6. 050102 “Комп’ютерна інженерія” icon

6. 050102 “Комп’ютерна інженерія”
Скачати 184.66 Kb.
Назва6. 050102 “Комп’ютерна інженерія”
Дата конвертації29.03.2013
Розмір184.66 Kb.
ТипПротокол

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - “Комп’ютерна схемотехніка”

Підсумковий контроль
Екзаменаційний білет №11. Дати означення основних логічних операцій. Навести їх таблиці істинності, логіко-математичну символіку, та умовне зображення відповідних логічних елементів.

2. Пояснити організацію резидентної пам’яті даних мікро-ЕОМ. Вказати особливості її регістрів спеціальних функцій.

3. Навести і пояснити схему та діаграму роботи аналого-цифрового перетворювача подвійного інтегрування. За яку максимальну кількість тактів виконується одне перетворення вхідного сигналу таким АЦП?

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.


Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №21. Стандартні форми запису логічних функцій. Мінімізація логічних функцій за допомогою карт Карно.

2. Аналого-цифровий перетворювач порозрядного кодування. Навести його схему та часову діаграму роботи. Описати принцип його роботи. За скільки робочих тактів виконується одне перетворення вхідного сигналу таким АЦП?

3. Пояснити особливості включення мікро-ЕОМ та охарактеризувати сигнали на її зовнішніх виводах.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.


Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

^ Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №31. Зобразити принципову схему базового логічного елемента КМДН-логіки. Пояснити принцип його роботи, таблицю істинності. Навести його логіко-математичну символіку та умовне зображення на принципових схемах.

2. Зобразити схему синхронного RS-тригера, побудованого на логічних елементах І-НЕ, та пояснити його функціонування. Навести таблицю переходів RS-тригера. Вказати приклади застосування RS -тригера.

3. Паралельний аналого-цифровий перетворювач. Навести його схему та описати принцип його роботи. За скільки робочих тактів виконується одне перетворення вхідного сигналу таким АЦП?

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.


Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

^ Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №41. Зобразити принципову схему базового логічного елемента емітерно-зв’язаної логіки. Пояснити принцип його роботи, таблицю істинності. Навести його логіко-математичну символіку та умовне зображення на принципових схемах.

2. Обмін даними між мікро-ЕОМ і зовнішніми пристроями в послідовному коді. Синхронна та асинхронна передачі послідовних кодів. Послідовні інтерфейси.

3. Провести порівняльний аналіз основних методів аналого-цифрового перетворення. Показати переваги і недоліки цих методів.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.


Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №51. Пояснити основні правила і закони алгебри логіки. Довести закон інверсії диз’юнкції.

2. D-тригер. Навести його умовні зображення та пояснити принцип роботи. Навести таблицю переходів D-тригера. Скласти логічне рівняння D-тригера. Пояснити, як на базі D-тригера можна реалізувати лічильниковий тригер. Вказати приклади застосування D-тригера.

3.Оперативні запам’ятовувальні пристрої статичного типу. Навести функціональну схему та пояснити принцип їх дії. Пояснити часову діаграму їх роботи та основні параметри. Пояснити переваги і недоліки ОЗП статичного типу. Вказати області застосування таких ОЗП.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №61. Пояснити принцип роботи чотирьохрозрядного віднімаючого лічильника, використовуючи його часові діаграми його роботи..

2. Універсальний JK-тригер. Навести його умовні зображення та пояснити принцип роботи. Навести таблицю переходів JK-тригера. Пояснити, як на базі JK-тригера можна реалізувати лічильниковий тригер та D-тригер. Вказати приклади застосування JK -тригера.

3. Оперативні запам’ятовувальні пристрої динамічного типу. Навести схему їх запам’ятовувального елемента та пояснити принцип його дії. Пояснити часову діаграму їх роботи та основні параметри. Пояснити переваги і недоліки ОЗП динамічного типу. Вказати області застосування таких ОЗП.


Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.


Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

^ Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №71. Охарактеризувати позиційні системи. Показати переваги двійкової системи числення над іншими з точки зору технічної реалізації обчислювальних пристроїв. Переведення чисел з одної системи числення в іншу.

2. Паралельний підсумовуючий лічильник. Навести схему чотирьохрозрядного лічильника та пояснити його роботу за допомогою часової діаграми. Пояснити переваги і недоліки паралельного лічильника в порівнянні з послідовним.

3. Постійні запам’ятовувальні пристрої. Призначення, класифікація та основні параметри. Вказати області застосування ПЗП. Виконати порівняльний аналіз ПЗП відомих Вам типів.


Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №81. Форми подання чисел в ЕОМ. Пояснити переваги і недоліки форми подання чисел з фіксованою крапкою.

2. Послідовний підсумовуючий лічильник. Навести схему чотирьохрозрядного лічильника та пояснити його роботу за допомогою часової діаграми. Пояснити переваги і недоліки такого лічильника в порівнянні з паралельним.

3. Постійні запам’ятовувальні пристрої з ультрафіолетовим стиранням інформації. Пояснити принцип дії запам’ятовувальної комірки. Вказати області застосування ПЗП-УФ та їх параметри.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.


Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №91. Форми подання чисел в ЕОМ. Пояснити переваги і недоліки форми подання чисел з плавучою крапкою.

2. Паралельний підсумовуючий лічильник. Навести схему чотирьохрозрядного лічильника та пояснити його роботу за допомогою часової діаграми. Пояснити переваги і недоліки такого лічильника в порівнянні з послідовним.

3. Пояснити принцип цифро-аналогового перетворення. Навести та проаналізувати схему ЦАП з ваговими резисторами. Встановити залежність між вхідним та вихідним сигналами ЦАП. Пояснити основні параметри ЦАП.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №101. Прямий, обернений та доповняльний коди, їх особливості та використання в ЕОМ.

2. Лічильник імпульсів з довільним модулем підрахунку. Навести схему лічильника з модулем підрахунку „9” та пояснити його роботу за допомогою часової діаграми. Пояснити, як визначається кількість тригерів в лічильнику імпульсів з довільним модулем підрахунку

3. Пояснити принцип цифро-аналогового перетворення. Навести та проаналізувати схему ЦАП з матрицею резисторів R-2R. Пояснити особливості матриці резисторів R-2R. Встановити залежність між вхідним та вихідним сигналами ЦАП. Пояснити основні параметри ЦАП.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.


Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №111. Особливості комбінаційних логічних пристроїв (КЛП). Етапи проектування КЛП. Навести приклад побудови КЛП.

2. Загальна характеристика регістрів. Навести схему паралельного регістра та пояснити принцип його роботи. Вказати основні параметри паралельного регістра.

3. На вхід десятирозрядного ЦАП подано двійковий код 01111111112. Максимально можлива вихідна напруга такого ЦАП дорівнює 2,023 В. Визначити роздільну здатність ЦАП та його вихідну напругу для вказаного вхідного коду.


Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №121. Охарактеризувати функціонально повні системи логічних елементів.

2. Функціональна схема таймера-лічильника мікро-ЕОМ у режимі 2. Охарактеризувати її відмінності у режимах 0, 2 і 3.

3. На вхід дванадцятирозрядного ЦАП подано двійковий код 0111111111112. Максимально можлива вихідна напруга такого ЦАП дорівнює 8,19 В. Визначити роздільну здатність ЦАП та його вихідну напругу для вказаного вхідного коду.


Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

Підсумковий контроль


Екзаменаційний білет №13


1. Комбінаційні інтегральні мікросхеми. Пояснити принцип дії дешифратора та шифратора. Навести їх умовні позначення.

2. Пояснити структуру системи переривань базової мікро-ЕОМ. Яким чином задають рівні пріоритету переривань. Як встановлюють заборону та дозвіл переривань в базовій мікро-ЕОМ.

3. На вхід дев’ятирозрядного ЦАП подано двійковий код 0111111112. Максимально можлива вихідна напруга такого ЦАП дорівнює 5,11 В. Визначити роздільну здатність ЦАП та його вихідну напругу для вказаного вхідного коду.


Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.


Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №141. Комбінаційні інтегральні мікросхеми. Пояснити принцип дії мультиплексора та демультиплексора. Навести їх умовні позначення.

1. Охарактеризувати функціонально повні системи логічних елементів І-НЕ та АБО-НЕ.

3. На вхід восьмирозрядного ЦАП подано двійковий код 011111112. Максимально можлива вихідна напруга такого ЦАП дорівнює 2,55 В. Визначити роздільну здатність ЦАП та його вихідну напругу для вказаного вхідного коду.


Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 0906 “Електротехніка”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

^ Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №151. На основі таблиці істинності однорозрядного напівсуматора двійкових чисел скласти вираз його логічних рівнянь, на основі яких побудувати схему напівсуматора. Реалізувати однорозрядний суматор на основі напівсуматорів. Навести приклад побудови багаторозрядного суматора на базі однорозрядних суматорів.

2. Навести структуру базової мікро-ЕОМ. Пояснити призначення та особливості роботи вузлів в мікро-ЕОМ.

3. Охарактеризувати систему команд базового мікропроцесора. Проаналізувати групу арифметичних команд.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №161. Особливості виконання арифметичних операцій (додавання, віднімання, множення та ділення) в двійковій системі числення.

2. Пояснити принципи побудови мікропроцесорних систем. Проаналізувати особливості фон-нейманівської та гарвардської архітектур мікропроцесорів.

3. Охарактеризувати систему команд базового мікропроцесора. Проаналізувати групу логічних команд.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

^ Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №171. Дати характеристику шин мікропроцесорних систем. Пояснити призначення та особливості використання сигналів шини даних, шини адреси та шини керування.

2. Охарактеризувати систему команд базової мікро-ЕОМ. Проаналізувати групу команд передачі керування.

3. На вхід десятирозрядного ЦАП подано двійковий код 01111111112. Максимально можлива вихідна напруга такого ЦАП дорівнює 2,023 В. Визначити роздільну здатність ЦАП та його вихідну напругу для вказаного вхідного коду.


Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09 р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.


Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

^ Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №181. На основі таблиці істинності перетворювача двійкового коду в «семисегментний» код записати вираз для однієї з його функцій. Виконати її мінімізацію за допомогою карти Карно та скласти схему її реалізації в базисі І-НЕ.

2. Охарактеризувати систему команд базової мікро-ЕОМ. Проаналізувати групу команд пересилання.

3. Перетворити десяткові числа А=5 та В=11 в двійкові. Використовуючи прямий та доповняльний коди цих чисел, знайти різницю С=А-В.


Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09 р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.


Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

^ Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №191. Зобразити принципову схему базового логічного елемента транзисторно-транзисторної логіки. Пояснити принцип його роботи, таблицю істинності. Навести його логіко-математичну символіку та умовне зображення на принципових схемах.

2. Розкрити особливості портів базової міко-ЕОМ.

3. На вхід десятирозрядного ЦАП подано двійковий код 01111111112. Максимально можлива вихідна напруга такого ЦАП дорівнює 2,046 В. Визначити роздільну здатність ЦАП та його вихідну напругу для вказаного вхідного коду.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09 р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.


Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

^ Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №201. Зобразити принципову схему базового логічного елемента КМДН-логіки. Пояснити принцип його роботи, таблицю істинності. Навести його логіко-математичну символіку та умовне зображення на принципових схемах.

2. Навести структуру базової мікро-ЕОМ. Пояснити призначення та особливості роботи вузлів в мікро-ЕОМ.

3. Перетворити десяткові числа А=6 та В=14 в двійкові. Використовуючи прямий та доповняльний коди цих чисел, знайти різницю С=А-В.


Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09 р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.


Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

^ Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №211. Загальна характеристика регістрів. Навести схему послідовного регістра та пояснити принцип його роботи. Вказати основні параметри та приклади застосування послідовного регістра.

2. Пояснити організацію резидентної та зовнішнньї пам’яті програм базової мікро-ЕОМ.

3. Охарактеризувати систему команд базової мікро-ЕОМ. Проаналізувати групу арифметичних команд.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09 р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

^ Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №221. Зобразити принципову схему базового логічного елемента емітерно-зв’язаної логіки. Пояснити принцип його роботи, таблицю істинності. Навести його логіко-математичну символіку та умовне зображення на принципових схемах.

2. Лічильниковий Т-тригер. Навести його умовні зображення та пояснити принцип роботи. Навести таблицю

3. Проаналізувати види адресації в мікропроцесорних системах

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09 р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

^ Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №231. Зобразити принципову схему базового логічного елемента емітерно-зв’язаної логіки. Пояснити принцип його роботи, таблицю істинності. Навести його логіко-математичну символіку та умовне зображення на принципових схемах.

2. Пояснити принцип формування часових інтервалів в мікро-ЕОМ. Програмовані таймери-лічильники та особливості їх використання.

3. Зобразити схему синхронного RS-тригера, побудованого на логічних елементах АБО-НЕ, та пояснити його функціонування. Навести таблицю переходів RS-тригера. Вказати приклади застосування RS -тригера.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09 р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»


^ Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №241. Зобразити схему асинхронного RS-тригера, побудованого на логічних елементах І-НЕ, та пояснити його функціонування. Навести таблицю переходів RS-тригера. Вказати приклади застосування RS -тригера.

2. Стекова організація пам’яті в мікро-ЕОМ. Використання стеку при вкладених перериваннях.

3. На вхід восьмирозрядного ЦАП подано двійковий код 001111112. Максимально можлива вихідна напруга такого ЦАП дорівнює 5,1 В. Визначити роздільну здатність ЦАП та його вихідну напругу для вказаного вхідного коду.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09 р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя


Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”Семестр УІ

Навчальний предмет - «Комп’ютерна схемотехніка»

^ Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет №251. На основі таблиці істинності однорозрядного напівсуматора двійкових чисел скласти вираз його логічних рівнянь, на основі яких побудувати схему напівсуматора. Реалізувати однорозрядний суматор на основі напівсуматорів. Навести приклад побудови багаторозрядного суматора на базі однорозрядних суматорів.

2. Зобразити схему асинхронного RS-тригера, побудованого на логічних елементах І-НЕ, та пояснити його функціонування. Навести таблицю переходів RS-тригера. Вказати приклади застосування RS -тригера.

3. Охарактеризувати систему команд базової мікро-ЕОМ. Проаналізувати групу команд передачі керування.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії


Протокол № 7 від 29.12.09 р.


Зав. кафедри комп’ютерної інженерії Лупенко С.А.


Екзаменатор Лупенко А.М.Схожі:

6. 050102 “Комп’ютерна інженерія” iconСписок студентів V курс, спец. «Комп’ютерна інженерія» ітф, УжНУ, на 2013-2014
Список студентів V курс, спец. «Комп’ютерна інженерія» ітф, УжНУ, на 2013-2014 н р
6. 050102 “Комп’ютерна інженерія” iconТема: «Вступ в інформатику». Мета уроку
Дошка, комп'ютер, інструкції по тб в комп'ютерному класі, комп'ютерна презентація
6. 050102 “Комп’ютерна інженерія” iconТема Комп’ютерні мережі
Комп'ютерна мережа це сукупність комп'ютерів та інших засобів обчислювальної техніки (мережного устаткування, принтерів, сканерів...
6. 050102 “Комп’ютерна інженерія” iconІ частина (теоретична)
Комп’ютерна мережа без виділеного сервера, в якій всі користувачі і комп’ютери мають рівні права, називається
6. 050102 “Комп’ютерна інженерія” iconКомп’ютерна залежність
Мова піде про віртуальний світ комп’ютерних іграшок та відео забавок, які можуть заманити гравця до цілком реальної пастки
6. 050102 “Комп’ютерна інженерія” iconГлобальна комп’ютерна мережа Internet
З часу створення в 60-х роках кількість комп’ютерів, підключених до Internet, неухильно зро
6. 050102 “Комп’ютерна інженерія” iconТема 13. Функціональні ролі комп'ютерів в мережі
Комп’ютерна мережа це складний комплекс взаємозв'язаних програмних і апаратних компонентів, тому, вивчення мережі в цілому припускає...
6. 050102 “Комп’ютерна інженерія” iconПрограма факультативного курсу. "Прикладна інформатика" (авт.: Журавльова Л. А., Бодрик О. О.)
Програма "Комп’ютерна азбука. Основи комп’ютерної грамотності та ознайомлення з навколишнім світом"
6. 050102 “Комп’ютерна інженерія” iconНавігаційне заняття Microsoft Office PowerPoint
Комп’ютерна презентація є одним із видів мультимедійних проектів. Комп’ютерні презентації часто застосовують в рекламі, під час виступів...
6. 050102 “Комп’ютерна інженерія” iconДата День
Л) Смотр О. О. Л 114 Інформатика та комп`ютерна техн (Л) Смотр О. О. Л 114 Інформатика та комп`ютерна техн (Л) Смотр О. О. Л 114...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи