Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено icon

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено
Скачати 34.69 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено
Дата конвертації21.03.2014
Розмір34.69 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах


Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1–4 класах розроблено відповідно до наказу МОН України від 20.08.2008р. за №755 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи», листа МОН України від 11.09.2007р. за №I/9–532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1–4 класах загальноосвітніх навчальних закладів», Методичних рекомендацій щодо ведення класного журналу в початкових класах (Авт. та упор. А.О.Седеревічене, Л.П.Ткаченко. – Вид. 2–е, перероб. і доп. – Біла Церква: КОІПОПК, 2007.), листа МОН України від 07.07.2008р. за №I/9–433 «Особливості організації навчально–виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008–2009 н.р.»

Облік результатів контролю у балах здійснюється в класних журналах і табелях успішності. Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається запис тем на правій сторінці класного журналу мовою навчального предмета (російською, іноземною мовою – частково). Записи ведуться чітко й охайно пастою одного (чорного або синього) кольору.

На відповідних сторінках класного журналу вказуються назви навчальних предметів

Словесне оцінювання навчальних досягнень учнів з 2008–2009 н.р. здійснюється лише у 1 класі; у 2–4 класах – оцінювання в балах.

З предметів інваріантної складової навчального плану оцінювання досягнень у навчанні учнів 2–4 класів проводиться в балах, з курсів за вибором із варіативної складової – вербально (оцінними судженнями).

Якщо учень був відсутній під час написання контрольної роботи (диктанту, мовної теми, письмового переказу, контрольної роботи з математики), що зазначається в журналі з датою, дану роботу він не переписує. Учитель напроти його прізвища в цей день ставить «н» і оцінює його навчальні досягнення за поточними балами.

Кожен учень класу має право відвідувати індивідуальні та групові заняття, хоча вони не є обов’язковими з усіх навчальних предметів і для всіх учнів класу. Облік годин індивідуальних та групових занять здійснюється на окремих сторінках журналу. Учитель записує прізвища й імена всіх учнів класу, а присутність їх на занятті позначає умовною позначкою (наприклад, «+»). Зміст заняття вчитель записує в графі «Зміст уроку», у наступній графі «Завдання додому» вказує назву предмета, з якого було проведено заняття.

Наприкінці кожного місяця учитель виставляє в окрему колонку без дати бал за ведення зошита («Вед. зош.»)

Записуючи домашнє задання, слід обов’язково вказати його зміст і спосіб виконання. Наприклад: с.10–12 – прочитати і переказати; с. 27–29 – вивчити вірш напам’ять, дібрати прислів’я; впр. 117, с.55 – повторити правило. З основ здоров’я, фізичної культури, трудового навчання:технічної і художньої праці, музичного та образотворчого мистецтва домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються.

У початкових класах вчителем засосовуються такі види контролю: поточний, періодичний, тематичний, семестровий, річний; державна підсумкова атестація.

^ Поточний контроль здійснюється в процесі поурочного вивчення теми. Результати поточної перевірки на самостійному етапі в структурі уроку оцінюються в оцінних судженнях або в балах. У процесі вивчення нового матеріалу , систематизації й узагальнення, застосування нових знань, умінь і навичок оцінка в балах виставляється тільки за достатньо повні і правильні відповіді.

^ Періодичний контроль (аудіювання, діалог, усний переказ, усний твір тощо) здійснюється фронтально або індивідуально. Періодичність перевірки та вимоги до її змісту, оцінювання й обліку результатів конкретизуються в рекомендаціях до окремих предметів.

^ Тематичний контроль (перевірка й оцінювання), як правило, здійснюється після опанування програмової теми чи розділу. У разі, коли тема розрахована на велику кількість годин, її розподіляють на логічно завершені частини – підтеми. Якщо ж програмова тема невелика за обсягом, то об’єднують з однією або кількома наступними темами. Отже, одиницями тематичного контролю з різних предметів можуть бути: програмова підтема, тема, кілька тем, розділ. Кількість тематичних перевірок визначається залежно від кількості годин навчального предмета на тиждень та логічної завершеності теми (орієнтовно: 1год. на тиждень –2 тематичних оцінювання на семестр; 2–3 год. на тиждень – 2–4 тематичних оцінювання).

У журналі тематична оцінка («Тем. бал») виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впрдовж її вивчення з урахуванням усіх видів оцінювання за цей період (за результатами різних видів усних, письмових та практичних робіт учнів). Бали виставляються в одну колонку журналу без зазначення дати.

^ Семестрова оцінка виставляється за результатами періодичного і тематичного оцінювання.

Річна оцінка виставляється на основі семестрових оцінок. Перевага надається результатам другого семестру.

Державній підсумковій атестації у початковій школі підлягають результати навчальної діяльності випускників початкової школи з української мови (мова і читання) та математики. Формою проведення атестації є підсумкова контрольна робота. Бал за державну підсумкову атестацію з цих предметів виставляється у класному журналі під датою проведення підсумкової роботи.

Річне оцінювання з української мови та математики у 4 класі здійснюється на основі семестрових балів та балів за атестацію.Схожі:

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconМетодичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconВимоги щодо ведення класного журналу з іноземної мови в 1-4 класах знз
...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconДокументи
1. /Рекомендац_х щодо ведення класного журналу/_нформатика.doc
2. /Рекомендац_х...

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconІнструкція ведення журналів у 1-4 класах
Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconЗвертаємо Вашу увагу, що сторінки класного журналу з іноземної мови в початковій школі оформляються згідно з вимогами щодо ведення класного журналу в 1-4 класах знз ( див. Додаток)
Одним із пріоритетів сучасної іншомовної освіти є досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов. Опанування цього навчального...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconМетодичні рекомендації щодо ведення класного журналу учнів загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 1) та методичні коментарі щодо поурочних та календарних планів (додаток 2), розроблені працівниками воіпопп
З метою дотримання єдиних вимог до ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів незалежно від...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconПерелік назв навчальних предметів для запису в класному журналі
Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичний лист
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconПерелік назв навчальних предметів для запису в класному журналі
Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичний лист
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconМіський методичний кабінет Методичний лист про ведення класних журналів в 1-11-х класах з іноземної мови Під час заповнення журналів користуватися методичним листом монмсу «Про вивчення іноземних мов у 2011-2012році»
Мону від 03. 06. 2008 №496), вимогами щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів (лист мону...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1-4 класах розроблено iconУкраїнознавство
На українознавство в початкових класах відводиться 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочого навчального плану...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи