведення уроків позакласного читання.

  7. Ефективніше впроваджувати у навчально-виховний процес сучасні технічні та інформаційні засоби, пошукові методи.

4.13. Систематично проводити тижні світової літератури та російської мови, турніри, олімпіади на базі закладів.

4.14. Активізувати роботу МАН.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ В. БОНДАРЧУКСхожі:

Наказ №339 Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів району із світової літератури та російської мови iconНаказ №216 Про вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів із світової літератури та російської мови
На виконання плану роботи відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації, з метою вивчення стану навчання та рівня...
Наказ №339 Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів району із світової літератури та російської мови iconНаказ №366 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови в знз району
Знз району та надання методичної допомоги з 01 жовтня по 08 листопада 2012 року вивчався стан викладання української мови І літератури...
Наказ №339 Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів району із світової літератури та російської мови iconПлан роботи творчої групи вчителів російської мови та світової літератури на 2012-2013 н р
Науково-методична проблема, над якою працює творча група вчителів російської мови та світової літератури – «Підвищення ефективності...
Наказ №339 Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів району із світової літератури та російської мови iconНаказ №135 Про стан викладання та рівень знань, умінь і навичок учнів із російської мови та світової літератури
Згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньошкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь і навичок
Наказ №339 Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів району із світової літератури та російської мови iconНаказ № Про стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з історії України та правознавства
Згідно з перспективним планом адміністративного контролю якості викладання та рівня навчальних досягнень учнів протягом жовтня-листопада...
Наказ №339 Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів району із світової літератури та російської мови iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури I російської мови у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2012 н р. Дуван І. А. керівник рмо
Про підсумки роботи районного методичного об'еднання учителів російської мови i світової літератури у 2011-2012 н р та завдання на...
Наказ №339 Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів району із світової літератури та російської мови iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури I російської мови у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2012 н р. Дуван І. А. керівник рмо
Про підсумки роботи районного методичного об'еднання учителів російської мови i світової літератури у 2011-2012 н р та завдання на...
Наказ №339 Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів району із світової літератури та російської мови iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури і російської мови у 2012-2013 навчальному році
Підготовлено і проведено 2 засідання районних методичних об’єднань учителів російської мови і світової літератури
Наказ №339 Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів району із світової літератури та російської мови iconЗасідання методичних рад (за напрямами)
Про результати педагогічної діяльності вчителів російської мови та світової літератури міста в 2012-2013н р та нові напрямки методичної...
Наказ №339 Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів району із світової літератури та російської мови iconЗатверджую Директор школи О. Д. Дубина План самоосвіти вчителя світової літератури та російської мови Красікової Олени Анатоліїївни у міжатестаційний період на 2012-2014 н р
Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій щодо викладання світової літератури та російської мови
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи