Система роботи з обдарованими дітьми icon

Система роботи з обдарованими дітьми
Скачати 160.53 Kb.
НазваСистема роботи з обдарованими дітьми
Дата конвертації29.11.2013
Розмір160.53 Kb.
ТипДокументиСистема роботи

з обдарованими дітьми

з біології на уроках

та в позакласній роботі

Вчителя біології Гоненко А. О.


План


 1. Вступ

 2. Психолого-педагогічні особливості роботи з обдарованими дітьми.

 3. Робота з обдарованими учнями з біології на уроках.

 4. Робота з обдарованими дітьми з біології в позакласній роботі.

5 Ознаки обдарованих дітей.

6. Пам’ятка вчителя, який працює з обдарованими дітьми.

7. Алгоритм роботи з обдарованими дітьми.

8. Поради Девіда Льюїса щодо розвитку обдарованої дитини.


Вступ

Обдаровані діти складають резерв інтелектуального піднесення будь-якої нації. На сьогодні в Україні проблема обдарованості, творчості, інтелектуалу виходить на передній план у державній політиці, визначаючи пошук, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, стимулювання творчої праці, захист талантів.

З цією метою в Україні за участю Президії АН України, МОН України й ряду інших міністерств та відомств, створена комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей і молоді «Творча обдарованість».

Обдарованість – це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов’язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається. Диференціюють психомоторну, інтелектуальну, творчу, академічну, соціальну і духовну обдарованість. Психомоторні здібності тісно пов’язані зі швидкістю, точністю рухів. Інтелектуальну обдарованість пов’язують із високим рівнем інтелектуального розвитку. Академічна обдарованість визначається успішністю навчання, такі діти в майбутньому стають відмінними спеціалістами. Соціальна обдарованість розглядається як складне, багатоаспектне явище, що визначає успішність у спілкуванні. Соціально-обдаровані діти – це майбутні лідери.

На питання як працювати з обдарованими дітьми з біології на уроках та в позакласній роботі, дасть відповідь цей посібник. В ньому вміщені заходи, які можна використати для поглиблення знань з предмету та виявлення обдарованих дітей.


Психолого-педагогічні особливості

роботи з обдарованими дітьми


Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений інтерес до певної галузі знань. Немає потреби примушувати їх вчитися, вони самі шукають собі роботу, частіше складу, інтелектуальну, із задоволенням нею займаються, присвячуючи їй увесь свій вільний час. Обдаровані діти вільно і швидко оволодівають відповідними вміннями і навичками. Вони показують високий рівень досягнень.

Найчастіше педагоги і психологи передбачають спеціальну підготовку вчителів для роботи з обдарованими дітьми, створення спеціальних навчальних закладів. Проте, як показують результати досліджень, у спеціальних групах для обдарованих дітей умови для їхнього розвитку погіршуються як особистісного, так і інтелектуально-творчого. Пояснити це можна тим, що талановитим дітям у середовищі подібних до себе важко проявити свою неповторність. Тому не можна не враховувати сприятливий вплив обдарованих дітей у системі масової освіти.

Обдарована дитина також шукає спілкування з дорослими, бо ті розуміють її краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська. Обдаровані діти часто перебільшено емоційні, вони запальні, легко збуджуються через дрібниці, але це не вередування, а виявлення багатства їх натури.

Творчі діти рідко бувають спокійними, вони страждають від своєї винятковості, але багатьох рятує тонке відчуття гумору, вони цінують його. У них особлива мова, особливе сприйняття. Тому такі якості обдарованих дітей вимагають особливого підходу до них і не випадково за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я входять до «групи ризику».

Обдаровані діти – дуже цінна, але досить тендітна частина нашого суспільства, які в своєму розвитку наражаються на особливий ризик. Вундеркінд – це не лише радість у сім’ї, не лише можливість похвалитися перед знайомими видатними досягненнями своєї дитини, це і специфічні проблеми, пов’язані з її вихованням, організацією взаємодії з її однолітками і з дорослими.

У нашій країні педагогіка дитячої обдарованості почала розвиватись як наука наприкінці XIX на початку ХХ століття. П.Ф. Кацтерев, В.П. Вахтеров, А.Н. Острогорський, А.П. Модестов, Л.Ф. Зеленкевич, В.М. Екземплярський, Б.І. Грінченко та інші фахівці розробляли наукові й практичні основи діагностики, підтримки обдарованих дітей. У той час проводились конференції, створювались школи, накопичувався досвід, що став надбанням світової педагогіки.

Сучасні дослідники Ю.Гільбух, О. Зазимко, А. Запорожець, В. Красноголов, Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко, М. Подд’яков, Г. Суворова, Д. Узнадзе, Ю. Юркевич та інші розглядають поняття «обдарованість», вивчають її особливості, вказують, що основні труднощі виявлення ознак обдарованості дитини помічають у тому, що важко визначити власне індивідуальне, відносно незалежне від вікового і нелегко передбачити, чи виявиться ця якість стійкою особистістю на наступних етапах, доволі важко передбачити хід подальшого становлення обдарованості. Тому сучасні дослідження природи обдарованості спрямовані на розкриття співвідношення біологічного і соціального в природі обдарованості. Дуже важливо побачити прояви обдарованості, приділити увагу, забезпечити умови розвитку дитини, організувати спілкування з однолітками, дозвілля тощо. Основним завданням є підтримка обдарованої дитини, визначення її здібностей, адже така дитина є особливою цінністю для суспільства. Безперечно, питання навчання і виховання здібних дітей слід вирішувати, враховуючи всі надбання науки і практики, але, звичайно, відповідно до пізнавальних інтересів і можливостей дитини.

Робота з обдарованими учнями з біології на уроках

На уроках біології потрібно особливу увагу приділяти обдарованим дітям, розвивати їх логічне мислення, творчу активність, бажання глибше, ніж інші учні, пізнати загадковий світ живої природи. Обдарованість, талановитість необхідно пов’язувати з особливостями власне творчої діяльності, проявом творчості, функціонуванням творчої людини. На уроках біології потрібно формувати і розвивати в обдарованих дітей:

  • задатки, схильності, що виявляються в підвищеній чутливості, певній вибірковості, перевагах та динамічності психічних процесів;

  • інтереси, їх спрямованість, частота і систематичність прояву, домінування пізнавальних інтересів;

  • допитливість, прагнення до створення нового, схильність до вирішення і пошуку проблем;

  • швидкість у засвоєнні нової інформації, утворення асоціацій;

  • прояв загального інтелекту – сприйняття, розуміння, швидкість оцінок і вибору шляху рішення;

  • емоційне забарвлення процесів, емоційне ставлення, вплив почуттів на суб’єктивне оцінювання;

  • наполегливість, цілеспрямованість, працьовитість;

  • інтуїтивізм, схильність до оцінок та прогнозів;

  • швидкість в оволодінні уміннями і навичками, прийомами;

  • здатність до вироблення власних стратегій.

Обдаровані учні повинні мати сприятливі морально-психологічні умови для навчальної діяльності, виконуючи роботу, більшу за обсягом і інтенсивністю

Обдаровані діти – це перші помічники учителя на уроці. Вони з радістю готують реферати і повідомлення, постійно переглядають телепередачі про рослинний і тваринний світ, читають додаткову літературу і пресу, беруть активну участь у підготовці і проведенні семінарських занять, конференцій. На своїх уроках я постійно заохочую учнів до перегляду наукових фільмів про життя тварин і рослинний світ, використовую наявний наочний матеріал, пропоную обдарованим дітям завдання випереджаючого характеру (підготувати повідомлення, реферати, проекти, презентації).

Важливе значення має індивідуальна форма роботи, коли здійснюється безперервна дія учня і вчителя, під час якої найбільш повно реалізуються індивідуальні особливості учня, враховуються його особистісні якості. На своїх уроках використовую індивідуальні завдання не лише для роботи з обдарованими учнями, а й з відстаючими, що дає можливість зацікавити їх у навчанні та покращити знання. Використовую та використовуватиму у подальшій роботі елементи проблемного навчання. Наприклад, перед вивченням будь-якої теми уроку ставлю перед учнями проблему, тоді обдаровані діти будуть не просто сприймати і засвоювати навчальний матеріал, а знаходити шляхи для вирішення проблеми. Наприклад, перед вивченням теми «Кров і кровообіг» у 9 класі можна поставити проблемне запитання: «Навіщо людині роблять аналіз крові?», детальну відповідь на яке учні дають в кінці вивчення теми. При вивченні теми «Опора і рух» — «Чому в дітей переломи трапляються рідко, хоча падають вони часто?». На уроках біології використовую різноманітні форми і методи роботи. Особливої уваги надаю сучасним інноваційним технологіям та інтерактивним методам навчання, де обдаровані учні мають здатність очолювати діяльність роботи «малих» і «великих груп», під час «Мозкового штурму» висловлювати найоригінальніші та найсміливіші думки. «Мозковий штурм» досить ефективно використовується для визначення глобальних проблем. Учні при цьому усвідомлюють свій особистий внесок у зроблене, а оригінальність та неповторність таких визначень просто вражають. Допомагає вести обговорення дискусійного питання в класі і дати змогу обдарованим дітям проявити себе, метод «Займи позицію». Проводжу його з метою надання учням можливості висловитися та практикувати навички спілкування. Дуже часто на уроках використовую ситуації та випадки із життя, пропоную їм їх проаналізувати. Ситуації, випадки слугують для учнів конкретними прикладами для ідей та узагальнень, забезпечують підґрунтя високого рівня абстрагування та мислення, демонструють людські почуття та емоції, зацікавлюють учнів, захоплюють їхню увагу, допомагають пов’язати навчання з досвідом реального життя, дають шанс застосувати знання на практиці. Особливо вдало аналіз ситуацій дається при вивченні тем екологічного змісту. Розв’язуючи ситуації, учні готуються до реального життя, адже в житті може все трапитися і тоді знадобляться знання з біології. Ситуації дають шанс застосовувати знання на практиці і сприяють розвитку обдарованості школярів.

За допомогою інтерактивних методів навчання добре організовувати самостійну пізнавальну діяльність школярів. В результаті застосування інтерактивних методів навчання, учні стали краще навчатися, збільшилася кількість учнів з високим та достатнім рівнем навчальних досягнень, тому я їх використовую практично на кожному уроці.

На уроках біології, екології та природознавства використовую метод проектів, який орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, спрямовану на розв’язання конкретної проблеми з використанням методів і способів навчання та знань з різних галузей науки біології. Цей метод дає змогу самореалізуватися обдарованим школярам. Наприклад, учням 6 класу пропоную створити мініпроект на тему «Акваріум – штучна екосистема. Проектування акваріума».Модульні технології реалізують принцип диференціації, що дає змогу засвоїти не тільки обов’язковий мінімум, а й досягти більш високого рівня, що сприяє роботі з обдарованими дітьми. Пропоную учням розгадувати кросворди, на біологічну тематику.

Робота з обдарованими дітьми з біології

в позакласній роботі


Роботу з обдарованими дітьми з біології проводжу і проводитиму не лише на уроках, а й в позакласній роботі. Причому, в позакласній роботі для цього більше часу і можливостей.

Біологічно обдаровані діти дуже спостережливі. Вони помічають найменші зміни в природі. Тому вони широко залучаються до фенологічних спостережень. Учень поступово перетворюється на молодшого колегу, який працює над розв’язанням проблем охорони довкілля, дослідження природи рідного краю. Залучення дітей до пошуково-дослідницької діяльності дозволяє значною мірою поліпшити знання з біології та екології. За її допомогою збираємо матеріал, який використовується на уроках, під час навчання (колекції комах, гербарій, колекції пір’я птахів, листків та ін.).

Одним із шляхів творчого сприйняття сучасних наук є систематична науково-дослідна робота з актуальних питань. У ній містяться обов’язкові елементи наукового дослідження:

  • постановка мети;

  • формулювання завдань;

  • вибір методів збору й опрацювання фактичного матеріалу;

  • проведення спостережень, дослідів і експериментів;

  • аналіз і обговорення одержаного матеріалу, в результаті яких дослідник отримує відповіді на поставлені запитання.

Навчально-дослідні роботи є набуттям умінь і знань, необхідних для виконання в майбутньому самостійного дослідження. До написання науково – дослідницьких робіт залучаю учнів, починаючи із 9 класу. Дослідні роботи мають на увазі велику самостійність учнів як під час вибору методик, так і під час обробки зібраного матеріалу. Навчально-дослідна діяльність передбачає в першу чергу виконання робіт, що відрізняються різними методиками виконання, способами збирання, обробки і аналізу одержаного матеріалу. Вона направлена на вироблення уміння узагальнювати дані й формулювати результати. Біологія – наука, в якій багато галузей, доступних для роботи обдарованих дітей. Будь-які наукові матеріали мають бути правдивими, тобто, відображати істинну картину закономірностей, що є в природі, численних співвідношень і процесів. Усі результати повинні відображати тільки власні спостереження і досліди. Тому, при виборі учнем теми дослідження спрямовую його так, щоб учень вибрав дослідження, які можна виконати самостійно без великої затрати коштів, і такі які є максимально безпечними для дослідника. Порівнювати отримані результати в результаті дослідження можна (а інколи й необхідно) з даними, що містяться в літературі з даної теми, з обов’язковим посиланням на використані джерела. Але, переписування даних зі щоденника спостережень без якої-небудь обробки і осмислення вважаю неможливим. Обробку результатів проводимо після закінчення спостережень. Мала Академія наук – це один із кроків до прогресу в майбутньому, це перша спроба реалізувати себе як людину, здатну мислити. Дослідні роботи учнів є особистісно-зорієнтованою моделлю навчання. Виконання роботи відбувається в ключі вимог до наукового дослідження і потребує обґрунтування актуальності обраної теми, постановки мети і завдань, вибору конкретних методів під час дослідження, формулювання висновків. Науково-дослідницька робота є підґрунтям для нових починань. Участь у цій роботі є своєрідним стимулом для загартування характеру, сприяє прагненню до нових відкриттів і злетів, розширює кругозір. Завдання педагога – відкрити своїм обдарованим учням різноманіття корисних для їх розвитку видів діяльності, які спонукають до пізнання. Робота в Малій Академії наук – це один із засобів само реалізуватися, підготуватися до навчання у вищих навчальних закладах, можливість перебороти психологічний дискомфорт перед аудиторією вучнів, що теж сприяє розвитку їх обдарованості.

Значну роль у формуванні інтересу до біології, на мою думку, відіграють позакласні заходи в рамках тижнів біології та екології, заняття екологічного гуртка тощо. Вони дають мені як вчителю біології побачити свій актив (тих учнів, у яких інтерес до біології уже сформувався) і привернути увагу до предмета інших учнів. Під час позакласних заходів і предметних тижнів використовую: ігрові, видовищні, конкурсні елементи, поєднуючи їх з елементами змагання. Це

допомагає сформувати команду обдарованих дітей з біології, які беруть і будуть брати участь в шкільних, міських, обласних олімпіадах з біології та екології, а також будуть і надалі реалізовувати себе в галузі цієї науки. Через гру цілком можливо сформувати інтерес до предмета, поступово, поволі ведучи школярів від краси зовнішніх форм до краси змісту. В конкурсах та турнірах може виявлятися й просто спортивне бажання перемогти, бути першим. Нехай виявляється. В ході змагання все одно засвоюється біологічна інформація, розширюється світогляд. Ну а для обдарованих дітей з біології ігрові і конкурсні компоненти – це прекрасна можливість помірятися своїми інтелектуальними силами, показати свої здібності, не тільки беручи участь у самих іграх, але й, здебільшого, - в їхньому створенні й проведенні.

Дуже важливою формою роботи з обдарованими учнями є їх участь у предметних олімпіадах з біології та екології. Проводяться вони на шкільному, міському, обласному і вищих етапах. На шкільному етапі олімпіади я намагаюся підбирати такі завдання, які б не тільки виявляли рівень знань з предмету, а й розвивали б мислення учнів, сприяли баченню біологічних процесів в цілому в усіх проявах життєдіяльності, дозволяли б учню порівнювати, аналізувати і робити самостійні висновки. Обов’язковою умовою участі учнів в олімпіадах є їх добровільна участь. Для підготовки до олімпіад залучаю обдарованих учнів до індивідуальних безкоштовних консультацій з предмету, на яких опрацьовуємо завдання олімпіад різних рівнів попередніх років, опрацьовуємо енциклопедичний матеріал, виконуємо практичні завдання, наприклад, за гербарним зразком визначити систематичне положення рослини та дати її морфологічну характеристику, опрацьовуємо різнорівневі тести, розв’язуємо задачі на біологічну тематику (з молекулярної біології, на закони Менделя, на правило екологічної піраміди та ін).

Восени та навесні проводжу заняття факультативу на природі. Наприклад, вивчаємо різноманітність лишайників, їх видовий склад, стан їх слані. Обговорюємо причини пошкодження і недорозвинутості слані лишайників у містах тощо. Проводжу екскурсії міським парком відпочинку, Шепетівський ЦЕНТУМ, де знайомлю учнів із представниками тваринного та рослинного світу, влаштовую заочні екскурсії до природоохоронних територій України (у вигляді презентацій з використаннямТЗН).

Ознаки обдарованих дітей

У працях зарубіжних педагогів і психологів виявлено десять ознак талановитих дітей.

1. Вони завжди чимось зайняті і дуже активні.

2. Хочуть знать про все більш докладно і вимагають від дорослих додаткової інформації.

3. Навчання їм у задоволення: вони хочуть учитись і досягають успіхів.

4. Здатні займатися самостійно.

5. Уміють критично оцінювати дійсність і намагаються проникнути у суть явищ, не задовольняючись поверхневим поясненням.

6. Урок представляє для них інтерес тоді, коли використовується проблемний метод.

7. На відміну від однолітків, краще можуть розкрити відношення між явищами та сутністю, систематизувати, класифікувати.

8. Прагнуть працювати і працюють більше за своїх однолітків.

9. Ставлять безліч питань дорослим, які знаходяться поруч, і чекають невичерпної відповіді на своє питання.

10. Мають сильно виражене почуття справедливості.


Пам’ятка вчителю,

який працює з обдарованими дітьми

Учителям необхідно пам’ятати, що для обдарованих дітей характерні:

 • різнобічні інтереси і потреба у різноманітній інформації;

 • знання з різних галузей;

 • надання переваги завданням та іграм, які потребують зосередженості, стійкості уваги та передбачають прояв розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, конкретизація тощо);

 • прагнення відкривати і досліджувати нове (наприклад, інтерес до завдань на кмітливість);

 • уміння тривалий час самостійно грати і працювати;

 • багатий словниковий запас для свого віку;

 • наявність терпіння, що проявляється під час роботи;

 • підвищене почуття відповідальності;

 • значна працездатність та намагання працювати якомога більше (прояв у розв’язанні складних завдань, написанні об’ємних творів тощо);

 • самостійне читання додаткової літератури з найрізноманітніших питань;

 • бажання брати участь у заходах, які підвищують інтерес до навчання (наприклад, олімпіади, вікторини і т. ін.).

Учитель повинен:

 1. Бути доброзичливим, чуйним, поважати право іншого бути несхожим на нього.

 2. Знатися на психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.

 3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

 4. Мати широке коло інтересів і вмінь.

 5. Мати почуття гумору (але без схильності до сарказму).

 6. Мати живий та активний характер.

 7. Виявляти гнучкість, бути готовим переглянути свої погляди і постійно самовдосконалюватися.

 8. Мати творчий (бажано, нетрадиційний) світогляд.

 9. Мати достатньо високу самооцінку, позитивну «Я – концепцію».

 10. Бути емоційно стабільним, бо співпраця з обдарованою дитиною потребує величезних емоційних витрат, а це – велике навантаження.

 11. Уміти індивідуалізувати навчання.

 12. Уміти модифікувати навчальні програми.

 13. Бути готовим до виконання найрізноманітніших додаткових обов’язків, пов’язаних із навчанням обдарованих дітей.

Алгоритм роботи з обдарованими дітьми

  1. Виявлення здібностей та обдарувань учнів:

   • використання методик «Оперативна пам’ять», «Пам’ять на образи», «Кількісні відношення», «Методика Равена»;

   • проведення тесту А. Фурмана для визначення інтелектуального потенціалу дитини;

   • запровадження діагностики для вивчення інтересів особистості, діагностики інтелекту;

   • створення банку даних «Обдарована дитина».

  2. Мотиваційна робота з обдарованими учнями для орієнтації їх на досягнення високих результатів діяльності.

  3. Організація системної роботи:

 • ступенева профілізація навчання;

 • введення додаткових предметів, спецкурсів, курсів за вибором;

 • широка мережа факультативних занять;

 • діяльність осередку наукового товариства учнів МАН;

 • робота наукових гуртків;

 • співпраця школи юного науковця;

 • самоосвітня діяльність учнів;

 • робота в мережі Інтернет;

 • робота консультаційного центру;

 • змістовна позанавчальна робота;

 • співпраця з позашкільними установами.

  1. Добір та розстановка кадрів, розподіл між ними прав та обов’язків з урахуванням особистісних рис та можливостей, психологічної сумісності, мети особистого розвитку:

 • конкурсний відбір кадрів;

 • психологічне діагностування та анкетування;

 • моніторинг діяльності вчителя;

 • залучення працівників наукових установ, центрів, викладачів вузів;

 • науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми;

 • розробка та впровадження авторських програм;

 • видавнича діяльність.Поради Девіда Льюїса

щодо розвитку обдарованої дитини

  1. Відповідайте на запитання дитини якомога терпляче і чесно. Серйозні запитання дитини сприймайте серйозно.

  2. Створіть у квартирі місце-вітрину, де дитина може виставляти свої роботи. Не сваріть дитину за безлад у кімнаті під час її творчої роботи.

  3. Відведіть дитині кімнату чи куточок винятково для творчих занять.

  4. Показуйте дитині, що ви любите її такою, якою вона є, а не за її досягнення.

  5. Надавайте дитині можливість у виявленні турботи.

  6. Допомагайте дитині будувати її плани та приймати рішення.

  7. Показуйте дитині цікаві місця.

  8. Допомагайте дитині нормально спілкуватися з дітьми, запрошуйте дітей до своєї оселі.

  9. Ніколи не кажіть дитині, що вона гірша за інших дітей.

  10. Ніколи не карайте дитину приниженням.

  11. Купуйте дитині книжки за її інтересами.

  12. Привчайте дитину самостійно мислити.

  13. Регулярно читайте дитині чи разом з нею.

  14. Пробуджуйте уяву та фантазію дитини.

  15. Уважно ставтеся до потреб дитини.

  16. Щодня знаходьте час, щоб побути з дитиною наодинці.

  17. Дозволяйте дитині брати участь у плануванні сімейного бюджету.

  18. Ніколи не сваріть дитину за невміння та помилки.

  19. Хваліть дитину за навчальну ініціативу.

  20. Учіть дитину вільно спілкуватися з дорослими.

  21. У заняттях дитини знаходьте гідне похвали.

  22. Спонукайте дитину вчитися вирішувати проблеми самостійно.

  23. Допомагайте дитині бути особистістю.

  24. Розвивайте в дитині позитивне сприйняття її здібностей.

  25. Ніколи не відмахуйтесь від невдач дитини.

  26. Заохочуйте в дитині максимальну незалежність від дорослих.

  27. Довіряйте дитині, майте віру в її здоровий глузд.Схожі:

Система роботи з обдарованими дітьми iconНаказ №332 Про організацію роботи з обдарованими дітьми і школярами в 2012 2013 навчальному році
«Робота з обдарованими дітьми» Комплексної програми розвитку освіти в Будьоннівському районі м. Донецька на 2011-2015 рр., організації...
Система роботи з обдарованими дітьми iconНаказ №16 Про проведення серед знз району в 2013-2014 навчальному році ІІ районного відкритого конкурсу-захисту проектів «Система роботи школи з обдарованими дітьми»
Згідно плану роботи районного методичного кабінету на 2013-2014 навчальний рік, з метою узагальнення і розповсюдження ефективного...
Система роботи з обдарованими дітьми icon«Система роботи школи з обдарованими дітьми». У 2013-2014 навчальному році продовжується районний конкурс «Обдарованість року»
У 2013-2014 навчальному році планується проведення 2 районного відкритого конкурсу-захисту проектів «Система роботи школи з обдарованими...
Система роботи з обдарованими дітьми iconНаказ №330 Про підсумки проведення міського етапу обласного конкурсу „ Кращий навчальний заклад щодо роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітніх
Хуг, хсш «Інтелект» №25, зош 9, зош 18. Кожний з учасників підготував портфоліо, які містять: зміст діяльності навчального закладу...
Система роботи з обдарованими дітьми iconПрограма практичного семінару для координаторів роботи з обдарованими дітьми
Учасники семінару: координатори роботи з обдарованими дітьми, практичні психологи
Система роботи з обдарованими дітьми iconУ посібнику подано цікаві задачі і їх розв'язки та модель роботи з обдарованими дітьми
...
Система роботи з обдарованими дітьми iconНаказ №284 Про організацію роботи з обдарованими дітьми
З метою створення ефективної системи пошуку обдарованих дітей, формування інтелектуального і творчого потенціалу району відповідно...
Система роботи з обдарованими дітьми iconФорми і методи роботи з обдарованими дітьми
Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні...
Система роботи з обдарованими дітьми iconПлан роботи з обдарованими учнями миронівського нвк на 2012-2013 навчальний рік
...
Система роботи з обдарованими дітьми iconМетодичні рекомендації щодо організації та змісту роботи з обдарованими дітьми під час підготовки та проведення учнівських олімпіад
Теоретичні аспекти з питання роботи зі здібними дітьми в освітніх закладах району
Система роботи з обдарованими дітьми iconНаказ №336 Про організацію роботи районного центру «Лідер» для обдарованих учнів
«Робота з обдарованими дітьми» Комплексної програми розвитку освіти в Будьоннівському районі м. Донецька на 2011-2015 рр., організації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи