Постанова від 13 квітня 2011 р. N 561 Київ icon

Постанова від 13 квітня 2011 р. N 561 Київ
Скачати 206.1 Kb.
НазваПостанова від 13 квітня 2011 р. N 561 Київ
Дата конвертації29.11.2013
Розмір206.1 Kb.
ТипПостанова
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. N 561

Київ


Про затвердження Державної цільової

соціальної програми підвищення якості шкільної

природничо-математичної освіти

на період до 2015 року


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Державну цільову соціальну програму підвищення

якості шкільної природничо-математичної освіти на період до

2015 року (далі - Програма), що додається.


{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970

( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }


3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,

обласним, Київській та Севастопольській міським державним

адміністраціям, органам місцевого самоврядування розглянути

питання щодо розроблення регіональних програм підвищення якості

шкільної природничо-математичної освіти.


4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, іншим

органам виконавчої влади передбачати під час складання проекту

Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для

виконання Програми.


5. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів

Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку

до 15 лютого Міністерству освіти і науки, молоді та спорту

інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та

подання до 15 березня Міністерству економічного розвитку і

торгівлі та Кабінетові Міністрів України.


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ


Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 квітня 2011 р. N 561


^ ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

підвищення якості шкільної

природничо-математичної освіти на період до 2015 року


Мета Програми


Метою Програми є розроблення механізму стійкого інноваційного

розвитку природничо-математичної освіти та його застосування у

шкільній практиці.


Шляхи і способи розв'язання проблеми


Можливі два способи розв'язання проблеми.


Перший спосіб розроблення механізму стійкого інноваційного

розвитку природничо-математичної освіти передбачає вирішення

порушених питань на рівні місцевих органів управління освітою без

відповідної підтримки з боку держави, що не дасть змоги розв'язати

проблему комплексно.


Другий, оптимальний варіант передбачає розроблення комплексу

взаємозв'язаних завдань і заходів з відповідним фінансуванням,

виконання яких сприятиме послідовному та системному вирішенню

питань щодо забезпечення стійкого інноваційного розвитку

природничо-математичної освіти і підвищенню її якості.


Проблему передбачається розв'язати шляхом:


оновлення змісту освіти у старшій школі з урахуванням рівня

вивчення та забезпечення збалансованості співвідношення

природничо-математичної, суспільно-гуманітарної та

оздоровчо-технологічної складових загальної середньої освіти;


удосконалення навчальної, налагодження видавництва

методичної, науково-популярної, довідкової літератури та створення

інформаційно-методичних комплексів з природничо-математичних

предметів (електронні посібники, віртуальні лабораторії,

електронні бази даних, освітні портали тощо), а також забезпечення

умов їх використання у школі;


проведення моніторингу якості природничо-математичної освіти

на різних рівнях шкільної освіти, забезпечення участі України у

відповідних міжнародних освітніх порівняльних дослідженнях;


налагодження виробництва вітчизняного навчального обладнання

і дидактичних засобів навчання;


модернізації системи психолого-педагогічної, методичної,

практичної підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних

предметів та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;


застосування підходу до навчально-виховного процесу, який

передбачає розвиток особистості, спрямований на активне та

конструктивне входження у сучасні суспільні процеси і досягнення

високого рівня самореалізації;


підготовки вчителів природничо-математичних предметів та

впровадження у навчальний процес сучасних

інформаційно-комунікативних технологій.


Вирішення зазначених питань на державному рівні дасть змогу

забезпечити єдині підходи та вимоги до рівня надання освітніх

послуг природничо-математичного напряму та забезпечить рівні умови

здобуття освіти для всіх учнів.


Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в

додатку 1.


Завдання і заходи


Основними завданнями Програми є:


удосконалення нормативно-правової бази;


модернізація матеріально-технічної та методичної бази

загальноосвітніх навчальних закладів з природничо-математичних

предметів;


перепідготовка, підвищення кваліфікації педагогічних та

науково-педагогічних працівників;


підвищення якості природничо-математичної освіти;


проведення моніторингу якості природничо-математичної освіти.


Програму передбачається виконати протягом п'яти років.


Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.


Очікувані результати, ефективність Програми


Виконання Програми дасть змогу до кінця 2015 року:


розробити з метою удосконалення нормативно-правової бази 15

нормативно-правових актів;


оснастити 661 навчальний кабінет хімії, біології, фізики,

географії, математики сучасним обладнанням (апаратура, прилади,

пристрої, пристосування тощо), що сприятиме зміцненню

матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів;


оновити фонд шкільних бібліотек 40945 найменуваннями сучасної

навчально-методичної літератури, навчальної, науково-популярної,

довідкової літератури з хімії, біології, фізики, географії та

математики, що сприятиме поліпшенню навчально-методичного

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів;


забезпечити загальноосвітні навчальні заклади фаховими

періодичними виданнями (28156 найменувань), що сприятиме зміцненню

науково-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів;


створити 1470 класів (груп) профільного навчання з

природничо-математичних предметів.


Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.


Обсяги та джерела фінансування


Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить

250,04 млн. гривень, у тому числі 40 млн. - за рахунок державного

бюджету, 78,88 млн. - за рахунок місцевих бюджетів і

121,16 млн. гривень - за рахунок інших джерел.


Обсяг фінансування Програми уточнюється під час складання

проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на

відповідний рік у межах видатків, що передбачені головному

розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання

завдань і заходів Програми.


Додаток 1

до Програми


ПАСПОРТ

Державної цільової соціальної програми

підвищення якості шкільної природничо-математичної

освіти на період до 2015 року


1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету

Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1720 ( 1720-2010-р )

(Офіційний вісник України, 2010 р., N 66, ст. 2376).


2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України

від 13 квітня 2011 р. N 561.


3. Державний замовник - МОНмолодьспорт.


4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки, молоді та

спорту.


5. Виконавці заходів Програми - МОНмолодьспорт,

Держкомтелерадіо, Національна академія педагогічних наук, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські держадміністрації.


6. Строк виконання Програми - 2011-2015 роки.


7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування


млн. гривень

------------------------------------------------------------------

| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |

| фінансування | фінансування |--------------------------------|

| | |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |

|---------------+---------------+------+-----+------+-----+------|

|Державний | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

|бюджет | | | | | | |

|---------------+---------------+------+-----+------+-----+------|

|Місцеві | 78,88 |15,73 |15,8 |15,79 |15,8 |15,76 |

|джерела | | | | | | |

|---------------+---------------+------+-----+------+-----+------|

|Інші джерела | 121,16 |1,16 | 30 | 30 | 30 | 30 |

|---------------+---------------+------+-----+------+-----+------|

|Усього | 250,04 |26,89 |55,8 |55,79 |55,8 |55,76 |

------------------------------------------------------------------


Додаток 2

до Програми


^ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової соціальної програми

підвищення якості шкільної природничо-математичної

освіти на період до 2015 року


(млн. гривень)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела |Прогнозований| у тому числі за роками |

| завдання | показника |-------------------------------------| заходу | розпорядник |фінансування| обсяг |----------------------------------|

| | |усього | за роками | |бюджетних коштів |(державний, |фінансування |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |

| | | |-----------------------------| | | місцевий |для виконання| | | | | |

| | | |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | | | бюджет, | завдання | | | | | |

| | | | | | | | | | | інші) | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

|1. Удосконалення|кількість | 5 | 5 | | | | |1) розроблення |МОНмолодьспорт, | | | | | | | |

|нормативно- |нормативно- | | | | | | |нових навчальних|Національна | | | | | | | |

|правової бази |правових актів | | | | | | |планів |академія | | | | | | | |

| | | | | | | | | |педагогічних наук | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | - " - | 1 | 1 | | | | |2) розроблення | - " - | | | | | | | |

| | | | | | | | |нових програм | | | | | | | | |

| | | | | | | | |базової і | | | | | | | | |

| | | | | | | | |профільної | | | | | | | | |

| | | | | | | | |загальної | | | | | | | | |

| | | | | | | | |середньої | | | | | | | | |

| | | | | | | | |освіти | | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | - " - | 1 | 1 | | | | |3) розроблення | - " - | | | | | | | |

| | | | | | | | |положення про | | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчальні | | | | | | | | |

| | | | | | | | |кабінети з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |природничо- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |математичної | | | | | | | | |

| | | | | | | | |підготовки | | | | | | | | |

| | | | | | | | |загальноосвітніх| | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчальних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |закладів | | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| |кількість | 5 | 5 | | | | |4) оновлення |МОНмолодьспорт | | | | | | | |

| |найменувань | | | | | | |переліків | | | | | | | | |

| | | | | | | | |засобів навчання| | | | | | | | |

| | | | | | | | |та шкільного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |обладнання для | | | | | | | | |

| | | | | | | | |профільного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчання з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |природничо- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |математичних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |предметів | | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| |кількість | 1 | 1 | | | | |5) розроблення |МОНмолодьспорт, | | | | | | | |

| |нормативно- | | | | | | |вимог безпеки |Національна | | | | | | | |

| |правових актів | | | | | | |під час |академія | | | | | | | |

| | | | | | | | |проведення |педагогічних наук | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчання з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |біології, хімії,| | | | | | | | |

| | | | | | | | |фізики, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |географії та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |математики | | | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

|Разом за | | 13 | | | | | | | | | | | | | | |

|завданням 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

|2. Модернізація |кількість | 661 |133 |133 |132 |132 |131 |1) оснащення |МОНмолодьспорт |державний | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

|матеріально- |комплектів | | | | | | |сучасним | |бюджет | | | | | | |

|технічної та | | | | | | | |обладнанням | | | | | | | | |

|методичної бази | | | | | | | |(апаратура, | | | | | | | | |

|загальноосвітніх| | | | | | | |прилади, | | | | | | | | |

|навчальних | | | | | | | |пристрої, | |------------+-------------+------+------+------+------+------|

|закладів | | | | | | | |пристосування | |інші | 120 | | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | | |тощо) навчальних| |джерела | | | | | | |

| | | | | | | | |кабінетів хімії,| | | | | | | | |

| | | | | | | | |біології, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |фізики, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |географії та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |математики | | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | | | | | | | |2) розроблення |МОНмолодьспорт, | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчально- |Національна | | | | | | | |

| | | | | | | | |методичних |академія | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплектів для |педагогічних наук | | | | | | | |

| | | | | | | | |профільного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчання з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |природничо- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |математичних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |предметів | | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| |кількість | 10 | | 10 | | | |3) створення | - " - | | | | | | | |

| |найменувань | | | | | | |електронних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |засобів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчального | | | | | | | | |

| | | | | | | | |призначення з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |природничо- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |математичних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |предметів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |(електронні | | | | | | | | |

| | | | | | | | |посібники, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |віртуальні | | | | | | | | |

| | | | | | | | |лабораторії, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |електронні бази | | | | | | | | |

| | | | | | | | |даних, освітні | | | | | | | | |

| | | | | | | | |портали тощо) | | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | - " - | 28156 |5630 |5633 |5631 |5631 |5631 |4) забезпечення |Рада міністрів |місцевий | 30,94 |6,43 |6,14 |6,12 |6,12 |6,13 |

| | | | | | | | |загальноосвітніх|Автономної |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | |навчальних |Республіки Крим, | | | | | | | |

| | | | | | | | |закладів |обласні, Київська | | | | | | | |

| | | | | | | | |фаховими |та Севастопольська| | | | | | | |

| | | | | | | | |періодичними |міські | | | | | | | |

| | | | | | | | |виданнями |держадміністрації | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | | 40945 |8060 |5920 |7925 |9760 |9280 |5) оновлення | - " - | - " - | 25,71 | 5,1 |3,72 |4,95 |6,14 | 5,8 |

| | | | | | | | |фонду шкільних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |бібліотек | | | | | | | | |

| | | | | | | | |сучасною | | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчально- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |методичною | | | | | | | | |

| | | | | | | | |літературою, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |сучасною | | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчальною, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |науково- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |популярною та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |довідковою | | | | | | | | |

| | | | | | | | |літературою | | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| |кількість | | | | | | |6) створення |Держкомтелерадіо, | | | | | | | |

| |навчально- | | | | | | |радіо- та |МОНмолодьспорт | | | | | | | |

| |пізнавальних | | | | | | |телевізійних | | | | | | | | |

| |передач для | | | | | | |освітніх | | | | | | | | |

| |учнів | | | | | | |програм | | | | | | | | |

| | |-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | | | | | | | |7) вивчення |МОНмолодьспорт, | | | | | | | |

| | | | | | | | |питання щодо |Національна | | | | | | | |

| | | | | | | | |налагодження |академія | | | | | | | |

| | | | | | | | |виробництва |педагогічних наук | | | | | | | |

| | | | | | | | |вітчизняного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчального | | | | | | | | |

| | | | | | | | |обладнання для | | | | | | | | |

| | | | | | | | |предметів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |природничо- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |математичного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |напряму | | | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

|Разом за | | | | | | | | | | | 226,65 |21,53 |49,86 |51,07 |52,26 |51,93 |

|завданням 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

|у тому числі | | | | | | | | |МОНмолодьспорт |державний | 40 | | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | | | |------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | | | | | | | | | |інші | 120 | | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |

| | | | | | | | | |------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | | | | | | | | |Рада міністрів |місцевий | 56,65 |11,53 |9,86 |11,07 |12,26 |11,93 |

| | | | | | | | | |Автономної |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | | |

| | | | | | | | | |та Севастопольська| | | | | | | |

| | | | | | | | | |міські | | | | | | | |

| | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

|3. Перепідготов-|кількість | 49 | 20 | 13 | 9 | 3 | 4 |1) створення у | - " - |місцевий | 11,49 |4,21 | 3,3 |2,07 |0,84 |1,07 |

|ка, підвищення |освітніх | | | | | | |закладах | |бюджет | | | | | | |

|кваліфікації |порталів | | | | | | |післядипломної | | | | | | | | |

|педагогічних та | | | | | | | |освіти освітніх | | | | | | | | |

|науково- | | | | | | | |порталів для | | | | | | | | |

|педагогічних | | | | | | | |педагогічних | | | | | | | | |

|працівників | | | | | | | |працівників | | | | | | | | |

| | |-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | | 270 | 39 | 51 | 72 | 47 | 61 |2) удосконалення| - " - | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчальних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |планів і програм| | | | | | | | |

| | | | | | | | |підготовки та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |підвищення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | | |

| | | | | | | | |педагогічних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |працівників | | | | | | | | |

| | | | | | | | |фахового та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |психолого- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |педагогічного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |напряму | | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | | 2604 |501 |515 |517 |530 |541 |3) проведення | - " - | - " - | 10,74 | |2,63 |2,66 |2,69 |2,76 |

| | | | | | | | |заходів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |(семінарів, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |тренінгів, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |практикумів, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |засідань за | | | | | | | | |

| | | | | | | | |круглим столом, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |конференцій) | | | | | | | | |

| | | | | | | | |для забезпечення| | | | | | | | |

| | | | | | | | |неперервної | | | | | | | | |

| | | | | | | | |післядипломної | | | | | | | | |

| | | | | | | | |педагогічної | | | | | | | | |

| | | | | | | | |освіти | | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | | | | | | | |4) розроблення | - " - | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчально- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |методичних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплектів, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |електронних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчально- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |методичних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |матеріалів для | | | | | | | | |

| | | | | | | | |курсів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |підвищення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | | |

| | | | | | | | |педагогічних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |працівників | | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | | | | | | | |5) удосконалення|МОНмолодьспорт | | | | | | | |

| | | | | | | | |галузевих | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |підготовки | | | | | | | | |

| | | | | | | | |педагогічних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |працівників | | | | | | | | |

| | | | | | | | |природничо- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |математичного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |напряму | | | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

|Разом за | | | | | | | | | | | 22,23 |4,21 |5,94 |4,72 |3,54 |3,83 |

|завданням 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

|у тому числі | | | | | | | | | - " - |державний | | | | | | |

| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | | |------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | | | | | | | | |Рада міністрів |місцевий | 78,88 |4,21 |5,94 |4,72 |3,54 |3,83 |

| | | | | | | | | |Автономної |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | | |

| | | | | | | | | |та Севастопольська| | | | | | | |

| | | | | | | | | |міські | | | | | | | |

| | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

|4. Підвищення |кількість | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |1) організація |МОНмолодьспорт, | | | | | | | |

|якості |загальноосвітніх| | | | | | |проведення |Національна | | | | | | | |

|природничо- |навчальних | | | | | | |всеукраїнських |академія | | | | | | | |

|математичної |закладів | | | | | | |семінарів з |педагогічних наук | | | | | | | |

|освіти | | | | | | | |профільного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчання та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |впровадження у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчальний | | | | | | | | |

| | | | | | | | |процес | | | | | | | | |

| | | | | | | | |інформаційно- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комунікативних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |технологій | | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| |кількість класів| 1470 |244 |267 |290 |313 |356 |2) створення |Рада міністрів | | | | | | | |

| |(груп) | | | | | | |класів (груп) |Автономної | | | | | | | |

| | | | | | | | |профільного |Республіки Крим, | | | | | | | |

| | | | | | | | |навчання з |обласні, Київська | | | | | | | |

| | | | | | | | |природничо- |та Севастопольська| | | | | | | |

| | | | | | | | |математичних |міські | | | | | | | |

| | | | | | | | |предметів |держадміністрації | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | | | | | | | | 3) проведення |МОНмолодьспорт, | | | | | | | |

| | | | | | | | |олімпіад, |Національна | | | | | | | |

| | | | | | | | |турнірів, |академія | | | | | | | |

| | | | | | | | |конкурсів, |педагогічних наук | | | | | | | |

| | | | | | | | |фестивалів тощо | | | | | | | | |

| | | | | | | | |з природничо- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |математичних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |предметів з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |метою заохочення| | | | | | | | |

| | | | | | | | |до їх вивчення | | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | | 301 | 58 | 58 | 60 | 60 | 65 | |Рада міністрів | | | | | | | |

| | | | | | | | | |Автономної | | | | | | | |

| | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | | |

| | | | | | | | | |та Севастопольська| | | | | | | |

| | | | | | | | | |міські | | | | | | | |

| | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

|Разом за | | | | | | | | | | | | | | | | |

|завданням 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

|5. Проведення |кількість | 2 | 2 | | | | |1) забезпечення |МОНмолодьспорт |інші | 1,16 |1,16 | | | | |

|моніторингу |досліджень | | | | | | |участі України у| |джерела | | | | | | |

|якості | | | | | | | |міжнародних | | | | | | | | |

|природничо- | | | | | | | |освітніх | | | | | | | | |

|математичної | | | | | | | |порівняльних | | | | | | | | |

|підготовки | | | | | | | |дослідженнях | | | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | | | | | | | |2) проведення |Рада міністрів | | | | | | | |

| | | | | | | | |аналізу стану |Автономної | | | | | | | |

| | | | | | | | |викладання та |Республіки Крим, | | | | | | | |

| | | | | | | | |оцінювання |обласні, Київська | | | | | | | |

| | | | | | | | |якості знань з |та Севастопольська| | | | | | | |

| | | | | | | | |природничо- |міські | | | | | | | |

| | | | | | | | |математичних |держадміністрації | | | | | | | |

| | | | | | | | |предметів за | | | | | | | | |

| | | | | | | | |результатами | | | | | | | | |

| | | | | | | | |зовнішнього | | | | | | | | |

| | | | | | | | |незалежного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |оцінювання | | | | | | | | |

| | | | | | | | |(міжнародного, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |всеукраїнського,| | | | | | | | |

| | | | | | | | |регіонального) | | | | | | | | |

| | | | | | | | |і моніторингових| | | | | | | | |

| | | | | | | | |досліджень | | | | | | | | |

| | | | | | | | |якості | | | | | | | | |

| | | | | | | | |природничо- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |математичної | | | | | | | | |

| | | | | | | | |освіти | | | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

|Разом за | | | | | | | | | | | 1,16 |1,16 | | | | |

|завданням 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

|у тому числі | | | | | | | | |МОНмолодьспорт |інші | 1,16 |1,16 | | | | |

| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | | | | | | | | |Рада міністрів |місцевий | | | | | | |

| | | | | | | | | |Автономної |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | | |

| | | | | | | | | |та Севастопольська| | | | | | | |

| | | | | | | | | |міські | | | | | | | |

| | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

|Усього за | | | | | | | | | | | 250,04 |26,89 |55,8 |55,79 |55,8 |55,76 |

|Програмою | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

|у тому числі | | | | | | | | |МОНмолодьспорт |державний | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |

| |----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------------+------------------+------------+-------------+------+------+------+------+------|

| | | | | | | | | |Рада міністрів |місцевий | 78,88 |15,73 |15,80 |15,79 |15,8 |15,76 |

| | | | | | | | | |Автономної |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | | |

| | | | | | | | | |та Севастопольська| | | | | | | |

| | | | | | | | | |міські | | | | | | | |

| | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | |

Додаток 3

до Програми


^ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової соціальної програми

підвищення якості шкільної природничо-математичної

освіти на період до 2015 року


---------------------------------------------------------------------

| Найменування |Найменування| Значення за показниками |

| завдання | показників |-------------------------------------|

| | виконання |Усього | у тому числі за роками |

| | завдання | |-----------------------------|

| | | |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |

|-------------------------------------------------------------------|

| науковий |

|-------------------------------------------------------------------|

|1. Удосконалення|кількість | 14 | 13 | 1 | | | |

|нормативно- |одиниць | | | | | | |

|правової бази | | | | | | | |

|----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----|

|2. Модернізація | | | | | | | |

|матеріально- | | | | | | | |

|технічної та | | | | | | | |

|методичної бази | | | | | | | |

|загальноосвітніх| | | | | | | |

|навчальних | | | | | | | |

|закладів, а | | | | | | | |

|саме: | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------|

| економічний |

|-------------------------------------------------------------------|

|1) оснащення | - " - | 661 |133 |133 |132 |132 |131 |

|сучасним | | | | | | | |

|обладнанням | | | | | | | |

|(апаратура, | | | | | | | |

|прилади, | | | | | | | |

|пристрої, | | | | | | | |

|пристосування | | | | | | | |

|тощо) навчальних| | | | | | | |

|кабінетів хімії,| | | | | | | |

|біології, | | | | | | | |

|фізики, | | | | | | | |

|географії та | | | | | | | |

|математики | | | | | | | |

|----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----|

|2) оновлення |кількість |40945 |8060 |5920 |7925 |9760 |9280 |

|фонду шкільних |найменувань | | | | | | |

|бібліотек | | | | | | | |

|сучасною | | | | | | | |

|навчально- | | | | | | | |

|методичною | | | | | | | |

|літературою, | | | | | | | |

|сучасною | | | | | | | |

|навчальною, | | | | | | | |

|науково- | | | | | | | |

|популярною та | | | | | | | |

|довідковою | | | | | | | |

|літературою | | | | | | | |

|----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----|

|3) забезпечення | - " - |28156 |5630 |5633 |5631 |5631 |5631 |

|загальноосвітніх| | | | | | | |

|навчальних | | | | | | | |

|закладів | | | | | | | |

|фаховими | | | | | | | |

|періодичними | | | | | | | |

|виданнями | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------|

| соціальний |

|-------------------------------------------------------------------|

|3. Підвищення |кількість | 1470 |244 |267 |290 |313 |356 |

|якості |класів | | | | | | |

|природничо- | | | | | | | |

|математичної | | | | | | | |

|освіти | | | | | | | |

---------------------------------------------------

------------------Схожі:

Постанова від 13 квітня 2011 р. N 561 Київ iconПостанова від 20 квітня 2011 р. №462 Київ Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Постанова від 13 квітня 2011 р. N 561 Київ iconПостанова від 20 квітня 2011 р. №462 Київ Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Постанова від 13 квітня 2011 р. N 561 Київ iconПостанова від 26 квітня 2003 р. N 634 Київ
Затвердити Комплексну програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого
Постанова від 13 квітня 2011 р. N 561 Київ iconПостанова від 23 квітня 2012 р. №327 Київ
З метою забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя Кабінет Міністрів України...
Постанова від 13 квітня 2011 р. N 561 Київ iconПостанова від 25 квітня 2012 р. №340 Київ
Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною...
Постанова від 13 квітня 2011 р. N 561 Київ iconПостанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ
Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення, Уряду Республіки Крим
Постанова від 13 квітня 2011 р. N 561 Київ iconПостанова від 11 липня 2012 р. №653 Київ Про внесення змін до Порядку виконання підготовчих робіт І Порядку виконання будівельних робіт
Порядку виконання будівельних робіт, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. №466 “Деякі питання...
Постанова від 13 квітня 2011 р. N 561 Київ iconП о с т а н о в а від 23 квітня 1999 р. N 663 Київ Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон { Із змінами, внесеними згідно з Постанова
Установити для працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності крім державних службовців, а
Постанова від 13 квітня 2011 р. N 561 Київ iconПостанова від 23 листопада 2011 р. N 1210 Київ
Затвердити Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що додається
Постанова від 13 квітня 2011 р. N 561 Київ iconПоложення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ
Постанова втратила чинність на підставі Постанови км n 1094 ( 1094-2001-п ) від 21. 08. 2001 )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи