Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році
Скачати 52.27 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році
Дата конвертації26.09.2013
Розмір52.27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Додаток 3

до листа ПОІППО

30.10.121273


Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році


Відповідно до наказу ГУОН від 03.10.2012 року № 432 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році» 24 листопада 2012 року проводиться ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для учнів 8-11 класів. Початок роботи о 10 годині. На виконання завдань відводиться 3 години.

Звертаємо вашу увагу на те, що передача завдань до ІІ (районного, міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у всі райони (міста) області буде відбуватися з використанням ресурсів мережі Інтернет.

Метою проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у якісному і поглибленому вивченні географії, виявлення та розвиток обдарованих учнів, підвищення інтересу до географії, реалізація компетентнісного підходу, формування команди для участі у обласній, Всеукраїнській та в Міжнародній олімпіаді з географії.

Із метою створення рівних умов для виконання завдань, кожен учень на початок олімпіади повинен при собі мати: зошит, ручку (2 шт.), олівець простий, гумку, лінійку, контурну карту (для учнів 10 та 11 класів – політична карта світу, для учнів 8-9 класів – адміністративно-територіальний устрій України.

У 2012/2013 навчальному році був розроблений комплект олімпіадних завдань для кожного класу. Їх зміст охоплює матеріал шкільної програми за попередні роки навчання , матеріал тем, які учні мають опанувати до терміну проведення олімпіади (таблиця 1) та краєзнавчий матеріал.

^ Таблиця 1

Клас

Теми

8

Вступ. Україна та її географічні дослідження. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України (Рельєф. Тектонічні структури. Геологічна будова. Мінерально-сировинні ресурси.)

9

Вступ. Україна на карті світу. Населення України. Загальна характеристика господарства України. Економічний потенціал України. Промисловість: загальна характеристика.

10

Вступ. Загальна економіко-географічна характеристика світу (Політична карта світу. Населення світу. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси.)

11

Програмовий матеріал 6-10 класу

Під час виконання завдань олімпіади не допускається використання підручників, довідників, атласів, інших навчальних посібників.


Структура олімпіадних завдань

Олімпіадні завдання з географії на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади подані за блоками: тестовий, теоретичний, практичний (таблиця 2).

Максимальна кількість балів – 60.


Таблиця 2

^ Вид завдання

Кількість завдань

Максимальна кількість

за одне завдання

Загальна сума балів

Тестовий блок

(на виконання відводиться до 30 хв.)

15:

І рівень: 1-10

ІІ рівень: 11-15


1 бал

2 бали

20 балів


Теоретичний блок

2 питання

12 балів


24 бали

Практичний блок

2 завдання:

Задача

Завдання на контурній карті


6 балів

10 балів

16 балів


Особливості оцінювання та виконання олімпіадних завдань

Завдання тестового блоку І рівня оцінюються 1 балом за кожну правильну відповідь. Кожне тестове питання містить тільки одну правильну відповідь. Бал за завдання не нараховуватиметься у випадках, коли: відповідь буде неправильною або буде відсутня; відповідь буде обведена олівцем, а не авторучкою; на одне запитання дано дві відповіді або більше; відповідь міститиме будь-які виправлення (у тому числі – коректором).

Кожне завдання тестового блоку ІІ рівня (тести на визначення відповідності, на встановлення правильної послідовності) оцінюються 2 балами. Тест на визначення відповідності – за кожну правильно встановлену відповідність – 0,25 бала; тест на встановлення правильної послідовності – послідовно розташовані два об’єкта чи поняття – 0,5 бала, послідовність повністю порушена – 0 балів.

Завдання теоретичного блоку оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з географії (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13.04.2011р. №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»). Тому відповідь на теоретичне питання має:

1) бути структурованою;

2) відтворювати зміст основного питання;

3) бути самостійною, відображати власне оціночне ставлення до даного питання через синтез й аналіз набутих географічних знань;

4) супроводжуватися доцільними малюнками, схемами, таблицями, діаграмами;

5) бути повною і розгорнутою, мати власну думку та приклади;

6) бути географічною.

Кожен блок оцінюється до 2 балів. Рекомендуємо при перевірці теоретичного блоку членам журі виставляти бали по цій схемі для більш об’єктивного обґрунтування оцінки.

Оцінювання задачі практичного блоку доцільно здійснювати, використовуючи такі критерії:

0 балів – завдання не розв’язувалося взагалі, відповідь відсутня;

1 бал – виконання задачі розпочато (зроблено стислий запис умови задачі);

2 бали – записана відповідь, розв’язання відсутнє;

3 бали – зроблена спроба розв’язання задачі, виконано кілька правильних логічних кроків на шляху розв’язання задачі;

4 бали – розв’язання доведено до кінця, але допущена незначна логічна помилка (що призвела до неточної відповіді);

5 балів – задача розв’язана правильно, але містить деякі неточності у записах або малюнках, що не вплинуло на кінцевий результат;

6 балів – задача розв’язана правильно, супроводжуються докладним поясненням, містить необхідні обґрунтування, малюнки, схеми тощо.

При оцінюванні роботи на контурній карті необхідно враховувати правильність (відповідність завданню), повноту, точність нанесення географічних об’єктів, картографічну грамотність, охайність.


Вважаємо за доцільне нагадати про те, що:

  • участь учнів в олімпіаді добровільна, вони мають право брати участь у змаганнях за клас, не молодший, ніж клас їх навчання;

  • члени журі в олімпіадних роботах виставляють кількість балів за кожне завдання й підраховують загальну кількість балів та записують їх у кінці роботи. Поруч кожен член журі ставить своє прізвище та підпис;

  • зашифровка робіт проводиться головою журі перед перевіркою робіт.

Відповіді і розв’язки будуть відправлені на електронні адреси голів оргкомітетів о 13.00 год. в день проведення олімпіади.

Телефон для довідок: 0955553288 (Шкоденко Лариса Анатоліївна, методист відділу природничо-математичних дисциплін).


Методист Л.А. Шкоденко
Ректор
В.В.ЗелюкСхожі:

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2011/2012 н р
Хорольський районний методичний кабінет направляє методичні рекомендації Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2011/2012 навчальному році Федченко С. Г., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освiти
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2012-2013 навчальному році
На виконання наказу Головного управління освіти І науки від 03. 10. 2012 №432 та з метою апробації різних моделей проведення олімпіад...
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки у 2012-2013 навчальному році
Від 03. 10. 2012 року №432 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році» 01 грудня...
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2012-2013 навчальному році

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2011/2012 навчальному році Будна С. М., методист Центру
У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2011/2012 навчальному році беруть участь учні 6-11 класів. Початок...
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2010-2011 навчальному році
Міністерства освіти І науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської...
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2011/2012 н р
Хорольський районний методичний кабінет направляє методичні рекомендації Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році iconРекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2012/2013 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 2011/2012 н р
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, яким повинні керуватися оргкомітети та журі при проведенні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи