Планові породи коней україни icon

Планові породи коней україни
Скачати 50.76 Kb.
НазваПланові породи коней україни
Дата конвертації14.03.2013
Розмір50.76 Kb.
ТипДокументи

ПЛАНОВІ ПОРОДИ КОНЕЙ УКРАЇНИ

У країнах світу розводять понад 250 порід коней. У межах СНД — близько 50, в Україні більше 10. Зоотехнічна наука ще не виробила єдиної класифікації кінських порід. З декількох існуючих кла-
сифікацій більш доцільною вважають класифікацію порід коней за рівнем селекційної роботи та характером їх використання. Відповідно до цього, а також згідно з Дарвіним всі породи коней
поділяють на заводські та місцеві. За характером використання заводські породи поділяють, в свою чергу, на верхових (чистокровна і українська верхові, тракененська, арабська та ін.), верхово-
запряжних (донська та ін.), рисистих (орловська, російська), ваговозів (радянський, російський), запряжних (торійська та ін.). Усі ці породи спеціалізовані, але для більшості з них характерне уні-
версальне використання.

Місцеві породи не спеціалізовані, їх відносять до трьох екологічних груп: степових, лісових і гірських.

Коней кожної породи розводять у певному природно-історичному регіоні з урахуванням їх біологічних особливостей та економічної доцільності. Планом породного районування (1971) передбачалося розведення коней орловської і російської рисистих у 22 областях України, російського ваговозу— 15, чистокровної верхової— 14, українськоїверхової— 4, гуцульської— у 3 областях. Проте
в останні роки попит на коней різних порід значно зріс і це призвело до значних змін у розміщенні окремих порід на території України. Провідними поліпшуючими породами коней України поки
що залишаються орловська і російська рисисті, новоолександрівсьак і радянська ваговозні, чистокровна і українська верхові. Значно менше використовуються коні тракененські верхові, торійські запряж-
ні.
У гірських та передгірських районах Карпат успішно використовуються коні гуцульської породи.


^ ЧИСТОКРОВНА ВЕРХОВА ПОРОДА виведена в Англії у XVII- XVIII ст. відтворним схрещуванням місцевих кобил верхового типу з жеребцями східного походження (арабськими, варварійськи-
ми, турецькими, туркменськими). Коні цієї породи мають добре розвинений тулуб, суху будову тіла, міцні м'язи, міцний тип конституції. Вони скороспілі, найжвавіші. Дистанцію 1000 м долають
за 53,3 сек; 1600 м — 1 хв. 31,8 сек.; 2400 м — 2 хв. 23 сек. Проміри жеребців— 164—187—20 см, маток 160—185—19,5 см. Надзвичайно висока консолідація типу і ознак породи дали підстави викорис-
товувати її для виведення та вдосконалення цілої низки нових швидкоалюрних порід. Серед них тракененська верхова, будьоннівська та інші породи. Іноді в породі спостерігається схильність
кісток кінцівок до розрощення. Взагалі їй властиві козинець, рорер, блютерство, деякі інші вади. Тварини вимогливі до умов годівлі, утримання. Основний метод розведення — чистопородний,
спрямований на зростання жвавості, підвищення плодючості і зміцнення конституції. Використовуються ці породи в кінному спорті, а також як поліпшувачі існуючих та для виведення нових порід
коней. Провідні кінні заводи цієї породи — Деркульський, Стрілецький, Дніпропетровський, Онуфріївський.


^ УКРАЇНСЬКА ВЕРХОВА ПОРОДА виводилася в Україні у 1945—1990 роках відтворним схрещуванням коней західноєвропейських порід. Коні відрізняються гармонійним типом будови
тіла, мають міцну конституцію, добре розвинуті м'язи й енергійний норов, спокійний темперамент. Проміри жеребців — 164— 192—21, маток— 162—188—20. Племінну роботу спрямовано на консолідацію бажаного спортивного типу при чистопородному розведенні. Коні цієї породи однаково придатні як для спорту, так і для використання у сільськогосподарському виробництві, а також — для селекційного поліпшення місцевих коней. Провідні кінні заводи породи — Олександрійський, Деркульський, Дніпропетровський, Ягольницький.


^ ОРЛОВСЬКА РИСИСТА ПОРОДА виведена в Росії у XVIII- XIX ст. складним відтворним схрещуванням коней, арабської, датської, голландської, чистокровної верхової порід з подальшим роз-
веденням «у собі» за жорсткого відбору за робочими та племінними якостями. Порода відрізняється гармонійно-складеним легко-запряжним типом коней. Вони мають міцний кістяк, висо-
ку роботоздатність: 1600 м долають за 1 хв. 57,2 сек. (Ковбой); 2400 м- 3 хв. 02,5 сек, (Іппік); 3200 м — 4 хв. 13,5 сек (Піон). Проміри жеребців — 162—181—20, кобил— 160—183—20. Більш по-
ширені у породі сіра, гніда і ворона масті. Жива маса 500—550 кг, довговічнім, вихід лошат на 100 кобил — 80—85. Характерні енергійний темперамент та добрий норов. Основний метод розведен-
ня — чистопородний, селекція у напрямку вдосконалення робото- здатності та скоростиглості при збереженні високого зросту, сухої конституції, нарядності. Обмежене схрещування кобил з російсь-
кими, американськими та французькими рисаками. Використовується порода у першу чергу як поліпшувач масового робочого і племінного конярства, а також у кінному спорті. Провідні кінза-
води з вдосконалення орловської рисистої породи в Україні — Дібрівський, Лимарівський і Запорізький.


^ РОСІЙСЬКА РИСИСТА виведена в Росії відтворним схрещуванням орловської і американської порід з наступним розведенням «у собі» і затверджена в 1949 р. Для коней породи характерне
вдале поєднання росту, масивності, нарядності і підвищеної жвавості. Досить розвинені у цих тварин м'язи та зв'язки, міцна конституція. Проміри: жеребців— 161—184—20,5, кобил— 159—184— 19,5. Жвавість: 1600 м за 1 хв. 56,9 сек. (Полігон); 2400 м - 3 хв. 03 сек. (Павлін, Колчедан); 3200 м — 4 хв. 6,1 сек. (Павлін). Масть коней — гніда, ворона, рідше — сіра і руда. Основний метод роз- ведення — чистопородний у напрямку підвищення жвавості, скоростиглості та плодовитості при збереженні високого росту, правильного екстер'єру та легкозапряжного типу. Застосовується також прилиття крові американських рисаків. Вдосконалюють породу Дібрівський, Лимарівський, Запорізький кінні заводи.


^ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ВАГОВОЗ. Цю породу коней виведено в Росії методом складного відтворного схрещування місцевих кобил різних зон з жеребцями орденської породи з подаль-
шим розведенням «в собі». Затверджено у 1948 р. Коні невеликі (жеребці— 149—191—21,
кобили— 148—191—21 см), масивні (жива маса жеребців 590, кобил — 560 кг), мають гармонійну будову тіла, суху конституцію, енергійний і водночас врівноважений темперамент, відрізняються
досить високою роботоздатністю, довговічністю та продуктивністю. Максимальне тяглове зусилля 669 кг. Від кобил за лактацію отримують до 2500—3000 кг молока, від 100 кобил— до 85—90
лошат. Тварини вибагливі до корму, використовують їх на сільськогосподарських роботах і для покращання масового та продуктивного конярства. Основним методом розведення в породі є чисто-
породне розведення. Селекційна робота спрямована на консолідацію і вдосконалення роботоздатності, витривалості, рухливості, молочної продуктивності.

В основному селекцію по вдосконаленню породи проводять Новоолександрівський кінзавод, відділення Ягольницького, Дібрівського, Лимарівського, Стрілецького кінних заводів.


^ РАДЯНСЬКА ВАГОВОЗНА порода затверджена у 1952 році. Виведено її в Росії із застосуванням відтворного схрещування місцевих кобил з жеребцями брабансонської породи і подальшим роз-
веденням «у собі». Для коней породи характерний великий розмір (проміри жеребців— 161—210—25, кобил— 156—200—23,7), масивність (жива маса жеребців — 780 кг, кобил — 650 кг), спокійний
темперамент, висока роботоздатність (максимальне тяглове зусилля — 851 кг), висока скоростиглість. Лошата у б міс. досягають живої маси 350—370 кг, в річному віці — 500 кг; плодючість — 70—
75 лошат від 100 кобил. Тварини мають добрі м'ясні якості та молочну продуктивність. Рекордний надій — 7007 л за лактацію — одержано від кобили Біте. Масть коней цієї породи здебільшого руда, рудочала, гніда, гнідочала, бура та ін. Використовуються коні на транспортних роботах та як локрашувачі у продуктивному конярстві. Селекційна робота спрямована на поліпшення робочих якостей коней при чистопородному розведенні.

ГУЦУЛЬСЬКА ПОРОДА — з місцевих гірських порід найбільш поширена в Україні у зоні східних Карпат. Перші відомості про цю породу були ще на початку XVII ст. Коні цієї породи відрізняються високими витривалістю і резистентністю, плодючістю та довголіттям, ефективно використовують корми, швидко відновлюють вгодованість. Для цих коней характерні міцна конституція, низькорослість. З мастей переважають гніда, руда, ворона, булана та ін. Основним методом розведення є чистопородне.Схожі:

Планові породи коней україни iconПланові породи великої рогатої худоби в україні
У зв'язку з цим було запропоновано декілька класифікацій (зоологічна, географічна та ін.), але практичним цілям найбільше відповідає...
Планові породи коней україни iconКалендарне планування курсу «Я i Україна» у 3 класі (природознавство)
Що таке гipcькі породи. Що таке корисні копалини. Гipcькi породи потребують охорони
Планові породи коней україни iconЯ І Україна. Природознавство 1 год/тиждень І семестр
Що таке гірські породи. Що таке корисні копалини. Гірські породи потребують охорони
Планові породи коней україни iconУкраїнські історичні пісні
«Та сідлайте ж ви коней, хлопці-молодці, Та збирайтеся до хана в гості! Та сідлайте ж ви коней, хлопці-молодці, Та збирайтеся до...
Планові породи коней україни iconЗвіт миколаївського обласного краєзнавчого музею за липень 2010 року планові заходи до Дня вмс україни
Тематична бесіда Військово-морські сили України : історія, сучасність, традиції на
Планові породи коней україни iconЛабораторна робота №1 визначення зразків породи деревини
Визначте і запишіть у зошит, з яких порід де­рев (хвойних чи листяних) виготовлені зразки
Планові породи коней україни iconПланові заходи
Затверджено наказом Головного державного санітарного лікаря Бердянського р-ну від 07. 06. 2011р. №71
Планові породи коней україни iconПланові заходи
Затверджено наказом Головного державного санітарного лікаря Бердянського р-ну від 16. 03. 2011р. №41
Планові породи коней україни iconПланові заходи
Затверджено наказом Головного державного санітарного лікаря Бердянського р-ну від 28. 02. 2012р. №29
Планові породи коней україни iconПланові заходи
Затверджено наказом Головного державного санітарного лікаря Бердянського р-ну від 12. 09. 2011р. №115
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи