Урок Тема. Найважливіші класи неорганічних сполук icon

Урок Тема. Найважливіші класи неорганічних сполук
Скачати 110.65 Kb.
НазваУрок Тема. Найважливіші класи неорганічних сполук
Дата конвертації21.03.2014
Розмір110.65 Kb.
ТипУрок

Урок 1.

Тема. Найважливіші класи неорганічних сполук.

Мета: повторити і закріпити знання учнів про склад, назви, властивості оксидів, кислот, основ і солей; розвивати вміння складати формули сполук, називати їх, записувати рівняння, що характеризують властивості згаданих речовин; вдосконалювати навики самостійної і пошукової діяльності; створювати передумови для виховання інтересу до вивчення хімії.

Очікувані результати:

учень:

- дає визначення оксидам, кислотам, основам, солям; вміє розрізнити хімічні формули представників даних класів сполук; - - називає оксиди, кислоти, основи і солі за сучасною українською номенклатурою;

- установлює генетичний зв'язок між простими і складними речовинами, класами неорганічних сполук;

- записує рівняння реакцій, що характеризують властивості оксидів, кислот, основ, солей; визначає тип хімічних реакцій.

Обладнання: дидактичний матеріал, опорні схеми, «Хімічна лабораторія» для здійснення необхідних експериментів; мультимедіазасоби.

^ Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.


Девіз уроку: «Є одне тільки благо – знання і одне тільки зло – неуцтво»

Сократ


Хід уроку

I. Організаційний етап.

II. Розминка. Ви пройшли певний етап у дослідженні складу та властивостей речовин, навчилися виділяти спільні та відмінні ознаки досліджуваних об’єктів. Такі вміння можна розвивати, виконуючи спеціальні вправи.

Знайдіть загальне закінчення, яке містить три букви для всіх перерахованих слів:


В

И

В

Ч

*

*

*
М

І

Р

К

У

В

*

*

*

А

Н

А

Л

І

З

У

В

*

*

*(Відповідь: вивчати, міркувати, аналізувати.)

Уміння знаходити загальне та помічати відмінності нам знадобиться на сьогоднішньому уроці. Переконайтеся в цьому самі.

^ III. Актуалізація опорних знань. (Етап виклику)

Учитель. Ця тема є важливою, оскільки матеріал, який ми сьогодні повторюємо, нам знадобиться під час вивчення наступних тем у 10 класі.

Конкурс «Відгадай загадку»

Клас ділиться на три групи по рядах. Папірці із питаннями поміщаємо в лабораторний посуд. Учасники кожної групи по черзі кидають кубик. Кількість очок, яка випала, вказує на номер запитання.

Необхідно дати найбільш повну інформацію про речовину, яка вказана у запитанні.

За правильну і найбільш повну відповідь команда отримує 3 бали.

- Речовина, формула якої - H2SO4……

- Натрій хлорид – це ……………………

- Натрій гідроксид – це …………………

- Кисень – це ……………………………

- Речовина, формула якої – СО2………..

- Речовина, формула якої – SіО2………..

^ IV. Обґрунтування навчання.

Сьогодні я вас запрошую у Країну «Неорганічних сполук», щоб ще раз повторити, проаналізувати, порівняти, встановити зв’язки, узагальнити вивчене нами у 8-9 класах, для того, щоб рухатися вперед і набувати нові знання. Зверніть увагу на девіз нашого уроку.

^ V. Усвідомлення змісту матеріалу.

Стратегія критичного читання.

(Робота з опорною схемою «Класифікація неорганічних речовин»)

Завдання 1. Проаналізуйте подану схему.

Схема 1.
Завдання 2. Сформулюйте визначення найважливіших класів неорганічних сполук. Наведіть приклади представників кожного класу.


Лабораторний дослід. Визначення йонів Н+ і ОН- у розчинах кислот і основ за допомогою індикаторів (лакмусу, метилоранжевого, фенолфталеїну).


Гра «Далі, далі…»

Представники від кожної з раніше утворених команд займають місця біля останньої п’ятої парти. Учитель зачитує одне за одним 5 запитань для кожного учасника. Правильна відповідь дає змогу просунутися на одну парту вперед. Максимальна кількість - 5 балів. Запитання проектуються на екран.

Запитання:

 1. Назвіть речовину, формула якої – Fе2О3.

 2. Що спільного є у складі солей і кислот?

 3. До якого класу речовин належить вода?

 4. Назвіть речовину, що утвориться в результаті взаємодії магнію з киснем.

 5. Яку формулу має Калій гідроксид?

 6. Назвіть речовину, формула якої – NO2

 7. Що спільного є у складі основ і солей?

 8. До якого класу речовин відносять вуглекислий газ?

 9. Назвіть речовину, що утвориться в результаті взаємодії натрій оксиду з водою.

 10. Яку формулу має натрій ортофосфат?

 11. Назвіть речовину, формула якої – SO3.

 12. До якого класу речовин відносять харчову соду?

 13. Назвіть речовину, що утвориться в результаті взаємодії сірки з киснем?

 14. Який газ виділяється при взаємодії натрію з водою?

 15. Яку формулу має калій карбонат?Учитель. Між основними класами неорганічних речовин існує генетичний зв'язок, який можна представити наступною схемою (схема 2).

Схема 2Учитель. Проаналізувавши дану схему, встановимо взаємозв’язок між простими і складними неорганічними речовинами. Для цього об’єднаємося в групи і опрацюємо наступне завдання.

Завдання 3. Складіть схему перетворень та запишіть рівняння реакцій, використовуючи дані речовини.

Група 1.

Калій, калій оксид, калій гідроксид, калій сульфат.

Група 2.

Цинк, цинк оксид, цинк хлорид, цинк гідроксид.

Група 3.

Сірка, сульфур (IV) оксид, натрій сульфіт, барій сульфіт.

Група 4.

Кальцій, кальцій хлорид, кальцій ортофосфат, кальцій оксид..

Група 5.

Вуглець, карбон (IV) оксид, кальцій карбонат, кальцій оксид.

Група 6.

Кальцій оксид, кальцій гідроксид, кальцій карбонат, карбон (IV) оксид.


^ VI. Узагальнення і систематизація знань (етап рефлексії).

Гра «Так чи ні». (Якщо ви згідні з твердженням – підніміть праву руку, якщо ні – покладіть руки на парту долонями вниз).

 1. До складу оксидів входить гідроксильна група. (-)

 2. При взаємодії неметалів з киснем утворюються основні оксиди. (-)

 3. При взаємодії кислотних оксидів з основними утворюються солі. (+)

 4. Оксиди – бінарні сполуки, до складу яких обов’язково входить елемент Гідроген. (-)

 5. Оксиди – бінарні сполуки, до складу яких обов’язково входить елемент Оксиген. (+)

 6. Сульфатна кислота є Оксигеновмісною кислотою. (+)

 7. Сульфур (VI) оксиду відповідає сульфатна кислота. (+)

 8. Основні оксиди взаємодіють з кислотами. (+)

 9. При взаємодії неметалів з киснем утворюються кислотні оксиди. (+)

 10. Сульфідна кислота має формулу – H2SO3. (-)

 11. Кислотні оксиди добре взаємодіють з лугами. (+)

 12. Солі – сполуки, що містять атоми Гідрогену і кислотного залишку. (-)


VII. Підбиття підсумків уроку

Що нового ви дізналися під час уроку?

Чи є дана тема актуальною, чому?

Які відчуття виникли у вас під час роботи?

Чи досягли ми мети, яку ставили на початку уроку?


 1. ^ Домашнє завдання.

Опрацювати опорний конспект. Виконати завдання

Завдання на вибір учнів:

1.Написати рівняння реакцій наступних перетворень:

А) Fe → FeO → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO

Б) Na → NaOH→ NaCl→ AgCl.

Назвати утворені речовини. Визначити тип хімічних реакцій.


2. Підготувати повідомлення на тему:

«Життя і діяльність Д.І.Менделєєва»

«Періодичний закон та Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва»

«Хімічний зв'язок»


^ Урок 2

Тема: Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома і види хімічного зв’язку.

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про Періодичний закон, Періодичну систему хімічних елементів Д.І.Менделєєва, про будову атома, види хімічного зв’язку; довести, що Періодична система є узагальненням хімічних знань про елементи і утворені ними речовини; розвивати критичне мислення, вміння самостійно аналізувати, порівнювати, робити висновки, сприяти розвиткові вміння виділити головне, акцентувати увагу на логічному зв’язку «властивості простих речовин → місце елемента, який утворює просту речовину у Періодичній системі → будова атомів елементів ». Виховувати здатність працювати в колективі, інтерес до вичення хімії.

^ Очікувані результати:

учень:

- знає формулювання Періодичного закону, структуру Періодичної системи, характеризує хімічний елемент за місцем положення в Періодичній системі й будовою атома;

- уміє пояснити фізичне значення порядкового номера елемента, періоду, групи; визначає склад атомних ядер, будову електронних оболонок атомів;

- пояснює залежність властивостей елементів та їхніх сполук від електронної будови атомів;

- визначає тип хімічного зв’язку.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця електронегативності хімічних елементів, дидактичний матеріал (таблиці, схеми, кросворди)

^ Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.

Епіграф до уроку:

И каждый знак ее взлелеяв

Суровым гением своїм,

Поведал миру Менделеев

В природе понятое им.

А. Чивилихин


Хід уроку

^ I. Організаційний етап. Прагніть щодня знайти якийсь позитивний момент, оскільки від настрою, з яким ви починаєте день, залежить ваш успіх або невдачі. Виберіть малюнок, який відповідає вашому настрою:
^ II Актуалізація опорних знань. (Етап виклику).

Конфурт «Збери назву елемента»:

Із окремих літер Б, Р, Л, М, О, Х складіть назви хімічних елементів.(Хлор, Бром, Бор).

Зі складів «^ МАГ», «ЛІТ», «ДІЙ», «НІЙ», «РА», «ІЙ» складіть назви хімічних елементів (Магній, Літій, Радій)

Ш. Мотивація навчальної діяльності.

Світ природи дуже різноманітний. Чи можемо ми визначити, скільки видів рослин і тварин на нашій Землі? Дати детальну характеристику кожному виду рослин і тварин - досить важко. Але проаналізувавши, за зовнішніми і внутрішніми ознаками певний вид, можна передбачити його взаємозв’язки з іншими в угрупуванні. Так само і в хімії.. Періодична система дає нам змогу дати характеристику не одному лише елементу, а й виявити спільне та відмінне між елементами, пояснювати здатність проявляти певні властивості згідно будови атомів.

ІУ. Усвідомлення змісту матеріалу (Етап осмислення).

«Історичні відомості». Учням, що підготували повідомлення до теми, надається можливість представити свої матеріали (5-10 хв.)

З метою максимального опрацювання основних питань теми, найкраще об’єднати клас у групи. Кожна група отримує завдання.

Група 1.

1. Дайте характеристику хімічним елементам Li та К за бу­довою їх атомів.

2. Визначте місце елементів у Періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

3. Визначте кількість електронів на зовнішньому рівні їх атомів.

4. Який із цих елементів проявляє сильніші металічні властивості? Чому?

Група 2.

1. Дайте характеристику хімічним елементам Li та С за будовою їх атомів.

2. Визначте місце елементів у Періодичній системі Д.І.Менделєєва.

3. Визначте кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні їх атомів.

4. Поясніть зміну властивостей вказаних хімічних елементів.

Група 3.

 1. Які властивості характерні для елементів-неметалів?

 2. Визначте місце елементів-неметелів у Періодичній системі.

 3. Яку кількість електронів мають елементи-неметали на зовнішньому рівні?

 4. Назвіть елемент, що має найвищу електронегативність.

Група 4.

1.Які властивості характерні для елементів-металів?

2. Визначте місце елементів-металів у Періодичній системі.

3. Яку кількість електронів мають елементи-метали на зовнішньому рівні?

 1. Назвіть елемент, який проявляє найбільше металічні властивості.

Група 5.

 1. Порівняйте властивості елементів-металів у головній підгрупі.

 2. Порівняйте властивості елементів-металів у періоді.

 3. Порівняйте властивості елементів-неметалів у головній підгрупі.

 4. Порівняйте властивості елементів-неметалів у періоді.


Група 6.

 1. Дайте характеристику ковалентному неполярному зв’язку.

 2. Дайте характеристику ковалентному полярному зв’язку.

 3. Дайте характеристику йонному зв’язку.

 4. Дайте характеристику металічному зв’язку.


Після закінчення роботи, кожна група представляє свої напрацювання та ознайомлює всіх з висновками щодо опрацьованих питань.

^ V. Узагальнення і систематизація знань. (Етап рефлексії) Конкурс 1. «Найспритніші».

Оголошується завдання для вищезазначених груп. Переможець - група, яка за 2 хвилини назве найбільшу кількість елементів.

Назвати метали, які починаються на букву «К»

Назвіть метали, які починаються на букву «М». Конкурс 2. «Хімічний чайнворд».

Представник Групи, що перемогла у попередньому конкурсі, називає який-небудь хімічний елемент(наприклад, Манган). Всі інші мають швидко назвати хімічний елемент, який закінчується на букву «Н» і т.д. Якщо назва елемента закінчується на -ій, то наступні елементи необхідно починати з букви, яка стоїть перед «ій». Переможе та команда, яка на протязі 2-3 хвилин не зробить жодної помилки і назве найбільше символів хімічних елементів.


^ VI. Підбиття підсумків уроку

Чи є дана тема актуальною, чому?

Які відчуття виникли у вас під час роботи? Чи змінився ваш настрій?

Чи досягли ми мети, яку ставили на початку уроку?

^ Домашнє завдання: Дати характеристику за планом (таблиця 1) хімічного елемента:

Варіант 1. Натрій.

Варіант 2. Фосфор.

Таблиця 1


Положення елемента в Періодичній системіБудова атома

Назва елемента

(хімічний символ)
Порядковий номер елемента

Заряд ядра атома

Кількість протонів у ядрі

Кількість електронів в атомі

Номер періоду

Кількість енергетичних рівнів


Номер групи (підгрупа)

Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Відносна атомна маса

Нуклонне число (сума протонів і нейтронів в ядрі атома)Схожі:

Урок Тема. Найважливіші класи неорганічних сполук iconМета: систематизувати та узагальнити знання про класи неорганічних сполук і розкрити взаємозв'язок між речовинами; виховувати товаристські взаємостосунки, формувати вміння прийти на допомогу товаришу. Реактиви
Вчитель: Сьогодні ми звами вже вивчили всі класи неорганічних сполук, а тому і знаємо дещо
Урок Тема. Найважливіші класи неорганічних сполук iconУрок№1 Тема. Основні класи неорганічних сполук. Основи. Амфотерні гідроксиди. Солі. Тема
Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами, розкладання під час нагрівання
Урок Тема. Найважливіші класи неорганічних сполук iconУрок №3 Тема. Узагальнення та систематизація знань з теми "Основні класи неорганічних сполук"
З учнів класу формується чотири групи – команди “Оксиди”, “Кислоти”, “Основи”, “Солі”. У кожній команді обирається капітан
Урок Тема. Найважливіші класи неорганічних сполук iconЗа програмою 2005 року І. Максимов, І. Філоненко
Урок № Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей
Урок Тема. Найважливіші класи неорганічних сполук iconТема. Основні класи неорганічних сполук. Основи. Амфотерні гідроксиди. Солі
Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Заходи безпеки під час роботи з...
Урок Тема. Найважливіші класи неорганічних сполук iconТема: Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук Мета
Обладнання й матеріали : мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, віртуальна хімічна лабораторія, роздатковий матеріал, диск...
Урок Тема. Найважливіші класи неорганічних сполук iconОлімпійський урок
Великобагачанській зош І –ііі ступенів відбувся традиційний Олімпійський урок, присвячений Дню фізичної культури І спорту. Для учнів...
Урок Тема. Найважливіші класи неорганічних сполук iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія 10-11 класи Рівень стандарту
Програмою передбачено вивчення хімії металічних і неметалічних елементів і їхніх сполук (10-й клас) і основних класів органічних...
Урок Тема. Найважливіші класи неорганічних сполук iconТема. Складання формул бінарних сполук за валент­ністю атомів елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук Цілі
На підставі знань валентності складати хімічні формули бінарних сполук і за формулами визначати валентності атомів хімічних елементів;...
Урок Тема. Найважливіші класи неорганічних сполук iconУрок узагальнення знань з теми «Основні класи неорганічних речовин» (8 клас) Громадська Валентина Іванівна вчитель хімії Миколаївської гімназії №4 м. Миколаєва
Громадська Валентина Іванівна – вчитель хімії Миколаївської гімназії №4 м. Миколаєва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи