Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі icon

Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі
Скачати 49.08 Kb.
НазваПоради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі
Дата конвертації28.07.2013
Розмір49.08 Kb.
ТипДокументиПОРАДИ БАТЬКАМ ЩОДО ПІДГОТОВКИ

ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ


Одне з першочергових завдань сім'ї — забез­печити загальну підготовленість дитини до школи. Вона полягає в тому, щоб сприяти її нормально­му фізичному розвитку, виробленню санітарно-гігієнічних навичок, умінь самообслуговування і побутової праці.

Значне місце в родинному вихованні має по­сісти процес налаштування дитини на школу, на серйозну навчальну працю, тобто формування її психологічної підготовленості до навчання. Бать­кам треба пам'ятати, що головним у цій роботі по­винні стати найрізноманітніші засоби заохочення, а не примусу.

Виховну роботу слід будувати на перспективі радісного очікування дня, коли малюк стане шко­лярем; переконувати, що навчання в школі — це серйозна праця, в результаті якої дитина пізнає багато нового.

Важливим завданням у період підготовки ди­тини до школи має стати виховання в майбутніх школярів почуття відповідальності, самостійності, організованості, готовності трудитися (безперечно, з урахуванням вікових особливостей дитини); фор­мування правильних моральних засад, що перед­бачає виховання товариськості, готовність поділи­тися, поступитися, прийти на допомогу іншим.

Батькам слід пам'ятати, що не кожна дити­на може піти до школи й успішно навчатися. Річ у тім, що шлях розвитку кожної дитини індивіду­альний. Хтось починає раніше за інших ходити, але потім довго не говорить, хтось, навпаки, не вміє усміхатися, зате починає говорити цілими фраза­ми і добре запам'ятовує букви. Тому до шкільного віку діти мають різний багаж досвіду — знання, уміння, навички, звички. Безсумнівно, що згодом кожна з них навчиться читати і рахувати і навіть стане грамотною, але до моменту вступу до шко­ли важливіше мати не певні сформовані навички, а здатність сприймати і засвоювати новий матері­ал, тобто здатність дитини до навчання.

Із метою вивчення потреб, нахилів, інтересів дитини, стилю спілкування в родині доцільно про­водити анкетування батьків. Батьки можуть запов­нювати анкети вдома, на батьківських зборах, під час співбесіди, консультації.


^ ПОРАДИ БАТЬКАМ ЩОДО ПІДТРИМКИ

ДИТИНИ В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДО ШКОЛИ


Безумовно, найкращим профілактичним засо­бом збереження психічного здоров'я в період адап­тації до школи є добре ставлення батьків до дітей, розуміння їхнього внутрішнього світу, проблем, переживань. Відомо, що не існує готових рецеп­тів та моделей виховання, які можна просто взяти і без змін «прикласти» до своєї дитини. Але, не­зважаючи на це, можна дати деякі рекомендації з полегшення процесу адаптації дітей до школи.


1. Повірте в унікальність та неповторність влас­ної дитини, в те, що Ваша дитина — єдина у своєму роді, несхожа на жодну сусідську ди­тину і не є точною копією Вас самих. Тому не варто вимагати від дитини реалізації заданої Вами життєвої програми і досягнення постав­леної Вами мети. Надайте право їй прожити життя самій.

2. Дозвольте дитині бути самою собою, зі своїми недоліками, слабкостями та достоїнствами. Приймайте її такою, якою вона є. Спирайтесь на сильні сторони дитини.

3. Не соромтесь демонструвати дитині свою лю­бов, дайте їй зрозуміти, що будете її любити за будь-яких обставин.

4. Не бійтесь «залюбити» свою дитину, беріть її на коліна, дивіться їй в очі, обіймайте та ці­луйте, коли вона того бажає.

5. Як виховний вплив використовуйте частіше ласку та заохочення, ніж покарання та осу­дження.

6. Намагайтесь, щоб Ваша любов не перетво­рилась на вседозволеність та бездоглядність. Установіть чіткі межі та заборони (бажано, щоб їх було небагато) і дозвольте дитині вільно діяти в цих межах. Суворо дотримуйтесь уста­новлених заборон і дозволів.

7. Не поспішайте вдаватись до покарань. На­магайтеся впливати на дитину прохання­ми — це найбільш ефективний спосіб дава­ти їй інструкції. У випадку непокори батькам необхідно переконатись, що прохання від­повідає віку і можливостям дитини. Лише в цьому разі можливо використовувати пря­мі інструкції, накази, що достатньо ефектив­но, якщо дитина звикла реагувати на ввіч­ливі прохання батьків. І лише тоді, коли дитина демонструє відкриту непокору, батьки можуть думати про покарання. Немає по­треби нагадувати, що покарання повинне від­повідати вчинку, дитина має розуміти, за що її покарали. Батьки самі вибирають міру по­карання, але важливо зазначити, що фізичне покарання — тяжка за своїми наслідками ка­ральна міра.


Пам'ятайте:

• Покарання — це моральний замах на здоров'я: фізичне і психічне.

• Покарання не повинне бути за рахунок любові. Не залишайте дитину без заслуженої похвали і нагороди. Ніколи не відбирайте подарованого вами чи кимось іншим.

• Краще не карати, ніж карати із запізненням. Запізнілі покарання нагадують дитині про ми­нуле, не дають змоги стати іншою.

• Покараний — значить вибачений. Інцидент ви­черпано — сторінка перегорнута. Наче нічого й не трапилось. Про старі гріхи — ні слова. Не заважайте починати життя спочатку!

• Хоч би що там трапилось, хоч би якою була провина, покарання не повинно сприйматися дитиною як перевага вашої сили над її слабкіс­тю, як приниження.

• Дитина не повинна боятися покарання. Най-вразливіше для неї — ваше засмучення.

• Не забувайте, що ключ до серця дитини лежить через гру. Саме в процесі гри ви зможете пере­дати їй необхідні навички, знання, уявлення про життєві правила та цінності, навчите кра­ще розуміти один одного.

• Частіше розмовляйте з дитиною, пояснюйте їй незрозумілі явища, ситуації, сутність заборон та обмежень. Допоможіть дитині навчитись висловлювати свої бажання, почуття та пере­живання, інтерпретувати свою поведінку та поведінку інших людей.

Прийнята в деяких родинах система заляку­вання дітей, безумовно, заслуговує на осуд, бо стає джерелом виникнення особливого способу самозбереження — неправдивості та нещирості. Тяжкі переживання особливо негативно вплива­ють на формування таланту, особистості дитини, легко призводять до психостенічних реакцій, ім­пульсивних дій та афектів.

Існує термін «шкільна фобія», тобто острах у деяких дітей перед відвідуванням школи. На­справді часто йдеться не стільки про школу, скіль­ки про побоювання дитини йти з дому, розлуча­тися з батьками. Якщо дитина дуже хвороблива, то, як правило, вона перебуває в умовах гіперопіки з боку батьків.

Іноді зустрічаються батьки, які самі побою­ються школи і побіжно навіюють це побоювання своїм дітям, або драматизують проблеми початку навчання. Вони намагаються виконувати замість дітей їхні домашні завдання, контролюють кожну написану дитиною літеру і тим самим створюють у неї «навчальну фобію».

Як результат — у дітей виникають невпевне­ність у своїх силах, сумніви щодо своїх знань, ви­робляється звичка сподіватися на допомогу в най­простішій ситуації.

Дуже важливо піклуватись про те, щоб ство­рити дитині ситуацію з гарантованим успіхом. Можливо, це вимагатиме від батьків деякої зміни вимог до дитини, але справа того варта. Потрібно чітко усвідомлювати, що успіх породжує успіх і посилює впевненість у своїх силах як у дитини, так і в батьків.

Лікарі-педіатри сьогодні відмічають різке зрос­тання серед дітей таких захворювань, які раніше були властиві тільки дорослим, що постійно пере­бувають у стресових ситуаціях. Для сучасної дити­ни стресовою ситуацією стає все те, що є буденним життям для дорослого.Схожі:

Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі iconПоради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі
Одне з першочергових завдань сім’ї – забезпечити загальну підготовленість дитини до школи. Для цього необхідно сприяти її нормальному...
Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі iconПрактичні поради батькам щодо адаптації дитини до навчання
Такі різні шести річки. Практичні поради батькам щодо адаптації дитини до навчання/ [ упорядник.: Н. Клюка]. – Полтава: Щербані,...
Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі iconПоради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі
Одне з першочергових завдань сім’ї – забезпечити загальну підготовленість дитини до школи. Вона полягає в тому, щоб сприяти її нормальному...
Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі iconДокументи
1. /Поради батькам/Как Вы можете обращаться с ребенком.doc
2. /Поради...

Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі iconПоради батькам щодо підготовки дітей до школи
Не залякуйте дітей школою, це призведе до небажання дитини йти туди. Особливо небезпечно це стосовно боязких, невпевнених у собі...
Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі iconПоради батькам щодо підготовки дітей до школи
Не залякуйте дітей школою, це призведе до небажання дитини йти туди. Особливо небезпечно це стосовно боязких, невпевнених у собі...
Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі iconПоради батькам щодо збереження здоров'я дітей вдома
Проведіть перевірку здоров'я дитини за всіма параметрами: дитина щорічно повинна побувати в невропатолога, хірурга, ортопеда, окуліста,...
Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі iconПоради Девіда Льюїса батькам щодо розвитку обдарованої дитини
Відповідайте на запитання дитини якомога терпляче і чесно серйозні запитання дитини сприймайте серйозно
Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі iconПоради батькам першокласників
Для кращого вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров’я кожного першокласника, здійснення особистісно зорієнтованого навчання...
Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі iconПоради батькам майбутніх першокласників
Впевнені, поради батькам стосовно того, як підготувати дитину до майбутніх навантажень, зробити так, аби її організм не давав збоїв...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи