Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2012-2013 навчальному році icon

Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2012-2013 навчальному році
Скачати 123.73 Kb.
НазваПро організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2012-2013 навчальному році
Дата конвертації08.05.2013
Розмір123.73 Kb.
ТипДокументи

Про організацію навчально-виховного процесу з хімії

в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області

у 2012-2013 навчальному році


Шкільний курс хімії – інваріантна складова природничої освіти. Хімія як навчальний предмет має істотний вплив на формування наукового світогляду, виховання і розвиток учнів; покликана озброїти учнів основами, необхідними для щоденного життя, закласти фундамент для подальшого вдосконалення хімічних знань, як в старших класах, так і в інших навчальних закладах, а також правильно зорієнтувати поведінку учнів у довкіллі.


^ I. Завдання вивчення хімії

У 2012-2013 навчальному році вчителям хімії необхідно продовжити вирішувати наступні завдання в єдності освітньої, розвиваючої і виховної функцій навчання:

 • забезпечення свідомого засвоєння учнями основоположних хімічних законів, теорій, понять з опорою на міжпредметні зв’язки і на цій основі формування наукового світогляду і сприйняття учнями хімічної освіти як компоненту загальнолюдської культури;

 • ознайомлення учнів із пріоритетними напрямками развитку хімічної науки, формування в них розуміння про зростаючу роль хімії в сучасному суспільстві;

 • розвиток мислення учнів, їх самостійності і творчої активності в оволодінні предметними знаннями, уміннями і ключовими компетентностями;

 • підготовка учнів до свідомого вибору професії через організацію системи профорієнтаційної роботи на уроці та в позаурочний час засобами навчального предмета «Хімія».


^ II. Напрямки діяльності вчителя

Основними напрямками діяльності вчителя хімії повинні бути наступні:

 • опанування оновленого змісту освіти для основної школи і старшої профільної школи на рівнях стандарту, академічному й профільному;

 • оптимізація навчального навантаження учнів;

 • упровадження в практику навчання освітніх технологій, які сприяють створенню здоров’язберігаючого освітнього середовища і дозволяють підвищити якість загальноосвітньої підготовки учнів;

 • розвиток творчого потенціалу школярів через залучення їх до участі в проектній і дослідницькій роботі, учнівських олімпіадах, конкурсах і турнірах;

 • удосконалення діяльності щодо організації контролю й оцінювання якості хімічної освіти.

^ III. Навчально-методичне забезпечення інваріантної складової шкільного курсу Хімія

Таблиця 1

Програми і підручники, рекомендовані МОНмолодьспорту України для використання у ЗНЗ

Клас

Програма

К-ть годин у тиждень

Підручники

^ ОСНОВНА ШКОЛА: загальноосвітні навчальні заклади

7

Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Ірпінь : Перун, 2005.

1

 1. Хімія, 7 кл. : Підручн. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Буринська. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – 112 с.

 2. Хімія : 7 кл. : Підручн. для загальноосвіт. навч. закл. / Г. А. Лашевська. – К. : Генеза, 2007. – 200 с.

 3. Хімія : Підручн. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 136 с.

 4. Хімія : Підручн. для 7-го кл. / О. Г. Ярошенко. – К. : Станіца-Київ, 2007. – 112 с.

8

Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Ірпінь : Перун, 2005.

2

 1. Хімія 8 клас Підручн. для загальноосвіт. навч. зал. / Н. М. Буринська. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун» 2008р.

 2. Хімія : Підручн. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 231с.

 3. Хімія : Підручн. для 8-го кл. / О. Г. Ярошенко. – К. : Освіта, 2008. – 208 с.

9

Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Ірпінь : Перун, 2005.

2

 1. Хімія : 9 : Підручн. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко – К. ; Ірпінь : Перун, 2009. – 232 с.

 2. Хімія : 9 кл. : Підручн. для загальноосвіт. навч. закл. / Г. А. Лашевська. – К. : Генеза, 2009. – 280 с.

 3. Хімія : підручн для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 232 с.

 4. Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Г. Ярошенко – К. : Освіта, 2009. – 223с.

Продовж. табл. 1

^ ОСНОВНА ШКОЛА: спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов

9

Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Ірпінь : Перун, 2005.

1,5

Рекомендовані підручники:

 1. Хімія : 9 : підручн. для загальноосвіт. навч. закл./ Н. М. Буринська, Л. П. Величко – К. ; Ірпінь : Перун, 2009. – 232 с. : іл.

 2. Хімія : 9 кл. : Підручн. для загальноосвіт. навч. закл. / Г. А. Лашевська. – К. : Генеза, 2009. – 280 с. :

 3. Хімія : підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Г. Ярошенко – К. : Освіта, 2009. – 223 с.

ОСНОВНА ШКОЛА: загальноосвітні навчальні заклади з поглибленим вивченням предмета

8

Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К. : Вікторія, 2009.

4

^ Рекомендований підручник:

Хімія : Підручн. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 231с.

9

Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К. : Вікторія, 2009.

4

^ Рекомендований підручник:

Хімія : Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 232 с.

^ СТАРША ШКОЛА: рівень стандарту

10

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – С. 12-19.

1

 1. Хімія : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 208 с.

 2. Хімія : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / О. Г. Ярошенко. – К. : Грамота, 2011. – 224 с.

11

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – С. 20-25.

1

 1. Хімія : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / О. Г. Ярошенко. – К. : Грамота, 2011. – 232 с.

 2. Хімія : Підручн для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Г. А. Лашевська, А. А. Лашевська. – К. : Ґенеза, 2011. – 160 с.
Продовж. табл. 1

^ СТАРША ШКОЛА: академічний рівень

12


Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – С. 30-39.

1 (+1)

 1. Хімія : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 208 с.

 2. Хімія : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / О. Г. Ярошенко. – К. : Грамота, 2011. – 224 с.

13

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – С. 40-61.

2

 1. Хімія : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : акад. рівень. / Л. П. Величко. – К. : Освіта, 2011. – 222 с.

 2. Хімія : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (академічний рівень) / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 352 с.

СТАРША ШКОЛА: профільний рівень

14

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – С. 68-97

4

1. Хімія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (профільн. рівень) / [Буринська Н. М., Депутат В. М., Сударева Г. Ф., Чайченко Н. Н. ] ; кер. авт. кол. Буринська Н. М. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 352 с.

15

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – С. 98-129

6

-


^ IV. Нормативні документи,

що регулюють організацію навчально-виховного процесу з хімії, обумовлюють оформлення кабінетів і відповідної документації, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності на уроках хімії

 1. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Держнаглядохоронпраці від 01.12.1998 № 222).

 2. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 20.07.04 № 601).

 3. Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів хімії ЗНЗ (наказ МОНУ від 03.02.2005 р. № 79)

 4. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (Наказ МОНУ від 18.04.2006 № 304, зареєстровано в МінЮстУ від 07.07.06 за № 806/12680).

 5. Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНМС від 01.02.12 р. № 1/9-72 , на виконання наказу МОНМС від 03.08.2011 №930 «Про затвердження Плану заходів з виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти») (з повним текстом інструктивно-методичних матеріалів можна ознайомитись на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua.)


^ V. Рекомендації по використанню у навчально-виховному процесі реактивів, які визначено як прекурсори

Навчальною програмою з хімії передбачено використання у навчально-виховному процесі реактивів, які визначено як прекурсори (від лат. prae – попереду, перед + cursus – напрямок речовини та їх солі, класифіковані в міжнародних конвенціях як хімічні матеріали, що використовуються для приготування наркотичних і психотропних речовин). Водночас Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» діяльність з обігу прекурсорів, які використовуються під час вивчення відповідних навчальних дисциплін, дозволяється навчальним закладам за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

З переліку прекурсорів (постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»), використання яких потребує ліцензування, у процесі навчання хімії у 7-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів використовуються: калій перманганат, сульфатна кислота, хлоридна кислота, толуен (в 11 класах з поглибленим вивченням хімії).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 4 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203» речовини, що містять не менш як 45 % таких прекурсорів, як сульфатна кислота, та 15 % таких прекурсорів, як хлоридна кислота, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори. Концентрація цих речовин визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші (розчину).

З огляду на зазначене рекомендуємо зберігати сульфатну та хлоридну кислоти у вигляді їх водних розчинів з масовими частками менше 45% і 15 % відповідно та замінити дослід добування кисню з калій перманганату на добування даного газу каталітичним розкладом гідроген пероксиду.


^ VI. Рекомендації щодо оформлення записів інструктажів з безпеки життєдіяльності на уроках хімії

Звертаємо увагу, на обов’язкове виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 року за № 806/12680. Згідно з цим наказом здійснюються такі інструктажі:

Таблиця 2

^ Оформлення записів інструктажів з БЖД на уроках хімії

Назва інструктажу

Час проведення

^ Запис про проведення

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності в кабінеті хімії

Перший урок навчального року

В журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності (журнал зберігається в кабінеті хімії)

Інструктаж з безпеки життєдіяльності

Перед початком кожної лабораторної та практичної роботи

У класному журналі на сторінці предмета в графі «Зміст уроку».

Форма запису: «Інструктаж з БЖД»

Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності

У разі порушення учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо

У журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності

Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності

У разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, екскурсії)

У журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності^ VII. Оцінювання учнів на уроках хімії, порядок ведення класного журналу та календарно-тематичне планування

Наведені нижче тези щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, відповідних записів у класному журналі, календарно-тематичного планування з хімії сформульовані на підставі виявлених недоліків під час перевірки стану ведення журналів учителями хімії загальноосвітніх навчальних закладів області.

 1. ^

  Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.

 2. Якщо лабораторна робота з хімії складає тільки частину уроку, оцінювання учнів здійснюється вибірково; якщо практична робота з хімії займає весь урок, оцінюванню підлягають усі школярі.

 3. ^

  Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня.

 4. Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом ТЕМАТИЧНА без дати. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

 5. Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

 6. Розподіл годин у програмах орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах окремої теми. Розподіл навчальних годин у межах тем здійснюється безпосередньо вчителем. Для тематичного оцінювання, а також для повторення, узагальнення, аналізу та коригування знань учнів можуть використовуватися резервні години.

 7. Кількість письмових робіт має бути збалансованою, розподіл їх за темами навчального матеріалу відповідати методичній доцільності. Не слід зловживати видами робіт контролюючого характеру (особливо під час вивчення хімії у класах, які вивчають хімію на рівні стандарту).

 8. Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках хімії слід здійснювати відповідно до загальних підходів до визначення рівня навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, про що зафіксовано в Загальних критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів [Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОНмолодьспорт №329 від 13.04.11 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/18438/].
Методист О.О. БуйдінаСхожі:

Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2012-2013 навчальному році iconПро організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2011-2012 навчальному році
За ініціативи Міжнародного союзу теоретичної та практичної хімії – іюпак (International Union of Pure and Applied Chemistry – iupac),...
Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2012-2013 навчальному році iconНаказ №258 Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23. 05. 2012 року №1/9-399 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних...
Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2012-2013 навчальному році iconНаказ №161 Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20. 05. 2013 року №1/9-349 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних...
Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2012-2013 навчальному році iconНаказ №375 Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
З метою забезпечення оптимальної організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах та на підставі листа Міністерства...
Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2012-2013 навчальному році iconНаказ №269 Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
З метою забезпечення оптимальної організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах та на підставі листа Міністерства...
Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2012-2013 навчальному році iconОрганізація навчально-виховного процесу у першому класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році
Відділ освіти Острозької рда доводить до відома про зміни, щодо організації навчально-виховного процесу в першому класі в загальноосвітніх...
Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2012-2013 навчальному році iconНаказ № Про організацію навчально-виховного процесу в 2013/2014 навчальному році
Олександрійської райдержадміністрації від 27. 06. 2013 року №274 «Про організацію навчально-виховного процесу в 2013-2014 навчальному...
Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2012-2013 навчальному році iconУправління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним,...
Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2012-2013 навчальному році iconУправління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним,...
Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 навчальному році (додається) для подальшого використання в роботі
Про особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 навчальному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи