Статут громадської організації «львівський клуб бмв» Львів – 2009 icon

Статут громадської організації «львівський клуб бмв» Львів – 2009
Скачати 198.27 Kb.
НазваСтатут громадської організації «львівський клуб бмв» Львів – 2009
Дата конвертації17.02.2013
Розмір198.27 Kb.
ТипПротокол


„ЗАРЕЄСТРОВАНО”

Головним управлінням юстиції у Львівській області

Свідоцтво № ________________

Наказ № ____________

Від “___”_________200__ року

Начальник управління юстиції

__________________________


„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами Громадської організації «Львівський клуб БМВ»

Протокол № 1

Від “___”_________200__ року


Голова зборів

__________________________
„ЗАРЕЄСТРОВАНО”

Головним управлінням юстиції у Львівській області

Свідоцтво № ________________

Наказ № ____________

Від “___”_________200__ року

Начальник управління юстиції

__________________________


„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами Громадської організації «Львівський клуб БМВ»

Протокол № 1

Від


Голова зборів

__________________________
^ „ЗАТВЕРДЖЕНО ЗІ ЗМІНАМИ”

Загальними зборами Громадської організації «Львівський клуб БМВ»

Протокол № 2

Від “___”_________200__ року


Голова зборів

__________________________
СТАТУТ

Громадської організації

^ «ЛЬВІВСЬКИЙ КЛУБ БМВ»


Львів – 2009

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Громадська організація «Львівський Клуб БМВ» (надалі Клуб) є незалежним, добровільним, професійним, неприбутковим громадським об'єднанням фізичних осіб, створеним на основі єдності інтересів його членів для реалізації спільної мети і завдань.

1.2. Найменування Клубу: Громадська організація «Львівський Клуб БМВ»;

Скорочена назва: Львівський Клуб БМВ.

1.3. Діяльність Клубу поширюється на територію Львівської області. За окремими напрямами діяльності, в рамках діючого законодавства, Клуб може проводити разові заходи за межами визначених територій. Клуб має місцевий обласний статус.

1.4. Клуб створюється і діє на засадах добровільності, самоврядування, рівноправності його членів, законності і гласності. Керівними принципами організаційної структури Клубу є:

- звітність всіх керівних органів перед членами Клубу, систематичне інформування про свою діяльність;

- свідома дисципліна, підпорядкування меншості більшості, персональна відповідальність за виконання прийнятих рішень вищестоящих органів для всіх членів Клубу;

- поєднання ініціативи і відповідальності та організованості членів Клубу.

1.5. Клуб може вступати в спілки, союзи, асоціації або утворювати спілки об’єднань громадян відповідно до напрямків статутної діяльності, підтримувати прямі контакти і зв’язки, укладати, дотримуючись чинного законодавства, відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать чинному законодавству України.

1.6. Клуб може набувати майнові та особисті немайнові права, нести відповідальність, виступати позивачем у суді, господарському суді, третейському суді від свого імені.

1.7. Клуб набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації і діє у відповідності до Конституції України, діючого законодавства та даного Статуту.

1.8. Клуб має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, в т. ч. і валютний, свою печатку, штампи, бланки, і власну символіку. Печатка Клубу має наступний вигляд:1.9. Клуб здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян”, іншого чинного законодавства та цього Статуту.
1.10. Юридична адреса Клубу: Львівська область, Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Польова, 60


^ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ.

2.1. Основна мета діяльності Клубу – об’єднання, згуртовування всіх шанувальників, поціновувачів та власників автомобілів марки БМВ, популяризація серед автовласників України досконалості автомобілів даного Концерну, сприяння в отриманні знижок членам клубу від партнерів, об’єднання зусиль своїх членів для захисту спільних інтересів, сприяння, на громадських засадах, підвищенню якісного рівня сервісного, гарантійного і післягарантійного обслуговування автомобільного транспорту, підвищення свідомості водіїв, сприяння навчанню безпечному керуванню автомобілем, сприяння подальшому розвитку автомобільної промисловості та транспорту, сприяння покращенню професійного рівня та матеріального становища автомобілістів, всебічне задоволення та захист будь-яких інших законних творчих, національно-культурних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів, а також здійснювати технічно-консультаційну підтримку по обслуговуванню автомобілів БМВ для членів Клубу.

2.2. Головними завданнями Клубу є:

- задоволення інтересів членів Клубу, партнерів клубу, друзів клубу;

- участь в організації і проведенні районних, обласних, всеукраїнських і міжнародних змагань;

- збільшення популяризації Клубу, підвищення його впізнаваності та вартості його репутації;

- залучення добровільних пожертв громадян України та іноземних громадян, підприємств, установ, організацій, фірм, фондів, державних, приватних і громадських організацій у вигляді грошових засобів, будь-якого рухомого і нерухомого майна для його подальшого направлення на цілі Клубу;

- організація дозвілля членів Клубу, їх сімей та інших осіб;

- безоплатне розповсюдження, інформаційних і науково-методичних матеріалів в відповідності з напрямками діяльності Клубу;

- участь у розробці та сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним і міжнародним програмам, що спрямовані на поліпшення умов захисту творчої та громадської ініціатив людини, її розвитку;

- сприяння розвитку інформаційної інфраструктури;

- підтримка у вивченні технічної бази автомобілів, теоретичних та практичних навиків водіння автомобілів;

- захист своїх творчих та інших спільних інтересів;

2.3. Діяльність Клубу будується на принципах:

- самостійного формування програм діяльності;

- добровільності членства в Клубі;

- самостійності вибору напрямків діяльності;

- некомерційного і неприбуткового характеру діяльності;

- відповідальності в збереженні і розпорядженні майном і засобами, що передані Клубу;

- залучення та використання для здійснення статутних цілей матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено і не обмежено законодавством;

- Клуб є добровільним об’єднанням з демократичним самоуправлінням;

- Клуб не є керівним органом для своїх членів, а володіє тільки тими правами, які делеговані їй членами Клубу;

- діяльність Клубу проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства України;

- члени Клубу мають право виходу з її складу при умові виконання: прийнятих на себе зобов'язань, зберігають повну незалежність. Члени Клубу мають право на вказування своєї приналежності до Клубу.

2.4. Для реалізації статутних положень Клуб діє в наступних напрямках:

- сприяння створенню в середовищі автомобілістів атмосфери професійної товариськості, взаємної допомоги, високої культури стосунків;

- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, українські та іноземні Автомобільні Клуби та організації;

- з метою задоволення інтересів членів Клубу Клуб надає своїм членам безкоштовні консультації та рекомендації щодо проведення монтажних робіт, ремонту та обслуговування автомобілів, а також проводить реставрацію та відновлення раритетних (рідкісні моделі), автомобілів і мотоциклів всіх марок без одержання прибутку;

- для здійснення статутної діяльності Клуб надає, на громадських засадах, членам Клубу безкоштовні консультації по отриманні в'їзних та виїзних документів, закордонних паспортів, безкоштовні послуги по бронюванню та придбанню білетів на всі види транспорту, доставці вантажів і особистого багажу, "бронюванню" номерів у готелях;

- безкоштовне надання, з метою проведення культурних та просвітницьких заходів, спрямованих на виконання статутних завдань, відео-, аудіо-, кіно- та фотоапаратури та видовищно-світлового обладнання в тому числі – автомобілів, мотоциклів, (в тому числі раритетні);

- сприяння організації концертів та театральної діяльності, гастрольних поїздок творчих колективів України та за кордоном;

- сприяння популяризації марки БМВ, підвищенню рівня сервісного, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів;

- залучення до Автомобільних Клубів представників творчої молоді, передових технологій, винаходів, науково-технічних розробок, "ноу-хау", з метою прискорення їх впровадження у виробництво і більш ефективного їх використання;

- безкоштовно організовує курси, семінари по вивченню автомобілів, мотоциклів, всіх марок та моделей, велосипедів та іншої техніки;

- співпраця з українськими і зарубіжними громадськими організаціями, асоціаціями та фондами, підприємствами, засобами масової інформації, видавництвами, органами місцевої влади, міжнародними організаціями, тощо;

- проведення роботи по залученню фінансових, матеріальних, інформаційних та інтелектуальних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проектів;

- інформаційна та інша діяльність в глобальній інформаційно-комунікаційній мережі "Інтернет";

- підготовка та проведення наукових, економічних, екологічних, освітніх конференцій, симпозіумів, круглих столів і семінарів, масових заходів у відповідності до статутних цілей Клубу;

- сприяння проведенню масових та благодійних заходів (збори, виступи, виставки, змагання, акції тощо) без отримання прибутку;

- участь в організації безкоштовних лекцій, тренінгів та інших навчальних та освітніх заходів, перекладі матеріалів, створенні презентаційних фільмів, що відповідають меті діяльності Клубу;

- вивчення і пропаганда вітчизняного та зарубіжного досвіду та розробка пропозицій і рекомендацій у сфері розвитку автоспорту, мотоспорту, велоспорту та інших видів спорту;

- розповсюджує інформацію про статутну діяльність Клубу через засоби масової інформації;

2.5. Клуб виконує інші функції, що сприяють досягненню його цілей, не суперечать Статуту та чинному законодавству.

2.6. Клуб має право у порядку встановленому законодавством:

- представляти і захищати інтереси своїх членів в державних, адміністративних, правоохоронних та інших установах, громадських організаціях;

- ідейно, організаційно і матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, сприяти у їх створенні і діяльності;

- отримувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоуправління інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

- вносити пропозиції в органи влади і управління;

- проводити соціологічні, соціально-психологічні, соціально-політичні, маркетингові дослідження та експертизи;

- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї і цілі;

- здійснювати міжнародну співпрацю з питань, що входять до компетенції Клубу;

- будувати, набувати, брати і здавати в оренду різного роду рухоме і нерухоме майно;

- Клуб може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, створювати міжнародні союзи, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, заключати відповідні угоди, а також приймати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;

- отримувати і передавати інформацію, розповсюджувати, купувати книги, журнали, рукописи, відео і фотоматеріали, а також інформацію на магнітних носіях, користуватися міжнародними телефонними, телексними, факсимільними та іншими видами зв’язку.

- засновувати засоби масової інформації;

- створювати установи та організації з правами юридичних осіб;

- заключати в межах своєї компетенції як на території України, так і за кордоном, угоди та інші юридичні акти;

- здійснювати господарську та іншу діяльність шляхом створення госпрозрахункових господарських підприємств із статусом юридичної особи,

які в порядку передбаченому чинним законодавством, мають право виступати в цивільно-правові відносини з будь-якими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за кордоном;

- брати участь в ярмарках і виставках, організовувати спеціалізовані виставки, проводити, конференції, симпозіуми і семінари, друкувати та безкоштовно розповсюджувати літературу, пов'язану з діяльністю Клубу;

- залучати різноманітні організації та фірми, а також окремих осіб для вирішення статутних завдань Клубу.

2.7. Представництво та захист законних інтересів членів Клубу здійснюються в першочерговому порядку. Представництво та захист інтересів інших осіб, що не є членами Клубу, здійснюється — по домовленості, з урахуванням необхідності самоокупності Клубу, його заходів та проектів.


^ 3. ЧЛЕНИ КЛУБУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

3.1. Членство в Клубі є індивідуальним.

3.2. Індивідуальними членами Клубу можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, які досягли 18 років, поділяють ідеї та цілі Клубу, визнають Статут Клубу, беруть активну участь в діяльності Клубу, виконують прийняті рішення і сплачують членські внески.

3.3. Прийом в члени Клубу проводиться Загальними зборами Клубу за поданням Правління Клубу на основі письмової заяви та за рішенням Загальних Зборів (якщо на його засіданні були присутні не менше як 3/4 загальної кількості Членів Клубу і за рішення проголосували більше половини присутніх). Особа, яка вступає в Клуб вважається прийнятою в нього з дня сплати вступного внеску у встановленому порядку.

3.4. Кожен член Клубу має один голос.


^ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ.

4.1. Члени Клубу мають право:

- обирати і бути обраним в керівні органи Клубу;

- брати участь у голосуванні на Загальних зборах Клубу по питаннях, які входять в його компетенцію;

- вносити на розгляд Загальних зборів і керівних органів Клубу пропозиції по питаннях, які входять в коло діяльності Клубу і брати участь в обговоренні цих питань;

- брати участь у заходах, які здійснюються Клубом;

- користуватися в позачерговому порядку і на пільгових умовах послугами Клубу;

- вийти з числа членів Клубу в будь-який час за власним бажанням.

4.2. Члени Клубу зобов'язані:

- сприяти вирішенню завдань, які стоять перед Клубом;

- виконувати вимоги Статуту та керівних органів Клубу;

- піклуватись про авторитет Клубу;

- брати активну участь у діяльності Клубу;

- надавати Клубу інформацію, необхідну для виконання цілей і завдань Клубу;

- своєчасно вносити членські внески в порядку і розмірах, які визначаються на Загальних зборах.

- вносити інші види внесків (вступні, щорічні, програмні) в порядку і розмірах, які визначаються на Загальних зборах.

4. 3. Членство в Клубі може бути припинено:

- за власним бажанням члена Клубу на підставі його письмової заяви, поданої до Правління Клубу;

- за рішенням Загальних зборів Клубу (якщо на його засіданні були присутні не менше як ¾ загальної кількості членів і за рішення проголосували більше половини присутніх) у випадку:

а) невідповідності діяльності члена Клубу Статуту та невиконання обов’язків;

б) вчинення дій, що завдають шкоду діяльності Клубу або принижують його авторитет;

в) у випадку несплати членських внесків понад три місяці.


^ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КЛУБУ. КЕРІВНІ ОРГАНИ.

5.1. Клуб легалізується за місцем свого знаходження і одержує право юридичної особи після державної реєстрації у встановленому законом порядку. Всі питання, пов'язані із створенням та діяльністю осередків вирішуються Правлінням Клубу.

5.2. Органами управління Клубу є:

▪ Загальні збори

▪ Правління

▪ Президент

▪ Ревізор

5.3. Вищим керівним органом є Загальні збори членів Клубу, які збираються не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Загальних зборів збираються на вимогу не менше 1/3 членів Клубу або за рішенням Правління Клубу, Ревізора. Члени Клубу письмово повідомляються про скликання Загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до початку скликання. В повідомленні вказуються час, місце проведення, порядок денний, що виносяться на розгляд Загальних Зборів.
Засідання Загальних Зборів і прийняті на ньому рішення оформлюються протоколами, які підписують Президент Клубу, Голова Зборів та секретар Зборів.

5.4. До виняткової компетенції Загальних зборів входить:

5.4.1. затвердження найменування, Статуту Клубу, змін та доповнень до Статуту Клубу;

5.4.2. визначення розмірів вступних і членських внесків, порядку їх використання;

5.4.3. обрання Президента Клубу, Правління, Ревізора та звільнення їх від виконання обов'язків;

5.4.4. затвердження прийому нових членів і виключення з членів Клубу;

5.4.5. затвердження переліку, визначення розмірів централізованих Фондів і резервів Клубу, порядку їх створення і використання;

5.4.6. визначення основних напрямків і програми діяльності Клубу;

5.4.7. затвердження балансу та бюджету Клубу;

5.4.8. розпорядження майном і коштами Клубу;

5.4.9. затвердження звітів Ревізора;

5.4.10. прийняття рішення про преміювання окремих членів Клубу;

5.4.11. підняття питання про реорганізацію та припинення діяльності Клубу.

5.5. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини всіх членів Клубу або їх повноважних представників.

Рішення з питань, вказаних в пунктах 5.4.1., 5.4.4., 5.4.7., та 5.4.11. приймається, якщо за нього проголосують не менше ¾ присутніх на Загальних зборах. Рішення з інших питань, які входять до компетенції Загальних зборів, приймаються простою більшістю голосів. Допускається форма прийняття рішення шляхом індивідуального опитування.

Форма голосування визначається Загальними зборами.

5.6. Загальні збори мають право прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до Правління Клубу.

5.7. Правління Клубу є її координаційним, аналітичним та виконавчим органом. Воно керує діяльністю Клубу в період між засіданнями Загальних зборів Клубу. Правління обирається терміном на 3 роки. Кількісний склад Правління визначається Загальними зборами. Правління вирішує питання стратегії і тактики діяльності Клубу, приймає нових членів в Клуб та виключає з членів Клубу з наступним затвердженням на Загальних зборах, а також:

- розглядає будь-які питання щодо діяльності Клубу, за винятком тих, що віднесені Статутом до виключної компетенції Загальних Зборів;

- вносить пропозиції Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Клубу;

- затверджує призначення на посаду головного бухгалтера;

- призначає редактора друкованого органу Клубу та за погодженням з редактором формує редакційну колегію;

- формує інформаційно-аналітичний центр;

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів Клубу;

- дає членам Клубу конкретні доручення;

- влаштовує підготовку Загальних зборів і заходів Клубу.

- здійснює інші повноваження, що стосуються діяльності Клубу.

Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Засідання Правління проводяться в разі необхідності, але не менше 1 разу на місяць. Засідання Правління Клубу вважається повноважним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин членів Правління Клубу. Рішення приймаються, якщо за них подано не менше половини голосів присутніх на засіданні членів Правління Клубу.
Засідання Правління Клубу і прийняті на ньому рішення оформлюються протоколами, які підписує Президент Клубу та секретар засідання.

Повноваження членів Правління припиняються достроково у разі:

- невиконання покладених на них обов’язків;

- невиконання вимог цього Статуту та рішень Загальних зборів;

- створення перешкод в діяльності Клубу та перешкоджання в досягненні мети Клубу.

- вчинення інших дій, які суперечать меті та завданням Клубу.

Повноваження членів Правління припиняються достроково за рішенням Загальних зборів Клубу якщо на зборах були присутні не менше як ¾ загальної кількості членів і за рішення проголосували більше половини присутніх.

5.8. Президент Клубу обирається Загальними зборами строком на 1 рік і керує діяльністю Правління Клубу, здійснюючи свої повноваження в межах, передбачених цим Статутом, а саме:

- здійснює керівництво засіданням Правління Клубу;

- без довіреності діє від імені Клубу;

- призначає на посади, переводить і звільняє, заохочує і накладає дисциплінарні стягнення на співробітників;

- визначає коло обов'язків співробітників Клубу;

- видає накази, розпорядження, інструкції та інші акти по питаннях, що входять в його компетенцію;

- вирішує поточні питання планування, фінансування, матеріально-технічного постачання, інформування членів Клубу;

- визначає розміри і порядок оплати праці, преміювання та соціального забезпечення співробітників Клубу та спеціалістів, залучених до роботи в Клубі на нештатній основі в межах коштів, що виділені на утримання Правління Загальними зборами Клубу;

- здійснює різного роду операції та інші юридичні акти, кошториси адміністративно-господарських витрат бюджету Клубу;

- здійснює представницькі функції від імені Клубу, підписує документи, що не пов'язані з майновими і фінансовими зобов'язаннями;

- щорічно звітується на Загальних зборах від імені Правління перед членами Клубу про проведену діяльність і вирішення поставлених Загальними зборами завдань;

- представляє Загальним зборам на затвердження основні напрямки, програму і аналіз діяльності Клубу.

Повноваження Президента Клубу припиняються достроково у разі:

- невиконання покладених на нього обов’язків;

- ненадання щорічних звітів чи подання невірних даних у звітах;

- невиконання вимог цього Статуту та рішень Загальних зборів;

- створення перешкод в діяльності Клубу та перешкоджання в досягненні мети Клубу.

- вчинення інших дій, які суперечать меті та завданням Клубу.

Повноваження Президента Клубу припиняються достроково за рішенням Загальних зборів Клубу якщо на зборах були присутні не менше як ¾ загальної кількості членів і за рішення проголосували більше половини присутніх.

5.9. Ревізор обирається Загальними зборами Клубу терміном на 1 рік з числа осіб, які не входять в Правління, для перевірки каси, майна, фінансової діяльності Правління і звітності Клубу.

Ревізор здійснює перевірку у разі необхідності, але не менше двох разів на рік і звітує про свою діяльність тільки перед Правлінням Клубу і Загальними зборами Клубу.

Заохочення Ревізору не виплачується.

Повноваження Ревізора припиняються достроково у разі:

- невиконання покладених на нього обов’язків;

- ненадання звітів про свою діяльність у порядку, встановленому цим Статутом;

- подання в звітах неточних даних, які не відповідають дійсності.

- невиконання вимог цього Статуту та рішень Загальних зборів;

- створення перешкод в діяльності Клубу та перешкоджання в досягненні мети Клубу.

- вчинення інших дій, які суперечать меті та завданням Клубу.

Повноваження Ревізора припиняються достроково за рішенням Загальних зборів Клубу якщо на зборах були присутні не менше як ¾ загальної кількості членів і за рішення проголосували більше половини присутніх.


^ 6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЛУБУ.

6.1. Клуб здійснює міжнародну діяльність і вступає в стосунки з іноземними юридичними та фізичним особами в межах і порядку, передбаченими чинними законодавчими актами України, а також нормами міжнародного права.

6.2. З метою налагоджування міжнародної діяльності Клуб має право:

- встановлювати та підтримувати на договірних або інших засадах прямі зв’язки із спорідненими організаціями інших країн для взаємного обміну досвідом і делегаціями, організації міжнародних конференцій, симпозіумів, колоквіумів;

- отримувати від іноземних організацій та окремих осіб доброчинні внески в валюті або у вигляді майна, приймати споріднені іноземні організації до почесних членів Клубу, вступати в аналогічні спілки та об'єднання за кордоном, керуючись при цьому вимогами чинного законодавства України та законодавством відповідних іноземних країн;

- делегувати за кордон для встановлення та здійснення взаємостосунків з іноземними юридичними та фізичними особами членів Клубу, а також приймати в себе представників іноземних споріднених та інших організацій та окремих осіб.

^ 7. КОШТИ І МАЙНО КЛУБУ.

7.1. Майно і грошові кошти Клубу складаються з вступних та членських внесків, доброчинних надходжень і дарчих від організацій, громадян, прибутків підприємств, заснованих Клубом, видавничої та іншої діяльності. Вступні та членські внески не повертаються члену Клубу, який вибуває і залишаються у його розпорядженні.

7.2. Клуб здійснює свою діяльність у межах власних та залучених коштів, що утворюються за рахунок:
- добровільних регулярних або разових грошових та майнових внесків державних (у встановленому порядку), громадських, кооперативних, приватних організацій, установ, фірм, фондів, окремих громадян, в тому числі іноземних;
- вступних, членських та благодійних внесків членів Клубу;
- дарувань, пожертвувань та заповітів Клубу, винаходів, об’єктів промислової та інтелектуальної власності, творів мистецтва, коштовностей, майна, грошових коштів вітчизняних та зарубіжних організацій, фірм, громадян;
- інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

7.3. Клуб може мати у власності споруди, будівлі, житловий фонд, транспорт, обладнання, інвентар, майно просвітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти та майнові коштовності, цінні папери, в т. ч. акції, та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом.

7.4. Витрати здійснюються на фінансування статутної діяльності Клубу.

7.5. Клуб здійснює бухгалтерську, статистичну та іншу звітності у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

Майно та грошові кошти Клубу відображаються на самостійному балансі.

7.6. Клуб не несе майнової відповідальності по зобов'язаннях своїх членів.

7.7. Цільові програми здійснюються за рахунок внесків зацікавлених фізичних та юридичних осіб. По кожній програмі складається власне техніко-економічне обґрунтування.

7.8. Кошти Клубу направляються на забезпечення його діяльності та створення фондів Клубу. Порядок використання членських і вступних внесків, створення фондів та їх використання визначається Загальними зборами Клубу.

7.9. Члени Клубу не володіють відокремленими правами на майно Клубу.

7.10. Кошти та майно, передані чи набуті Клубом на законних підставах, є його виключною власністю і не підлягають вилученню, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

7.11. Операційний рік Клубу відповідає календарному року.


^ 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

ДО СТАТУТУ КЛУБУ.

8.1. Зміни і доповнення до Статуту Клубу приймаються рішенням Загальних зборів, якщо за нього проголосують не менше ¾ присутніх на Загальних зборах.

У виняткових випадках зміни і доповнення до Статуту можуть бути внесені Правлінням Клубу з подальшим затвердженням Загальними зборами Клубу.

8.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Клуб повідомляє у 5-денний строк органу, що провів реєстрацію Клубу.

^ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ.

9.1. Припинення діяльності Клубу здійснюється на підставі ухвали Загальних зборів Клубу, прийнятої не менше, ніж ¾ голосів присутніх на Загальних Зборах, або за рішенням суду у встановленому порядку.

Припинення діяльності Клубу може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації.

9.2. При реорганізації Клубу всі права та обов'язки переходять до правонаступників.

9.3. При припиненні діяльності Клубу, Загальні збори обирають ліквідаційну комісію для розпорядження майном і коштами Клубу.

9.4. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Клубу. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її утворення публікує інформацію про ліквідацію Клубу в одному із офіційних органів преси із зазначенням строків подачі заяв кредиторами.

9.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Клубу, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Клубу третім особам, а також його членам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним Зборам або органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

9.6. Кошти, які знаходяться на рахунку Клубу, та кошти, отримані від майна, не можуть розподілятися між членами Клубу. Вони використовуються на погашення кредитів та виплату боргів, а залишок передається іншій неприбутковій організації, або за рішенням суду спрямовується у дохід держави.
Схожі:

Статут громадської організації «львівський клуб бмв» Львів – 2009 iconСтату т всеукраїнської Громадської організації «Клуб Ветеранів плавання та спорту «Гаврилич Мастерс» загальні положення
Цей статут визначає порядок організації, діяльності та ліквідації Всеукраїнської громадської організації «Клуб ветеранів плавання...
Статут громадської організації «львівський клуб бмв» Львів – 2009 iconЗаява Прошу прийняти мене в члени громадської організації „Львівський Клуб Шанувальників Автотранспортніх Засобів”. З статутом І правилами організації ознайомлений. Поручитель: Поручитель: / / р. Підпис: Обовязкова інформація
Прошу прийняти мене в члени громадської організації „Львівський Клуб Шанувальників Автотранспортніх Засобів”. З статутом І правилами...
Статут громадської організації «львівський клуб бмв» Львів – 2009 iconСтатут громадської організації
Організації, співпраці із духовними, культурними, учбовими І спортивними закладами Луганської області та пропаганди здорового способу...
Статут громадської організації «львівський клуб бмв» Львів – 2009 iconПро користування Тзов "Електрон-бмв" земельною ділянкою на вул. Городоцькій, 156
Електрон-бмв“ від 03. 04. 2009 №5-3509, технічну документацію на землекористування, керуючись ст. 144 Конституції України, пп. 34...
Статут громадської організації «львівський клуб бмв» Львів – 2009 iconЗатверджено галицький автомобільний клуб сергій Єженков Директор
Адміністративна перевірка, передстартовий технічний та медичний контроль (м. Львів, вул. Стрийська, Львівський іподром)
Статут громадської організації «львівський клуб бмв» Львів – 2009 iconЛьвівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Просимо довести до відома директорів позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів інформацію про те, що за підтримки Головного...
Статут громадської організації «львівський клуб бмв» Львів – 2009 iconУправління державної реєстрації Львівської міської ради
Статут організації прийнято року Установчими зборами львівської міської громадської організації «ххх»
Статут громадської організації «львівський клуб бмв» Львів – 2009 iconСтатут всеукраїнської громадської організації "Спілка адвокатів України"
Секретаріат структурний підрозділ Спілки, компетенція якого визначається у статті 13. Статуту
Статут громадської організації «львівський клуб бмв» Львів – 2009 iconСтатут Золочівський Європейський Клуб
Золочівський Європейський Клуб, що має назву «Єдність», який в наступних пунктах даного статусу буде називатися Клубом, є об’єднанням...
Статут громадської організації «львівський клуб бмв» Львів – 2009 iconЗразок статут Львівської міської громадської організації "ххх" І. Загальні положення
Львівська міська громадська організація "xxx" (далі за текстом Організація ) є добровільною громадською організацією
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи