Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів icon

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів
НазваМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів
Сторінка1/3
Дата конвертації15.12.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів


Відповідно до листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.11 №1/9 – 556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році» пропонуємо застосовувати різні способи ущільнення навчального матеріалу, а саме:

– використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків контрольного оцінювання;

– об’єднання навчальних тем;

– використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

– укрупнення дидактичних модулів, шляхом об’єднання суміжного за змістом навчального матеріалу;

– використання інтерактивних технологій і методик, зокрема проектної діяльності;

– індивідуалізація навчання;

– самоосвітня робота школярів;

– інтеграція вивчення певних тем у межах інших навчальних предметів тощо.

Усі види контрольних, практичних, лабораторних робіт, визначених навчальними програмами, мають бути виконані.

При скороченні годин на вивчення окремих тем врахувати пріоритетні теми відповідно до програми ЗНО.

Учителі навчальних дисциплін мають внести корективи до календарного планування, врахувавши різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу.

При оформленні сторінки журналу вказувати лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на основі якого відбувається ущільнення матеріалу (об’єднання навчальних тем).

Підводячи підсумок виконаної роботи, зазначати:

«За програмою - ____ годин

Опрацьвано, в т.ч. ущільнено - ____ годин

Програму виконано».

В початковій школі записується лише «Програму виконано». Детальніше…

^ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


^ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


вул. Бидгощська, 38/1, м.Черкаси, 18003, тел./факс 64-21-78

web:http://oipopp.ed-sp.net, e-mail: oipopp@ukr.net, код ЕДРПОУ 02139133Від 25.01.2012 №01-06/53


Начальнику управління освіти

департаменту освіти

та гуманітарної політики

Черкаської міської ради,

начальникам відділів освіти

райдержадміністрацій,

міськвиконкомів.

Завідувачам районними, міськими

методичними кабінетами, методистам районних, міських методичних кабінетів із навчальних предметів


^ Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів


Відповідно до листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.11 №1/9 – 556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році» пропонуємо застосовувати різні способи ущільнення навчального матеріалу, а саме:

– використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків контрольного оцінювання;

– об’єднання навчальних тем;

– використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

– укрупнення дидактичних модулів, шляхом об’єднання суміжного за змістом навчального матеріалу;

– використання інтерактивних технологій і методик, зокрема проектної діяльності;

– індивідуалізація навчання;

– самоосвітня робота школярів;

– інтеграція вивчення певних тем у межах інших навчальних предметів тощо.

Усі види контрольних, практичних, лабораторних робіт, визначених навчальними програмами, мають бути виконані.

При скороченні годин на вивчення окремих тем врахувати пріоритетні теми відповідно до програми ЗНО.

Учителі навчальних дисциплін мають внести корективи до календарного планування, врахувавши різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу.

При оформленні сторінки журналу вказувати лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на основі якого відбувається ущільнення матеріалу (об’єднання навчальних тем).

Рекомендуємо скористатися наступними матеріалами:


^ Українська мова і література


Програми

Ущільнення матеріалу

^ Українська мова

Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту/Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М.Горошкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2011.


Ущільнити матеріал програми на 4 год. – об’єднати теми на розсуд учителя.


Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень /Укладачі: Г.Т.Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф. – К.: Грамота, 2011.


Ущільнити матеріал програми на 8 год.

Із них:

– 6 год. за рахунок резерву;

– 2 год. – об’єднати теми за вибором учителя.


Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень /Укладачі: Л.І.Мацько, О.М. Семеног – К.: Грамота, 2011.


Ущільнити матеріал програми на 16 год. – об’єднати теми за вибором учителя.

^ Українська література

Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Рівень стандарту. Академічний рівень /Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.


Ущільнити матеріал програми на 8 год.

Із них:

– 2 год. за рахунок резерву;

– 6 год. – об’єднати теми за вибором учителя.


Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень /Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.


Ущільнити матеріал програми на 16 год.

Із них:

– 6 год. за рахунок резерву;

– 10 год. – об’єднати теми за вибором учителя.


Примірна структурна схема оформлення правої сторінки журналу

11 клас, українська мова, профільний рівень

№ п\п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

Підготовка до державної атестації. Узагальнення та систематизація найважливіших відомостей з основних розділів науки про мову

30 год. (ущільнити матеріал на 7 – 8 год.)

^ ФОНЕТИКА, ОРФОЕПІЯ, ОРФОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

1.

14.03

Експресивні можливості звуків української мови. Асиміляція, дисиміляція, подовження, спрощення у групах приголосних.

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні.

Інтонаційні особливості українського мовлення. Складні випадки наголошення слів.

Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення.

(Лист МОНМСУ від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році»)
2.

15.03

Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм.
3.
Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа

(Лист МОНМСУ від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році»)

Тема винесена на самостійне опрацювання

^ ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

4

20.03

РЗМ № 52. Реферат на професійну тему.

Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни.

(Лист МОНМСУ від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році»)
5

21.03

РЗМ № 53. Роль суспільно-політичної лексики в жанрових формах публіцистичного стилю. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю.

Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова.

(Лист МОНМСУ від 13.10.11 № 1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році»)
6

22.03

Контрольне оцінювання.


За програмою – 140 год.

Опрацьовано – 140 год. Програму виконано.

Іноземні мови


Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011 – 2012 навчальному році»

(Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, №19-20-21, 2011) та беручи до уваги ущільнення годин, для виконання програмових вимог вчителям іноземної мови, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах та спеціалізованих школах рекомендується враховувати резервні години, зберігаючи при цьому змістову частину програми, та за рахунок вилучення годин на проведення форм контролю (таблиця 1) чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма). Усі навчальні програми з іноземних мов для 11-річної школи не встановлюють послідовність вивчення тематичного змісту та не визначають жорсткі часові рамки на вивчення лексико-граматичного матеріалу. Навчальні програми зорієнтовані на кінцеві цілі навчання та відображають основні методичні прийоми, що найбільш підходять для їх реалізації.

^ Форми контролю

За програмою

Кількість годин у 2011-2012 навчальному році

^ I семестр

II семестр

I семестр

II семестр

Аудіювання

1

1

0,5

0,5

Читання

1

1

0,5

0,5

Письмо

1

1

0,5

0,5

Говоріння

1

1

0,5

0,5

У класах з поглибленим вивченням іноземних мов доцільно зменшити кількість годин призначених для домашнього читання, тому особливу увагу при складанні календарно-тематичного планування слід приділити завданням для домашньої роботи. Бажано планувати завдання, котрі є формою самоконтролю рівня засвоєння мови. Це завдання, що змушують учнів подумати і знайти мовні засоби для вирішення конкретного завдання, вибрати та скласти потрібні йому комунікативні блоки, звернутися за коментарями, поясненнями, тобто провести певну пошукову роботу. Результати такого пошуку фіксуються в письмовій формі, оскільки письмові завдання тренують використання форм мовного матеріалу, певних граматичних явищ та є тим резервом часу, який допоможе ущільнити часові рамки програми .

Щодо вивчення другої іноземної мови, то введення і закріплення великих об’ємів матеріалу передбачена лише на початку першого семестру. Тому у другому семестрі вивчення другої іноземної мови має більш узагальнюючу функцію, активізацію раніше сформованих умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності та формування більш високого рівня комунікативної компетенції. Введення нового мовленнєвого, лексичного та граматичного матеріалу у травні не передбачено. Тому ущільнення при складанні календарно-тематичного планування повинно проходити лише за рахунок резервних годин.

Пропонуємо у журналі (права сторінка) зробити такий запис:

26.04

Контроль аудіювання і письма.

03.05

Контроль читання і говоріння.


Зразок оформлення лівої сторінки журналуп/п

Прізвище, ім’я учня


26

04

03

05
1

Вовк Іван

3

4

4

4

2

Давидов Ігор

7

9

н

н


^ Світова література і російська мова


Ущільнити матеріал програм потрібно на 8 год. за рахунок резервних годин (у програмі виділяється 6 год. – резерв для використання на розсуд учителя) і 2 год. – об’єднати теми за вибором учителя.


Програми

Ущільнення матеріалу

^ Світова література

Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями. Рівень стандарту. Академічний рівень /Укладачі: Ковбасенко Ю.І. – керівник авторського колективу; Г.М.Гребницький, Т.Б.Недайнова, К.Н.Баліна, Г.В.Бітківська, І.А.Тригуб, О.О.Покатілова. – К.: Грамота, 2011.

Ущільнити матеріал програми на 4 год. – об’єднати теми на розсуд учителя.


Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль – українська філологія). Профільний рівень / Ковбасенко Ю.І. – керівник авторського колективу; Г.М.Гребницький, Т.Б.Недайнова, К.Н.Баліна, Г.В.Бітківська, І.А.Тригуб, О.О.Покатілова. – К.: Грамота, 2011

Ущільнити матеріал програми на 8 год. Із них:

– 6 год. за рахунок резерву;

– 2 год. – об’єднати теми за вибором учителя.


^ Російська мова

Російська мова 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями. Рівень стандарту. Полякова Т.М., Самонова О.І.: «Генеза» -2010; Рудяков О.М., Фролова Т.Я., Маркіна М.Г.: «Грамота» - 2011.

Ущільнити матеріал програми на 4 год. Із них:

– 2 год. за рахунок резерву;

– 2год.- об’єднати теми за вибором учителя.


Російська мова. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям. ^ Профільний рівень для шкіл з російською мовою навчання.

Укладачі: Рудяков О.М., Фролова Т.Я., Бикова К.І.: Грамота» - 2010.

Укладачі: Михайловська Г.О., Корсаков В.О., Барабашова О.В., Камишанська О.Ю.: «Освіта» - 2010,

Ущільнити матеріал програми на 8 год. Із них:

– 2 год. за рахунок резерву;

– 2 год. – об’єднати теми за вибором учителя.Примірна структурна схема оформлення правої сторінки журналу

№ п\п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

1.

12.03

Г Габріель Маркес «Сто років самотності».
2.
Життєвий і творчий шлях Габріеля Маркеса.

(Лист МОНМСУ від 21.07.11 №1/9 – 556 «Щодо організації навчально – виховного процесу у 2011 – 2012 навчальному році»).Тема винесена на самостійне опрацювання

3.

15.03

З літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття.
4.
Постмодернізм. Постмодерністське мистецтво, його зв'язок з елітарною та масовою культурою.

(Лист МОНМСУ від 21.07.11 №1/9 – 556 «Щодо організації навчально – виховного процесу у 2011 – 2012 навчальному році»)


Тема винесена на самостійне опрацювання
За програмою – 105 год.

Опрацьовано – 105 год. Програму виконано.


Історія України. Всесвітня історія. Правознавство


Програми

Ущільнення матеріалу

Історія України. Всесвітня історія.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи. Рівень стандарту

Ущільнити матеріал програми на 4 год. – об’єднати теми на розсуд учителя, використати резервні години.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10 – 11 класи. Рівень стандарту

Ущільнити матеріал програми на 3 год. у 11 класі, на 2 год. у 10 кл. – об’єднати теми на розсуд учителя, використати резервні години.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10 – 11 класи. Академічний рівень

Ущільнити матеріал програми на 6 год. у 11 класі, на 4 год. у 10 кл. – у програмі виділяється 2 год. – резерв для використання на розсуд учителя, 2 год. – на узагальнення і підсумкове узагальнення і 2 год. – об’єднати теми за вибором учителя.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10 – 11 класи. Профільний рівень


Ущільнити матеріал програми на 12 год. у 11 класі, на 8 год. у 10 кл. – у програмі виділяється 4 год. – резерв для використання на розсуд учителя, 2 год. – на узагальнення і підсумкове узагальнення і 6 год. (2 год.) – об’єднати теми за вибором учителя.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Всесвітня історія. 10 – 11 класи. Рівень стандарту, академічний

Ущільнити матеріал програми на 3 год. у 11 класі, на 2 год. у 10 кл. – об’єднати теми на розсуд учителя, використати резервні години.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Всесвітня історія. 10 – 11 класи. Профільний рівень


Ущільнити матеріал програми на 9 год. у 11 класі, на 6 год. у 10 кл. – у програмі виділяється 3 год. – резерв для використання на розсуд учителя, 2 год. – на узагальнення і підсумкове узагальнення і 6 год. (1 год.) – об’єднати теми за вибором учителя.

Правознавство

Навчальна програма «Правознавство (практичний курс)» для 9-х класів навчальних закладів / О.І.Пометун, Т.О.Ремех

Ущільнити матеріал програми на 3 год. – об’єднати теми на розсуд учителя, використати резервні години.

Навчальна програма «Правознавство» для 10-х класів навчальних закладів

Ущільнити матеріал програми на 2 год. – об’єднати теми на розсуд учителя, використати уроки узагальнення.
  1   2   3Схожі:

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
Про впровадження в навчально виховний процес методичних рекомендацій щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
Управління освіти і науки надсилає для використання методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» з метою повного опанування навчального матеріалу, надаємо...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах
України від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11 -х класах

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних предметів iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 5-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
Навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 5-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи