Текстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word? icon

Текстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word?
Скачати 54.93 Kb.
НазваТекстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word?
Дата конвертації23.02.2013
Розмір54.93 Kb.
ТипДокументи

Текстовий редактор Microsoft Word


  1. Як одержати довідку в редакторі Word?

    1. за допомогою помічника, якщо він є на екрані...

    2. "Гаряча допомога" за допомогою команди "?"...

    3. розгорнута довідка про текстовий редактор Word...

    4. спитати вчителя...

    5. подивитися у книгу...

  2. Які відомості містить інформаційний рядок (рядок стану)?

    1. номер поточної сторінки...

    2. всього сторінок в документі...

    3. номер рядка ...

    4. поточна дата і час...

    5. назви активних задач...

  3. У чому полягає форматування текстового документа?

    1. встановлення шрифтів...

    2. оформлення абзаців...

    3. вставка таблиць...

    4. виправлення помилок, вилучення зайвих слів і речень...

    5. введення тексту документа з клавіатури...

  4. У чому полягає редагування текстового документа?

    1. виправлення помилок, вилучення зайвих слів і речень...

    2. внесення додаткових слів, речень і абзаців...

    3. зміна розташування слів, речень і абзаців...

    4. введення тексту документа мишею...

    5. збереження тексту документа на моніторі...

  5. У якому меню і яке діалогове вікно викликати, щоб змінити встановлені поля?

    1. меню "Файл", діалогове вікно "Параметры страницы"

    2. меню "Вид", діалогове вікно "Параметры страницы"

    3. меню "Файл", діалогове вікно "Поля"

    4. меню "Вид", діалогове вікно "Поля"

    5. меню "Формат", діалогове вікно "Параметры страницы"

  6. Які можливості для керування своєю роботою надає Word?

    1. за допомогою меню

    2. за допомогою панелей інструментів

    3. за допомогою щвидких клавіш

    4. за допомогою рядка стану

    5. за допомогою вертикальної лінійки

  7. Які елементи знаходяться у вікні текстового редактора Word?

    1. рядок заголовку, рядок меню, панель інструментів...

    2. рядок меню, панель інструментів, лінійки...

    3. панель інструментів, лінійки, смуги прокрутки...

    4. рядок заголовку, рядок меню, панель задач...

    5. рядок меню, панель інструментів, індикатор регістрів...

  8. Для чого використовують текстовий редактор Word?

    1. створення і обробка текстовий документів

    2. написання рефератів, статей, книг

    3. виконання курсових і дипломних проектів

    4. виконання бухгалтерських розрахунків

    5. нарахування заробітної плати

  9. Що необхідно зробити, щоб зберегти документ з потрібним іменем у власній папці?

    1. у полі "Папка" вибрати назву своєї папки...

    2. виконати команду "Сохранить"...

    3. ввести потрібне ім'я у полі "Имя файла"...

    4. виконати команду "Открыть"...

    5. у діалоговому вікні "Вид" вибрати потрібну команду...

  10. Що робити при повідомленні про помилку у слові?

    1. залишити слово таким, як воно набрано

    2. виправити помилку

    3. замінити на пропоноване із контекстного меню

    4. стерти слово

    5. у діалоговому вікні "Язык" вибрати потрібне слово

  11. Яку команду виконати, щоб при введенні тексту автоматично перевірялася його орфографія?

    1. "Сервис" --> "Язык" --> "Выбрать язык..."

    2. у діалоговому вікні "Язык" вибрати потрібну мову...

    3. у діалоговому вікні "Вид" вибрати потрібну мову...

    4. на панелі задач вибрати потрібну мову...

    5. "Язык" --> "Сервис" --> "Выбрать язык..."

  12. Як вилучити порожній рядок?

    1. курсор на порожний рядок, натиснути Enter

    2. курсор на порожний рядок, натиснути Delete

    3. курсор на порожний рядок, натиснути Backspace

    4. курсор на порожний рядок, натиснути "пропуск"

    5. курсор на порожний рядок, натиснути Shift

  13. Якою клавішею вилучити зайвий символ, якщо курсор клавіатури стоїть праворуч від нього?

    1. BS

    2. Delete

    3. Esc

    4. Enter

    5. Ctrl

  14. Якими засобами користуватися для переміщення в тексті?

    1. стрілочні клавіші, клавіші Home i End

    2. миша - перевести курсор на нове місце і клацнути

    3. смуги прокрутки, клацнути на новому місці

    4. натиснути клавіші Ctrl+Shift або Alt+Shift

    5. контекстне меню

  15. Вкажіть правильний набір тексту.

    1. між словами стоїть "пробіл" (пустий символ)

    2. між словами стоїть "пробіл" ("пустий" символ)

    3. між словами стоїть "пробіл" ( "пустий" символ)

    4. між словами стоїть "пробіл" (пустий символ )

    5. між словами стоїть "пробіл " ("пустий" символ)

  16. Як встановити потрібний розмір шрифту?

    1. відкрити список "Шрифт" на панелі інструментів...

    2. у списку "Шрифт" клацнути на потрібному розмірі...

    3. у меню "Формат" виконати команду "Шрифт"...

    4. відкрити список "Шрифт" на лінійці...

    5. у меню "Вид" виконати команду "Шрифт"...

  17. Вкажіть неправильний набір тексту.

    1. школа, у якій я вчусь, ЗОШ № 3

    2. школа ,у якій я вчусь, ЗОШ № 3

    3. школа, у якій я вчусь,ЗОШ № 3

    4. школа, у якій я вчусь, ЗОШ № 3

    5. школа, у якій я вчусь, ЗОШ № 3

  18. Як у документі замінити один фрагмент на інший?

    1. виконати команду "Правка" - "Заменить"...

    2. у полі "Найти" ввести текст-взірець...

    3. у полі "Заменить на:" ввести новий текст...

    4. встановити курсор миші на виділений фрагмент...

    5. притиснути кнопку Ctrl...

  19. Які дії можна виконати з виділеним фрагментом тексту?

    1. перемістити

    2. копіювати

    3. вилучити

    4. зберегти

    5. відкрити

  20. Як називається спеціальна пам'ять, де тимчасово розміщується фрагмент тексту?

    1. буфер

    2. буфет

    3. букет

    4. буклет

    5. бутік

  21. Як виділити абзац клацанням?

    1. встановити курсор миші на речення...

    2. тричі клацнути...

    3. притиснути кнопку Ctrl...

    4. протягнути курсор миші до останнього символу...

    5. встановити курсор миші напроти першого рядка...

  22. Якими способами можна виділити фрагмент тексту?

    1. протягуванням курсору миші

    2. стрілкою на лівому боці тексту

    3. клацанням лівою кнопкою миші

    4. контекстним меню

    5. з панелі інструментів

  23. Які спеціальні ефекти можливі для оздоблення шрифту?

    1. з тінню, контур, верхній індекс, нижній індекс

    2. з тінню, контур, нижній індекс, закреслений

    3. контур, верхній індекс, нижній індекс, закреслений

    4. з тінню, контур, верхній індик, закреслений

    5. конура, верхній індекс, нижній індекс, закреслений

  24. Для яких окремих фрагментів документа можна встановлювати різні шрифти?

    1. кілька символів, слів, абзаців, всього тексту

    2. кілька символів, слів, рядків, речень

    3. кілька слів, рядків, абзаців, всього тексту

    4. тільки для всього тексту

    5. для виділеного фрагмента малюнка

  25. Яким чином зробити текст розтягнутим, не вставляючи пропуски між буквами?

    1. виконати команду "Шрифт" - "Интервал"...

    2. збільшити значення лічильника "на:"...

    3. натиснути кнопку "ОК"

    4. виконати команду "Шрифт" - "Анимация"...

    5. зменшити значення лічильника "на:"...

  26. Яким засобом скористатися, щоб текст без зміни розміру шрифта розтягнути на більшу кількість аркушів паперу?

    1. міжрядковий інтервал

    2. інтервал до і після

    3. вид вирівнювання

    4. відступ першого рядка

    5. положення сторінки

  27. Які параметри форматування дозволяє встановити діалогове вікно "Абзац" на вкладці "Отступы и интервалы"?

    1. вид вирівнювання, відступи зліва і справа

    2. інтервали до і після абзацу, міжрядковий інтервал

    3. відступ/виступ першого рядка, вид вирівнювання,

    4. відступ/виступ зліва і справа, відступи зліва і справа

    5. інтервали до і після рядка, міжрядковий інтервал

  28. Яким засобом скористатися для виконання відступу першого рядка?

    1. діалогове вікно "Абзац" - "первая строка" - "на:"

    2. верхній лівий бігунок на горизонтальній лінійці

    3. натиснути клавішу "Тав"

    4. натиснути кілька разів клавішу "пропуск"

    5. діалогове вікно "Абзац" - "Отступ" - "слева:"

  29. У чому полягає форматування абзаців?

    1. вирівнювання лівого і правого краю текста...

    2. встановлення лівого і правого відступів...

    3. встановлення міжабзацних і міжрядкових інтервалів...

    4. вирівнювання верхнього і нижнього краю текста...

    5. введення імені файла для зберігання...

  30. Для чого використовуються табулятори?

    1. для встановлення курсора клавіатури у визначені позиції

    2. для встановлення курсора клавіатури в кінець рядка

    3. для встановлення курсора миші у визначені позиції

    4. для встановлення курсора клавіатури на початок рядка

    5. для встановлення потрібного вирівнювання абзацаСхожі:

Текстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word? iconТекстовий процесор Microsoft Word Зміст
Одержання підказів по командам меню та піктограмам, які розташовані на екрані Word 5
Текстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word? iconТекстовий редактор Word Знайомство з текстовим редактором Word
Набір і зберігання електронного текстового документа полягає у введенні його тексту з клавіатури і збереженні у вигляді файла на...
Текстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word? iconMicrosoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word
Практична робота №6 microsoft word. Використання стилів. Форматування сторінки 22
Текстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word? iconТема: Текстовий процесор Microsoft Word (14 год.)
Системи опрацювання текстів. Завантаження текстового процесора. Система вказівок Word. Введення тексту з клавіатури
Текстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word? iconДокументи
1. /microsoft-word-metodichka/Microsoft Word (методичка)/Microsoft Word (методичка).doc
Текстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word? iconПрограма Microsoft Word. Щоб запустити програму потрібно натиснути Пуск/Програми/ Microsoft Word. Настроювання середовища
Одним з найбільш поширених текстових процесорів є програма Microsoft Word. Щоб запустити програму потрібно натиснути Пуск/Програми/...
Текстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word? iconВчителя Завдання Текстовий редактор (Word) (по 5 балів за кожне завдання)
Створіть файл Word doc. Скопіюйте до нього «Текст для завдання 1». Виконайте наступне завдання: створіть три незалежні колонки тексту...
Текстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word? iconДокументи
1. /Текстовий редактор Word/Практичн_ роботи.doc
Текстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word? iconДокументи
1. /_нклюзивна осв_та/1. _нклюзивна осв_та-основн_ положення/Документ Microsoft Word.doc
Текстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word? iconТема Word. Створення документа
Мета: Уміти підготувати програму-редактор до роботи і створювати найпростіший текстовий документ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи