Питання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр) icon

Питання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр)
Скачати 50.47 Kb.
НазваПитання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр)
Дата конвертації17.02.2013
Розмір50.47 Kb.
ТипДокументи

Питання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр)


 1. Загальна структура програми на мові Pascal. Призначення кожного розділу, який може бути присутнім в програмі та місце їх розташування. Коментарі в програмі.

 2. Класи типів даних. Що визначає тип даних. Прості тип даних.

 3. Прості тип даних. Цілочисельні типи, їх діапазони допустимих значень. В яких форматах і як записуються в програмі цілочисельні типи даних.

 4. Прості тип даних. Логічний (булевий) тип даних. Їх значення. Допустимі операції. Різновидності змінних цих типі в Turbo Pascal 7.0. Скільки пам’яті займає кожна з них.

 5. Прості тип даних. Символьний тип. Особливості цього типу. Приклади застосування.

 6. Прості тип даних. Перечислюваний тип. Особливості цього типу. Приклади застосування.

 7. Прості тип даних. Дійсний тип. Стандартні дійсні типи. Їх діапазони. Операції, призначені для обробки цих типів.

 8. Константи в мові Pascal. Стандартні види констант, їх застосування. Приклади.

 9. Форматне виведення даних в мові Pascal. Приклади використання.

 10. Змінні (прості змінні, типізовані константи (змінні з початковим значенням, типізовані константи простого типу)). Операції привласнення.

 11. Оператори мови програмування ТП 7.0 (прості і структуровані).

 12. Безумовні конструкції. Безумовний оператор і безумовні функції, їх призначення.

 13. Умовні конструкції. Конструкція IF …THEN. Конструкція IF …THEN ELSE. Приклади застосування. Схеми опису чергування дій (основна схема, похідна схема).

 14. Умовні конструкції. Конструкція CASE … OF. Приклади застосування.

 15. Циклічні конструкції. Конструкція FOR … TO (DOWNTO)… DO. Особливості конструкції. Схема опису дій, які повторюються для даної конструкції. Приклади використання.

 16. Умовні конструкції. Конструкція REPEAT … UNTIL. Особливості конструкції. Схема опису дій, які повторюються для даної конструкції. Приклади використання.

 17. Умовні конструкції. Конструкція WHILE…DO. Особливості конструкції. Схема опису дій, які повторюються для даної конструкції. Приклади використання.

 18. Пошук помилок в програмі за допомогою відладчика інтегрованого інструментального середовища Turbo Pascal 7.0. Типи помилок.

 19. Виконання програми до визначеної точки за допомогою відгадчика інтегрованого інструментального середовища Turbo Pascal 7.0.

 20. Перегляд і модифікація змінних в програмі за допомогою інтегрованого інструментального середовища Turbo Pascal 7.0. Які вікна для цього використовуються. Їх призначення.

 21. Операції над даними, які використовуються в Turbo Pascal7.0. Їх пріоритети, тип допустимих операндів, тип результату.

 22. Математичні функції та процедури, які вбудовані в системну бібліотеку Turbo Pascal 7.0.

 23. Логічні операції, які використовуються в програмі на мові Паскаль. Формати запису.

Результати операцій. Приклади використання.

 1. Знаки операції. Операції над символами. Функції CHR, ORD, UpCase.

 2. Структуровані типи даних. Масиви. Одновимірні масиви. Визначення масивів. Доступ до елемента масиву. Приклади .

 3. Структуровані типи даних. Масиви. Багатовимірні масиви. Визначення масивів. Доступ до елемента масиву. Приклади.

 4. Стандартні функції. Функції для величин порядкового типу.

 5. Використання стандартних процедур Break, і Continue в операторах циклу.

 6. Покрокова відладка програми і трасіровка за допомогою відладчика інтегрованого інструментального середовища Turbo Pascal 7.0..

 7. Які точки останова в програмі використовуються в середовищі Turbo Pascal 7.0.Перезапуск програми.

 8. Використання вікон перегляду і модифікації змінних в програмі за допомогою відладчика інтегрованого інструментального середовища Turbo Pascal 7.0.

 9. Логічні вирази. Їх склад та операції. Приклади побудови логічних виразів з застосуванням всіх логічних операцій.

 10. Операції з бітами інформації. Приклади застосування.

 11. Об’ява в програмі постійних значень елементам одновимірного масиву. Приклади.

 12. Об’ява в програмі постійних значень елементам багатовимірного масиву. Приклади.

 13. Стандартні функції. Арифметичні функції. Приклади.

 14. Стандартні функції. Функції перетворення типів. Приклади.

 15. Операції відношення. Порядок обчислення виразів на мові Паскаль.

 16. Прості оператори. Використання міток. Приклад програми.

 17. Структуровані оператори. Складений оператор.

 18. Опис масивів в програмі. Ідентичні типи масивів. Привласнення значень (для одно- та двовимірних масивів) елементу масиву в розділі констант.

 19. Тип – масив. Опис та визначення значень елементу одновимірних та двовимірних масивів.

 20. Структуровані типи даних. Тип – рядок (string). Приклади використання.

 21. Структуровані типи даних. Тип – рядок PChar. Приклади використання.

 22. Оператори мови Паскаль. Їх призначення. Прості оператори. Оператор присвоювання.

 23. Константи (звичайні та типізовані). Цілі та дійсні константи. Приклади використання.

 24. Константи (звичайні та типізовані). Строкові і символьні константи. Константні вирази. Типізовані константи. Приклади використання.

 25. Поняття процедур та функцій. Опис функцій. Звернення до функції. Процедури та функції без параметрів. Параметри-значення. Передуючий опис.

 26. Поняття процедур та функцій. Опис процедур. Оператор виклику процедури. Локальні та глобальні змінні. Формальні та фактичні параметри. Їх властивості.

 27. Поняття процедур та функцій. Параметри-значення. Параметри-змінні.

 28. Поняття процедур та функцій. Параметри-константи. Параметри-без типу.

 29. Поняття процедур та функцій. Параметри-процедури і параметри-функції.

 30. Поняття процедур та функцій. Масиви і рядки відкритого типу. Процедура EXIT.

 31. Поняття процедур та функцій. Директиви підпрограм FORWARD, FAR, NEAR.

 32. Поняття процедур та функцій. Директиви підпрограм EXTERNAL, ASSEMBLER, INLINE, INTERRUPT.

 33. Ітерація та рекурсія. Особливості використання підпрограм в мові Паскаль. Рекурсивні описи. Рекурсивне звернення.

 34. Множини. Опис множин. Ввід-вивід. Особливості використання. Розміщення в пам'яті. Конструктор множини. Операції над множинами.

 35. Записи. Опис даних типу записи. Ввід-вивід. Оператор приєднання. Записи з варіантами.

 36. Файли. Типи файлів. Стандартні процедури і функції для всіх файлів.

 37. Файли. Типи файлів. Стандартні процедури і функції для роботи з файлами. Обробка текстових файлів.

 38. Файли. Типи файлів. Стандартні процедури і функції для роботи з файлами. Обробка типізованих файлів.

 39. Файли. Типи файлів. Стандартні процедури і функції для роботи з файлами. Обробка файлів без типу.

 40. Файли. Типи файлів. Зовнішні пристрої в якості файлів. Обробка текстових файлів.

 41. Основні етапи розробки комп’ютерної програми. Їх характеристика. Правила оформлення внутрішньої документації. Способи розробки алгоритмів.

 42. Системи числення. Основні поняття. Перетворення числа з будь-якої системи числення в десяткову.

 43. Системи числення. Основні поняття. Перетворення числа з десяткової системи числення в будь-яку іншу.

 44. Системи числення. Основні поняття. Арифметика двійкової, вісімкової, шістнадцяткової систем числення.

 45. Системи числення. Основні поняття. Перетворення дробних чисел.

 46. Системи числення. Основні поняття. Представлення знаків і модулів чисел.

 47. Системи числення. Основні поняття. Представлення дійсних чисел.


Схожі:

Питання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр) iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови»
Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» є однією з найважливіших...
Питання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр) iconАлгоритмічні мови та програмування Опис дисципліни
Програмування засобами мови Сі” “Системне програмування” “Об’єктно-орієнтоване програмування” “Числові методи”. В кінці 4 семестру...
Питання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр) iconПрограма Предмет: моделювання в електроніці
Курс спирається на дисципліни „Вища математика”, „Загальна фізика”, „Основи програмування та алгоритмічні мови”
Питання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр) iconКурс «Спеціалізовані мови програмування»
Опанування мови програмування Java відкриває перспективи для застосування усього спектру технологій Java платформи. Метою та завданням...
Питання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр) iconПитання на залік з курсу “Основи права”

Питання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр) iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Питання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр) iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Питання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр) iconJava та її фреймворки Андрій Сачко
Курс "Спеціалізовані мови програмування" у сьомому семестрі (осінній семестр четвертого курсу)
Питання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр) iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «ОБ'єктно-орієнтовне програмування»
Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтовне програмування» є однією з найважливіших складових...
Питання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр) iconСистемне програмування Питання до теоретичного екзамену
Додаткові можливості систем програмування. Приклади сучасних систем програмування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи