Загальноосвітньоїшколи і-іііступені в icon

Загальноосвітньоїшколи і-іііступені в
Скачати 460.11 Kb.
НазваЗагальноосвітньоїшколи і-іііступені в
Сторінка1/8
Дата конвертації20.12.2012
Розмір460.11 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

Р І Ч Н И Й П Л А Н Р О Б О Т И

В Е Л И К О С О Р О Ч И Н С Ь К О Ї


З А Г А Л Ь Н О О С В І Т Н Ь О Ї Ш К О Л И І-ІІІ С Т У П Е Н І ВМ И Р Г О Р О Д С Ь К О Г О Р А Й О Н У


Н А 2011 - 2012

Н А В Ч А Л Ь Н И Й Р І К


В С Т У П

Завдання сучасної школи - формувати життєві компетентності, які являють собою життєвий досвід особистості, необхідний для розв’язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя, як індивідуального проекту. Освіта має набути інноваційного характеру. Звідси – необхідність формувати особистість, здатну для сприйняття та створення змін.

Розуміючи вимоги сьогодення педагогічний колектив Великосорочинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів оновлює зміст, форми і методи навчально-виховного процесу ставлячи метою формування високоінтелектуальної, духовно багатої особистості, якій притаманної почуття незалежності, національної самосвідомості, власної гідності, бажання працювати задля розквіту держави.

Педагогічний колектив школи постійно працює над удосконаленням навчально-виховного процесу, дотримуючись Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, та « Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», обласних та районних програм спрямованих на розвиток освітньої галузі, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, інших відомств.

На початок 2010/2011 навчального року у школі навчалося 333 учні. За навчальний рік із школи вибуло 8 учнів і прибуло 8 учнів. На кінець навчального року у школі навчалося 333 учнів (1- 4 класи –77 учнів , 5- 9 класи – 174 учні,

10 – 11 класи – 82 учні.)

За результатами навчання 5 учнів 11 - их. класів нагороджені золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” та одна учениця - срібною медаллю “За досягнення у навчанні». 4 учні 9-их класів одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Одинадцятий клас закінчило 33 учні, дев’ятий клас – 35 учнів.

Похвальним листом “За високі досягнення у навчанні” нагороджено 35 учнів школи (другі – четверті класи – 11 учнів, п’яті – восьмі класи – 16 учнів, десятий клас – 8 учнів). На високому рівні навчальних досягнень закінчило школу 48 учнів (14,41%), на високому і достатньому рівні навчальних досягнень 80 учнів школи (24%), разом 128 учнів (38,44%), на високому, достатньому, середньому рівні навчальних досягнень – 275 учнів (82,58 %).

Троє учнів проходило індивідуальне навчання: за програмою допоміжної школи навчався один учень, дві учениці навчалися індивідуально за програмою загальноосвітньої школи, одна з них – за індивідуальною програмою школи для слабочуючих дітей.

Навчальні програми і плани виконані з усіх предметів. Норма кількості навчальних днів 1-4 класів, 5-11 класів дотримана.

Школа має ліцензію для навчальної групи з підготовки водіїв категорії “С” і учні 10-х класів розпочали підготовку за даним профілем.

2010/2011 навчальний рік був четвертим роком роботи педагогічного колективу школи над науково – методичною проблемою “Забезпечення якісною освітою учнів сільської школи в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання ”. За навчальний рік було проведено 6 засідань педагогічної ради школи, на яких розглядалися питання пов’язані з роботою педагогічного колективу над науково – методичною проблемою школи, аналізувалася якість знань учнів, розглядалися питання переводу учнів до наступного класу, допуск учнів до підсумкової державної атестації, випуск учнів зі школи, обговорювалися нормативні документи Міністерства освіти і науки України.

Засідання ради школи проводилося відповідно до графіку роботи, було проведено 3 засідання.

У школі працювали методичні об’єднання вчителів початкових класів, математики, довкілля, філологів, класоводів та класних керівників. Кожне методичне об’єднання вчителів проводить практичні заходи з учнями як на уроках, так позаурочний час, спрямовані на розвиток інтересу до навчання творчих здібностей та виховання духовної особистості.

Дієвою формою обміну досвідом роботи є проведення у школі відкритих уроків, предметних тижнів, відкритих виховних годин, заходів, свят. На базі школи у 2010/2011 навчальному році було проведено районні семінари вчителів основ здоров’я, світової літератури, початкових класів. Вчителі школи брали участь у роботі творчих груп, районних методичних об’єднаннях. Виступали з доповідями, рефератами, повідомленнями, ділилися досвідом роботи. Кожен учитель працював над самостійно обраною темою, яка пов’язана з науково – методичною проблемою школи.

Було проведено атестацію вчителів. Усі вони пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації. За результатами атестації підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Лищенко Т.М., Панченко Н.В., кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», Антонь Л.В, Бокітько М.Д., Лисиця В.М., кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», Борохович Н.М., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» з оплатою за вищим тарифним розрядом Хоха В.М.

Учні школи успішно виступили на ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 36 учнів школи стали призерами. Перше місце вибороло 15 учнів, друге місце – 11 учнів, третє місце 10 учнів.

Колектив фізкультурників школи знову зайняв перше місце у районній спартакіаді школярів Миргородщини. У школі працювали секції дзюдо, баскетболу, футболу, легкої атлетики, туризму. Проводилися різноманітні спортивні змагання.

Проведено оздоровлення учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій у пришкільному оздоровчому таборі.

Було проведено один раз на семестр загально-шкільні батьківські збори. Класні батьківські збори проводили відповідно до плану роботи класних керівників.

Дирекція школи, разом з профспілковою організацією, постійну увагу приділяла роботі з охорони праці.

Всі позабюджетні надходження були спрямовані на покращення матеріально – технічної бази школи.

Протягом навчального року щопонеділка на методичних оперативних нарадах розглядалися найактуальніші завдання для колективу на тиждень, аналізувалися результати роботи за попередній тиждень та складався план роботи з виправлення помилок і недоліків. Учителі систематично знайомилися з методичними новинками преси та новими надходженнями літератури.

У центрі уваги адміністрації школи було здійснення тематичного, фронтального, попереджувального, класно – узагальнюючого контролю. Вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів початкових класів та 5-11 класів з хімії, Захисту Вітчизни, світової літератури та російської мови.

У 2010-2011 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на формування у дітей прагнення до саморозвитку та самоудосконалення через впровадження технологій особистісно орієнтованої системи виховання та виховного процесу. Пріоритетом у виховній роботі були і є: реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культур, збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління, виховання патріотизму, громадянських якостей особистості, забезпечення умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданні методоб’єднання класних керівників. Плани класоводів і класних керівників охоплюють усі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси.

Усі класні керівники володіють методикою планування виховної роботи класних колективів, керуються відповідною нормативно-правовою базою. Усі вихованці школи протягом року були задіяні в навально-виховному процесі, мали доручення, були залучені до роботи гуртків, спортивних секцій, музичної школи, брали участь у шкільних і районних змаганнях, вечорах, відкритих виховних заходах тощо.

У 2011/2012 навчальному році у школі працює 40 педагогічних працівників. З них 15 мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії ”, 10 – кваліфікаційну категорію “спеціаліст І категорії”, 6 кваліфікаційну категорію “спеціаліст ІІ категорії, 9 - кваліфікаційну категорію “спеціаліст”. Учитель Скобелєва – Сологуб Н.В., має педагогічне звання “Вчитель методист”, вчителі Маренич В.І., Солод І.В., Демочко О.В., Іщенко Н.В. – педагогічне звання “Старший учитель”. Медаллю Василя Сухомлинського нагороджена Скобелєва-Сологуб Надія Василівна, нагрудним знаком “Відмінник освіти України” відзначено Солода Івана Васильовича, Скобелєву-Сологуб Надію Василівну.

У цьому навчальному році педагогічний колектив школи продовжує роботу над науково – методичною проблемою “Забезпечення якісною освітою учнів сільської школи в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання”.

Виходячи з результатів роботи в минулому навчальному році, керуючись Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Указами Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, обласними та районними програми спрямованими на розвиток освітньої галузі, нормативними документами Міністерства освіти і науки України та інших відомств педагогічний колектив школи визначив основні завдання, над якими працюватиме у 2011/2012 навчальному році.

 • продовжити роботу з перепідготовки вчителів школи спрямовану на впровадження інформаційних технологій у навчальному процесі,

 • роботу методичних об’єднань і творчих груп спрямувати на підвищення професійної майстерності вчителів та підвищення ефективності навчально-виховного процесу і рівня знань учнів,

 • провести атестацію педагогічних працівників школи: учителя математики Прокоф’єву Н.О., учителя біології Демочко О.В., учителя іноземної мови Близнюк Л.М., учителя фізичної культури Гордєєва В.М., учителя фізики Тенянко Л.С., вчителя початкових класів Солод С.О., вчителя трудового навчання Цися Л.М., майстра виробничого навчання Сологуба Б.П.,

 • здійснювати постійний контроль за виконанням конституційних вимог щодо обов’язкової повної загальної середньої освіти і положень Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в Україні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 12.04.2000 р. № 646,

 • організувати харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій за рахунок коштів бюджету,

 • забезпечити чітку систему інформування випускників, батьків, учителів щодо процедур проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року,

 • створювати безпечні умови для навчання, фізичного розвитку учнів школи,

 • організація індивідуальної роботи з обдарованими дітьми, підготовка до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, секція Малої Академії Наук,

 • постійне забезпечення охорони праці всіх учасників навчально – виховного процесу в школі,

 • вивчити стан викладання та якість знань, умінь та навичок учнів 5-11 класів з іноземної мови, фізики, фізичної культури, групи продовженого дня.

 • продовжити роботу по створенню умов для постійного професійного вдосконалення педагогічних працівників, підвищення їхньої педагогічної майстерності, вивчення та впровадження в навчально – виховний процес передових педагогічних технологій,

 • формувати в учнів мотивацію до навчання, виховувати потребу і здатність до навчання, виробляти вміння практичного і творчого застосування здобутих знань,

 • аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявляти причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей,

 • ширше використовувати можливості мережі Інтернет у навчальному процесі школи,

 • забезпечувати всебічний розвиток особистості учня в процесі навчання та виховання,

 • виховувати свідомого громадянина –патріота, тобто людину з притаманними її особистісними якостями й рисами характеру, світоглядами і способами мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократично-громадянського суспільства в Україні,

 • формувати й розвивати високоінтелектуальну, свідому особистість з громадянською позицією, готового до конкретного вибору свого місця у житті,

 • прищеплювати і розвивати моральні почуття, свідомої дисципліни й організованості, громадянської і соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків, до порушників норм і правил культурної поведінки ,

 • попереджувати відхилення учнів у поведінці учнів і запобігати розвитку різних форм асоціальної, аморальної поведінки, прищеплювати потреби дітям згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві,

 • формувати екологічну культуру особистості, усвідомлення себе частинкою природи, відчутті відповідальності за неї як за національне багатство ,

 • виробляти свідоме ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства, виховання цивілізованого господаря,

 • забезпечувати повноцінний розвиток, охорону і зміцнення здоров’я дітей, гармонію тіла і душі, виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою, утвердження здорового способу життя,

 • розвивати пізнавальні інтереси, сприяти інтелектуальному, емоційному та естетичному розвиткові школярів.

 • на виконання Закону України “Про Державний Гімн України” забезпечити вивчення під час виховного процесу учнями школи тексту Державного Гімну України.

 • проводити щомісячний аналіз стану правопорушень серед учнів школи,

 • сприяти наданню адресної допомоги кризовим сім’ям. Проводити з ними профілактичну роботу,

 • проводити роботу з подальшого впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів “Козацький гарт” і відповідних наказів Міністерства освіти і науки щодо розвитку та фізичного виховання і спорту,

 • забезпечувати подальший розвиток учнівського самоврядування, широко залучаючи його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської активності,

 • активізувати співпрацю з батьківською громадськістю в “трикутнику” батьки - діти – вчителі.

 • активізувати роботу дитячо-юнацьких громадських організацій в школі,

 • посилити відповідальність педагогічних працівників за виконання покладених на них Законом обов’язків щодо захисту від будь-яких форм фізичного та психічного насильства.

У 2011-2012 навчальному році виховні завдання будуть реалізовуватися через впровадження Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України від 17.12.2007 р. № 11333 та регіональної програми: «Система виховання учнівської молоді на період до 2012 року», «Комплексна Програма профілактики злочинності на 2010-2011 роки», « Оздоровлення та відпочинок дітей на період 2011-2012 р.р.», «Правова освіта населення області на 2011-2012 н.р.», «Робота з обдарованою молоддю на 2011-2012 н.р.».

Головні напрямки виховної роботи у 2011-2012 навчальному році: формування системи виховної роботи, яка базується на традиціях і звичаях українського народу, формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних цінностей, формування необхідних вмінь і навичок змісту і форм виховного процесу, передусім шляхом застосування інноваційних педагогічних технологій.

Усі види виховної роботи будуть спрямовані на виховання ціннісного ставлення до держави, суспільства, людей, себе, праці, мистецтва, сприяння творчому розвитку особистості.

Успішне виконання плану роботи школи у 2011-2012 навчальному році сприятиме подальшому удосконаленню навчально-виховного процесу в школі.

  1   2   3   4   5   6   7   8Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи