Розпорядження «18» січня 2013 №7 р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади в 2013 році icon

Розпорядження «18» січня 2013 №7 р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади в 2013 році
Скачати 266.53 Kb.
НазваРозпорядження «18» січня 2013 №7 р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади в 2013 році
Дата конвертації10.08.2013
Розмір266.53 Kb.
ТипРозпорядження
УКРАЇНА

ЗАСТАВНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

« 18 » січня 2013 № 7 р
Про вдосконалення організації

роботи із зверненнями громадян

до органів виконавчої влади

в 2013 році


Керуючись статтею 41 Закону України « Про місцеві державні адміністрації», статтею 28 Закону України “ Про звернення громадян ”, на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 “ Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ”з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, прав громадян на участь в управлінні державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян, ураховуючи необхідність об’єктивного , всебічного і вчасного розгляду звернень відповідно до вимог законодавства України:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у районній державній адміністрації, що додається .

У разі відсутності голови районної державної адміністрації чи одного із заступників, особистий прийом громадян проводять посадові особи, на яких покладено виконання їх повноважень.

3. Затвердити Заходи районної державної адміністрації на виконання Указу Президента України від 07.02.08 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», що додається.

3. Затвердити новий склад постійно – діючої комісії з питань розгляду звернень громадян районної державної адміністрації, що додається.

4. Затвердити Положення про постійно – діючу комісію з питань розгляду звернень громадян районної державної адміністрації, що додається.

5. Затвердити графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у районній державній адміністрації, що додається.

6. Затвердити графік особистого прийому громадян в районній державній адміністрації, що додається.

7. Затвердити графіки особистого прийому громадян начальниками управлінь та відділів районної державної адміністрації, керівниками територіальних органів виконавчої влади в районі, головами і секретарями виконкомів місцевих рад, що додається.

8. Затвердити графік виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації, що додається.

9. Встановити проведення прямої телефонної лінії „ Алло, Вас слухаємо” кожної четвертої середи місяця з 10 до 12 години.

10. Затвердити графік особистого звітування заступників голови районної державної адміністрації, начальників управлінь та відділів райдержадміністрації, керівників територіальних органів виконавчої влади та голів виконкомів місцевих рад перед головою районної державної адміністрації, що додається.

11. Попередити керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та голів виконкомів місцевих рад про персональну відповідальність ( ст. 24 Закону України “ Про звернення громадян”) за дотримання графіків особистого прийому громадян, обов”язкове і своєчасне повідомлення заявників про результати розгляду їх звернень.

12. Керівнику апарату районної державної адміністрації забезпечити створення необхідних організаційних і матеріально-технічних умов для проведення особистого прийому громадян.

13. Загальному відділу апарату районної державної адміністрації оприлюднювати у засобах масової інформації узагальнені відомості про організацію роботи із зверненнями громадян в районній державній адміністрації.

14. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 22.12.2011 № 535р ” Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»

15. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Семенюка І.К.


Голова районної державної

адміністрації Копчук В.Д.


ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядження голови районної

державної адміністрації

18.01. 2013 №7 р


Порядок


організації та проведення особистого прийому громадян у

районній державній адміністрації


1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у районній державній адміністрації.

2. Особистий прийом громадян головою районної державної адміністрації, першим заступником голови, заступником голови проводиться в робочих кабінетах в установлені графіком дні і години.

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, інвалідів всіх категорій І групи, матерів - героїнь, постраждалих від аварії на ЧАЄС І категорії проводиться позачергово.

3. Під час запису громадян на особистий прийом до керівництва райдержадміністрації з”ясовується прізвище, ім.”я, по- батькові, місце проживання громадянина, місце роботи, соціальний стан, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв, клопотань, скарг або пропозицій і зауважень.

4. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося керівництвом райдержадміністрації, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з”ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз”яснення та можлива допомога.

5. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

6. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви.

Подана громадянином на особистому прийомі заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно ( за його бажанням).


7. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об”єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.

8. Загальний відділ апарату райдержадміністрації здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі; щоквартально інформує про це керівництво районної державної адміністрації та відділ роботи із зверненнями громадян обласної державної адміністрації.


Керівник апарату

районної державної адміністрації І.Семенюк


ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядження голови районної

державної адміністрації

18.01. 2013 №7 р


ЗАХОДИ

районної державної адміністрації

на виконання Указу Президента України від 07.02.08 № 109

Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”


 1. Відповідно до вищезгаданого Указу Президента України:

не допускати надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

викорінювати практику визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз”яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;

створити умови для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

узяти під особистий контроль керівниками відповідних органів розгляду звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „ Мати - героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

приділяти особливу увагу вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім”ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;

запровадити постійний контроль за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян;

з”ясовувати причини, що породжують повторні звернення громадян, систематично аналізувати випадки безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, прояви упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень;

вживати заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягати винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов”язків щодо розгляду звернень громадян;

забезпечити створення та функціонування „ гарячих” ліній і телефонів довіри, проведення широкої роз”яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом.


Керівникам структурних підрозділів

райдержадміністрації, територіальних

органів міністерств та інших центральних

органів виконавчої влади в районі, головам виконкомів місцевих рад

Інформувати щопівріччя до 5 числа

місяця наступного за звітним періодом


2. Забезпечити проведення засідань комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації не рідше одного разу на місяць.

Бойчук М.Г.

Семенюк І.К. – контроль

Щомісяця


3. Запровадити періодичні, не рідше одного разу на рік, особисті доповіді заступників голови райдержадміністрації, голів виконкомів місцевих рад перед головою районної державної адміністрації про стан роботи місцевих органів виконавчої влади зі зверненнями громадян.

Заступникам голови райдержадміністрації,

Головам виконкомів місцевих рад,

Бойчук М.Г.

Семенюк І.К.- контроль

Інформувати щопівріччя до 5 числа

місяця наступного за звітним періодом

4. Відповідно до перспективного плану роботи РДА взяти участь у проведенні комплексних перевірок у виконкомах місцевих рад.


Грималюк О.Д.

Бойчук М.Г..

Галяра Н.І.

^ Згідно плану проведення перевірок

5. З метою надання допомоги у здійсненні делегованих повноважень, відповідно до ст.38 Закону України” Про місцеве самоврядування” направити виконкомам місцевих рад методичні рекомендації з даного питання.

Бойчук М.Г.

Галяра Н.І.

Лютий

6. Питання роботи із зверненнями громадян виносити на обговорення нарад, семінарів, засідань колегії та перевірки в управліннях і відділах РДА, структурних підрозділах, виконкомах місцевих рад відповідно до делегованих повноважень, діяльності із зверненнями громадян, про що ставити до відома голову райдержадміністрації.

Грималюк О.Д.

Бойчук М.Г..

Галяра Н.І.

^ Відповідно до плану роботи


7.Для розгляду звернень, що надходять з обласної державної адміністрації через урядову телефонну « гарячу лінію» встановлюються такі терміни:

- звернення, які потребують додаткового вивчення, розглядаються протягом п»яти календарних днів після їх надходження;

- звернення , які потребують додаткового вивчення, розглядаються протягом 15 днів після їх надходження.

Визначити керівника апарату районної державної адміністрації відповідальним за оперативний розгляд звернень, що надходять на урядову телефонну « гарячу лінію».

Керівник апарату районної державної адміністрації

Начальник загального відділу апарату РДА

Постійно


8. Оприлюднювати у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації узагальнені відомості про організацію роботи зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань, надавати зазначені узагальнені відомості та дані щодо їх оприлюднення обласній державній адміністрації.

Бойчук М.Г.

Грималюк О.Д..

^ Щокварталу до 20 числа місяця

наступного за звітним періодом


Керівник апарату

районної державної адміністрації І.Семенюк


ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядження голови районної

державної адміністрації

18.01. 2013 №7 р

Склад

постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян

при Заставнівській районній державній адміністрації


1.

Копчук

Василь Дмитрович

Голова райдержадміністрації

голова комісії

2.

Олексюк

Ярослав Євгенович

Перший заступник голови

райдержадміністрації

Заступник голови комісії

3.

Семенюк

Іван Костянтинович

Керівник апарату райдержадміністрації

заступник

голови комісії

4.

Бойчук

Марія Георгіївна

Заступник керівника апарату, начальник загального відділу райдержадміністрації

секретар комісії

5.

Буйновська

Світлана Іванівна

Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації

член комісії

6.

Пеліховська

Катерина Іванівна

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

член комісії

7.

Хоньків

Ярослав Іванович

Начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

член комісії

8.

Павчак

Мирослава Михайлівна

Начальник відділу Держземагенства в Заставнівському районі

член комісії

9.

Матейчук

Марія Григорівна

В.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

член комісії

10.

Липка

Василь Михайлович

Головний лікар центральної районної лікарні

член комісії

( за згодою )

11.

Павчак

Роман Володимирович

Керуючий справами районної ради

член комісії

( за згодою )

12.

Кініщук

Людмила Іванівна

Прокурор району

член комісії

( за згодою )

13.

Доцен

Сергій Георгійович

Начальник РВУМВС України в Заставнівському районі

член комісії

( за згодою )

Керівник апарату

районної державної адміністрації І.Семенюк


ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядження голови районної

державної адміністрації

18.01. 2013 №7 р


ПОЛОЖЕННЯ

про постійно – діючу комісію з питань розгляду звернень громадян

районної державної адміністрації. 1. Постійно – діюча комісія з питань розгляду звернень громадян є органом, покликаним координувати роботою структурних підрозділів районної державної адміністрації.
 1. Постійно – діюча комісія з питань розгляду звернень громадян створюється райдержадміністрацією, положення про неї та персональний склад затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.
 1. Основними завданнями комісії є:


- викорінення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз»яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;


  • запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових та службових осіб із зверненнями громадян;


- з»ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичний аналіз випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень;


  • вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених внаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов»язків щодо розгляду звернень громадян.4. Постійно – діюча комісія відповідно до покладених на неї завдань:


  • проводить в міру необхідності, але не рідше одного разу в місяць;

  • обговорює на засіданнях найбільш проблемні питання розгляду звернень громадян;

  • заслуховує в разі необхідності керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації;

  • недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам.


5. Керівництво постійно – діючою комісією здійснюється головою, який за посадою є головою райдержадміністрації.


6. Секретар постійно – діючої комісії забезпечує організацію її діяльності, розробляє рекомендації та інші документи, необхідні для засідань та діяльності комісії, залучає до цього членів комісії.


7. За результатами розгляду питань постійно – діюча комісія з питань розгляду звернень громадян приймає рішення у формі методичних рекомендацій.


Керівник апарату

районної державної адміністрації І.Семенюк


ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядження голови районної

державної адміністрації

18.01. 2013 №7 р


ГРАФІК

перевірок додержання законодавства про звернення громадян

в управліннях та відділах райдержадміністрації, територіальних органів виконавчої влади в районі та виконкомах місцевих рад

( в частині виконання делегованих повноважень ) на 2013 рікУправління агропромислового розвитку

Січень

Управління Пенсійного фонду України в Заставнівському районі

Заставнівська міська рада

Лютий

Сектор регіонального розвитку, містобудування та архітектури

Василівська сільська рада

Березень

Служба у справах дітей

Дорошовецька сільська рада

Квітень

Територіальний центр

Боянчуцька сільська рада

Травень


Управління економічного розвитку

Кадубовецька сільська рада

Червень


Фінансове управління

Добринівська сільська рада

Липень

Управління праці та соціального захисту населення

Задубрівська сільська рада

Серпень

Центральна районна лікарня

Чуньківська сільська рада

Вересень

Відділ культури

Митківська сільська рада

Жовтень

Юридичний відділ апарату РДА

Шубранецька сільська рада

Листопад

Відділ освіти, молоді та спорту

Веренчанська сільська рада

Грудень^ Керівник апарату

районної державної адміністрації І.Семенюк


ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядження голови районної

державної адміністрації

18.01. 2013 №7 р


^ ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ

громадян у Заставнівській районній

державній адміністрації


^ Прийом веде


Посада

Дні і години прийому

1

2

3

КОПЧУК

Василь Дмитрович

Голова районної

державної адміністраціїЩопонеділка

з 10.00 – 17.00

ОЛЕКСЮК

Ярослав Євгенович

Перший заступник голови

районної державної адміністрації


Щовівторка

з 10.00 – 17.00

ГОЛЬЦОВ

Леонід Петрович

Заступник голови районної державної адміністрації


Щосереди

з 10.00 – 17.00

СЕМЕНЮК

Іван Костянтинович

Керівник апарату районної державної адміністрації


Щоденно

з 10.00 – 17.00Примітка : 1. У випадках відсутності керівників райдержадміністрації

прийом здійснюється заступником керівника апарату,

начальником загального відділу.

2. Прийом громадян у другій половині дня у разі необхідності

продовжується до 19 години.


Керівник апарату

районної державної адміністрації І.Семенюк


ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядження голови районної

державної адміністрації

18.01. 2013 №7 р


ГРАФІК

особистого прийому громадян начальниками управлінь та відділів, керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади в районі.


^ Посада,

Телефон

Дні і години прийому

1

2

Начальник відділу організаційного забезпечення та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

тел. 2-11-60

Щоденно

з 10 до 18 год.

Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації

тел. 3-13-69

Щоденно

з 10 до 18 год

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами,оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

тел.2-13-49

Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник управління економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації

тел. 2-17-44

Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

тел. 3-19-21

Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник районного управління юстиції

тел. 2-18-63

Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник районного відділення державного казначейства

тел. 2-22-50

Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

тел. 2-12-94

Щоденно

з 10 до 18 год


Начальник сектору регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації

тел. 2-14-72

Щоденно

з 10 до 18 год

В.о. начальник відділу освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

тел. 2-15-98

Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник відділу культури райдержадміністрації

тел. 2-23-82Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник архівного відділу

райдержадміністрації

тел.2-23-50

Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

тел.2-26-83

Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник районного центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді райдержадміністрації

тел.2-19-66

Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник Держземагенства у Заставнівському районі

тел.3-13-14

Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

тел. 2-13-59

Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник районного відділу статистики

тел. 3-19-90

Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник Пенсійного Фонду України у Заставнівському районі

тел. 3-11-62

Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник районного відділення Кіцманської міжрайонної державної податкової інспекції

тел. 2-27-01

Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник районного відділу РВ УМВС України

тел. 3-18-38

Щоденно

з 10 до 18 год

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації

тел. 3-16-02

Щоденно

з 10 до 18 год

Заступник начальника управління, начальник відділу( заступник головного санітарного лікаря Кіцманського та Заставнівського районів)

тел. 2-11-86

Щоденно

з 10 до 18 год

Головний лікар центральної районної лікарні

тел. 3-11-07

Щоденно

з 10 до 18 год

Державний реєстратор

тел.3-19-78

Щоденно

з 10 до 18 год

Державний адміністратор

тел. 3-17-69

Щоденно

з 10 до 18 год

Голови та секретарі виконкомів місцевих рад

Щоденно

з 9 до 18 годПримітка: 1. Керівники відділів і управлінь проводять прийом громадян

за місцем їх роботи.

2. У другій половині дня, у разі необхідності, прийом

продовжується до 19 години.


Керівник апарату

районної державної адміністрації І.Семенюк

ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядження голови районної

державної адміністрації

18.01. 2013 №7 р


ГРАФІК

виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації

№ п/п

Хто проводить

Термін проведення

Сільські ради

1.

^ Копчук Василь Дмитрович

голова районної державної адміністрації

Квітень


Жовтень

Вербівці, Веренчанка, Добринівці


Васловівці, Боянчук, Дорошівці

2.

^ Олексюк Ярослав Євгенович

перший заступник голови районної державної адміністрації

Лютий


Червень


Листопад

М.Кучурів, Товтри, Юрківці


Погорилівка, Хрещатик, Баламутівка


Вікно, Бабино, Брідок

3.

^ Гольцов Леонід Петрович

заступник голови районної державної адміністрації

Березень


Серпень


Грудень

Прилипче, Горошівці, Звенячин


Задубрівка, Чуньків, Кулівці


Репужинці, Ржавинці, Кадубівці

4.

^ Семенюк Іван Костянтинович

керівник апарату районної державної адміністрації

Травень


Липень


Вересень

Онут, Кострижівка, Ч.Потік


Г.Шерівці, Василів, Мосорівка


Шубранець, Митків, Самушин


^ Керівник апарату

районної державної адміністрації І.Семенюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної

державної адміністрації

18.01. 2013 №7 р


Графік

перевірок додержання законодавства про звернення громадян та

особистого звітування заступників голови районної державної адміністрації, начальників управлінь та відділів райдержадміністрації, керівників територіальних органів та голів виконкомів місцевих рад перед головою районної державної адміністрації з питань роботи із зверненнями громадян на 2013 рік


Місяці

Заступники голови райдержадміністрації

Начальники управлінь та відділів райдержадміністрації

Керівники територіальних органів

Голови виконкомів місцевих рад

Січень
Шевчук В.Г.ЛютийСтасюк В.І.

Заставнівська м/р

Березень
Вікірюк В.В.
Василівська с/р

Квітень

Гольцов Л.П.

Юрчук В.М.
Дорошовецька с/р

ТравеньСеменюк Л.О.

Боянчуцька с/р

Червень
Димка І.Ф.
Кадубовецька с/р

Липень

Олексюк Я.Є.

Пеліховська К.І.
Добринівська с/р

Серпень
Хоньків Я.І.
Задубрівська с/р

ВересеньЛипка В.М.

Чуньківська с/р

Жовтень
Барабащук В.В.
Митківська с/р

Листопад

Семенюк І.К.

Буйновська С.І.
Шубранецька с/р

Грудень
Матейчук М.Г.
Веренчанська с/рКерівник апарату

районної державної адміністрації І.СеменюкСхожі:

Розпорядження «18» січня 2013 №7 р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади в 2013 році iconРозпорядження 10. 02. 2012 р. №85 Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади
Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації, що додається
Розпорядження «18» січня 2013 №7 р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади в 2013 році iconРозпорядження 16. 02. 2012 р. 157-р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади
Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації, що додається
Розпорядження «18» січня 2013 №7 р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади в 2013 році iconІнформація про роботу із зверненнями громадян в Заставнівській районній державній адміністрації за 2012 рік
Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади”
Розпорядження «18» січня 2013 №7 р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади в 2013 році iconРозпорядження " 20 " 01 2012 р. №35-р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Бурлаку В. М
Розпорядження «18» січня 2013 №7 р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади в 2013 році iconРозпорядження 2012 № р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади
України, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20. 01. 2012 №35-р
Розпорядження «18» січня 2013 №7 р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади в 2013 році iconПро затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади Кабінет Міністрів Українипостановля є
Затвердити Методику оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, що додається
Розпорядження «18» січня 2013 №7 р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади в 2013 році iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 26. 04. 2013 №217 Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у районній державній адміністрації за І квартал 2013 року Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»
Влади та органів місцевого самоврядування районною державною адміністрацією, виконавчими комітетами селищної та сільських рад проводилися...
Розпорядження «18» січня 2013 №7 р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади в 2013 році iconРозпорядження 28 травня 2013 року смт Близнюки №292 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про впорядкування структури районної державної адміністрації» та з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією...
Розпорядження «18» січня 2013 №7 р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади в 2013 році iconДовідка про стан роботи зі зверненнями громадян в районній державній адміністрації за 9 місяців 2013 року
Лютого 2008 року №109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до...
Розпорядження «18» січня 2013 №7 р Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади в 2013 році iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 24 січня 2011 року №08 «Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян» слідуючу зміну: ввести до складу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян
Керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», внести до розпорядження голови районної державної адміністрації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи