Запит цінових пропозицій icon

Запит цінових пропозицій




Скачати 111.03 Kb.
НазваЗапит цінових пропозицій
Дата конвертації17.12.2012
Розмір111.03 Kb.
ТипДокументи



УКРАЇНА

БАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

23000 м. Бар, вул.Пролетарська, 6, тел/факс 2- 21-63, Е-mail: barosvita@mail.ru

ЗАПИТ
цінових пропозицій


1. Замовник:

1.1. Найменування. Відділ освіти Барської райдержадміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02141288

1.3. Місцезнаходження. 23000 Вінницької області, місто Бар, вул. Пролетарська, 6

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35419006001899

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

Голова комітету з конкурсних торгів Стрельчук Наталя Олександрівна заступник начальника відділ освіти Барської райдержадміністрації, м. Бар, вул. Пролетарська, 6 тел/факс (04341) 2-21-63, 2-11-56 E-mail: barosvita@mail.ru

Секретар комітету з конкурсних торгів Погребнюк Ірина Володимирівна юрисконсульт відділ освіти Барської райдержадміністрації, м. Бар, вул. Пролетарська, 6, кабінет № 3,

тел/факс (04341) 2-33-81, 2-21-14

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

Відділ освіти Барської райдержадміністрації Код ЄДРПОУ 02141288

2. Джерело фінансування закупівлі. кошти місцевого бюджету

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www. barosvita.at.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі. Масло (з коров’ячого молока)

код Державного класифікатора продукції та послуг 016-97 15.51.3

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. 2569 кг

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. до 31.12.2011 року

6. Основні умови договору. встановлюються відповідно до IX розділу ЗаконуУкраїни “Про здійснення державних закупівель”.

7. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце. Відділ освіти Барської РДА, м. Бар, вул. Пролетарська, 6, кабінет № 3, 23000

спосіб подання – особисто або поштою

8.2. Строк. 25.01.2011 року до 09.30 год.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце. Відділ освіти Барської РДА, м. Бар, вул. Пролетарська, 6, кабінет № 3, 23000

9.2. Дата. 25.01.2011 року

9.3. Час. 11.00 год.

10. Додаткова інформація.

- учасники торгів мають врахувати вимоги Інструкції з підготовки цінових пропозицій для учасників торгів;

- телефон для довідок (04341) 2-21-14

Голова комітету з конкурсних торгів: _______________ Стрельчук Н. О.

підпис М. П.


Інструкція з підготовки цінових пропозицій для учасників торгів


Керуючись Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року № 2289-VI (далі – Закон), ^ Відділ освіти Барської райдержадміністрації (далі – замовник), що знаходиться за адресою: 23000 Вінницької області, місто Бар, вул. Пролетарська, 6, оголошує процедуру запиту цінових пропозицій на закупівлю масла (з коров’ячого молока) згідно з умовами, визначеними у цій інструкції з підготовки цінових пропозицій для учасників торгів та додатках до неї.

1. Учасники торгів мають врахувати всі вимоги Інструкції з підготовки цінових пропозицій для учасників торгів (далі – Інструкція).

2. Пропозиції подаються стосовно предмету закупівлі вцілому.

3. Під час проведення процедури запиту цінових пропозицій цінові пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи.

4. Цінові пропозиції подаються у письмовій формі (за формою наведеною у додатку 3), основні умови договору про закупівлю (за формою наведеною у додатку 2), перелік документів, зазначених у Додатку 4, в запечатаному конверті не пізніше кінцевого строку їх подання.

5. На конверті має бути зазначено:

- найменування і адресу замовника;

- «цінова пропозиція на закупівлю _________ (зазначити назву предмету закупівлі);

- адресу, номери контактних телефонів, назву та електронну адресу учасника (за наявності).

В місцях склеювання конверту повинні міститися підпис уповноваженої особи та відбитки печатки учасника (за наявності).

6. Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності).

^ Цінова пропозиція повинна мати реєстр наданих документів.

7. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час.

8. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.

9. Усі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою в 1-му примірнику.

10. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на доставку до загальноосвітніх шкіл Барського району Вінницької області, а також інших витрат.

Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має права включати в ціну пропозиції конкурсних торгів будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки пропозиції конкурсних торгів.

В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару (1 кг.), який пропонується для постачання із урахуванням кількості, наведеної в технічних вимогах (Додаток 1 Інструкції) та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

11. На учасника-переможця торгів відповідно до 528, 627, 636 ЦК України, покладаються консалтингові, інформаційні послуги у сумі 2 000 (дві тисячі) гривень відповідно до укладеного договору між Замовником та Консультантом торгів (договір на користь третьої особи).

12. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

13. Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам - повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

14. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

15. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону.

16. Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 Закону.


Додаток 1


Технічні вимоги



№ з/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

1

Масло (з коров’ячого молока)

кг.

2 569




 1. Масло (з коров’ячого молока) має відповідати вимогам ДСТУ 4399:2005.

 2. Cтрок придатності до споживання – не більше 15 діб.

 3. Товар має бути вітчизняного виробництва.

 4. Дотримання санітарно - гігієнічних норм.

 5. Кожна поставка товару має супроводжуватись сертифікатами якості/посвідченнями про якість.



Додаток 2


Форма „Основні умови договору про закупівлю" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


Основні умови договору про закупівлю


1. Постачальник зобов'язується у 2011 році поставити Покупцю, товар визначений за цінами (далі - „товар"), зазначений у специфікації, що додається до Договору про закупівлю і є його невід'ємною частиною, а Покупець - прийняти і оплатити такий товар.

2. Ціна договору встановлюється в національній валюті України.

3. Термін поставки товарів: січень - грудень 2011 року.

4. Місце поставки товарів: загальноосвітні школи Барського району Вінницької області.

5. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

За порушення умов договору Постачальник виплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно поставленого товару, за кожний день прострочення.

6. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе зобов’язань по Договору поставки.

7. Розрахунки за товар здійснюються на умовах відстрочки платежу протягом ___ банківських днів з дня поставки товару.

8. Строк поставки товару: протягом ______ робочих днів з дня подання письмової заявки замовником.

9. Права та обов'язки сторін :

Замовник зобов’язаний:

- своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплачувати за поставлений товар.

Замовник має право:

- достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк не пізніше ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

- контролювати поставку товару у строки, встановлені договором.

Постачальник зобов’язаний:

- забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором;

- забезпечити поставку якісного товару;

Постачальник має право:

- своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений товар.

^ 10. Умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків:

Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Замовник має право скоригувати обсяг закупівлі, що закуповується (в сторону зменшення) у разі зменшення реального фінансування видатків на ці цілі.

11. Договір про закупівлю набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12. 2011 року.

12. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.


«___» ___________ 20__ року ______________ /ініціали та прізвище/

м.п. підпис

Додаток 3

Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


^ ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ


Ми, _____________(повне найменування учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю масла (з коров’ячого молока) згідно з вимогами замовника торгів.

Вивчивши Інструкцію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених нижче за наступними цінами:

№ з/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за

одиницю виміру, грн., без ПДВ


Ціна за

одиницю виміру, грн., з ПДВ

Ціна по найменуванню, грн., без ПДВ

Ціна по найменуванню, грн., з ПДВ

11






















^ Загальна ціна пропозиції, грн., без ПДВ




Загальна ціна пропозиції, грн., з ПДВ




1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваша Інструкція разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

3. Ми зобов'язуємося згідно умов запиту щодо цінових пропозицій сплатити 2 000 (дві тисячі) гривень протягом 3-х робочих днів з моменту отримання акцепту цінової пропозиції на рахунок Консультанта торгів, згідно з укладеним між Замовником та Консультантом торгів договором (договір на користь третьої особи).

4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами Інструкції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.


«___» ___________ 20__ року ______________ /ініціали та прізвище/

м.п. підпис


Примітка: у разі, якщо учасник не є платником ПДВ – в ціновій пропозиції заповнюються відомості без ПДВ.


Додаток 4


Перелік документів, які учасник має подати в складі цінової пропозиції


 1. Довідка в довільній формі з зазначенням кількості та найменування обладнання, матеріально-технічної бази, яке є в наявності у учасника.

 2. Довідка в довільній формі з зазначенням кількості та кваліфікації працівників, які мають необхідні знання та досвід.

 3. Копія балансу та звіту про фінансові результати за останній звітній період.

 4. Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб).

 5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

 6. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

 7. Довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості за обов’язковими платежами до бюджету, дійсної на дату розкриття цінових пропозицій.

 8. Довідка про підприємство (інформація про підприємство, технічні можливості підприємства, керівництво (ПІБ та контактні телефони)).

 9. Довідка про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (для юридичних осіб, в довільній формі).

 10. Довідка про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для фізичних осіб, в довільній формі).


Примітки:

а) документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі цінової пропозиції;

б) якщо учасник не подає у складі своєї пропозиції документи, які не передбачені чинним законодавством для нього, а вони вимагаються цим запитом, він повинен надати щодо цього письмове пояснення.


Голова комітету з конкурсних торгів: _______________ Стрельчук Н. О.

підпис М. П.



Схожі:

Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
України «Про здійснення державних закупівель» №2289- VI замовник – Відділ освіти Лозівської районної державної адміністрації запрошує...
Запит цінових пропозицій iconВідділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій
України «Про здійснення державних закупівель» №2289- VI замовник – Відділ освіти Лозівської районної державної адміністрації запрошує...
Запит цінових пропозицій iconПротокол №21 від «27» травня 2013 р. Засідання комітету з конкурсних торгів
Засідання комітету з конкурсних торгів Відділу освіти Рожнятівської райдержадміністрації щодо розгляду цінових пропозицій за процедурою...
Запит цінових пропозицій iconВідділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій
України «Про здійснення державних закупівель» №2289- VI замовник – Відділ освіти Лозівської районної державної адміністрації запрошує...
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
Найменування: Відділ освіти Мурованокуриловецької райдержадміністрації Вінницької області
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
Реєстраційний рахунок замовника: 35416001000746 в гудксу в Чернівецькій області, мфо 856135
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
Місцезнаходження. Івано-Франківська обл, Рожнятівський р-н, смт. Рожнятів Шкільна,1, 77600
Запит цінових пропозицій iconЗапрошення (запит цінових пропозицій) на закупівлю
Місце. Івано-Франківська обл, Рожнятівський р-н, смт. Рожнятів Шкільна,1, 77600, кабінет групи матеріально-технічного забезпечення...
Запит цінових пропозицій iconЗапрошення (запит цінових пропозицій) на закупівлю
Місце. Івано-Франківська обл, Рожнятівський р-н, смт. Рожнятів Шкільна,1, 77600, кабінет групи матеріально-технічного забезпечення...
Запит цінових пропозицій iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи