Загальні положення icon

Загальні положення
Скачати 47.54 Kb.
НазваЗагальні положення
Дата конвертації20.12.2012
Розмір47.54 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ “ЗАТВЕРДЖУЮ”
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Директор школи
Великосорочинська загальноосвітня ______________ І.В. СОЛОД.
школа І-ІІІ ступенів Наказ №____ від “___” _______


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


завідуючої бібліотекою Зуєнко Наталії Сергіївни

 1. Загальні положення
  1. 1.1.Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики завідуючого бібліотекою.

  2. 1.2. Під час розробки інструкції враховано рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України.

  3. 1.3. Завідуючий бібліотекою призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

  4. 1.4. Завідуючий бібліотекою повинен мати вищу, або середню спеціальну професійну освіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню освіту, курсову підготовку і стаж роботи на посаді бібліотекаря (бібліографа) не менше ніж 3 роки.

  5. 1.5. Завідуючий бібліотекою підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

  6. 1.6. У своїй діяльності завідуючий бібліотекою керується законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу, постановами Уряду України з питань розвитку культури, керівними документами органів управління освітою з питань бібліотечної роботи, правилами організації бібліотечної роботи, обліку, інвентаризації, правилами з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.


2.Функції

Основними напрямами діяльності завідуючого бібліотекою є:

2.1. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

2.2. Пропаганда читання, як форми культурного дозвілля та інтелектуального розвитку

3. Посадові обов’язки

Завідуючий бібліотекою виконує такі посадові обов’язки:

3.1. Організовує роботу бібліотеки школи, формування, облік і збереження бібліотечного фонду.

3.2. Складає каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки та огляди літератури.

3.3. Обслуговує учнів і працівників школи на абонементі й у читальному залі, організовує і здійснює пов’язану з цим інформаційну роботу (виставки, оформлення вітрин та інші заходи щодо пропаганди книг), здійснює підбір літератури на вимогу читачів.

3.4. Веде облік роботи бібліотеки і подає відповідну звітність.

3.5. Приймає книжкові фонди на відповідне зберігання за актом та разовими документами і веде відповідний облік, бере участь в інвентаризації книжкових фондів, списання застарілої і зношеної літератури з визначених причин та відповідно до чинних норм.

3.6. Здійснює у встановленому порядку заходи щодо компенсування шкоди, завданої книжковому та іншим фондам бібліотеки з вини читачів (користувачів) чи пов’язаної з нестачею, втратою або псуванням книг.

3.7. Встановлює і підтримує зв’язки з іншими бібліотеками, організовує міжбібліотечний обмін.

3.8. Оформляє передплату школи на періодичні видання, контролює їх доставку.

3.9. Здійснює заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням.

3.10. Організовує читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи.


3.11. Дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, стежить за належним санітарним станом приміщень і фондів бібліотеки.

3.12. Відповідає за дотримання правил протипожежної безпеки у приміщенні бібліотеки.

3.13. Відповідає за збереження життя та здоров’я учнів під час їхнього перебування у приміщенні бібліотеки.


4. Права

Завідуючий бібліотекою має право:

4.1. Давати обов’язкові для виконання вказівки учням і працівникам школи з питань, які стосуються дотримання правил користування бібліотечними фондами.

4.2. Контролювати й спрямовувати роботу прибиральника службових приміщень і працівника з обслуговування і поточного ремонту приміщень, споруд та обладнання бібліотеки.

4.3. Брати участь у засіданнях педагогічної ради школи з правом дорадчого голосу.


5. Відповідальність


5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих йому прав, завідуючий бібліотекою несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. За невмисно завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням ) своїх посадових обов’язків збитки завідуючий бібліотекою несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим чи цивільним законодавством. Завідуючий бібліотекою несе повну матеріальну відповідальність у випадку нестачі, втрати чи псування книг, прийнятих на збереження на основі письмового договору про повну матеріальну відповідальність, якщо не доведе, що збитки завдані не з його вини.


^ 6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Завідуючий бібліотекою

  1. Працює за графіком, складеним виходячи з 40 - годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора з навчально-виховної роботи.

  2. Може бути залучений за розпорядженням заступника директора з навчально-виховної роботи до заміни тимчасово відсутніх учителів і вихователів у межах нормативної тривалості свого робочого часу з додатковою погодинною оплатою педагогічної роботи

  3. Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

  4. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (особами, які їх заміняють), систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.Заступник директора з навчально-виховної роботи О.В. ДЕМОЧКО


Посадову інструкцію отримав Н.С. ЗУЄНКО


^ Витяг з інструкції по техніці безпеки

В шкільній бібліотеці заборонено: 1. Заставляти проходи, доступ до вогнегасника, а також запасні виходи.

 2. Розміщувати горючі предмети на відстані 20 см. до опалювальних приборів.

 3. Користуватися електронагрівачами.

 4. Електроосвітлювальні прилади повинні розміщуватися на відстані не менше 50 см. від горючих предметів.

 5. Світильники повинні мати закриту склянку, або іншу арматуру.

 6. По закінченні робочого дня необхідно вимикати електроосвітлювальні прилади.

 7. Працівники бібліотеки повинні знати основні засоби гасіння вогню і вміти користуватися вогнегасником.

 8. Перед закриттям бібліотеки необхідно старанно все перевірити з метою виявлення пожежно-небезпечних недоліків. В разі потреби необхідно вжити заходів по усуненню виявлених недоліків.Завідуючий бібліотекою Н.С.ЗуєнкоСхожі:

Загальні положення iconПоложення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3
Загальні збори (конференція) організації молоді профспілкової організації, об’єднання 7
Загальні положення iconПоложення (норми) проекту акта Закон України "Про стандартизацію" Розділ I загальні положення розділ I загальні положення стаття Основні терміни та їх визначення
Цей термін охоплює такі поняття як "стандарт", "кодекс усталеної практики" та "технічні умови"
Загальні положення iconПоложення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агроспецмонтаж" (далі – Положення) розроблено відповідно...
Загальні положення iconПоложення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Побут» м. Новоселиця 2011р. Розділ загальні положення 1
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Побут" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Загальні положення iconПоложення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» м. Чернівці 2010р. Загальні положення 1
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Консервний завод "Рогізна" (далі – Положення) розроблено...
Загальні положення iconПоложення про внутрішньошкільний контроль Практичний досвід управління школою Загальні положення Дійсне положення розроблене відповідно до Закону «Про освіту», «Типового положення про освітню установу», статуту школи
Положення регламентує зміст І порядок проведення внутрішньошкільного контролю (вшк)
Загальні положення iconПоложення про сайт днз №7 м. Нетішин Загальні положення
Це Положення визначає призначення, принципи організації та регламент функціонування сайту дошкільного навчального закладу ( ясла-садок)...
Загальні положення iconПоложення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення
Харківської області з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (далі – методичний кабінет опорного навчального закладу),...
Загальні положення iconРішення виконавчого комітету міської ради 09. 11. 201 1 № положення про проведення конкурсу відбору осіб для обслуговування відвідувачів Різдвяного ярмарку (далі Положення) Загальні положення 1
Положення регулює правові, організаційні та економічні відносини, що виникають при оголошенні, підготовці та проведенні Конкурсу
Загальні положення iconОсновні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення
Загальні положення. Контроль знань слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів інформатики передбачає виконання письмової роботи...
Загальні положення icon1. загальні положення
Це положення регламентує діяльність класного керівника загальноосвітнього, навчального закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи